Amendementen

NummerOnderwerpDatumStatus
 • A2022-xxx
 • Participatieplan Lange Vaart en Merenweg Bleiswijk T22.03330 (Terugkoppeling participatieplan)
 • 9/22/2022
 • A2022-xxx
 • Participatieplan woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg, Bleiswijk – N209
 • 9/22/2022
 • A2022-031
 • Evaluatietermijn, agendapunt 10d
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • A2022-030
 • Evaluatietermijn, agendapunt 10b
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • A2022-029
 • Historische Linten
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-028
 • Bouwhoogte
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-027
 • Bouwen in het groen
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-026
 • Aantal Woningen, agendapunt 10b
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-025
 • Dekking tekort grondexploitatie Sporthoeklaan (Landurige opvang Oekraïners) uit Algemene Reserve
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-024
 • Gemeentelijke uitgangspunten Masterplan ULC A12 voormalige Greenery
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • A2022-023
 • Aanpassing maximale bouwhoogte Masterplan ULC A12
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • A2022-022
 • Kadernota: aanpassen uitgangspunten OZB tarieven
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • A2022-021
 • Kadernota: aanpassen uitgangspunten
 • 7/7/2022
 • Aangenomen
 • A2022-020
 • Klein Berkeloo: bouwhoogte
 • 6/30/2022
 • Verworpen
 • A2022-019
 • Klein Berkeloo: Behoud de volledige boomstructuur
 • 6/30/2022
 • Aangenomen
 • A2022-018
 • Mondeling amendement waardoor deze passage wordt toegevoegd aan de zienswijzen GR Jeugd/GGD/VRR/DCMR/MRDH en indien van toepassing bij de zienswijze Recreatieschap Rottemeren: ’De GR loopt financiële risico’s die verband houden met de huidige internationale situatie. Hier zijn met name twee zaken van belang, namelijk de sterk gestegen energieprijzen sinds vorig jaar augustus en de hogere kosten voor investeringen als gevolg van gestegen grondstofprijzen. Deze stijgingen zijn hoger dan de gebruikte indexatie. Wij willen graag dat de extra financiële risico’s en resultaten goed gemonitord worden en dat u eerst terugkomt bij de gemeenten als er keuzes gemaakt moeten worden en/of extra bijdrages aan de gemeenten gevraagd moeten worden.'
 • 6/16/2022
 • Aangenomen
 • A2022-017
 • Zienswijze GGD aanvullen met verzoek concrete aanbevelingen te doen hoe de drie “speerpunten uit het Koersdocument 3.0” te implementeren
 • 6/16/2022
 • Aangenomen
 • A2022-016
 • Loodgehalte tuinen veilig houden (Bodemkwaliteitskaart)
 • 6/2/2022
 • Verworpen
 • A2022-015
 • Consultatie voorlopig pakket participatietraject (VPP) RTHA
 • 6/2/2022
 • Aangenomen
 • A2022-014
 • Nota van Uitgangspunten De Wildert
 • 6/2/2022
 • Aangenomen
 • A2022-013
 • Zienswijze ontwerp proactieve aanwijzing Driehoek Berkel Noord
 • 4/21/2022
 • Aangenomen
 • A2022-012
 • Aanpassing positie Driehoek Noordpolder in Omgevingsvisie 1.0
 • 2/24/2022
 • Verworpen
 • A2022-011
 • Locatieonderzoek woonwagens Bergschenhoek-Bosland
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • A2022-010
 • Parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • A2022-009
 • Aanpassen parkeernorm in woonwijken nabij rail of ZoRo
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-008
 • Ruimte houden voor de auto in Lansingerland
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-007
 • Schrappen mogelijkheid betaald parkeren
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-006
 • VERVALLEN! Maximaal vier bouwlagen Lange Vaart
 • 1/27/2022
 • A2022-005
 • Fasering bouw afhankelijk van maatregelen N209
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-004
 • Bouwdichtheid deelgebied Lange Vaart in Bleiswijk
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • A2022-003
 • Langzaam verkeerverbinding tussen locatie Merenweg en Lijsterlaan/Nachtegaallaan/Götzenhainsingel/Hoekeindseweg
 • 1/27/2022
 • Ingetrokken
 • A2022-002
 • Maximaal drie bouwlagen Lange Vaart
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • A2022-001
 • Laat de markt zijn werk doen, zo komt Horti Science tot wasdom
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • A2021-042
 • Bebouwde komgrenzen Wilderszijde - Schiebroekseweg
 • 12/23/2021
 • Verworpen
 • A2021-041
 • Vermelding bouwen ouderenhofjes in bestemmingsplan Wilderszijde
 • 12/23/2021
 • Verworpen
 • A2021-040
 • Verordening Sociaal Domein 2022 artikel 5.4.2 (Pgb-plan)
 • 11/25/2021
 • Verworpen
 • A2021-039
 • Starterslening langer mogelijk maken
 • 11/25/2021
 • Aangenomen
 • A2021-038
 • Bezuinigingen Beleidsaccenten uit begroting 2022 en structureel na 2023 on hold
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • A2021-037
 • Pluk perkjes
 • 11/4/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-036
 • Onderzoek energie zwembad
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • A2021-035
 • Aanpassen begroting: Posten uit begroting on hold tot eerste begrotingswijziging
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • A2021-034
 • Nader uitwerkingen intensiveringen en budgetten voor groei en ambities
 • 10/28/2021
 • Aangenomen
 • A2021-033
 • Ontwikkelperspectief Bleizo-West
 • 10/28/2021
 • Verworpen
 • A2021-032
 • Anticiperen op mogelijk omvorming van N209 tot lokale gebiedsontsluitingsweg
 • 9/30/2021
 • Verworpen
 • A2021-031
 • Ambitie vertrammen ZoRo busbaan opnemen
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-030
 • Vrij vervoer voor iedereen
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-029
 • Aanpassing positie Driehoek Noordpolder in Omgevingsvisie 1.0
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-028
 • Schuldquote bij besteding Eneco gelden
 • 9/30/2021
 • Verworpen
 • A2021-027
 • Burgerraadpleging voor besteding Eneco gelden
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-026
 • Burgerinitiatieven bij besteding Eneco gelden
 • 9/30/2021
 • Aangenomen