Brieven van derden aan de raad

Datum raadOmschrijvingAfzender
 • 9/28/2023
 • Informatieverzoek inzake herstelplan voor de ouderenzorg namens 50PLUS Zuid-Holland
 • 50PLUS Zuid-Holland
 • 9/28/2023
 • Ledenbrief 23/033: Acties naar aanleiding van de val van het kabinet
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Onderzoek naar dak- en thuisloosheid onder jongeren en gemeenten
 • Stichting Het Vergeten Kind
 • 9/28/2023
 • Worden alarmisten en sceptici het ooit eens over de oorzaken van klimaatverandering?
 • A. Cloosterman
 • 9/28/2023
 • Urgente oproep tot indexering tarieven sociaal werk
 • Sociaal Werk Nederland
 • 9/28/2023
 • Dringende oproep COA en Nidos inzake een plek voor alleenreizende kinderen en jongeren deze zomer
 • Stichting Nidos
 • 9/28/2023
 • Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van Gemeenschappelijke Regeling Jeughulp Rijnmond
 • GRJR
 • 9/28/2023
 • Lbr. 23/028 inzake Wet Digitale Overheid
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Controversieel verklaren spreidingswet inzake asielopvang
 • JA21 Conservatieve Liberalen
 • 9/28/2023
 • Ledenbrief 23/026: Ledenraadpleging inzet CAO Gemeenten 2024
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Verzoek om aandacht voor toereikende minimumlonen
 • FNV
 • 9/28/2023
 • Lbr. 23/030 inzake begrotingsadvies 2024-2027
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Ledenbrief 23/036: Openstelling vacatures VNG-bestuur en commissies
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Vooraankondiging thema avond schuldenproblematiek bij jongeren
 • Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland
 • 9/28/2023
 • Aanbieding voor zienswijze op ontwerp eerste wijziging GR MRDH
 • MRDH
 • 9/28/2023
 • Ledenbrief 23/034: BeĆ«indiging RTB derdelanders per 4 september 2023
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Wijziging GRJR n.a.v. van de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
 • GRJR
 • 9/28/2023
 • Ledenbrief 23/031: Stand van de uitvoering gemeenten: Actieagenda uitvoeringspraktijk gemeenten
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Het broeikasgas CO2 en de Energiebalans van de Aarde
 • Dhr. Cloosterman
 • 9/28/2023
 • Ledenbrief 23/029: brief aan beide kamers naar aanleiding van val kabinet
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Lbr. 23/027 inzake Toekomstbeeld Nederland 2040
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Uiting van zorg inzake bestemming Noordpolder in Berkel en Rodenrijs
 • Natuur- en Vogelwacht Rotta
 • 9/28/2023
 • Ledenbrief 23/032: Model Verhuurverordening Wet goed verhuurderschap
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Brief inzake herijking rekenkamer
 • Rekenkamer Rotterdam
 • 9/28/2023
 • Huizen in de regio, synthese van onderzoeken woonbeleid in vijf gemeenten in regio Rotterdam
 • Rekenkamer Lansingerland
 • 9/28/2023
 • Motie gemeente Vaals inzake Regie bij Bestemmingsplannen
 • Gemeente Vaals
 • 9/28/2023
 • Ledenbrief 23/035: Oproep bijdrage aardbeving Marokko
 • VNG
 • 9/28/2023
 • Reactie op zienswijze over luchthaven Rotterdam The Hague Airport
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 9/28/2023
 • Zon voornaamste oorzaak van de aardse opwarming
 • Dhr. Cloosterman
 • 6/29/2023
 • Lbr. 23/018 inzake Invoering wet goed verhuurderschap
 • VNG
 • 6/29/2023
 • Brief aan de Commissie Algemeen Bestuur van La
 • Conventant Windenergie Regio Rotterdam
 • 6/29/2023
 • Lbr. 23/025 inzake derde nazending ALV met bericht Taskforce taken en middelen
 • VNG
 • 6/29/2023
 • Lbr. 23/022 inzake bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNG
 • VNG
 • 6/29/2023
 • Lbr. 23/019 inzake de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 14/06/2023
 • VNG
 • 6/29/2023
 • Lbr. 23/021 inzake het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH)
 • VNG
 • 6/29/2023
 • Lbr. 23/020 inzake de Voorjaarsnota 2023
 • VNG
 • 6/29/2023
 • Lbr. 23/023 inzake nazending ALV 14/06/2023
 • VNG
 • 6/29/2023
 • Strategische agenda Met elkaar, voor elkaar 2023-2026 en Nota van Beantwoording
 • MRDH
 • 6/29/2023
 • Motie kernenergie in RES Rotterdam-Den Haag mbt het opwekken van duurzame energie
 • Gemeente Nissewaard
 • 6/29/2023
 • Motie inzake behoud hertenkamp in Park Merwestein
 • Gemeente Dordrecht
 • 6/29/2023
 • Lbr. 23/024 inzake tweede nazending ALV 14/06/2023
 • VNG
 • 6/29/2023
 • Informatieverstrekking inzake financiĆ«le hulpverlening
 • NVVK
 • 6/29/2023
 • Locaties voor windenergie n.a.v. agendapunt 6a cie. AB van 7 juni 2023
 • Nieuwe Lansinger Stroom
 • 5/25/2023
 • Agenda en jaarverslag 2022 ,conceptbegroting en het contributievoorstel voor 2024
 • Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
 • 5/25/2023
 • Aanbiedingsbrief raden en Bovenregionaal Plan Jeugdhulp
 • GRJR
 • 5/25/2023
 • Aanbieding zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2024
 • MRDH
 • 5/25/2023
 • Ledenbrief 23/016 mbt actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratie
 • VNG
 • 5/25/2023
 • Aanbieding ROB-advies 'Vallen, opstaan en weer doorgaan. Leren in transities'
 • Raad voor het openbaar bestuur
 • 5/25/2023
 • Nuloptie gemeenten
 • Platform Cannabis Ondernemingen
 • 5/25/2023
 • Lbr. 23/015 inzake Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030
 • VNG