Moties (aangenomen)


« Terug


ID160
AgendapuntGemeenteraad 30-11-2023 > D.1 Moties Vreemd aan de orde van de dag
TitelMotie HvM Uitstel Besluitvorming 't Boetje tot beantwoording schriftelijke vragen
ToelichtingVerzoekt het college: • De beantwoording van de schriftelijke vragen onder zaaknummer Z-22-434444 te prioriteren en te zorgen dat deze ten minste 14 dagen voor de behandeling van het raadsvoorstel betreffende 't Boetje in de raadsvergadering van 21 december a.s. aan de raad worden voorgelegd;
Einddatum12/6/2023
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zakenDe raadsvragen zijn 6 december 2023 beantwoord.
Status
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie01-02-2024
Afgedaan
Bijlage(s)Motie HvM Uitstel Besluitvorming 't Boetje tot beantwoording schriftelijke vragen
Antwoord raadsvragen boetje Deel 6 (def)