Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 1/23/2020
 • Brief aan Raad betr. Groenblauwe schoolpleinen
 • 2/20/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/23/2020
 • Brief aan Raad betr. Definitieve uitgangspuntennotitie accommodatieplan Sport 2020-2030
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/23/2020
 • Brief aan CIE Samenleving betr. Reactie op SCP-evaluatierapportage Participatiewet
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/23/2020
 • Brief aan de raad betr. Regionaal plan van aanpak doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang - Beschermd Wonen
 • 2/20/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/23/2020
 • Brief aan Raad betr. Decembercirculaire 2019
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/21/2020
 • Uitnodiging gezamenlijke radenbijeenkomst Bleizo-West
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/16/2020
 • Brief aan de raad betr. opgeleggen geheimhouding brief U20.00259
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/15/2020
 • Brief aan Raad betr. Planning proces aanwending verkoopopbrengst Eneco
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/14/2020
 • Brief aan de raad Ontwerpbestemmingsplan Noordeindseweg 252-254
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/10/2020
 • Voortgangsrapportage januari 2020 A16 / HSL / RTHA / V&V
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/10/2020
 • Uitstel Woonvisie Lansingerland 2020-2025 en woningbouw Bleiswijk
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/9/2020
 • Brief aan college betr. verloop jaarwisseling 2019/2020
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/9/2020
 • Brief aan Raad betr. Voornemen fusie CBS De Wiekslag/CBS De Poort
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/9/2020
 • Brief aan Raad betr. Voortgang M2019-038 Opvang van gewonde in het wilde levende dieren
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/9/2020
 • Brief aan raad betr. maatwerk in openbaar vervoer
 • 1/30/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 1/9/2020
 • Brief aan Raad betr. Woningbouwlocatie Treurniet
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 1/7/2020
 • Extra wijziging Verordening 2020 indexering bedragen in hoofdstuk Inkomen
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/23/2019
 • Brief aan Raad betr. Motie 2019-01 Wijziging GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/23/2019
 • Brief aan Raad betr. Nieuwe afspraken doordecentralisatie vergoeding
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/19/2019
 • Brief aan de raad betr. Proces aanwending opbrengst Eneco
 • 1/30/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 12/18/2019
 • Brief aan de raad betr. Inrichtingplan openbare ruimte Berkel Centrum West
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/18/2019
 • Brief aan de raad betr. Vervallen garantstelling Zoetermeer ten behoeve van Bleizo
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/18/2019
 • Brief aan de raad betr. Proces Lansingerlands Initiatief 2020
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/18/2019
 • Brief aan de raad betr. Voortgangsrapportages
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/18/2019
 • Brief aan de raad betr. Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam
 • 1/30/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 12/17/2019
 • Brief aan de raad betr. beantwoording raadsvragen m.b.t. moties M2019-034 en M2019-036
 • 1/30/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 12/16/2019
 • Brief aan de raad betr. Mobiliteitsvisie Lansingerland op weg naar 2040
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/12/2019
 • Brief aan de raad betr. besluitvorming Blok B
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/12/2019
 • Brief aan de raad betr. 'gratis' openbaar vervoer voor ouderen
 • 1/30/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 12/12/2019
 • Brief aan Raad betr. Definitief ontwerp Station Rodenrijs e.o.
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/12/2019
 • Brief aan Raad betr. Inkomsten en uitgaven Jeugdhulp
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/12/2019
 • Brief aan de raad betr. opleggen geheimhouding bijlagen bij het raadsvoorstel 'Overdracht beheer Klapwijkseweg - Boterdorpseweg
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/10/2019
 • Brief aan de raad betr. achtergronden en uitgangspunten nieuwe inburgeringsstelsel
 • 1/30/2020
 • A - Ter informatie
 • 12/9/2019
 • Brief aan de raad betr. bestemmingsplan A16 Rotterdam deel Lansingerland
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 12/9/2019
 • Brief aan de raad betr. visie gegevensdeling domein Samenleving
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 12/5/2019
 • Brief aan Raad betr. Handboek sluitende aanpak en de Wet verplicht ggz
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 12/5/2019
 • Brief aan Raad betr. Uitstel oplevering woonvisie Lansingerland 2020-2025
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 12/5/2019
 • Brief aan Raad betr. Voorontwerp bestemmingsplan Noordersingel tussen 72 en 74
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 12/5/2019
 • Brief aan Raad betr. Terugkomen op motie OZB maatschappelijke instellingen
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 12/5/2019
 • Brief aan Raad betr. Prestatieafspraken 2020 gemeente corporaties en Huurdersvereniging Lansingerland
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 12/3/2019
 • Brief aan de raad betr. buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG - 29 november 2019
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 12/2/2019
 • Brief aan de raad betr. wachttijd sociale huurwoningen
 • 12/19/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 12/2/2019
 • Brief aan de raad betr. aanvullende technische vraag verlichting HSL-viaduct
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 12/2/2019
 • Brief aan de raad betr. ontwikkelstrategie OV-verbinding Zoetermeer - Rotterdam
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/28/2019
 • Brief aan de raad betr. Gegevens verkeersmeting Jacob Marislaan Bergschenhoek
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/28/2019
 • Brief aan raad betr. afhandeling toezegging Commissie Ruimte d.d. 14 november 2019 over het gebruik van GPR als duurzaamheidsinstrument in Wilderszijde
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/28/2019
 • Brief aan raad betr. maandelijkse voortgangsrapportage VenV RTHA HSL A16 Rotterdam november 2019
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/28/2019
 • Brief aan de raad betr. voortgang transformatie jeugdhulp
 • 12/19/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 11/26/2019
 • Brief aan de raad betr. voortgang ontwerpbestemmingsplan Woningbouwlocatie Treurniet
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/25/2019
 • Informatie Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 25 november 2019
 • 12/19/2019
 • A - Ter informatie