Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 5/28/2020
 • Brief aan de raad betr. Motie Inwoners van afval afhelpen
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/26/2020
 • Brief aan de raad betr. Uitvoeringsprogramma 2020 Bouwen en Milieu
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/26/2020
 • Brief aan de raad betr. Aanbiedingsbrief Masterplan Wilderszijde
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/26/2020
 • Brief aan de raad betr.Verantwoordingsinformatie basisregistraties BAG BGT en BRO 2019 in het kader van ENSIA
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/26/2020
 • Brief aan de raad betr. Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/26/2020
 • Brief aan de raad betr. heropening markt
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/26/2020
 • Brief aan de raad betr. Concept Regionale Energie Strategie Rotterdam - Den Haag
 • 6/25/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 5/25/2020
 • Brief aan de raad betr. beantwoording technische vragen over BDU-gelden MRDG en ZoRo uit commissie Ruimte 19 mei 2020
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/22/2020
 • Brief aan de raad betr. Aanvullende informatie Terrassen in Coronatijdperk
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/20/2020
 • Brief aan de raad betr. Terrassen in Coronatijdperk
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/20/2020
 • Brief aan de raad betr. Aanbesteding jeugd- en leerlingenvervoer
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/20/2020
 • Brief aan de raad betr. Bestemmingsreserve sociaal domein
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/19/2020
 • Brief aan de raad betr. informatie AHC Stedin en persbericht Stedin
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/19/2020
 • Brief aan Raad betr. Begeleidend schrijven raadpleging nieuw afvalbeleid
 • 6/25/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 5/19/2020
 • Brief aan Raad betr. 2x ontwerp projectafwijkingsbesluit (PAB), levensloopbestendigewoning, Dr. vlamingstraat te Berkel en Rodenrijs
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/19/2020
 • Brief aan de raad betr. Begeleidend schrijven raadpleging nieuw Afvalbeleid
 • 6/25/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 5/19/2020
 • Brief aan Raad betr. Ontwerpbestemmingsplan "Verzamelplan Lansingerland 2019"
 • 6/25/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2020
 • Brief aan Raad betr. Jaarverslag 2019 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2020
 • Brief aan Raad betr. Reactie fracties op routekaart
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2020
 • Brief aan Raad betr. Raadsbrief update Coronavirus
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2020
 • Brief aan Agendacie betr. Beantwoording vragen Agendacie 24 april 2020
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2020
 • Brief aan de raad betr. Impactstudie operationele Holland Rail Terminal Lansingerland en gemeentelijke inzet
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2020
 • Brief aan de raad betr. Reactie college op ingekomen brief gemeenteraad Enschede 'stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties'
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/8/2020
 • Brief aan de raad betr. Heropening weekmarkt
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/6/2020
 • Brief aan de raad betre. Verslag beeldvorming Planning en Control en vervolg
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/4/2020
 • Brief aan de raad betr. Regeling Reductie Energiegebruik
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/1/2020
 • Wekelijkse update betr. maatregelen coronavirus
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 5/1/2020
 • Brief aan de raad betr. herverdeling portefeuilles
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/30/2020
 • Brief aan de raad betr. maandelijkse voortgangsrapportage verkeer en vervoer-RTHA-HSL-A16 Rotterdam
 • 4/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/28/2020
 • Brief aan de raad betr. Aanwijzen De Visch als uitsterflocatie
 • 5/28/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 4/28/2020
 • Brief aan de raad betr. Ontwerpbestemmingsplan Dorpsvilla de Lans Rodenrijseweg 63
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/24/2020
 • Brief aan de raad betr. wekelijkse update coronavirus
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/23/2020
 • Aanbiedingsbrief Jaarraportage sociaal domein 2019
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/23/2020
 • Brief aan Raad betr. Stand van zaken gebiedsontwikkeling Berkel centrum West
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/22/2020
 • Brief aan agendacommissie betr. Routekaart
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/21/2020
 • Brief aan Raad betr. Duurzame mobiliteit en Co2 reductie
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/21/2020
 • Brief aan de raad betr. stand van zaken arbeidsorganisatie Lansingerland sinds corona
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/21/2020
 • Brief aan de raad betr. Actualiseren overzichten moties en amendementen
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/17/2020
 • Brief aan de raad betr. Effecten Coronacrisis op openbaar vervoer
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/16/2020
 • Brief aan commissie Samenleving betr. Subsidieregelingen 2021
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/15/2020
 • Brief aan Raad betr. Financiele ontwikkelingen Jeugdhulp 2019 en 2020
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/14/2020
 • Brief aan Raad betr. Opleggen geheimhouding brief
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/14/2020
 • Brief aan de raad betr. OV-Tarieven MRDH
 • 5/28/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 4/14/2020
 • Brief aan Raad betr. Ontwerpbestemmingsplan 'woningbouwlocatie Treurniet'
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/14/2020
 • Brief aan Raad betr. Jaarrapportage beheer Groenzoom 2019
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/10/2020
 • Brief aan de raad betr. Routekaart Corona-crisis en financieel mandaat
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/10/2020
 • Wekelijkse update college maatregelen coronavirus
 • 5/28/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/7/2020
 • Brief aan de raad betr. Vervoerplan RET 2021
 • 4/23/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 4/7/2020
 • Brief aan de raad betr. informatie over de situatie in verpleeghuis de Oranjehoeck
 • 4/23/2020
 • A - Ter informatie
 • 4/7/2020
 • Brief aan Commissie Ruimte betr. Parkeerschijzone Terpstraat
 • 4/23/2020
 • A - Ter informatie