Raadsvragen (schriftelijke vragen art. 37)

Datum vraagNummerOnderwerpPolitieke partijDatum antwoord
 • 10/12/2021
 • BS2100046
 • Het zo spoedig mogelijk realiseren van flexwoningen
 • 10/11/2021
 • BS2100047
 • Zwemlessen Elysium (de bijlagen 1 en 2 zijn geheim en dus niet bijgevoegd)
 • ChristenUnie
 • 10/11/2021
 • BS2100048
 • Elektrische deelscooters
 • Leefbaar 3B
 • 10/5/2021
 • BS2100045
 • Mogelijk maken om de elektrische auto te laten bij rijtjeswoningen
 • 8/16/2021
 • BS2100042
 • Voortgang herontwikkeling van “De Snip” te Bleiswijk
 • Leefbaar 3B
 • 9/7/2021
 • 8/6/2021
 • BS2100043
 • Aanvullende vragen betreffende de voortgang voorbereiding raadsvoorstel inzake sport accommodatieplan
 • Leefbaar 3B
 • 8/31/2021
 • 8/2/2021
 • BS2100041
 • Schriftelijke vragen aan het College (art. 37) inzake de toekomstige locatie van het woonwagencentrum Bergschenhoek
 • 8/31/2021
 • 7/19/2021
 • BS2100044
 • Horti Science (combinatie technische vragen/art. 37 vragen)
 • 9/21/2021
 • 7/18/2021
 • BS2100040
 • Voortgang voorbereiding raadsvoorstel inzake sport accommodatieplan
 • Leefbaar 3B
 • 8/17/2021
 • 7/15/2021
 • BS2100038
 • Voortgang inzake sportbox
 • Leefbaar 3B
 • 7/28/2021
 • 7/15/2021
 • BS2100039
 • Voortgang inzake The Hangout
 • Leefbaar 3B
 • 7/28/2021
 • 7/12/2021
 • BS2100037
 • Raadsvragen over mogelijke gebruik KPN gebouw Terpstraat door een kinderopvangorganisatie in plaats van het creëren van 37 parkeerplaatsen op die locatie
 • 7/22/2021
 • 7/12/2021
 • BS2100036
 • Contact college met BZK, VNG en IPO over structurering sluitend maken meerjarenraming zonder bezuinigingen
 • PvdA
 • 9/1/2021
 • 7/8/2021
 • BS2100035
 • Onder toezicht stelling van onze Jeugdbescherming
 • ChristenUnie
 • 7/13/2021
 • 7/7/2021
 • BS2100033
 • Raadsvragen over vervolgproces joint fact finding Weidebloembuurt en Vogelbuurt.
 • D66
 • 7/21/2021
 • 6/10/2021
 • BS2100032
 • Vragen ter voorbereiding op a.s. raadbesluit inzake de accommodatienota Sport.
 • Leefbaar 3B
 • 6/29/2021
 • 5/29/2021
 • BS2100031
 • Verbetering van de toegang tot de woningmarkt
 • Leefbaar 3B
 • 6/22/2021
 • 5/20/2021
 • BS2100030
 • Vestigingsmogelijkheden locatie Hazenweg 2 te Bleiswijk
 • Leefbaar 3B
 • 6/15/2021
 • 5/10/2021
 • BS2100025
 • Mogelijke overname schulden van gedupeerden toeslagenaffaire
 • PvdA
 • 6/1/2021
 • 4/19/2021
 • BS2100025
 • Pilotinstallatie synthetische brandstof
 • VVD
 • 5/12/2021
 • 3/31/2021
 • BS2100021
 • Verhoging sociale grondprijzen
 • PvdA
 • 4/7/2021
 • 3/29/2021
 • BS2100020
 • Budget beschikbaar voor Lokaal Preventieakkoord
 • ChristenUnie
 • 4/20/2021
 • 3/20/2021
 • BS2100019
 • Informatievoorziening en stand van zaken verduurzaming zwembad de Windas
 • GroenLinks
 • 5/11/2021
 • 2/27/2021
 • BS2100012
 • Vervolg raadsvragen over tijdelijke brug Weidebloembuurt en Vogelbuurt
 • D66
 • 3/25/2021
 • 2/24/2021
 • BS2100011
