Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 9/20/2023
 • Uitgangspuntennotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027
 • 10/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 9/20/2023
 • Reactie zienswijzen op de begroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • 10/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 9/20/2023
 • Geheimhouding bijlage 1 en 2 (I23.07067 en T23.02856) van raadsvoorstel BR2300081 'saneringskosten woonwagencentrum Bosland'
 • 10/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 9/18/2023
 • Voortgang Wilderszijde
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 9/18/2023
 • Raadsinformatiebrief met betrekking tot de verhuizing, verbouwing en exploitatie van RTV Lansingerland
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 9/13/2023
 • Subsidieverordening Recreatieschap Rottemeren
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 9/12/2023
 • Ontwikkelingen jeugdhulp: aanpak wachtlijst Jeugd en taakstelling specialistische jeugdhulp (GRJR)
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 9/11/2023
 • Intentieverklaring Regionaal Werkcentrum Zuid-Holland Centraal
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 9/5/2023
 • Reactie college op het ongevraagde advies van de ASD over het Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 9/1/2023
 • Raadsinformatiebrief afkondiging netcongestie elektriciteitsnet
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 8/29/2023
 • Geheimhouding bijlage 3 (T23..) van raadsvoorstel startnotitie omgevingsplannen Lange Vaart en Merenweg
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 8/29/2023
 • Toezegging T2022-034 inzameling en verwerkingsmogelijkheden luiers + stimuleringsregeling wasbare luiers
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 8/28/2023
 • Onderzoek verlengde private aansluitingen (elektrisch laden vanaf eigen terrein)
 • 9/28/2023
 • E - Overig
 • 8/23/2023
 • Raadsinformatiebrief ter inzage ontwerpbestemmingsplan ULC A12
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 8/3/2023
 • Scholen in Wilderszijde
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 8/1/2023
 • Afdoen motie M2023-002 Ondersteuning bij vergunningaanvragen voor vrijwilligersorganisaties
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2023
 • Stand van zaken windenergie Lansingerland
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/13/2023
 • Verstrekken inzicht over bezetting team Veiligheid (T2023-004)
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/11/2023
 • Ter kennisname brief aan BBGZ over noodopvangvoorziening asielzoekers
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/10/2023
 • Jaarverslag klachten 2022
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/10/2023
 • Aanbesteding(en) inzameling en verwerking afval 2026
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/10/2023
 • Opleggen geheimhouding informatieve brief U23.03105
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/6/2023
 • Collegebesluit Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Voortgang woonwagencentrum Bosland
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Informeren over participatietraject Huisvesting flexwerkers
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan (BP0219) Urban Logistics Campus A12 ULCA12
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Nazending reactie ASD - Vitaal en waardig ouder worden
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Stand van zaken opgave opvang Oekra├»ners
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Stand van zaken participatieproces Bleiswijk
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Brief aan raad definitieve beschikking Min I&W d.d. 20 juni 2023 planschade Parnassia
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Vergoeding Planschade Ministerie van I&W planschade Parnassia
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Verruimde openstelling op zondag 24 en 31 december 2023 nav uw Raadsvragen
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Afdoening moties M2021-053 en M2020-031 en de toezegging T2022-037
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Terugkoppeling beeldvorming 31 mei en cie AB Beleid Vitale Kernen
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Belevingsonderzoek Berkel Centrum
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2023
 • Uitvoeringsmaatregelen Taakstelling 2023 Huisvesting Statushouders
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2023
 • Stand van zaken Bleizo-West
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2023
 • Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2023
 • Initiatief zonnepark nabij Roeleveenseweg in Zoetermeer
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2023
 • Afhandeling toezegging T2023-006 over 'donkere plekken'
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/29/2023
 • Stand van zaken invoering Omgevingswet
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/21/2023
 • Actualiteitenoverzicht duurzaamheid juni 2023
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/21/2023
 • Aanbiedingsbrief jaarverantwoording kinderopvang 2022
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/21/2023
 • Overgang contract Wmo vervoer van Taxi Wooning naar Noot
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/21/2023
 • Stand van zaken project reconstructie Westersingel
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/20/2023
 • Meicirculaire Gemeentefonds 2023 in relatie tot de Kaderbrief 2024
 • 6/29/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/20/2023
 • Raadsbrief Tarievennota sport 2023 -2026
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/20/2023
 • Situatie Outdoor Valley
 • 9/28/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/15/2023
 • Aanbieding aanvullende informatie Verbonden Partijen
 • 6/29/2023
 • A - Ter informatie
 • 6/15/2023
 • Voorontwerpbestemmingsplan "Berkel Centrum Oost"
 • 6/29/2023
 • A - Ter informatie