Amendementen

NummerOnderwerpDatumStatus
 • A2023-044 Samenspel raad – college bij omgevingsprogramma’s
 • Samenspel raad – college bij omgevingsprogramma’s
 • 12/21/2023
 • Aangenomen
 • A2023-043 Bouwhoogte Nota van Uitgangspunten Driehoek Noordpolder
 • Bouwhoogte Nota van Uitgangspunten Driehoek Noordpolder
 • 11/30/2023
 • Aangenomen
 • A2023-042 Maximale hoogte bebouwing 2e lijn
 • Maximale hoogte bebouwing 2e lijn
 • 11/30/2023
 • Aangenomen
 • A2023-041 Aanscherpingen Nota van Uitgangspunten Leeuwenhoekweg 102
 • Aanscherpingen Nota van Uitgangspunten Leeuwenhoekweg 102 GEWIJZIGD
 • 11/30/2023
 • Aangenomen
 • A2023-040 24 / 7 toezicht aanwezig huisvesting arbeidsmigranten Leeuwenhoekweg 102
 • 24 / 7 toezicht aanwezig huisvesting arbeidsmigranten Leeuwenhoekweg 102
 • 11/30/2023
 • Aangenomen
 • A2023-039 Getrapte realisatie huisvesting arbeidsmigranten aan de Leeuwenhoekweg
 • Getrapte realisatie huisvesting arbeidsmigranten aan de Leeuwenhoekweg GEWIJZIGD
 • 11/30/2023
 • Aangenomen
 • A2023-038 Aanpak straatraces
 • Aanpak straatraces
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • A2023-037 Eerst denken dan doen nu geen mobiel servicepunt
 • Eerst denken dan doen nu geen mobiel servicepunt
 • 11/2/2023
 • Verworpen
 • A2023-036 Join Us tegen eenzaamheid
 • Join Us tegen eenzaamheid
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • A2023-035 Burgerparticipatie is een mentaliteit – de verantwoordelijke samenleving
 • Burgerparticipatie is een mentaliteit – de verantwoordelijke samenleving
 • 11/2/2023
 • Verworpen
 • A2023-034 Betrouwbaar besturen Noordeindseweg
 • Betrouwbaar besturen Noordeindseweg
 • 11/2/2023
 • Verworpen
 • A2023-033 Coalitieakkoord in stand in één pakket
 • Coalitieakkoord in stand in één pakket
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • A2023-032 Gezamenlijk één sluitende begroting
 • Gezamenlijk één sluitende begroting
 • 11/2/2023
 • Aangenomen
 • A2023-031 Geen bezuinigingen op voorzieningen voor de meest kwetsbare inwoners in het sociaal domein
 • Geen bezuinigingen op voorzieningen voor de meest kwetsbare inwoners in het sociaal domein
 • 7/6/2023
 • Verworpen
 • A2023-030 INGETROKKEN Toepassen Zero-based operatie bij opstellen meerjarenbegroting 2023-2027
 • Toepassen Zero-based operatie bij opstellen meerjarenbegroting 2023-2027
 • 7/6/2023
 • Ingetrokken
 • A2023-029 INGETROKKEN Betaald parkeren ipv blauwe zones
 • Betaald parkeren ipv blauwe zones
 • 7/6/2023
 • Ingetrokken
 • A2023-028 INGETROKKEN Toeristenbelasting in Lansingerland
 • Toeristenbelasting in Lansingerland
 • 7/6/2023
 • Ingetrokken
 • A2023-027 Vrij laten vallen stelpost herverdeeleffect
 • Vrij laten vallen stelpost herverdeeleffect
 • 7/6/2023
 • Aangenomen
 • A2023-026 Woonlastenverhoging als laatste optie
 • Woonlastenverhoging als laatste optie
 • 7/6/2023
 • Aangenomen
 • A2023-025 Verhogen inkomsten
 • Verhogen inkomsten
 • 7/6/2023
 • Aangenomen
 • A2023-024 Geen leeftijdsgrens te hanteren bij de toekenning van de Starterslening
 • Geen leeftijdsgrens te hanteren bij de toekenning van de Starterslening
 • 6/29/2023
 • Aangenomen
 • A2023-023 Huren per 15 minuten, minst verstrekkend
 • Huren per 15 minuten, minst verstrekkend
 • 6/29/2023
 • Aangenomen
 • A2023-022 Huren per 15 minuten, meest verstrekkend - INGETROKKEN
 • Huren per 15 minuten, meest verstrekkend
 • 6/29/2023
 • Ingetrokken
 • A2023-021 Schoolvakanties
 • Schoolvakanties
 • 6/29/2023
 • Aangenomen
 • A2023-020 Hele zalen huren
 • Hele zalen huren
 • 6/29/2023
 • Aangenomen
 • A2023-019 Het leeghouden van een zaal
 • Het leeghouden van een zaal
 • 6/29/2023
