Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2021-035
 • Afweging mogelijkheden aansluiten bij Rotterdams loket voor pilotproject funderingsherstel
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • M2021-034
 • Reactie en aanpak op Leefmilieu Effect Rapportage
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • M2021-033
 • Beheerste en passende ontwikkeling woningbouw
 • 9/30/2021
 • Verworpen
 • M2021-032
 • Expliciteren klimaatadaptatie en energietransitie in omgevingsvisie
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • M2021-031
 • Onderhoud padelbanen
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • M2021-030
 • Motie vreemd aan de orde Complimenten en waardering voor de ambtelijke organisatie en de griffie
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • 9/30/2021
 • M2021-029
 • Stimuleren actieve communicatie over deelauto's, OV en fiets
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • M2021-028
 • Onderscheid tussen ontwikkel- en studielocaties woningbouw
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • M2021-027
 • Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Zelfbewoning
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • M2021-026
 • Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Middenhuur
 • 7/15/2021
 • Aangenomen
 • M2021-025
 • Openingstijden Gemeentehuis
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • M2021-024
 • Uitwerken voorstel inzet kapitaaldekkingsreserve
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • M2021-023
 • Aandacht voor spelen in de buitenruimte
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • M2021-022
 • "Geen geld geen Zwitsers"
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • M2021-021
 • TONK-regeling gemeente Lansingerland
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • M2021-020
 • Vreemd aan de orde VRIJSTELLING VOOR ONTVANGEN GIFTEN TOT 1200 EURO PER JAAR VOOR MENSEN IN BIJSTAND/PARTICIPATIEWET
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld met brief U21.04104 d.d. 6 juli 2021.
 • M2021-019
 • Wat betaalbaar en bereikbaar is moet betaalbaar en bereikbaar blijven!
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Overzicht (mogelijke en bestaande) instrumenten in Q4-2021 (gekoppeld aan proces uitvoeringsprogramma Woonvisie en nieuw Grondbeleid)
 • M2021-018
 • Nieuw raadsvoorstel voor gebiedsontwikkeling Wilderszijde noodzakelijk
 • 6/3/2021
 • Verworpen
 • M2021-017
 • Voorkom dwangarbeid bij productie zonnepanelen
 • 6/3/2021
 • Aangenomen
 • M2021-016
 • Laat de zon schijnen
 • 6/3/2021
 • Aangenomen
 • M2021-015
 • Regionale Energie Strategie (RES 1.0), aandacht voor de hybride route en de exit strategie aardgas
 • 6/3/2021
 • Aangenomen
 • M2021-014
 • Proces regionale energiestrategie (RES)
 • 6/3/2021
 • Aangenomen
 • M2021-013
 • Accommodatieplan: Bij verdere ruimtelijke inrichting van Lansingerland rekening houden met een plek voor een vierde sportpark. Besluitvorming aangehouden tot 30 september 2021
 • 9/30/2021
 • Aangenomen
 • M2021-012
 • Motie vreemd aan de orde Verhoging grondprijzen sociale bouw voorlopig beperken tot 2021
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-011
 • Moreel appèl op glastuinbouwsector om geen nieuwe biomassacentrales te bouwen
 • 4/22/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Wethouder Van den Beukel heeft op 14 juni 2021 het handelingsperspectief en deze motie overhandigd aan Glastuinbouw Nederland en het standpunt benadrukt in een gesprek. Daarmee beschouwen we deze motie als afgedaan.
 • 7/15/2021
 • M2021-010
 • Geen biomassacentrale anders dan voor eigen gebruik
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-009
 • Motie van afkeuring
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-008
 • Herstel van vertrouwen
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-007
 • Parkeernormen
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Uitwerking volgt na vaststelling Mobiliteitsvisie 2040 (conform motie).
 • M2021-006
 • Prioriteit in woonvisie is bouwen
 • 3/25/2021
 • Verworpen
 • M2021-005
 • Motie vreemd WOB verzoeken ook digitaal mogelijk
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • Juridische Zaken en Inkoop
 • Wij zijn bezig met IT om dit mogelijk te maken en informeren de raad zodra de weg openstaat.
 • M2021-004
 • Motie vreemd Fonds duurzaam funderingsherstel
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Inventarisatie aard en omvang van de problematiek Rottekade is begin juni gestart. Uitkomsten en vervolgstappen delen we met de raad in Q3 - 2021.
 • M2021-003
 • Realiseren beachvolleybalvelden
 • 2/18/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Op zaterdag 1 mei opende burgemeester Pieter van de Stadt de nieuwe beachvelden samen met Volley2B. De constructieve samenwerking met de vereniging zorgde ervoor dat de nieuwe beachlocatie in korte tijd (vóór 1 mei) werd gerealiseerd. Een bijdrage voor verdere inrichting van het terrein, waaronder realisatie van een paviljoen, is opgenomen in het accommodatieplan sport.
 • 6/3/2021
 • M2021-002
 • Extra criteria Plan Schuldhulpverlening 2021-2024
 • 2/18/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Wordt in Q4-2021 meegenomen in de verantwoording van de voortgang en in de opzet van het uitvoeringsplan en de daarbij op te nemen gegevensmatrix.
 • M2021-001
 • Nieuwe uitgangspunten sociaal domein
 • 1/28/2021
 • Verworpen
 • M2020-037
 • College pro-actiever rond toeslagen-affaire
 • 12/17/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-036
 • Excuus wethouder Van Tatenhove en geruststelling burger over schuldhulpverlening
 • 12/17/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-035
 • N209 (Vreemd aan de orde)
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld met brief U20.10060 d.d. 5 januari 2021.
 • 1/28/2021
 • M2020-034
 • Vernieuwde AVOI en nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Bestuurlijke Overleggen hebben plaatsgevonden. Terugkoppeling in de Raad met (tussen-)stand van zaken volgt in juli.
 • M2020-033
 • Beter borgen kaders Structuurvisie
 • 11/26/2020
 • Verworpen
 • M2020-032
 • 120 blijft 120
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Het NvU (BR1900091) wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan, op basis van raadsbesluit (BR2000092), amendement (A 2020 – 032) en motie (M2020-032). Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan vormen samen de basis voor de bestemmingsplanprocedure, het inrichtingsplan en de anterieure overeenkomst met 3B-wonen.
 • M2020-031
 • Regenboog gemeente Lansingerland.
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We nemen de motie mee in de samenlevingsvisie van het toekomstperspectief.
 • M2020-030
 • Onderzoek naar basisbanen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-029
 • Fossiele brandstof uitfaseren
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-028
 • Energiebegroting
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-027
 • Ja-ja stickers
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-026
 • Zonnepanelen NS station Lansingerland-Zoetermeer
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-025
 • Zonnepanelen op nieuwbouw
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-024
 • 30 km is de norm
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-023
 • Betaald parkeren
 • 11/5/2020
 • Verworpen