Amendementen

NummerOnderwerpDatumStatus
 • A2022-056 APV: maak handhaving mogelijk tegen overlast elektrische steps
 • APV: maak handhaving mogelijk tegen overlast elektrische steps
 • 12/22/2022
 • Aangenomen
 • A2022-055 Duidelijkheid over drugs in de APV
 • Duidelijkheid over drugs in de APV - INGETROKKEN
 • 12/22/2022
 • Ingetrokken
 • A2022-054 Nachtsluiting RTHA
 • Nachtsluiting RTHA
 • 12/22/2022
 • Aangenomen
 • A2022-053 Toevoeging aan de zienswijze GR beschermd wonen regio Rotterdam
 • Toevoeging aan de zienswijze GR beschermd wonen regio Rotterdam
 • 11/24/2022
 • Aangenomen
 • A2022-052 Formatie volgt beleid voor een sterke organisatie
 • Formatie volgt beleid voor een sterke organisatie
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • A2022-051 Menstruatiearmoede bestrijden in Lansingerland
 • Menstruatiearmoede bestrijden in Lansingerland
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • A2022-050 Trouwerijen en beeldvorming voortaan ook vanuit huis te volgen
 • Trouwerijen en beeldvorming voortaan ook vanuit huis te volgen
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • A2022-049 Geen 7,5 fte per 1000 inwoners INGETROKKEN
 • Geen 7,5 fte per 1000 inwoners
 • 11/3/2022
 • Ingetrokken
 • A2022-048 Intocht Sinterklaas in de kernen
 • Intochten Sinterklaas
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • A2022-047 Begroting geef lucht aan ondernemers en schrap lastenverzwaring OZB niet-woningen
 • Begroting geef lucht aan ondernemers en schrap lastenverzwaring OZB niet-woningen
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • A2022-046 Geef lucht aan huishoudens en schrap lastenverzwaring OZB woningen
 • Geef lucht aan huishoudens en schrap lastenverzwaring OZB woningen
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • A2022-045 Gratis RET OV voor AOW-ers met een inkomen tot maximaal 120% van het bijstandsniveau, per 1 juli 2023
 • Gratis RET OV voor AOW-ers met een inkomen tot maximaal 120% van het bijstandsniveau, per 1 juli 2023
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • A2022-044 Boa’s
 • Boa’s
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • A2022-043 Sportbox
 • Sportbox
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • A2022-042 Raadscommunicatieadviseur
 • Raadscommunicatieadviseur
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • A2022-041 Bewaakte fietsenstalling Berkel centrum - INGETROKKEN
 • Bewaakte fietsenstalling Berkel centrum - INGETROKKEN
 • 10/20/2022
 • Ingetrokken
 • A2022-040 Inzetten reserve Enecogelden voor bouw Casa Cadanza
 • Inzetten reserve Enecogelden voor bouw Casa Cadanza
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • A2022-039 Integrale Laadvisie Lansingerland 2022 (Pilot laden vanaf eigen terrein)
 • Integrale Laadvisie Lansingerland 2022 (Pilot laden vanaf eigen terrein)
 • 10/20/2022
 • Verworpen
 • A2022-038 Volledige kwijtschelding van afvalstoffenheffing voor mensen op sociaal minimum
 • Volledige kwijtschelding van afvalstoffenheffing voor mensen op sociaal minimum
 • 10/20/2022
 • Verworpen
 • A2022-037 Aanpassing profiel 2 van kwijtschelding van afvalstoffenheffing VERVALT
 • Aanpassing profiel 2 van kwijtschelding van afvalstoffenheffing
 • 10/20/2022
 • A2022-036 Scenario 0 - Advies tarieven afvalstoffenheffing
 • Advies tarieven afvalstoffenheffing
 • 10/20/2022
 • Verworpen
 • A2022-035 Kostendekkend tarief voor het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval
 • Kostendekkend tarief voor het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • A2022-034 Kwijtschelding
 • Kwijtschelding
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • A2022-033
 • Participatieplan Lange Vaart en Merenweg Bleiswijk T22.03330 (Terugkoppeling participatieplan)
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • A2022-032
 • Participatieplan woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg, Bleiswijk – N209
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • A2022-031
 • Evaluatietermijn, agendapunt 10d
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • A2022-030
 • Evaluatietermijn, agendapunt 10b
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • A2022-029
 • Historische Linten
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-028
 • Bouwhoogte
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-027
 • Bouwen in het groen
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-026
 • Aantal Woningen, agendapunt 10b
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-025
 • Dekking tekort grondexploitatie Sporthoeklaan (Landurige opvang Oekraïners) uit Algemene Reserve
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-024
 • Gemeentelijke uitgangspunten Masterplan ULC A12 voormalige Greenery
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • A2022-023
 • Aanpassing maximale bouwhoogte Masterplan ULC A12
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-022
 • Kadernota: aanpassen uitgangspunten OZB tarieven
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • A2022-021
 • Kadernota: aanpassen uitgangspunten
 • 7/7/2022
 • Aangenomen
 • A2022-020
 • Klein Berkeloo: bouwhoogte
 • 6/30/2022
 • Verworpen
 • A2022-019
 • Klein Berkeloo: Behoud de volledige boomstructuur
 • 6/30/2022
 • Aangenomen
 • A2022-018
 • Mondeling amendement waardoor deze passage wordt toegevoegd aan de zienswijzen GR Jeugd/GGD/VRR/DCMR/MRDH en indien van toepassing bij de zienswijze Recreatieschap Rottemeren: ’De GR loopt financiële risico’s die verband houden met de huidige internationale situatie. Hier zijn met name twee zaken van belang, namelijk de sterk gestegen energieprijzen sinds vorig jaar augustus en de hogere kosten voor investeringen als gevolg van gestegen grondstofprijzen. Deze stijgingen zijn hoger dan de gebruikte indexatie. Wij willen graag dat de extra financiële risico’s en resultaten goed gemonitord worden en dat u eerst terugkomt bij de gemeenten als er keuzes gemaakt moeten worden en/of extra bijdrages aan de gemeenten gevraagd moeten worden.'
 • 6/16/2022
 • Aangenomen
 • A2022-017
 • Zienswijze GGD aanvullen met verzoek concrete aanbevelingen te doen hoe de drie “speerpunten uit het Koersdocument 3.0” te implementeren
 • 6/16/2022
 • Aangenomen
 • A2022-016
 • Loodgehalte tuinen veilig houden (Bodemkwaliteitskaart)
 • 6/2/2022
 • Verworpen
 • A2022-015
 • Consultatie voorlopig pakket participatietraject (VPP) RTHA
 • 6/2/2022
 • Aangenomen
 • A2022-014
 • Nota van Uitgangspunten De Wildert
 • 6/2/2022
 • Aangenomen
 • A2022-013
 • Zienswijze ontwerp proactieve aanwijzing Driehoek Berkel Noord
 • 4/21/2022
 • Aangenomen
 • A2022-012
 • Aanpassing positie Driehoek Noordpolder in Omgevingsvisie 1.0
 • 2/24/2022
 • Verworpen
 • A2022-011
 • Locatieonderzoek woonwagens Bergschenhoek-Bosland
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • A2022-010
 • Parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • A2022-009
 • Aanpassen parkeernorm in woonwijken nabij rail of ZoRo
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-008
 • Ruimte houden voor de auto in Lansingerland
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-007
 • Schrappen mogelijkheid betaald parkeren
 • 1/27/2022
 • Aangenomen