Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 10/21/2020
 • Brief aan de raad betr. Analyse afwijzing eerste tranche Woningbouwimpuls en voorgenomen besluit tot indiening nieuwe aanvraag tranche 2 woningbouwimpuls
 • 11/26/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 10/19/2020
 • Septembercirculaire 2020 en Compensatie Rijk kosten Coronacrisis.
 • 11/26/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/16/2020
 • Brief aan de raad betr. Corona update 16 oktober 2020
 • 11/26/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/15/2020
 • Brief aan de raad betr. MRDH-afwegingskader maatregelen OV en Corona
 • 11/26/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 10/14/2020
 • Brief aan de raad betr. opleggen geheimhouding
 • 11/26/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/13/2020
 • Brief aan de raad betr. Participatie Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
 • 11/26/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/12/2020
 • Brief aan de raad betr. Beantwoording rondvragen en actualiteiten college
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/9/2020
 • Update Corona 9 oktober 2020
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/8/2020
 • Vervolgstappen beeldvorming toekomstperspectief
 • 10/29/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 10/8/2020
 • Ceremonie Coming-Outdag
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/7/2020
 • Opleggen geheimhouding brief U20.07665
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/7/2020
 • Update corona 2 oktober 2020
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/6/2020
 • Stand van zaken Berkel Centrum West
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/6/2020
 • Sluiting basisschool De Poolster
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/6/2020
 • Reactie bespreekpunt accommodatieplan sport en tarieven
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/6/2020
 • Toezeggingen T2019-53, T2019-58 en T2019-104 over digitale toegangkelijkheid en dienstverlening
 • 10/29/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 10/6/2020
 • Aanpak messenbezit jongeren
 • 10/29/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 10/2/2020
 • Maandelijkse voortgangsrapportage V&V, RTHA, HSL, A16 Rotterdam
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 10/2/2020
 • Investeren in de regio
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/29/2020
 • Brief aan gemeenteraad over uitgebreide omgevingsvergunning Rottebrandreef 38
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/29/2020
 • Brief aan de raad betr. Brief AHC Stedin Groep inzake LTF d.d. 18 september
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/29/2020
 • Openbaar vervoer en Corona
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/25/2020
 • Update Corona
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/23/2020
 • Aanbiedingsbrief Nota Reserves & Voorzieningen
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/22/2020
 • Update Corona
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/22/2020
 • Algemene Ledenvergadering VNG 25 september 2020
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/22/2020
 • Aanbieding DCMR rapport milieumonitoring lockdown coronaperiode
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/17/2020
 • Raadsvoorstel Sturingsmodel Blok B
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/16/2020
 • Voorontwerpbestemmingsplan en MER Wilderszijde
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/16/2020
 • Update Corona
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/15/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan "Noordeindseweg t.o. 117a"
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/15/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Noordeindseweg 380 b + c Berkel en Rodenrijs
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/10/2020
 • Geen toekenning bijdrage aan Wilderszijde uit de eerste tranche van de woningbouwimpuls
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/10/2020
 • Voortgangsbrief veranderopgave jeugdhulp
 • 10/1/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 9/8/2020
 • Ontwerp projectafwijkingsbesluit (PAB) multifuel tankstation Greenpoint
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/8/2020
 • Mede-indienen motie VNG over financiĆ«n onderwijshuisvesting
 • 9/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/7/2020
 • Update Corona
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/7/2020
 • Regionale Groeiagenda
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/3/2020
 • Afspraken presidium over fysiek of digitaal vergaderen
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/1/2020
 • Bestuursopdracht Herziening Financieringsstructuur & Treasurystatuut
 • 10/1/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 9/1/2020
 • Vaststelling subsidies 2019
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/1/2020
 • Elektrische deelscooters in Lansingerland
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/26/2020
 • Update corona 26 augustus 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/19/2020
 • Doorzending wensen en bedenkingen RES
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/19/2020
 • Uitstel wet Inburgering en besluitvormingsproces
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/18/2020
 • Toetsingskader huisvesting flexwerkers-arbeidsmigranten Lansingerland en Communicatiekader
 • 10/1/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 8/18/2020
 • Brief aan bewoners Rottekade
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/14/2020
 • Vervolg beeldvorming toekomstperspectief
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/14/2020
 • Brief van college update corona 14 augustus 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/5/2020
 • Coronavirus update VRR-GGD d.d. 05-08-2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie