Brieven van derden aan de raad

Datum raadOmschrijvingAfzender
 • 11/29/2018
 • A04-Informatieverstrekking inz. vervuilde bronnen hernieuwbare energie (houtkachels)
 • Rhine Groep
 • 11/29/2018
 • A05-Ledenbrief 18-052 inzake conceptarbeidsvoorwaarden Cao Gemeenten 2019
 • VNG
 • 11/29/2018
 • A06-Ledenbrief 18-054 inzake openstelling vacatures vicevoorzitter en leden CvA en bekendmaking invulling vacatures
 • VNG
 • 11/29/2018
 • A07-Ledenbrief 18-056 inzake aanpassing VNG Model Verordening Wmo 2015
 • VNG
 • 11/29/2018
 • A08- Informatie inzake het intrekken van het mediationtraject
 • Raad van State
 • 11/29/2018
 • A09-Begroting 2019 en jaarrekening 2017
 • Provincie Zuid-Holland
 • 11/29/2018
 • A10-Informatieverstrekking inzake het rapport 'Een valse start' onderzoek naar behoorlijke inburgering
 • Nationale Ombudsman
 • 11/29/2018
 • A11-Verlengen overgangsrecht beschermd wonen
 • VNG
 • 11/29/2018
 • A12-Ledenbrief 18-058 inzake pinbeleid bij gemeenten
 • VNG
 • 11/29/2018
 • A13-Toezending afschrift brief aan Van Uden Logistic inzake beroep Bp Hoefweg-Zuid 2016
 • Raad van State
 • 11/29/2018
 • B01-Bestemmingsplan Groenzoom
 • Raad van State
 • 11/29/2018
 • C05-Oproep tot behoud naam "Rottemerentunnel"
 • Ondernemersvereniging Rottemeren
 • 11/29/2018
 • A14-Uitvoering vier samenhangende moties sociaal domein
 • VNG
 • 11/29/2018
 • A15-Uitnodiging buitengewone ALV en VNG bestuurdersdag
 • VNG
 • 11/29/2018
 • A16-Uitnodiging hoorzitting
 • Raad van State
 • 11/29/2018
 • A17-Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstelling
 • VNG
 • 11/29/2018
 • A20-Ledenbrief 18-069 ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop regresrecht Wmo
 • VNG
 • 11/29/2018
 • B08-Informatieverstrekking inzake nietig verklaren WMO Regres afkoop overeenkomsten 2015 - 2016, 2018
 • Berlimont Consulting
 • 11/29/2018
 • A18-Zorgtaken inzake het sinterklaasfeest
 • Sint&Pietengilde
 • 12/20/2018
 • A01-Motie Kinderpardon
 • Gemeente Zevenaar
 • 12/20/2018
 • A02-Oproep aan raadsledend: breng het stembureau naar de jongeren
 • IZI Solutions
 • 12/20/2018
 • A03-Motie Kinderpardon
 • Gemeente Hattem
 • 12/20/2018
 • A04-Ledenbrief 18/070 bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissies
 • VNG
 • 12/20/2018
 • A05-Ledenbrief 18/074VNG over afspraken Wnra bij gemeenten
 • VNG
 • 12/20/2018
 • A06-Ledenbrief 18-75 FLO overgangsrecht compensatieregeling AOW
 • LOGA
 • 12/20/2018
 • A07-FLO overgangsrecht opbouw en levenslooptegoeden
 • LOGA
 • 12/20/2018
 • A08-Motie Kinderpardon
 • Gemeente Haaksbergen
 • 12/20/2018
 • A09-Ledenbrief 18-078 inzake Moties Buitengewone ALV 30 november 2018 en
 • VNG
 • 12/20/2018
 • A10-Ledenbrief 18-077 ontwikkelingen onderwijshuisvesting
 • VNG
 • 12/20/2018
 • A11-Ledenbrief 18-076 Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval voor buitengewone ALV 30-11-2018
 • VNG
 • 12/20/2018
 • A12-Brief reactie VRR op zienswijzen 2e begrotingswijziging 2018
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • 12/20/2018
 • A15-Ledenbrief 18-080 inzake 75 jaar vrijheid
 • VNG
 • 12/20/2018
 • A16-Ledenbrief 18-079 VNG inzake Ledenbrief Samenwerkingsafpraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen
 • VNG
 • 12/20/2018
 • B05-Uitnodiging inzake de zitting van het beroep BP Hoefweg Zuid 2016 op 23-01-2019
 • Raad van State
 • 1/31/2019
 • A01-Introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 • Ministerie Binnenlandse Zaken
 • 1/31/2019
 • A02-Uitnodiging behandeling beroep inzake Bestemmingsplan Hoekeindsweg 119
 • Raad van State
 • 1/31/2019
 • A04-Uitnodiging aan Raadsleden MRDH-gemeenten voor een gesprek met Statenleden provincie Zuid-Holland op 23 januari 2019
 • Provincie Zuid-Holland
 • 1/31/2019
 • A07-Intrekken beroep
 • Raad van State
 • 1/31/2019
 • A10-Ledenbrief 18-081 betreffende Uitvoeringsregeling Wmo, ministeriĆ«le regeling voor hulp uit het sociaal netwerk (betaald uit een pgb)
 • VNG
 • 1/31/2019
 • A12-Email met bijlagen betr. nieuwe gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL
 • ZO Zoetermeer
 • 2/21/2019
 • A01-Motie Kinderpardon
 • Gemeente Meierijstad
 • 2/21/2019
 • A02-Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
 • VNG
 • 2/21/2019
 • A06-Bepalen kiesgerechtigden per waterschap
 • VNG
 • 2/21/2019
 • C01-Right to Challenge
 • Netwerk Right to Challenge
 • 2/21/2019
 • B01-Modelregelingen rechtspositie college en raad
 • VNG
 • 2/21/2019
 • B04-Brandbrief Oudeland
 • Diverse bewoners Molenweg
 • 2/21/2019
 • A08-Actualiteiten hulpmiddelen Wmo
 • VNG
 • 2/21/2019
 • A10-Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken water
 • VNG
 • 2/21/2019
 • A09-Motie kinderpardon
 • Gemeente Maastricht
 • 3/28/2019
 • A02-Informatie inzake warmteleiding over Oost, warmtetransitie en rol regionale warmte
 • LTO Glastuinbouw Nederland