Moties (aangenomen)


« Terug


ID157
AgendapuntGemeenteraad 09-11-2023 > 4.b Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
TitelMondelinge motie HvM waardering
ToelichtingVerzoekt het college: Om namens de raad en het bestuur van Medemblik, alle ambtenaren hartelijk te danken voor hun inzet en toewijding.
Einddatum2/29/2024
PortefeuillehouderM. Pijl
Stand van zakenIs afgedaan door verstrekking gezond sapje op maandag 13/11 en via bericht op BL!K
Status
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening11/13/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieN.v.t.
Afgedaan
Bijlage(s)