 • Vervolgvragen op verzoek handhaving voorterrein CRM Rodenrijseweg 457-459 te Berkel van 2 februari 2021
 • Leefbaar 3B
 • 3/23/2021
 • 2/21/2021
 • BS2100009
 • Vestigingsmogelijkheden locatie Hazenweg 2 Bleiswijk
 • Leefbaar 3B
 • 2/9/2021
 • 2/12/2021
 • BS2100010
 • Raadsvragen over bruisende Dorpsstraat Bleiswijk (De Snip)
 • Leefbaar 3B
 • 3/10/2021
 • 2/9/2021
 • BS2100008
 • Subsidieregeling "Levendig Lansingerland"
 • Leefbaar 3B
 • 3/10/2021
 • 2/6/2021
 • BS2100007
 • Fietsendiefstallen Westpolder
 • CDA
 • 3/10/2021
 • 2/2/2021
 • BS2100004
 • Veiligheid fietstunnel A12
 • GroenLinks
 • 3/2/2021
 • 2/2/2021
 • BS2100005
 • Waarborgen voor een gezonde leefomgeving Wilderszijde
 • D66
 • 3/16/2021
 • 1/28/2021
 • BS2100003
 • PMD zakken
 • GroenLinks
 • 2/16/2021
 • 1/26/2021
 • BS2100006
 • Vragen over verzoek handhaving voorterrein CRM Rodenrijseweg 457-459 te Berkel en Rodenrijs
 • Leefbaar 3B
 • 3/2/2021
 • 1/19/2021
 • BS2100002
 • Aanvraag voor een omgevingsvergunning t.b.v. de aanleg van een tijdelijke brug in de Weidebloembuurt-Vogelbuurt
 • D66
 • 2/9/2021
 • 1/5/2021
 • BS2100001
 • Gebouwventilatie in het bijzonder over de regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)
 • D66
 • 1/27/2021
 • 12/22/2020
 • BS2000044
 • Huiselijk geweld
 • GroenLinks
 • 1/19/2021
 • 12/22/2020
 • BS2000043
 • Beschikbaarheid PMD zakken tijdens de lockdown t/m 19 januari 2021
 • VVD
 • 12/24/2020
 • 11/25/2020
 • BS2000042
 • brief Provincie inzake het realiseren van extra sociale woningbouw in 2030
 • WIJ Lansingerland
 • 1/26/2021
 • 11/24/2020
 • BS2000041
 • Artikel 37 vragen over vraag van Provincie aan Lansingerland om 3262 sociale huurwoningen te bouwen
 • PvdA
 • 1/27/2021
 • 11/6/2020
 • BS2000039
 • Activiteiten handelsbedrijf CRM gevestigd aan de Rodenrijseweg 457-459
 • Leefbaar 3B
 • 12/8/2020
 • 11/6/2020
 • BS2000040
 • Coronabonus voor BOA's
 • CDA
 • 11/11/2020
 • 10/27/2020
 • BS2000037
 • Electrische deelscooters
 • Leefbaar 3B
 • 11/24/2020
 • 10/12/2020
 • BS2000036
 • Geluidsberekeningen Wilderszijde
 • GroenLinks
 • 10/14/2020
 • 10/5/2020
 • BS2000035
 • Artikel 37 vragen betr. impact Covid 19 op sport en maatschappelijk leven
 • CDA
 • 11/3/2020
 • 10/2/2020
 • BS2000034
 • Voortgang herontwikkeling de Snip in Bleiswijk
 • CDA
 • 10/27/2020
 • 9/23/2020
 • BS2000032
 • Sociale nieuwbouw woningen op Parq Verde fase 1 en 2 aan de Hoeksekade Bergschenhoek
 • CDA
 • 10/13/2020
 • 9/17/2020
 • BS2000031
 • Snel onderzoek naar zelf Corona testen inkopen voor cruciale beroepen in Lansingerland
 • D66
 • 9/30/2020
 • 9/10/2020
 • BS2000030
 • Nationaal Groeifonds en kansen voor Lansingerland en onze regio
 • D66
 • 10/6/2020
 • 9/6/2020
 • BS2000033
 • Artikel 37 vragen over De Maalderij
 • D66
 • 10/27/2020
 • 8/28/2020
 • BS2000029
 • Stand van zaken Berkel Centrum West
 • Leefbaar 3B
 • 9/10/2020