Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 7/21/2021
 • Informerende brief huisvesting kinderopvang
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/21/2021
 • informatie met betrekking tot interim gemeentesecretaris en tijdelijke waarneming tot 31
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/19/2021
 • Bestemmingsplan 'Woningbouwlocatie Treurniet'
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2021
 • Corona update 16 juli 2021
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2021
 • Tussenbericht Motie Vernieuwde AVOI en nadeelcompensatie- regeling kabels en leidingen (M2020-034)
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2021
 • Vervolg, resultaten werkgroep Verkeer & bewonersbijeenkomst 8 april jl. Driehoek Noordpolder
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2021
 • Raadsvoorstel BR2100051 van de raadsagenda van 15 juli 2021 halen
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2021
 • Toezegging T2021-006 datalek GGD
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2021
 • Wmo financiĆ«n/beheersmaatregelen
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2021
 • Brief AHC Stedin inzake LTF d.d. 30 juni 2021
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2021
 • Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2021
 • Participatietraject standplaatsenbeleid gemeente Lansingerland 2021
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2021
 • Actualiteitenoverzicht juli 2021 (Lansingerland duurzaam)
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Rottezoom 2e partiĆ«le herziening Kruisweg tussen 30 en 44
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/12/2021
 • Inleiding op agendapunt 8.f vaststellen Plan van Scholen Basisonderwijs
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/7/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan "Wilderszijde"
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/7/2021
 • Jaarrapportage maatwerkvoorzieningen sociaal domein 2020
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/6/2021
 • Sluiting Rabobank in gemeentehuis
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/6/2021
 • Schaarste bouwmaterialen (grondstoffen)
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/6/2021
 • Incidentele middelen jeugdzorg 2022
 • 7/8/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/6/2021
 • Bezwaarprocedure tijdelijke brug Vogelbuurt - Weidebloembuurt tijdens de uitvoering van de wijkaanpak Vogelbuurt
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/6/2021
 • Afhandeling motie en toezegging Tonk regeling
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/6/2021
 • Parq Verde - vervolgstap 14 betaalbare woningen.
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/2/2021
 • Corona update 2 juli 2021
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2021
 • Huisvesting van arbeidsmigranten
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2021
 • Kaartbeeld en Gebiedsagenda Middengebied
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2021
 • Verslag en link webinar beschermd wonen
 • 7/8/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2021
 • Participatie nieuwbouw De Wildert
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2021
 • Evaluatie pilot Het Nieuwe Wij
 • 7/8/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2021
 • Stand van zaken woonwagenbewoners Bosland
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/24/2021
 • Voortgangsrapportage V&V, RTHA, HSL en A16 Rotterdam
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/22/2021
 • Jaarverslag kinderopvang 2020
 • 7/8/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/22/2021
 • Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • 7/8/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/22/2021
 • Stand van zaken uitvoering toezegging over gesprek voeren met ouderen over Langer Thuis
 • 7/8/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/22/2021
 • Voortgang geluidsschermen N209 (T2020-051)
 • 7/8/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/22/2021
 • Horti Science in relatie tot Kadernota 2022
 • 6/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/22/2021
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • 7/8/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/22/2021
 • Meicirculaire 2021 inclusief 4w Corona steunpakket
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/21/2021
 • Raadsmemo Zoetermeer inzake Bleizo
 • 7/8/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/18/2021
 • Corona update 18 juni 2021
 • 7/8/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/17/2021
 • Geheimhouding bijlage raadsbrief Cultuurhuis
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/17/2021
 • Brief van college betr. ontwikkelovereenkomst Cultuurhuis
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/16/2021
 • Opleggen geheimhouding brief U21.03144
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/16/2021
 • Vertrek gemeentesecretaris
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/15/2021
 • Bestemmingsplan Vlinderstrik
 • 6/24/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/15/2021
 • Toezegging over Toestemmingsverklaring
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/15/2021
 • Beantwoording motie kantoren ombouwen tot woningen
 • 6/24/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/15/2021
 • Brief AHC Stedin Groep inzake LTF d.d. 1 juni 2021
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/15/2021
 • Rapport Antea sociale woningbouw Regio Rotterdam
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 6/11/2021
 • Voortgang Toekomstperspectief en programma tot aan het zomerreces (In PHO's 7 juni 2021)
 • 6/24/2021
 • A - Ter informatie