link naar deze pagina

Beeldvorming - 29 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:45
Voorzitter:
Toelichting: Huisvesting arbeidsmigranten
Op verzoek van de raad vindt deze beeldvorming plaats. Het doel van deze avond is inzicht te krijgen in alle aspecten rondom de huisvesting van de arbeidsmigranten, zoals het aantal en soort arbeidsmigranten en de rol van de gemeente bij huisvesting. Daarnaast zijn er ook een zestal externen uitgenodigd, die na een korte pitch deelnemen aan het ronde tafelgesprek. De opzet is dat er één woordvoerder per fractie deelneemt aan het ronde tafelgesprek met de externen. Overige fractieleden kunnen als toehoorder aanschuiven.

Algemene documenten:

R1
20:00-22:45 uur-Raadzaal-Huisvesting arbeidsmigranten-CIE Ruimte