Moties (aangenomen)


« Terug


ID155
AgendapuntGemeenteraad 09-11-2023 > 4.b Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
TitelMotie Morgen! Trends in de begroting en punten kadernota
ToelichtingVerzoekt het college: Om in een aparte bijlage bij de volgende begroting het volgende op te nemen: · De cijfers van de beleidsindicatoren van de drie voorafgaande jaren; · De punten uit de kadernota die in de begroting zijn verwerkt.
Einddatum2/29/2024
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zaken
Status
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie Morgen! Trends in de begroting en punten kadernota