 • Aangenomen
 • A2023-018 Verlaging en bevriezing van het verenigingstarief
 • Verlaging en bevriezing van het verenigingstarief
 • 6/29/2023
 • Verworpen
 • A2023-017 Maximale indexering tarieven sportaccommodaties van 5% m.i.v. sportjaar 2024-2025
 • Maximale indexering tarieven sportaccommodaties van 5% m.i.v. sportjaar 2024-2025
 • 6/29/2023
 • Aangenomen
 • A2023-016 Zorgvuldige, kleinschalige noodopvang voor asielzoekers op Wilderszijde
 • Zorgvuldige, kleinschalige noodopvang voor asielzoekers op Wilderszijde
 • 6/29/2023
 • Aangenomen
 • A2023-015 300 plekken noodopvang asiel Wilderszijde
 • 300 plekken noodopvang asiel Wilderszijde
 • 6/29/2023
 • Verworpen
 • A2023-014 Geen grootschalige asielopvang in Lansingerland
 • Geen grootschalige asielopvang in Lansingerland
 • 6/29/2023
 • Verworpen
 • A2023-013 Financiering noodopvang asielzoekers aan de voorkant
 • Financiering noodopvang asielzoekers aan de voorkant
 • 6/29/2023
 • Verworpen
 • A2023-012 Veilig fietsparkeren bij metrostations en R-bus opstappunten opnemen in zienswijze MRDH
 • Veilig fietsparkeren bij metrostations en R-bus opstappunten opnemen in zienswijze MRDH
 • 6/22/2023
 • Aangenomen
 • A2023-011 Extra aandachtspunt raadsrapporteurs bij zienswijze Recreatieschap Rottemeren
 • Extra aandachtspunt raadsrapporteurs bij zienswijze Recreatieschap Rottemeren
 • 6/22/2023
 • Aangenomen
 • A2023-010 Extra aandachtspunt subsidieverordening bij zienswijze Recreatieschap Rottemeren
 • Extra aandachtspunt subsidieverordening bij zienswijze Recreatieschap Rottemeren
 • 6/22/2023
 • Aangenomen
 • A2023-009 Openbare Orde en Veiligheid in het Recreatieschap Rottemeren
 • Openbare Orde en Veiligheid in het Recreatieschap Rottemeren
 • 6/22/2023
 • Aangenomen
 • A2023-008 Financiering POH Jeugd
 • Financiering POH Jeugd
 • 6/22/2023
 • Aangenomen
 • A2023-007 Volgorde beleidsplan en begroting zienswijze VRR
 • Volgorde beleidsplan en begroting zienswijze VRR
 • 6/22/2023
 • Aangenomen
 • A2023-006 Correctie datum deadline zienswijze VRR
 • Correctie datum deadline zienswijze VRR
 • 6/22/2023
 • Aangenomen
 • A2023-005 Visie Burgerparticipatie
 • Visie Burgerparticipatie
 • 5/25/2023
 • Verworpen
 • A2023-004 Nuancering status locatie Bleizo-West in zienswijze Strategische Agenda MRDH
 • Nuancering status locatie Bleizo-West in zienswijze Strategische Agenda MRDH
 • 2/23/2023
 • Verworpen
 • A2023-003 Aframing stelpost herverdeeleffect herijking gemeentefonds
 • Aframing stelpost herverdeeleffect herijking gemeentefonds
 • 2/23/2023
 • Verworpen
 • A2023-002 CAO eerste begrotingswijziging 2023
 • CAO eerste begrotingswijziging 2023
 • 2/23/2023
 • Verworpen
 • A2023-001 Wijkbrandweerman voor Lansingerland
 • Wijkbrandweerman voor Lansingerland
 • 2/23/2023
 • Aangenomen
 • A2022-056 APV: maak handhaving mogelijk tegen overlast elektrische steps
 • APV: maak handhaving mogelijk tegen overlast elektrische steps
 • 12/22/2022
 • Aangenomen
 • A2022-055 Duidelijkheid over drugs in de APV
 • Duidelijkheid over drugs in de APV - INGETROKKEN
 • 12/22/2022
 • Ingetrokken
 • A2022-054 Nachtsluiting RTHA
 • Nachtsluiting RTHA
 • 12/22/2022
 • Aangenomen
 • A2022-053 Toevoeging aan de zienswijze GR beschermd wonen regio Rotterdam
 • Toevoeging aan de zienswijze GR beschermd wonen regio Rotterdam
 • 11/24/2022
 • Aangenomen
 • A2022-052 Formatie volgt beleid voor een sterke organisatie
 • Formatie volgt beleid voor een sterke organisatie
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • A2022-051 Menstruatiearmoede bestrijden in Lansingerland
 • Menstruatiearmoede bestrijden in Lansingerland
 • 11/3/2022
 • Verworpen