Moties (aangenomen)


« Terug


ID153
AgendapuntGemeenteraad 09-11-2023 > 4.b Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
TitelMotie VVD De brandweer hoort niet voor maar achter de spuit te staan
ToelichtingVerzoekt het college: • Bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aandacht te vragen voor het advies van JPR Advocaten van 30 oktober 2023 en nadrukkelijk het verzoek te doen de zinsnede “tenzij het ongeval aan de schuld of nalatigheid van betrokkene te wijten is” door te halen; • De colleges van B&W en de raden van de overige gemeenten van Noord-Holland Noord te verzoeken om hetzelfde te doen.
Einddatum2/29/2024
PortefeuillehouderM. Pijl
Stand van zaken19-12-2023 is informatienota gestuurd.
Status
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie VVD De brandweer hoort niet voor maar achter de spuit te staan