Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 2/19/2021
 • Update corona 19 februari 2021
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/18/2021
 • Uitslag tweede tranche woningbouwimpuls
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/18/2021
 • Bespreking concept brief PZH en woningbouwprogramma
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/16/2021
 • Halfjaarrapportages GR Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/16/2021
 • Principebesluit Noordeindseweg 340
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/16/2021
 • Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en regionale Groeiagenda Zuid-Holland
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/12/2021
 • Update corona 12 februari 2021
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/12/2021
 • Concept beantwoording wensen en bedenkingen RES
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/9/2021
 • Voorgenomen stemgedrag Buitengewone ALV VNG 12 februari 2021
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/5/2021
 • Update corona 5 februari 2021
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/3/2021
 • Fietsverbinding Berkelsdijkje
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 2/2/2021
 • Decembercirculaire 2020 inclusief compensatie Corona
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/29/2021
 • Update corona 29 januari 2021
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/28/2021
 • Maandelijkse voortgangsrapportage VenV, RTHA, HSL, A16 Rotterdam t.b.v. commissie Ruimte
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/27/2021
 • Aanscherping woningbouwprogramma, conceptbrief aan PZH en concept Pijlers Uitgangspunten woonvisie
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/27/2021
 • Resultaten belevingsonderzoek Openbare Ruimte 2020
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/27/2021
 • Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/26/2021
 • Deel II Midterm review evaluatie van Versterken van veerkracht
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/26/2021
 • Stand van zaken Berkel Centrum West
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/26/2021
 • Gemeentelijk uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/26/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan "Westpolder/Bolwerk Will van Kralingensingel 89"
 • 3/25/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/22/2021
 • Archiefinspectie 2019
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/22/2021
 • Intrekking raadsvoorstellen vaststelling bestemmingsplan en welstandscriteria Hoekeindseweg 147
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/22/2021
 • Update corona 22 januari 2021
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/21/2021
 • Gevolgen controleactie containeropslag Bergschenhoek
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/21/2021
 • Brief vakvereniging brandweervrijwilligers
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/20/2021
 • Third Impression Report inzake coronavirus
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/20/2021
 • Uitkomst aanbesteding opstellen ontwikkelperspectief Bleizo-West
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/20/2021
 • Raadsbetrokkenheid Transitieprogramma OV & Corona
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/19/2021
 • Update controleactie Hoekeindseweg
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/19/2021
 • Integrale controleactie
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2021
 • Jaarwisseling 2020-2021
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2021
 • Definitief Ontwerp openbare ruimte Bergschenhoek-centrum
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/15/2021
 • Update corona 15 januari 2021
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/13/2021
 • Lansingerlands initiatief
 • 1/28/2021
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 1/11/2021
 • Risicogericht grootschalig testen Lansingerland
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/8/2021
 • Update corona 8 januari 2021
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/7/2021
 • Brief aan cie. AB Huidige waarde per project, bijlage brief U21.00046 - toezegging uitdraai GREX-manager
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Actualisatie integraal Beheerplan openbare ruimte
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Regionaal Transitieprogramma OV en Corona
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Project herontwikkeling De Wildert
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Agendering verkeersveiligheid N209
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Toezegging Privacy Impact Assessment
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Afschrift brief m.b.t. 't Ezelsbruggetje
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/30/2020
 • Update besmettingen Britse variant coronavirus
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/29/2020
 • Besmettingen Britse variant Cornavirus
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/24/2020
 • Brief AHC Stedin Groep inzake LTF d.d. 17 december
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/23/2020
 • Update VRR Coronacrisis d.d. 23 december 2020
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/18/2020
 • Deel 1 midterm review evaluatie beleidsaccenten bij versterken van veerkracht
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/18/2020
 • Update corona 18 december 2020
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie