Amendementen

NummerOnderwerpDatumStatus
 • A2020-014
 • Amendement zienswijze Luchtvaartnota
 • 7/16/2020
 • Aangenomen
 • A2020-013
 • IHP Afschrijvingslasten duurzaamheidsmaatregelen
 • 7/16/2020
 • Aangenomen
 • A2020-012
 • Bestemmingsreserve opbrengst verkoop Eneco
 • 7/16/2020
 • Aangenomen
 • A2020-011
 • Geen terugvalopties percentage betaalbare woningen Masterplan Wilderszijde
 • 6/25/2020
 • Ingetrokken
 • A2020-010
 • Masterplan Wilderszijde: 750 sociale huurwoningen Wilderszijde
 • 6/25/2020
 • Verworpen
 • A2020-009
 • parkeerbesluit Wilderszijde
 • 6/25/2020
 • Aangenomen
 • A2020-008
 • Zienswijze Hoefweg
 • 6/18/2020
 • Aangenomen
 • A2020-007
 • Bestuurlijke vervolgopdracht Bleizo-West
 • 6/18/2020
 • Aangenomen
 • A2020-006
 • Financieel mandaat crisismaatregelen
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • A2020-005
 • Veranderopgave Jeugdhulp
 • 4/23/2020
 • Aangenomen
 • A2020-004
 • Herziening Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2020: Indienen zienswijze ten aanzien van middenhuur
 • 2/20/2020
 • Aangenomen
 • A2020-003
 • Uitstellen besluit over sturingsmodel Blok B
 • 1/30/2020
 • Aangenomen
 • A2020-002
 • Instellen kapitaallastenreserve voor het cultuurhuis Blok B Berkel en Rodenrijs
 • 1/30/2020
 • Verworpen
 • A2020-001
 • Grip op financiën cultuurhuis Blok B Berkel en Rodenrijs
 • 1/30/2020
 • Aangenomen
 • A2019-023
 • Verordening sociaal domein: overgangsperiode nieuw tarief informeel PGB
 • 12/19/2019
 • Verworpen
 • A2019-022
 • Lachgas in APV
 • 12/19/2019
 • Aangenomen
 • A2019-021
 • Vaststellen beleidsuitgangspunten Masterplan en bestemmingsplan Wilderszijde
 • 11/28/2019
 • Verworpen
 • A2019-020
 • Derde ontsluitingsweg
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • A2019-019
 • Adaptief parkeren
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • A2019-018
 • Meerjarenbegroting 2020-2023 - burgerpanel ten minste 5 keer per jaar inzetten
 • 11/7/2019
 • Ingetrokken
 • A2019-017
 • Zomerrapportage: Mondeling amendement : beslispunt 4, tweede streepje: ' heropenstelling' wordt vervangen door 'herinrichting zoals bedoeld in de zomerrapportage'
 • 10/31/2019
 • Aangenomen
 • A2019-016
 • Zomerrapportage 2019 - krediet Noordeindseweg
 • 10/31/2019
 • Ingetrokken
 • A2019-015
 • Aanpassing Bp Groenzoom - Van der Voort
 • 10/31/2019
 • Aangenomen
 • A2019-014
 • Extra parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost
 • 10/3/2019
 • Aangenomen
 • A2019-013
 • Nota uitgangspunten ‘Berkel Centrum Oost (Hergerborch)’ – verkeer en parkeren
 • 10/3/2019
 • Aangenomen
 • A2019-012
 • visie Lansingeland Duurzaam (zelf stroom opwekken)
 • 7/18/2019
 • Verworpen
 • A2019-011
 • visie Lansingerland Duurzaam (voetprint gemeentelijke bedrijfsvoering)
 • 7/18/2019
 • Verworpen
 • A2019-010
 • laadinfrastructuur
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • A2019-009
 • visie voor 2030 (CO2 vermindering)
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • A2019-008
 • Schrappen begrotingswijziging Kaderbrief
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • A2019-007
 • Zienswijze Recreatieschap Rottemeren – bomenkap
 • 6/13/2019
 • Aangenomen
 • A2019-006
 • Amendement grondbeleid
 • 4/18/2019
 • Aangenomen
 • A2019-005
 • Kader Recreatieschap Rottemeren
 • 3/28/2019
 • Verworpen
 • A2019-004
 • Scoren met sport - Visie op Sporten en bewegen Lansingerland tot 2030 - financiën
 • 3/28/2019
 • Aangenomen
 • A2019-003
 • Scoren met sport - Visie op Sporten en bewegen Lansingerland tot 2030 - aangepaste tekst visie
 • 3/28/2019
 • Aangenomen
 • A2019-002
 • Monitoren veiligheid rotondes
 • 2/21/2019
 • Verworpen
 • A2019-001
 • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-20122
 • 1/31/2019
 • Aangenomen
 • A2018-025
 • Algemene Plaatselijke Verordening 2019 – Stoppen met mosquito’s
 • 12/20/2018
 • Ingetrokken
 • A2018-024
 • Aanpassing APV, aanpassing van de tijden t.a.v. venten
 • 12/20/2018
 • Aangenomen
 • A2018-023
 • Algemene Plaatselijke Verordening, onderwerp Hinderlijk Drankgebruik
 • 12/20/2018
 • Aangenomen
 • A2018-022
 • Vaststellen Bomenverordening 2018
 • 11/29/2018
 • Verworpen
 • A2018-021
 • Inrichtingsplan ter besluitvorming aan de raad
 • 11/29/2018
 • Verworpen
 • A2018-020
 • Bestemmingsplan ‘Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs’(bouwhoogte)
 • 11/29/2018
 • Verworpen
 • A2018-019
 • Verduurzaming zwembad De Windas
 • 11/1/2018
 • Ingetrokken
 • A2018-018
 • Een BOA en twee jeugd- en jongerenwerkers
 • 11/1/2018
 • Verworpen
 • A2018-017
 • Bevriezing tarieven binnensport 2019-2020
 • 10/18/2018
 • Aangenomen
 • A2018-016
 • Zomerrapportage
 • 9/27/2018
 • Aangenomen
 • A2018-015
 • Onderzoeksrapport Scheidend vermogen Rekenkamer - aanbeveling 8
 • 9/27/2018
 • Aangenomen
 • A2018-014
 • Onderzoeksrapport Scheidend vermogen Rekenkamer - aanbeveling 5
 • 9/27/2018
 • Verworpen
 • A2018-013
 • Bouwambitie op niveau houden
 • 7/12/2018
 • Verworpen