Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 4/23/2024
 • Stand van zaken opgave onderwijshuisvesting nr. 7
 • 5/30/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/22/2024
 • Stand van zaken opgave onderwijshuisvesting nr. 6
 • 5/30/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/18/2024
 • Klimaat-adaptieve maatregelen HOF!, Westersingel 82-94 te Berkel en Rodenrijs
 • 5/30/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/17/2024
 • Statusupdate LOO2 Noordeindseweg
 • 5/30/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/17/2024
 • Raadsinformatiebrief JOGG Lansingerland
 • 5/30/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/17/2024
 • Vervolgaanpak isolatie koopwoningen energielabel D, E, F en G
 • 5/30/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/16/2024
 • Kennisname van collegeverklaring ENSIA 2023
 • 5/30/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/16/2024
 • Reactie op vervoerplannen RET / HTM / EBS 2025
 • 5/30/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/10/2024
 • Raadsinformatiebrief stand van zaken Wmo-vervoer
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/10/2024
 • Ondersteuning voetbalvereniging BVCB
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/8/2024
 • Reactie ingekomen brief LEV-WN betreffende leerlingenaantallen en vernieuwbouw (uitstel bouw) school De Parel
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/3/2024
 • Informatie over project verduurzamen zwembad De Windas
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 4/2/2024
 • Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-204
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/26/2024
 • Begeleidend schrijven bij antwoordbrief bestuur VVE Hoeksehof
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/26/2024
 • Jaarrapportage Horti Science 2023
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/26/2024
 • Raadsinformatiebrief over de start van de pilot Gratis ov voor ouderen met een laag inkomen.
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/26/2024
 • Onderhandelaarsbrief Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/20/2024
 • Stand van zaken CEO fraude CV Prisma Bleiswijk
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/20/2024
 • Stand van zaken opgave onderwijshuisvesting nr. 5
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/20/2024
 • Vertraging Verkeersonderzoek N209 en Klappolder
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/20/2024
 • Vonnis Adventure World Holding B.V. tegen GR Bleizo
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/20/2024
 • Motie M 2023-025 Behoud Waarschuwings- en Alarmeringssystemen
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/13/2024
 • Raadsinformatiebrief - Vaststelling wijzigingsplan woningbouwlocatie Treurniet
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/13/2024
 • Actualisatie grondexploitatie Proeftuin Bleizo
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/13/2024
 • Kadernota 2025 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • 4/25/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/7/2024
 • Raadsinformatiebrief - cijfermatige resultaten eerste jaar gedifferentieerd afvaltarief
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/6/2024
 • Toezegging Evaluatie Uitvoeringsagenda Woonvisie 2021-2025
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 3/6/2024
 • Raadsinformatiebrief stand van zaken opgave jeugdhulp nr. 1
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/29/2024
 • Actualisatie Damoclesbeleid
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/28/2024
 • Schade-inventarisatie jaarwisseling 2023/2024
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/28/2024
 • Technische briefing over de Jeugdwet en het jeugdhulplandschap in Lansingerland. Ter voorbereiding op een beeldvormende avond over jeugdhulp op 28 februari 2024.
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/28/2024
 • Afsluiten project invoering Omgevingswet
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/28/2024
 • Evaluatie participatieproces woningbouwlocaties Bleiswijk
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/26/2024
 • Voorstel tot afdoening motie 2023-007 over bezuinigen op bijdragen aan Verbonden Partijen, en motie 2023-021 over een indexatiestop
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/15/2024
 • Impactbeoordeling milieu voor gebiedsontwikkeling Bleizo-West
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/15/2024
 • Raadsinformatiebrief verlenging concessieovereenkomst laadinfrastructuur
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/13/2024
 • Raadsinformatiebrief CDOKE
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/13/2024
 • Raadsbrief bij halfjaarrapportages GR Bleizo en GR Hoefweg medio 2023
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/9/2024
 • Collegereactie op GS-besluit aangaande windlocaties Lansingerland
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/9/2024
 • Raadsinformatiebrief over Afschalen dienstregelingen HTM en RET
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/9/2024
 • Collegereactie op GS-besluit aangaande windlocaties Lansingerland
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/9/2024
 • Verduurzamen zwembad De Windas
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/8/2024
 • Stand van zaken onderwijshuisvesting nr. 4
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/6/2024
 • Greenpoint: uitspraak rechtbank
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/6/2024
 • Raadsinformatiebrief Stand van zaken gezondheidspreventie Lansingerland
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/31/2024
 • Uitvoeringsprogramma's 2024 en verantwoording VTH-taken Omgevingsrecht
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/23/2024
 • Jaarverslag welstandscommissie 2022
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2024
 • Afdoeningsbericht motie 2023-022
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2024
 • Uitgebreide omgevingsvergunning huisvesting flexwerkers Hoefweg nabij 209 Bleiswijk
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2024
 • Jaarwisseling 2023/2024
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie