Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2021-003
 • Realiseren beachvolleybalvelden
 • 2/18/2021
 • Aangenomen
 • M2021-002
 • Extra criteria Plan Schuldhulpverlening 2021-2024
 • 2/18/2021
 • Aangenomen
 • M2021-001
 • Nieuwe uitgangspunten sociaal domein
 • 1/28/2021
 • Verworpen
 • M2020-037
 • College pro-actiever rond toeslagen-affaire
 • 12/17/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-036
 • Excuus wethouder Van Tatenhove en geruststelling burger over schuldhulpverlening
 • 12/17/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-035
 • N209 (Vreemd aan de orde)
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld met brief U20.10060 d.d. 5 januari 2021.
 • 1/28/2021
 • M2020-034
 • Vernieuwde AVOI en nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Ambtelijke voorbereiding op Bestuurlijk Overleg met Dunea, Stedin en Evides loopt.
 • M2020-033
 • Beter borgen kaders Structuurvisie
 • 11/26/2020
 • Verworpen
 • M2020-032
 • 120 blijft 120
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • M2020-031
 • Regenboog gemeente Lansingerland.
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We nemen de motie mee in de samenlevingsvisie van het toekomstperspectief. (juni 2021)
 • M2020-030
 • Onderzoek naar basisbanen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-029
 • Fossiele brandstof uitfaseren
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-028
 • Energiebegroting
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-027
 • Ja-ja stickers
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-026
 • Zonnepanelen NS station Lansingerland-Zoetermeer
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-025
 • Zonnepanelen op nieuwbouw
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-024
 • 30 km is de norm
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-023
 • Betaald parkeren
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-022
 • Diversiteit
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-021
 • Bewaakte fietsenstallingen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-020
 • Gratis OV voor inwoners minimum inkomen
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-019
 • Second opion weerstandsratio
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-018
 • Aanspreekpunt woonvormen (tiny houses)
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-017
 • Proces bezuinigingen
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Financien
 • In de brief U20.09236 d.d. 17 december 2020 'Doorkijk traject kadernota', die het college voor het Kerstreces aan de raad stuurt wordt aangegeven hoe deze motie wordt opgepakt.
 • M2020-016
 • Behoud mantelzorgcompliment
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In Q1 - 2021 informeren we de gemeenteraad over het plan van aanpak voor de dag van de mantelzorg in november 2021.
 • M2020-015
 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen in begroting
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-014
 • Meerjarig Investerings Plan
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Financien
 • In de brief U20.09236 'Doorkijk traject kadernota', die het college voor het Kerstreces aan de raad stuurt wordt aangegeven hoe deze motie wordt opgepakt.
 • M2020-013
 • Begroting en keuzes inzichtelijk op 2 A4-tjes
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Financien
 • In de brief U20.09236 d.d. 17 december 2020 'Doorkijk traject kadernota', die het college voor het Kerstreces aan de raad stuurt wordt aangegeven hoe deze motie wordt opgepakt.
 • M2020-012
 • Bewegwijzering NS station Lansingerland-Zoetermeer
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Q2 - 2021. Projectbureau BleiZo werkt een plan uit.
 • M2020-011
 • Plaatsnaamborden bebouwde kom
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • College heeft in opdracht van de Raad budget vrijgemaakt om deze motie in te vullen. Realisatie vindt plaats in Q1 - 2021. De raad wordt geïnformeerd zodra de plaatsnaamborden zijn geplaatst.
 • 1/28/2021
 • M2020-010
 • Thuisbezorgen van reisdocumenten
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Q3 - 2021.
 • M2020-009
 • Kantoren ombouwen tot woningen
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Inventarisatie wordt gestart. Resultaten verwacht in Q2 - 2021.
