Amendementen

NummerOnderwerpDatumStatus
 • A2021-032
 • Anticiperen op mogelijk omvorming van N209 tot lokale gebiedsontsluitingsweg
 • 9/30/2021
 • Verworpen
 • A2021-031
 • Ambitie vertrammen ZoRo busbaan opnemen
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-030
 • Vrij vervoer voor iedereen
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-029
 • Aanpassing positie Driehoek Noordpolder in Omgevingsvisie 1.0
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-028
 • Schuldquote bij besteding Eneco gelden
 • 9/30/2021
 • Verworpen
 • A2021-027
 • Burgerraadpleging voor besteding Eneco gelden
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-026
 • Burgerinitiatieven bij besteding Eneco gelden
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-025
 • Aandacht voor sport in specifieke kern
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-024
 • Voldoende veldcapaciteit Het Hoge Land t/m 2030
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • A2021-023
 • Woonwagens
 • 7/15/2021
 • Verworpen
 • A2021-022
 • Rolvervulling gemeente bij ontwikkelen huisvesting arbeidsmigranten
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • A2021-021
 • Woonwagenbewoners wellicht op Bosland
 • 7/15/2021
 • Verworpen
 • A2021-020
 • Gelijke behandeling statushouders
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • A2021-019
 • Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Mobiliteit
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • A2021-018
 • Ombuigingen Kadernota 2022
 • 7/8/2021
 • Verworpen
 • A2021-017
 • Initiatieven uit onze samenleving ondersteunen
 • 7/8/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-016
 • Schrappen reserve Horti Science
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • A2021-015
 • Kosten medische keuring gehandicaptenparkeerkaart
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • A2021-014
 • Eenmalige teruggave OZB
 • 6/24/2021
 • Verworpen
 • A2021-013
 • Meer Groen op Wilderszijde
 • 6/24/2021
 • Verworpen
 • A2021-012
 • Extra 5% bereikbare woningen in scenario II ten koste van vrije sector woningen
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • A2021-011
 • Zienswijze begroting 2022 GR GGD RR
 • 6/17/2021
 • Aangenomen
 • A2021-010
 • Zienswijze begroting 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond
 • 6/17/2021
 • Aangenomen
 • A2021-009
 • Accommodatieplan Sport 2021-2030 (Besluitvorming aangehouden tot 30 september 2021)
 • 9/30/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-008
 • Uitstellen besluitvorming Accommodatieplan Sport (Besluitvorming aangehouden tot 30 september 2021)
 • 9/30/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-007
 • Principebesluit over afvalbeleid
 • 3/25/2021
 • Verworpen
 • A2021-006
 • Wijkontsluitingsweg
 • 3/25/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-005
 • Veilige verkeersdoorstroming
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • A2021-004
 • Parkeerplaatsen
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • A2021-003
 • Aanscherpen uitgangspunten Woonvisie richting betaalbare woningbouw
 • 3/25/2021
 • Verworpen
 • A2021-002
 • Hogere ambitie Plan schuldhulpverlening 2021-2025
 • 2/18/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-001
 • Schrappen hoofdstuk 8 Verordening Sociaal Domein 2021
 • 1/28/2021
 • Ingetrokken
 • A2020-036
 • Nota van uitgangspunten woningbouwontwikkeling Lange Vaart en Merenweg in Bleiswijk
 • 12/17/2020
 • Ingetrokken
 • A2020-035
 • Kunst in het Huis van de Samenleving
 • 12/17/2020
 • Aangenomen
 • A2020-034
 • Vaststellen lokatie Afvalbrengstation en Gebiedsvisie Bosland
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • A2020-033
 • Vaststellen bestemmingsplan Dorpsvilla De Lans
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • A2020-032
 • Parkeeropgave Berkel Centrum Oost
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • A2020-031
 • begrotingsoverschot toevoegen aan algemene reserve
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • A2020-030
 • Voor 65 plussers met inkomen 120% bijstandsniveau gratis OV
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-029
 • Schrappen maatregelen sociaal domein
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-028
 • Reintegratie
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-027
 • Duurzaamheid integraal beheerplannen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-026
 • Huis van de Samenleving
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-025
 • OZB niet-woningen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-024
 • Schrappen bezuinigingen op 10 beleidsaccenten
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-023
 • Schrappen bezuinigingen mantelzorgcompliment
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-022
 • Schrappen bezuinigen participatie en re-integratie activiteiten
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-021
 • Bevriezen hondenbelasting op niveau van 2017
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • A2020-020
 • Loonkosten extra FTE’s
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • A2020-019
 • Uitstel bezuinigingen
 • 11/5/2020
 • Aangenomen