Amendementen

NummerOnderwerpDatumStatus
 • A2022-014
 • Loodgehalte tuinen veilig houden (Bodemkwaliteitskaart)
 • 5/12/2022
 • A2022-013
 • Zienswijze ontwerp proactieve aanwijzing Driehoek Berkel Noord
 • 4/21/2022
 • Aangenomen
 • A2022-012
 • Aanpassing positie Driehoek Noordpolder in Omgevingsvisie 1.0
 • 2/24/2022
 • Verworpen
 • A2022-011
 • Locatieonderzoek woonwagens Bergschenhoek-Bosland
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • A2022-010
 • Parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • A2022-009
 • Aanpassen parkeernorm in woonwijken nabij rail of ZoRo
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-008
 • Ruimte houden voor de auto in Lansingerland
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-007
 • Schrappen mogelijkheid betaald parkeren
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-006
 • VERVALLEN! Maximaal vier bouwlagen Lange Vaart
 • 1/27/2022
 • A2022-005
 • Fasering bouw afhankelijk van maatregelen N209
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-004
 • Bouwdichtheid deelgebied Lange Vaart in Bleiswijk
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • A2022-003
 • Langzaam verkeerverbinding tussen locatie Merenweg en Lijsterlaan/Nachtegaallaan/Götzenhainsingel/Hoekeindseweg
 • 1/27/2022
 • Ingetrokken
 • A2022-002
 • Maximaal drie bouwlagen Lange Vaart
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-001
 • Laat de markt zijn werk doen, zo komt Horti Science tot wasdom
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • A2021-042
 • Bebouwde komgrenzen Wilderszijde - Schiebroekseweg
 • 12/23/2021
 • Verworpen
 • A2021-041
 • Vermelding bouwen ouderenhofjes in bestemmingsplan Wilderszijde
 • 12/23/2021
 • Verworpen
 • A2021-040
 • Verordening Sociaal Domein 2022 artikel 5.4.2 (Pgb-plan)
 • 11/25/2021
 • Verworpen
 • A2021-039
 • Starterslening langer mogelijk maken
 • 11/25/2021
 • Aangenomen
 • A2021-038
 • Bezuinigingen Beleidsaccenten uit begroting 2022 en structureel na 2023 on hold
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • A2021-037
 • Pluk perkjes
 • 11/4/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-036
 • Onderzoek energie zwembad
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • A2021-035
 • Aanpassen begroting: Posten uit begroting on hold tot eerste begrotingswijziging
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • A2021-034
 • Nader uitwerkingen intensiveringen en budgetten voor groei en ambities
 • 10/28/2021
 • Aangenomen
 • A2021-033
 • Ontwikkelperspectief Bleizo-West
 • 10/28/2021
 • Verworpen
 • A2021-032
 • Anticiperen op mogelijk omvorming van N209 tot lokale gebiedsontsluitingsweg
 • 9/30/2021
 • Verworpen
 • A2021-031
 • Ambitie vertrammen ZoRo busbaan opnemen
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-030
 • Vrij vervoer voor iedereen
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-029
 • Aanpassing positie Driehoek Noordpolder in Omgevingsvisie 1.0
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-028
 • Schuldquote bij besteding Eneco gelden
 • 9/30/2021
 • Verworpen
 • A2021-027
 • Burgerraadpleging voor besteding Eneco gelden
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-026
 • Burgerinitiatieven bij besteding Eneco gelden
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-025
 • Aandacht voor sport in specifieke kern
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-024
 • Voldoende veldcapaciteit Het Hoge Land t/m 2030
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-023
 • Woonwagens
 • 7/15/2021
 • Verworpen
 • A2021-022
 • Rolvervulling gemeente bij ontwikkelen huisvesting arbeidsmigranten
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • A2021-021
 • Woonwagenbewoners wellicht op Bosland
 • 7/15/2021
 • Verworpen
 • A2021-020
 • Gelijke behandeling statushouders
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • A2021-019
 • Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Mobiliteit
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • A2021-018
 • Ombuigingen Kadernota 2022
 • 7/8/2021
 • Verworpen
 • A2021-017
 • Initiatieven uit onze samenleving ondersteunen
 • 7/8/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-016
 • Schrappen reserve Horti Science
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • A2021-015
 • Kosten medische keuring gehandicaptenparkeerkaart
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • A2021-014
 • Eenmalige teruggave OZB
 • 6/24/2021
 • Verworpen
 • A2021-013
 • Meer Groen op Wilderszijde
 • 6/24/2021
 • Verworpen
 • A2021-012
 • Extra 5% bereikbare woningen in scenario II ten koste van vrije sector woningen
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • A2021-011
 • Zienswijze begroting 2022 GR GGD RR
 • 6/17/2021
 • Aangenomen
 • A2021-010
 • Zienswijze begroting 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond
 • 6/17/2021
 • Aangenomen
 • A2021-009
 • Accommodatieplan Sport 2021-2030 (Besluitvorming aangehouden tot 30 september 2021)
 • 9/30/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-008
 • Uitstellen besluitvorming Accommodatieplan Sport (Besluitvorming aangehouden tot 30 september 2021)
 • 9/30/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-007
 • Principebesluit over afvalbeleid
 • 3/25/2021
 • Verworpen