 • M2020-008
 • Beter betrekken raad bij coronacrisis
 • 10/1/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-007
 • Zekerheid openbaar onderwijs
 • 7/16/2020
 • Verworpen
 • M2020-006
 • gebouwde parkeervoorzieningen Wilderszijde
 • 6/25/2020
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • "N.a.v. het masterplan en in voorbereiding op het bestemmingsplan is de parkeervisie verder uitgewerkt. Voorgesteld wordt om alleen parkeren op eigen (=privaat) terrein te verplichten bij de 2-onder-1-kapwoningen vrijstaande woningen en 1 parkeerplaats voor vrije sector appartementen (>325k=NHG-grens), al dan niet in gebouwde parkeer- voorzieningen. Voor rijwoningen, hoek- woningen, beneden-bovenwoningen en overige appartementen wordt in principe parkeren op ‘eigen terrein’ gerealiseerd door kenbare bewonersparkeerplaatsen te realiseren in het openbaar gebied. Het realiseren van private parkeerplaatsen op eigen terrein wordt dus niet verplicht gesteld, maar ook niet verboden. Dit resulteert in de volgende uitgangspunten voor de verdere planuitwerking: - Bewonersparkeren bij vrijstaande en 2^1kapwoningen en vrije-sector appartementen (>325k = NHG-grens) op eigen privaat terrein. Dit kan op maaiveld en in gebouwde parkeervoorzieningen. - Bewonersparkeren rijwoningen en appartementen (< 325k=NHG-grens) op collectieve parkeer- voorzieningen in binnenterreinen/back-alleys of in gebouwde parkeervoorzieningen. - Bewonersparkeren sociale huurappartementen: de (tijdelijke) 0,4 extra bufferparkeerplekken voor sociale huurappartementen op maaiveld in openbaar gebied. - Openbare bezoekersparkeerplaatsen op afstand, aan de rand van de ontsluitingsweg of aan de rand van buurten aan buurtontsluitende erftoegangswegen."
 • M2020-005
 • Inwoners van afval afhelpen
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Motie afgehandeld met brief U20.04369 d.d. 28 mei 2020 op RIS en mondelinge toelichting door Pfh. Fortuyn in de Cie. Ruimte van 6 juli 2020.
 • 10/1/2020
 • M2020-004
 • Opvang verweesde minderjarige vluchtelingen
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college verzond op 3 juli 2020 een brief (U20.05525) over de gevoelens van de raad naar de Rijksoverheid en staatssecretaris. De raad ontvangt hiervan een afschrift.
 • 7/16/2020
 • M2020-003
 • Stedin
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • Financien
 • Traject herkapitalisating Stedin loopt nog. Daarin wordt meegenomen de wens van de raad om bij de oplossingen van de lange termijn financiering mede te denken aan inbreng van gemeente die geen aandeelhouder zijn van Stedin, maar wel in het verzorgings- gebied van Stedin liggen. In het traject van de Kadernota 2022 zal dit worden meengenomen.
 • M2020-002
 • Motie vreemd aan de orde: Messenverbod voor minderjarigen
 • 2/20/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Met de raadsavond op 27 oktober en raadsbrief U20.09561 d.d. 1 december 2020 is de motie afgehandeld.
 • 12/17/2020
 • M2020-001
 • Motie vreemd aan de orde: Aansluiten bij project Open Raads Informatie Cultuurhuis Berkel: Aantal stoelen theaterzaal/bioscoop
 • 1/30/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Verkenning van de mogelijkheid een hoger aantal dan 150 stoelen te realiseren in de grote zaal van het Cultuurhuis Berkel maakt onderdeel uit van de volgende ontwerpfase. College informeert de raad in Q1 - 2021 over de stand van zaken.
 • M2019-053
 • Het eerlijke verhaal over afval
 • 12/19/2019
 • Verworpen
 • M2019-052
 • Stemoverzicht moties en amendementen van 28 november 2019
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • GRIFFIE
 • Behoeft geen afdoening
 • M2019-051
 • Uitreiking Jeugdlintje
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • On-hold door Coronacrisis. Gezien de huidige ontwikkelingen blijft dit item voorlopig on-hold.
 • M2019-050
 • Proces-afspraak over de aanwending van de komende Eneco-gelden
 • 11/28/2019
 • Verworpen
 • M2019-049
 • Vaststellen beleidsuitgangspunten Masterplan en bestemmingsplan Wilderszijde
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Het traject woningbouwimpuls loopt nog. De aanvraag voor de tweede tranche is ingediend. De raad is geïnformeerd over de laatste stand van zaken middels brief U20.09468 d.d. 26 november 2020. Uiterlijk in februari 2021 volgt beslissing van de minister en wordt het vervolgtraject met de raad opgepakt.
 • M2019-048
 • Stemoverzicht Raad 7 november 2019
 • 11/7/2019
 • GRIFFIE
 • Behoeft geen afhandeling
 • 11/7/2019
 • M2019-047
 • Plan en budget gratis RET-OV voor AOW gerechtigden met een laag inkomen
 • 11/7/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-046
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • 11/7/2019
 • Verworpen
 • M2019-045
 • Zeg Ja tegen de Ja-Ja sticker
 • 11/7/2019
 • Verworpen
 • M2019-044
 • Afval scheiden loont
 • 11/7/2019
 • Verworpen