Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 10/22/2021
 • Septembercirculaire 2021
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/14/2021
 • Brief van college betr. hinder Rodenrijseweg (bijlagen map persoonsgegevens)
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/12/2021
 • Toezeggingen met betrekking tot de beleidsaccenten
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/12/2021
 • Brief van college oplegger bij Verordening Sociaal Domein 2022
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/6/2021
 • Monitor 2020 Regioakkoord
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/6/2021
 • Rapportage inwonerspeiling burgerparticipatie
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/5/2021
 • Brief van college betr. Ondersteuningscampagne sport en cultuur
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/5/2021
 • Brief van college betr. Regionale Woonvisie 2021-2040
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/5/2021
 • Voortgang geluidsschermen N209 (T2020-051)
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/5/2021
 • Brief van college betr. voorbereiden op en omschakelen naar de Omgevingswet
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/5/2021
 • Begroting 2020 SvWrR
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/5/2021
 • Integriteitsonderzoek bij GGD Rotterdam-Rijnmond
 • A - Ter informatie
 • 10/5/2021
 • Begroting 2020 SvWrR
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/5/2021
 • Brief van college betr. Motie M2021-023 Aandacht voor spelen in de buitenruimte
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 10/5/2021
 • Zienswijze nieuwe scholen Wilderszijde
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/30/2021
 • Publicatie Begroting 2022-2025 uiterlijk donderdag 7 oktober 2021
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/30/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Zuidplaspolder - Lansingerland
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/28/2021
 • Vaststelling subsidies 2020
 • 10/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/21/2021
 • 14 Betaalbare woningen Parq Verde
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/21/2021
 • Informatie aan de raad ontwerp herziening 2021 omgevingsbeleid Zuid-Holland
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/21/2021
 • Naamgeving Cultuurhuis en placemaking activiteiten
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/21/2021
 • Opheffen Wet voorkeursrecht gemeenten Westpolder
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/15/2021
 • Werksessie Enecogelden
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/15/2021
 • Voortgang Berkel Centrum West
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/15/2021
 • Cassatieberoep Exploitatiebijdrage Cyclamenweg Anthura B.V. en Van der Klugt B.V. verloren
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/14/2021
 • Begeleidende brief jaarverslag welstandscommissie 2020
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/13/2021
 • Woonwagencentrum Bosland
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/8/2021
 • Resultaten enquete impact corona op sport
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 9/2/2021
 • Corona update 3 september
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 8/31/2021
 • Geheimhouding bijlage 4 ontwikkelperspectief Bleizo-West
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 8/31/2021
 • Maatregelen onderliggend wegennet A16
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 8/5/2021
 • Bestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/27/2021
 • Interim griffier Bert Schouten per 1 september 2021
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/21/2021
 • Informerende brief huisvesting kinderopvang
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/21/2021
 • informatie met betrekking tot interim gemeentesecretaris en tijdelijke waarneming tot 31
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/19/2021
 • Bestemmingsplan 'Woningbouwlocatie Treurniet'
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2021
 • Corona update 16 juli 2021
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2021
 • Tussenbericht Motie Vernieuwde AVOI en nadeelcompensatie- regeling kabels en leidingen (M2020-034)
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2021
 • Vervolg, resultaten werkgroep Verkeer & bewonersbijeenkomst 8 april jl. Driehoek Noordpolder
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2021
 • Raadsvoorstel BR2100051 van de raadsagenda van 15 juli 2021 halen
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2021
 • Toezegging T2021-006 datalek GGD
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2021
 • Wmo financiën/beheersmaatregelen
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2021
 • Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2021
 • Participatietraject standplaatsenbeleid gemeente Lansingerland 2021
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2021
 • Actualiteitenoverzicht juli 2021 (Lansingerland duurzaam)
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Rottezoom 2e partiële herziening Kruisweg tussen 30 en 44
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2021
 • Brief AHC Stedin inzake LTF d.d. 30 juni 2021
 • 9/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/12/2021
 • Inleiding op agendapunt 8.f vaststellen Plan van Scholen Basisonderwijs
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/7/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan "Wilderszijde"
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie
 • 7/7/2021
 • Jaarrapportage maatwerkvoorzieningen sociaal domein 2020
 • 7/15/2021
 • A - Ter informatie