Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 8/21/2019
 • 190821 Brief aan raad betr. stand van zaken chillplekken
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/21/2019
 • 190821 Brief aan de raad betr. voorlopige schatting CAO consequenties voor gemeentelijke bijdragen VRR
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/20/2019
 • 190820 Reactie college op derde anonieme brief over interview burgemeester met De Heraut
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/16/2019
 • 190816 Brief aan raad betr. loting standplaatslocaties
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/15/2019
 • 190815 Brief aan de raad betr. tijdelijke verkeerssituatie Herenstraat Berkel en Rodenrijs
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/12/2019
 • 190812 Brief aan de raad betr. Perspektief Beschermd Wonen
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/5/2019
 • 190802 Brief aan Raad betr. Standplaatsen Berkel Centrum
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/29/2019
 • 190716 Brief aan Raad betr. Eerste bevindingen centrummanager
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/25/2019
 • 190725 Brief aan Raad betr. Reactie zienswijzen begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 VRR U19.06237
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/24/2019
 • 190723 Brief aan Raad betr. Reactie zienswijzen AZRR
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/24/2019
 • 190723 Brief aan Raad betr. Cultuureiland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/23/2019
 • 190719 Brief aan Raad betr. Informatie Woningbouw in Lansingerland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/18/2019
 • 190718 Brief aan raad betr. schades zwembad De Windas
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/18/2019
 • 190716 Brief aan Raad betr. Gebruik van onderwijsruimte door KBS de Oosthoek in gebouw van CBS de Poort
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/18/2019
 • 190718 Brief aan raad betr. Evaluatie schoolgebouw Orionstraat
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/17/2019
 • 190716 Brief aan Raad betr. Huisvesting arbeidsmigranten U19.05241
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/17/2019
 • 190717 Brief aan Raad betr. Opleggen geheimhouding brief U19.05748
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/17/2019
 • 190717 Brief aan CIE Samenleving betr. Uitstel zienswijze Kinderdagverblijf Pimmie in Bergschenhoek
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/16/2019
 • 190521 Brief aan Raad betr. Informatie over motie klantreizen
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/16/2019
 • 190529 Brief aan Raad betr. Maatregelen verkeersveiligheid N209
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2019
 • 190715 Brief aan de raad betr. standplaatsen Berkel centrum
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/12/2019
 • 190712- Brief aan de raad betr. bouwrijpmaken Berkel Centrum West
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/12/2019
 • 190712 Brief aan raad betr. CO2-voetafdruk
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/11/2019
 • 190711 Brief aan de raad betr. woningbouwontwikkeling Driehoek Noordpolder, Berkel en Rodenrijs
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/10/2019
 • 190710 Brief aan de raad betr. verduurzamen gemeentelijk vastgoed
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/10/2019
 • 190710 Brief aan de raad betr. Voorontwerpbestemmingsplan Bergweg Zuid ten noorden van 124
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/9/2019
 • 190705 Brief aan Raad betr Onderzoek rekenkamer Burgerparticipatie
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/8/2019
 • 190708 Brief aan raad betr. geactualiseerd meerjarenbeleid en jaarlijkse uitvoeringsprogramma's omgevingsrecht
 • 10/3/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 7/8/2019
 • 190708 Brief aan raad betr. benoeming lid Raad van Toezicht van Scholengroep Holland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/3/2019
 • 190703 Brief aan raad betr. proces Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs
 • 7/18/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 7/3/2019
 • 190703 Brief aan raad betr. Uitspraak inzake bestemming bedrijf Gebr. Van der Voort, Noordersingel 127a te Berkel en Rodenrijs
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/3/2019
 • 190703 Brief aan raad betr. vestiging internationaal bedrijf in Lansingerland
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/3/2019
 • 190703 Brief aan Raad betr. Stand van zaken Wilderszijde U19.04616
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/2/2019
 • 190702 Brief aan Raad betr. Meicirculaire 2019 en CAO 2019-2020 U19.05555
 • 7/11/2019
 • E - Overig
 • 7/2/2019
 • 190702 Brief aan raad betr. informatie Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 28 juni 2019
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/2/2019
 • 190702 Brief aan raad betr. afhandeling toezegging T2019-040 risicovolle gasleidingen
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/1/2019
 • 190701 Brief aan raad betr. afhandeling toezegging T2019-026 verkeersveiligheid Bolwerk-Oost
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/1/2019
 • 190701 Brief aan cie. Samenleving betr. mogelijke sluiting kinderdagverblijf Pimmie in Bergschenhoek
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/28/2019
 • 190628 Brief aan raad betr. Regionale Energiestrategie
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/28/2019
 • 1906 Brief aan raad betr. informatie over CO2 voetafdruk
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/25/2019
 • 190625 Brief aan raad betr. nadere duiding onderwerpen Kaderbrief 2020
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/25/2019
 • 190625 Brief aan raad betr. glasvezel in de buitengebieden van Lansingerland
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/25/2019
 • 190625 Brief aan raad betr. verantwoordingsinformatie basisregistraties BAG en BGT 2018
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/25/2019
 • 190625 Brief aan raad betr. erratum jaarrapportage sociaal domein 2018
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/25/2019
 • 190625 Brief aan raad betr. maandelijkse voortgangsrapportage VenV, A16 Rotterdam, HSL en RTHA juli 2019 + update Windas
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/25/2019
 • 190625 Brief aan Raad betr. Motie evenementen U19.05411
 • 7/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/24/2019
 • 190624 Brief aan raad betr. reactie op anonieme brief
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/20/2019
 • 190620-Brief aan cie. Ruimte betr. nadere invulling behandeling bestemmingsplan Oudeland
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/19/2019
 • 190619 Brief aan Raad betr. Reactie op brief m.b.t. bestemmingsplan Oudeland U19.05299
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 6/19/2019
 • 190619 Brief aan raad betr. jaarverslag klachten 2018
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie