Moties (aangenomen)


« Terug


ID159
AgendapuntGemeenteraad 30-11-2023 > C.2 Herfstnota 2023 (pfh. H. Nederpelt)
TitelMotie GB kernconsulenten Nieuwe Stijl
ToelichtingVerzoekt het college: 1. Een raadsvoorstel voor te bereiden waarin de raad wordt voorgesteld: a. na uitwerking van het voorstel gebiedsgericht werven; b. Tijdelijk een (fulltime) extra kernconsulent aan te nemen voor een periode van één jaar en daarna te evalueren. Bij een positieve evaluatie dit in een structurele uitbreiding voort te zetten. De richtlijn is daarbij drie kernconsulenten; c. De raad daarbij tevens een dekkingsvoorstel te doen en dit bijvoorbeeld te verwerken in de Lentenota 2024.
Einddatum3/29/2024
PortefeuillehouderG. Gringhuis
Stand van zaken
Status
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie GB kernconsulenten Nieuwe Stijl