Moties (aangenomen)


« Terug


ID145
AgendapuntGemeenteraad 09-11-2023 > 4.b Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
TitelMotie HvM Geld reserveren voor het zwembad in Wervershoof, de tweede sporthal in Wognum en het Dorpshuis in Abbekerk
ToelichtingVerzoekt het college: • Het resterende bedrag van de bestemmingsreserve corona te reserveren voor de realisatie van de drie grote projecten: het zwembad in Wervershoof, de tweede sporthal in Wognum en het Dorpshuis in Abbekerk.
Einddatum2/29/2024
PortefeuillehouderG. Gringhuis
Stand van zakenDeze projecten staan op de agenda van de BTA voor Q3
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie HvM Geld reserveren voor het zwembad in Wervershoof, de tweede sporthal in Wognum en het Dorpshuis in Abbekerk