Amendementen

NummerOnderwerpDatumStatus
 • A2019-014
 • Extra parkeerplaatsen Berkel Centrum Oost
 • 10/3/2019
 • Aangenomen
 • A2019-013
 • Nota uitgangspunten ‘Berkel Centrum Oost (Hergerborch)’ – verkeer en parkeren
 • 10/3/2019
 • Aangenomen
 • A2019-012
 • visie Lansingeland Duurzaam (zelf stroom opwekken)
 • 7/18/2019
 • Verworpen
 • A2019-011
 • visie Lansingerland Duurzaam (voetprint gemeentelijke bedrijfsvoering)
 • 7/18/2019
 • Verworpen
 • A2019-010
 • laadinfrastructuur
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • A2019-009
 • visie voor 2030 (CO2 vermindering)
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • A2019-008
 • Schrappen begrotingswijziging Kaderbrief
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • A2019-007
 • Zienswijze Recreatieschap Rottemeren – bomenkap
 • 6/13/2019
 • Aangenomen
 • A2019-006
 • Amendement grondbeleid
 • 4/18/2019
 • Aangenomen
 • A2019-005
 • Kader Recreatieschap Rottemeren
 • 3/28/2019
 • Verworpen
 • A2019-004
 • Scoren met sport - Visie op Sporten en bewegen Lansingerland tot 2030 - financiën
 • 3/28/2019
 • Aangenomen
 • A2019-003
 • Scoren met sport - Visie op Sporten en bewegen Lansingerland tot 2030 - aangepaste tekst visie
 • 3/28/2019
 • Aangenomen
 • A2019-002
 • Monitoren veiligheid rotondes
 • 2/21/2019
 • Verworpen
 • A2019-001
 • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-20122
 • 1/31/2019
 • Aangenomen
 • A2018-025
 • Algemene Plaatselijke Verordening 2019 – Stoppen met mosquito’s
 • 12/20/2018
 • Ingetrokken
 • A2018-024
 • Aanpassing APV, aanpassing van de tijden t.a.v. venten
 • 12/20/2018
 • Aangenomen
 • A2018-023
 • Algemene Plaatselijke Verordening, onderwerp Hinderlijk Drankgebruik
 • 12/20/2018
 • Aangenomen
 • A2018-022
 • Vaststellen Bomenverordening 2018
 • 11/29/2018
 • Verworpen
 • A2018-021
 • Inrichtingsplan ter besluitvorming aan de raad
 • 11/29/2018
 • Verworpen
 • A2018-020
 • Bestemmingsplan ‘Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs’(bouwhoogte)
 • 11/29/2018
 • Verworpen
 • A2018-019
 • Verduurzaming zwembad De Windas
 • 11/1/2018
 • Ingetrokken
 • A2018-018
 • Een BOA en twee jeugd- en jongerenwerkers
 • 11/1/2018
 • Verworpen
 • A2018-017
 • Bevriezing tarieven binnensport 2019-2020
 • 10/18/2018
 • Aangenomen
 • A2018-016
 • Zomerrapportage
 • 9/27/2018
 • Aangenomen
 • A2018-015
 • Onderzoeksrapport Scheidend vermogen Rekenkamer - aanbeveling 8
 • 9/27/2018
 • Aangenomen
 • A2018-014
 • Onderzoeksrapport Scheidend vermogen Rekenkamer - aanbeveling 5
 • 9/27/2018
 • Verworpen
 • A2018-013
 • Bouwambitie op niveau houden
 • 7/12/2018
 • Verworpen
 • A2018-012
 • Jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 Recreatieschap Rottemeren
 • 6/14/2018
 • Ingetrokken
 • A2018-011
 • Zienswijze GR Jeugdhulp
 • 6/14/2018
 • Aangenomen
 • A2018-010
 • Niet verbinden consequenties aan afwijkingen intern inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de jaarrekeningcontrole 2017
 • 5/31/2018
 • Aangenomen
 • A2018-009
 • Nieuwe programma-indeling Begroting 2019-2022
 • 5/31/2018
 • Aangenomen
 • A2018-008
 • Fietsongelukken: maak een punt van O verkeersslachtoffers
 • 2/22/2018
 • Aangenomen
 • A2018-007
 • Fietstunnel rotonde Oudelandselaan
 • 2/22/2018
 • Verworpen
 • A2018-006
 • Het Raadsbesluit bij Rekenkamer rapport 'Afspreken en aanspreken'
 • 2/22/2018
 • Aangenomen
 • A2018-005
 • Het raadsbesluit bij Rekenkamer rapport 'Wat niet weet, maar wel deert'
 • 2/22/2018
 • Aangenomen
 • A2018-004
 • Gemeentelijk Beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland - GroenLinks
 • 2/1/2018
 • Aangenomen
 • A2018-003
 • Gemeentelijk Beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland - Afstand tot woonkernen
 • 2/1/2018
 • Aangenomen
 • A2018-002
 • Gemeentelijk Beleids- en Toetskader Windenergie Lansingerland - 12 MW
 • 2/1/2018
 • Aangenomen
 • A2018-001
 • Beleids- en toetskader windenergie Lansingerland
 • 2/1/2018
 • Verworpen
 • A2017-030
 • Tegenprestatie in de Verordening Sociaal Domein
 • 12/21/2017
 • Aangenomen
 • A2017-029
 • Bestemmingsplan Groenzoom- Gezinshuis
 • 11/30/2017
 • Aangenomen
 • A2017-028
 • Jeugdwerk op straat
 • 11/2/2017
 • Aangenomen
 • A2017-027
 • Verklaring van geen bedenkingen
 • 10/26/2017
 • Verworpen
 • A2017-026
 • Innovatiebudget Onderwijs
 • 10/26/2017
 • Verworpen
 • A2017-025
 • Principebesluit aandeelhouderschap Eneco
 • 10/26/2017
 • Verworpen
 • A2017-024
 • 1e Herziening Exploitatatieplan Oudeland
 • 9/28/2017
 • Verworpen
 • A2017-023
 • Zienswijze Verordening Bussenleningen Metropoolregio
 • 9/28/2017
 • Verworpen
 • A2017-022
 • Verkeersveiligheid Planetenweg
 • 7/6/2017
 • Verworpen
 • A2017-021
 • Meer geld voor realistisch duurzaam
 • 6/29/2017
 • Ingetrokken
 • A2017-020
 • Cultuur
 • 6/29/2017
 • Ingetrokken