Brieven van derden aan de raad

Datum raadOmschrijvingAfzender
 • 5/30/2024
 • Brandbrief post-covid regeling
 • Helder & Gedreven Valkenswaard
 • 5/30/2024
 • Waarschuwing aan de B&W van alle gemeenten inzake het illegaal ontgassen aan de lucht
 • Werkgroep Juridisch Ontgassen
 • 5/30/2024
 • Reactie op voorbereiding bestemmingsplan Kafra Hoefweg 209 te Bleiswijk
 • Natuur- en Vogelwacht Rotta
 • 5/30/2024
 • Vrouwen gezocht – nieuw mentornetwerk Stem op een Vrouw
 • Stem op een Vrouw
 • 5/30/2024
 • Lbr. 24/011 Gemeentefinanciën Voorjaarsnota 2024
 • VNG
 • 4/25/2024
 • Aanbieding Jaarverslag 2023 en Jaarplan 2024 van de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam (VAR)
 • VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam
 • 4/25/2024
 • Aanbieding begroting 2025 en jaarverslag 2023 van de GGD Rotterdam-Rijnmond
 • GGD Rotterdam-Rijnmond
 • 4/25/2024
 • Nieuw artikel over invloed van CO2 op de opwarming van de Aarde
 • Anoniem
 • 4/25/2024
 • Motie van de gemeente Berg en Dal inzake Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
 • Gemeente Berg en Dal
 • 4/25/2024
 • Informatieverzoek omtrent afvalbeleid
 • Anoniem
 • 4/25/2024
 • Procedure gestart door inwoners inzake bestemmingsplan Urban Logistics Campus (ULC 12)
 • Raad van State
 • 4/25/2024
 • Ledenbrief 24/010: Aankondiging monitor van de afspraken Hervormingsagenda Jeugd
 • VNG
 • 4/25/2024
 • Notitie wijziging verhouding deelnemersbijdragen recreatieschap Rottemeren
 • Recreatieschap Rottemeren
 • 4/25/2024
 • Aanbieding concept jaarstukken 2023 en ontwerp programmabegroting 2025 Recreatieschap Rottemeren
 • Recreatieschap Rottemeren
 • 4/25/2024
 • Brief namens algemeen bestuur inzake kostenbesparingsmaatregelen GRJR
 • Jeugdhulp Rijnmond
 • 4/25/2024
 • Uitnodiging tot ondertekening ICAN Cities Appeal door leden van Mayors for Peace
 • Mayors for Peace
 • 4/25/2024
 • Aanbieding Jaarverslag 2023 Rekenkamer Lansingerland
 • Rekenkamer Lansingerland
 • 4/25/2024
 • Informatiebrief inzake dierenleed door loslopende huiskatten voorkomen
 • Stichting Huiskat Thuiskat
 • 4/25/2024
 • Lbr. 24/009 inzake Samenwerken met de Handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector
 • VNG
 • 4/25/2024
 • Onderzoeksopzet lokale inkomensregelingen voor ondersteuning van mensen in (dreigende) armoede
 • Rekenkamer Rotterdam
 • 4/25/2024
 • Uitnodiging van VRR voor bezoek aan Brandweerkazerne De Berkelse Poort op 23 mei
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • 4/25/2024
 • Lbr. 24/006 Ontwikkelingen opvang asielzoeker en Oekraïners
 • VNG
 • 4/25/2024
 • Afschrift Gemeente Rotterdam aan Wethouder Karremans aan Provincie Zuid-Holland inzake de motie tot de oproep tot coördinatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zorg voor in het wild levende dieren
 • Gemeente Rotterdam
 • 4/25/2024
 • Lbr. 24/007 inzake Update VNG-inzet kabinetsformatie
 • VNG
 • 4/25/2024
 • Verzoek om in vullen van een enquete inzake Al- en algoritmegebruik in gemeentes
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 4/25/2024
 • Zienswijze op ontwerp omgevingsvergunning "Bouwen nabij Hoefweg 209 te Bleiswijk te Lansingerland
 • Gasunie Transport Services B.V.
 • 4/25/2024
 • Motie gemeente Kerkrade
 • gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen
 • Gemeente Kerkrade
 • 4/25/2024
 • Lbr 24/008 Openstelling vacatures VNG-bestuur en commissies
 • VNG
 • 4/25/2024
 • Het op zwart staan van de bestaande ZoRo camera’s
 • Buurttoezicht Lansingerland
 • 4/25/2024
 • Informatie schadelijkheid houtstook (met bijlagen) en noodzaak tot uitfaseren
 • Stichting Houtrookvrij
 • 4/25/2024
 • Start procedure Bp Urban Logistics Campus (ULC A12)
 • Raad van State
 • 4/25/2024
 • Informatieverzoek om toestemming te verlenen voor de plaatsing van een antenne-installatie aan de Brandpuntlaan Zuid te Bleiswijk en het vormen van een antennebeleid
 • Md7 Nederland B.V
 • 4/25/2024
 • Stand van zaken interbestuurlijk toezicht 2024
 • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
 • 4/25/2024
 • Kennisbijeenkomsten en boekenpakket SVDC
 • SVDC
 • 3/21/2024
 • Lbr 24/005 Begrotingsadvies 2025-2028
 • VNG
 • 3/21/2024
 • Motie van gemeente Someren "Vreemd aan de orde van de dag" gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
 • Gemeente Someren
 • 3/21/2024
 • Briefing over Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee ( VAWOZ 2031 - 2040 ) informatieavond vijrdag 23 februari
 • Ministerie van Economische Zaken
 • 3/21/2024
 • Informatievertrekking over artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging
 • Ministerie van VWS
 • 3/21/2024
 • Berichtgeving inzake politiebureau in Berkel en Rodenrijs
 • Anoniem
 • 2/29/2024
 • Ter kennisgeving aan de raad: brief aan wethouder Jeugd om aandacht voor besluiten over jeugdzorg
 • Stichting Het Vergeten Kind
 • 2/29/2024
 • Lbr. 24/003 inzake de Spreidingswet en Oekraïne-opvang
 • VNG
 • 2/29/2024
 • Ledenbrief 24/002: Brief VNG, IPO en Uvw aan de informateur gericht op aanpak grote maatschappelijke vraagstukken
 • VNG
 • 2/29/2024
 • Email van Raden in Verzet betr. Voorbeeldmotie "Zonder geld geen gemeenten" oproep informateur en onderhandelende partijen
 • Raden in Verzet
 • 2/29/2024
 • Ledenbrief 4 VNG Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
 • VNG
 • 2/29/2024
 • Zienswijze op bestemmingsplan woningbouwlocatie Maalderij Treurniet aan de Rodenrijseweg te Berkel en Rodenrijs
 • Erfgoedvereniging Heemschut
 • 2/29/2024
 • Reactie VNO-NCW West op de ontwikkelingen en actuele discussie rondom Bleizo-West
 • VNO-NCW
 • 2/29/2024
 • Mail en brief m.b.t. verzoek om gemeentelijke bijdragen en zorg te dragen voor een vlot (bouw)proces voor een nieuw clubhuis
 • BVCB
 • 2/29/2024
 • Open brief inzake verhoging sociale grondprijzen
 • Huurdersvereniging Lansingerland
 • 2/20/2024
 • Berichtgeving inzake politiebureau in Berkel en Rodenrijs
 • Anoniem
 • 2/1/2024
 • Partijbeginselen nieuwe partij Democratisch Nederlands Appél
 • Democratisch Nederlands Appèl