Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 10/15/2019
 • Brief aan Raad betr. Beeldvormende avond uitgangspunten voor Wilderszijde
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/11/2019
 • 191011 Brief aan de raad betr. opleggen geheimhouding brief U19.02889
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/10/2019
 • Brief aan Raad betr. Motie in elk van de drie winkelcentra minimaal een openbaar toilet
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/10/2019
 • Brief aan Raad betr. Resultaten belevingsonderzoek Lansingerland peilt over de openbare ruimte
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/10/2019
 • 191010 Brief aan de raad betr. hijsen regenboogvlag 11 oktober 2019
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/7/2019
 • 191007 Brief aan cie. Ruimte betr. voortgangsbericht project opwaardering metrostation Rodenrijs eo
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/4/2019
 • 191004 Brief aan de raad betr. begroting 2020
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/3/2019
 • 191003 Brief aan de raad betr. informatie aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 23 september 2019
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/2/2019
 • 191002 Brief aan de raad betr. planning besluitvorming bestuurlijke opdracht Bleizo-West
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/1/2019
 • 190110 Brief aan de raad betr. bezwaarschrift HSL
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/1/2019
 • Brief aan CIE AB betr. Stappenplan standplaatsen
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/30/2019
 • Brief aan Raad betr. Fietsverbinding Berkelsdijkje
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/26/2019
 • Brief aan de Raad betr. Gebouw Anthuriumsingel
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/24/2019
 • 190924 Beantwoording rondvragen cie. Ruimte van 17 september 2019
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/24/2019
 • Brief aan Raad betr. Reparatie bestemming Noordersingel 127a in bestemmingsplan Groenzoom (bestuurlijke lus)
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/18/2019
 • 190918 Brief aan de raad betr. toezegging onderbouwing ENG maken van schoolgebouwen in het kader van
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/17/2019
 • Brief aan Raad betr. Voorontwerpbestemmingsplan Hoekeindseweg 147
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/16/2019
 • 190916 Brief aan de raad betr. Jaarverslag bezwaarschriften 2018
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/16/2019
 • 190916 Brief aan de raad en cie. AB betr. standplaatsen Berkel Centrum
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/12/2019
 • 190912 Brief aan de raad betr. aanbesteding huurappartementengebouw Parkzoom 4
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/12/2019
 • 190912 Brief aan de raad over het Voorontwerpbestemmingsplan Noordeindseweg 268
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/12/2019
 • 190912 Brief aan de raad betr. Informatiemiddag woningbouw Lansingerland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/11/2019
 • 190911 Brief aan de raad betr. RES - stand van zaken en inzet gemeente
 • 10/3/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 9/11/2019
 • 190911 Brief aan raad betr. Ontwerp projectafwijkingsbesluit PAB Pompstation warmteleiding Klappolder
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/11/2019
 • 190911 Brief aan raad betr. afhandeling toezeggingen over houtkap
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/10/2019
 • Brief aan Raad d.d. 9 sept 2019 betr. Maandelijkse voortgangsrapportage september 2019 V&V, RTHA, A16 Rotterdam, HSL-Zuid
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/5/2019
 • 190905 Brief aan cie. Samenleving betr. vaststelling subsidies 2018
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/4/2019
 • 190904 Brief aan de raad betr. procedure handhaving bij kinderdagverblijf Pimmie
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/4/2019
 • 190904 Brief aan raad betr. standplaatsen Berkel Centrum
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/3/2019
 • 190903 Brief aan de raad betr. verkeerssituatie Zuidersingel - Molenweg toezegging 2019-020
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/3/2019
 • 190903 Brief aan de raad betr. resultaten burgerpeiling ten behoeve van de omgevingsvisie Lansingerland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/27/2019
 • 190827 Brief aan de raad betr. afdoening motie M2018-008
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/22/2019
 • 190822 Brief aan raad betr. afronding pilot omgevingsvisie kern Bleiswijk
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/21/2019
 • 190821 Brief aan raad betr. stand van zaken chillplekken
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/21/2019
 • 190821 Brief aan de raad betr. voorlopige schatting CAO consequenties voor gemeentelijke bijdragen VRR
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/20/2019
 • 190820 Reactie college op derde anonieme brief over interview burgemeester met De Heraut
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/16/2019
 • 190816 Brief aan raad betr. loting standplaatslocaties
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/15/2019
 • 190815 Brief aan de raad betr. tijdelijke verkeerssituatie Herenstraat Berkel en Rodenrijs
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/12/2019
 • 190812 Brief aan de raad betr. Perspektief Beschermd Wonen
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/5/2019
 • 190802 Brief aan Raad betr. Standplaatsen Berkel Centrum
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/29/2019
 • 190716 Brief aan Raad betr. Eerste bevindingen centrummanager
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/25/2019
 • 190725 Brief aan Raad betr. Reactie zienswijzen begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 VRR U19.06237
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/24/2019
 • 190723 Brief aan Raad betr. Reactie zienswijzen AZRR
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/24/2019
 • 190723 Brief aan Raad betr. Cultuureiland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/23/2019
 • 190719 Brief aan Raad betr. Informatie Woningbouw in Lansingerland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/18/2019
 • 190718 Brief aan raad betr. Evaluatie schoolgebouw Orionstraat
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/18/2019
 • 190718 Brief aan raad betr. schades zwembad De Windas
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/18/2019
 • 190716 Brief aan Raad betr. Gebruik van onderwijsruimte door KBS de Oosthoek in gebouw van CBS de Poort
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/17/2019
 • 190717 Brief aan Raad betr. Opleggen geheimhouding brief U19.05748
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/17/2019
 • 190717 Brief aan CIE Samenleving betr. Uitstel zienswijze Kinderdagverblijf Pimmie in Bergschenhoek
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie