Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 5/17/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Bleiswijk, 1e partiële herziening Hoefweg 184-186”
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/17/2022
 • Happy Italy - Bergschenhoek
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/16/2022
 • Reactie college op accountantsverslag 2021
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2022
 • Voorontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 5-7 Bleiswijk (De Snip)
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2022
 • Effecten Maartbrief 2022 over Gemeentefonds
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2022
 • Pilots burgerparticipatie tijdens besluitvorming
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/11/2022
 • Afspraak maken bij de balie
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/10/2022
 • Jaarverslag 2021 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/10/2022
 • Voortgang geluidsschermen N209 T2020 051
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/4/2022
 • Brief van college betr. VRR-pilot Langdurige Opvang Oekraïners Bleizo-West
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/26/2022
 • Nazending schriftelijke beantwoording cie. Ruimte van 12 april 2022
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/22/2022
 • Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/19/2022
 • Subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur 2023
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/19/2022
 • Overdracht bodemtaken door invoering Omgevingswet
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/19/2022
 • Jaarlijkse uitvoeringsprogramma's en verantwoording Omgevingsrecht VTH
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/19/2022
 • Uitvoeringsplan 2022 arbeidsmarktregio ZHC
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/15/2022
 • Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraine
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/12/2022
 • Brief van college betr. voorlopig pakket Participatietraject Luchthavenbesluit RTHA (VPP)
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/12/2022
 • Correctie Beleidsregels Sociaal Domein
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/12/2022
 • Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2022
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/11/2022
 • Periodiek informatiebeeld Oekraïne Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/8/2022
 • Opvang vluchtelingen Oekraine
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/7/2022
 • Overdrachtsdossiers voor de Gemeenteraad
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/5/2022
 • Brief AHC Stedin inzake LTF d.d. 14 maart 2022
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/4/2022
 • Ontwikkelingen Ontwerp proactieve aanwijzing Driehoek Noordpolder
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/1/2022
 • Opvang vluchtelingen Oekraine
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/30/2022
 • VRR-pilot langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/29/2022
 • Reactie op motie M2021 015 Regionale Energie Strategie
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/29/2022
 • Kennisname van collegeverklaring ENSIA 2021
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/29/2022
 • Raadsinformatiebrief over Motie M2021-016 ‘Laat de zon schijnen’
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/25/2022
 • Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/18/2022
 • Voortgang opvang van Oekraïense vluchtelingen
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/17/2022
 • Vervolg in afstemming met uw raad aanwijzen gevallen bindend adviesrecht, delegatie en participatie onder Omgevingswet
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/16/2022
 • Aanpak Wachtlijsten
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/16/2022
 • Statuten, ontwikkelovereenkomst en basisontwerp cultuurhuis Casa Cadanza
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/16/2022
 • Definitief verzamelverkeersbesluit toekomstige laadpaallocaties
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/16/2022
 • Bewonerscommunicatie en aanpak bodemonderzoek
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/15/2022
 • Kaderbrief Grondprijzen 2022
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/15/2022
 • Voortgang opvang van Oekraïense vluchtelingen
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/15/2022
 • Verkeersontsluiting Westpolder
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/11/2022
 • Stand van zaken opvang vluchtelingen uit Oekraine
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/10/2022
 • Herverdeling portefeuilles College van B&W
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/9/2022
 • Brief van college betr. Alternatievenonderzoek windenergie
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/8/2022
 • Update onderwijshuisvesting Treehouse
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/8/2022
 • Beleidsregels sociaal domein 2022
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/4/2022
 • Vluchtelingen uit Oekraine
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/2/2022
 • Schriftelijke beantwoording n.a.v. rondvraag over cameratoezicht
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 2/28/2022
 • Misdrijfcijfers 2021 van het team Veiligheid & APV
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 2/22/2022
 • Afhandeling toezegging T2019-121 verkeerstellingen Jacob Marislaan
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 2/22/2022
 • Informatie over Adventure World van GR Bleizo
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie