Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2023-012 Toepassen Zero-based operatie bij opstellen meerjarenbegroting 2025-2028
 • Toepassen Zero-based operatie bij opstellen meerjarenbegroting 2025-2028
 • 7/6/2023
 • Aangenomen
 • M2023-011 INGETROKKEN Gemeentelijke windturbine
 • Gemeentelijke windturbine
 • 7/6/2023
 • Ingetrokken
 • M2023-010 Pauzeknop nieuwe structurele uitgaven
 • Pauzeknop nieuwe structurele uitgaven
 • 7/6/2023
 • Verworpen
 • M2023-009 Bouw met spoed flexwoningen voor met name onze jongeren
 • Bouw met spoed flexwoningen voor met name onze jongeren
 • 7/6/2023
 • Aangenomen
 • M2023-008 Motie Vreemd: Lansingerland steunt landelijk vuurwerkverbod
 • Motie Vreemd: Lansingerland steunt landelijk vuurwerkverbod
 • 6/29/2023
 • Verworpen
 • M2023-007 Mee bezuinigen met gemeenten
 • Mee bezuinigen met gemeenten
 • 6/22/2023
 • Aangenomen
 • M2023-006 Samen!, werken aan burgerparticipatie
 • Samen!, werken aan burgerparticipatie
 • 5/25/2023
 • Verworpen
 • M2023-005 De Snip met dorps karakter
 • De Snip met dorps karakter
 • 5/25/2023
 • Aangenomen
 • De motie is al gedeeld met de secretaris van de welstandscommissie (per mail op 6 juni 2023). Het is nu wachten op de aanvraag omgevingsvergunning. De initiatiefnemer heeft aangegeven hiermee te wachten tot het einde van de beroepstermijn. Deze loopt tot eind juli 2023.
 • M2023-004 Motie vreemd: Onderzoek tbv integrale afweging Bleizo-West
 • Motie vreemd: Onderzoek tbv integrale afweging Bleizo-West
 • 2/23/2023
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • De raad is met brief U23.01176 geïnformeerd over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan deze motie. Iedere twee maanden wordt de gemeenteraad geinformeerd.
 • M2023-003 Motie vreemd: Benoemen tot “Jan Blaauwplein” van het plein bij ’t Vierkantje in Berkel en Rodenrijs
 • Motie vreemd: Benoemen tot “Jan Blaauwplein” van het plein bij ’t Vierkantje in Berkel en Rodenrijs
 • 2/23/2023
 • Aangenomen
 • Afgehandeld. Op 22-05-2023 is het straatnaambord onthuld.
 • M2023-002 Motie Vreemd: ‘gemeente, help de vrijwilligersorganisaties bij de vergunningaanvragen’
 • Motie Vreemd: ‘gemeente, help de vrijwilligersorganisaties bij de vergunningaanvragen’
 • 1/26/2023
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De motie is afgedaan met brief U23.01129
 • M2023-001 Input Commissie Samenleving 12 januari 2023 meenemen in Groenblauwe Leefomgevingsvisie
 • Input Commissie Samenleving 12 januari 2023 meenemen in Groenblauwe Leefomgevingsvisie
 • 1/26/2023
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Meegenomen in het beleid voor groen en blauw voor Omgevingsvisie 2.0 & en vervolg uitwerking. Hiermee afgehandeld.
 • M2022-045 Leg vliegverkeer van privéjets aan banden
 • Leg vliegverkeer van privéjets aan banden - INGETROKKEN
 • 12/22/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-044 Motie vreemd: Menstruatiearmoede in armoedebeleid
 • Motie vreemd: Menstruatiearmoede in armoedebeleid
 • 11/24/2022
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We volgen de landelijke ontwikkelingen op dit thema. We informeren de raad per brief over onze aanpak.
 • M2022-043 Evalueren toetsingskader huisvesting flexwerkers Lansingerland
 • Evalueren toetsingskader huisvesting flexwerkers Lansingerland
 • 11/24/2022
 • Aangenomen
 • Raadsinformatiebrief U22.05985 in week van 9/1/23 naar raad verstuurd. Beeldvormende raadsavond met evaluatie heeft plaatsgevonden op 1/2/23. Motie is hiermee afgehandeld.
 • M2022-042 Duurzaamheid kan nooit nvt zijn! - INGETROKKEN
 • Duurzaamheid kan nooit nvt zijn!
 • 11/24/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-041 Aanpak acute energiearmoede bij sportverenigingen en maatschappelijke organisaties
 • Aanpak acute energiearmoede bij sportverenigingen en maatschappelijke organisaties
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • M2022-040 Versnellen duurzame energie glastuinbouw
 • Versnellen duurzame energie glastuinbouw
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • M2022-039 Sneller en meer flexwoningen bouwen voor starters en spoedzoekers
 • Sneller en meer flexwoningen bouwen voor starters en spoedzoekers
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • M2022-038 Samen stappen zetten naar een gezonder Lansingerland
 • Samen stappen zetten naar een gezonder Lansingerland
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • In juni 2023 organiseren we een interactieve beeldvormende avond over het vitaliteitsakkoord.
 • M2022-037 Gratis OV voor ouderen met een laag inkomen INGETROKKEN
 • Gratis OV voor ouderen met een laag inkomen
 • 11/3/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-036 Investeren in preventie t.b.v. onze jeugd en jongeren
 • Investeren in preventie t.b.v. onze jeugd en jongeren
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • Motie afgehandeld met brief U22.05677
 • M2022-035 Motie vreemd aan de orde: Noodfonds ondersteuning bij Energiearmoede - INGETROKKEN
 • Motie vreemd aan de orde: Noodfonds ondersteuning bij Energiearmoede - INGETROKKEN
 • 10/20/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-034 Alle ondernemers Centrum Bergschenhoek informeren over Planschaderegeling
 • Alle ondernemers Centrum Bergschenhoek informeren over Planschaderegeling
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld met brief U22.05711 en U22.05397.
 • M2022-033 Evaluatie financiële gevolgen van nieuwe tarieven Afvalstoffenheffing 2023 voor grote huishoudens
 • Evaluatie financiële gevolgen van nieuwe tarieven Afvalstoffenheffing 2023 voor grote huishoudens
 • 10/20/2022
 • Verworpen
 • M2022-032 Afvalscheiden moet ook in 2024 lonend zijn
 • ‘Afvalscheiden moet ook in 2024 lonend zijn’
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Het college neemt bij het opstellen van het advies tarieven en kwijtschelding 2024 verschillende scenario's mee waarbij het uitgangspunt is dat de kosten c.q. de heffing voor de inwoners beheersbaar blijven. Q4 - 2023
 • M2022-031 Luiers kunnen en moeten gerecycled worden - INGETROKKEN
 • ‘Luiers kunnen en moeten gerecycled worden’ - INGETROKKEN
 • 10/20/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-030
 • Duurzaamheidslening voor alle inwoners
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Het college heeft op 1 november jl. besloten om de leeftijdsgrens van 75 jaar te laten vervallen. De raad is hierover geïnformeerd met brief U22. 04526. Hiermee beschouwen we deze motie als afgedaan.
 • M2022-029
 • Van duurzame groene ambities naar concrete afspraken
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op 19 okt jl. is met de raad, tijdens een beeldvormende avond, de conceptversie van de nota van uitgangspunten voor de groen- blauwe leefomgevingsvisie doorgenomen. De definitieve versie wordt 5 juli 2023 voorgelegd aan de raad. Hiermee afgehandeld.
 • M2022-028
 • Inzichtelijke participatie bij pilot
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • In Q2 -2023 wordt het ontwerp Bestemmingsplan aan het College aangeboden. Dan zal het college een brief an de gemeenteraad sturen met een terugkoppeling van het particpatieproces.
 • M2022-027
 • Integrale visie bedrijventerrein Klappolder
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • M2022-026
 • Kadernota
 • 14 euro minimumloon voor indirect werk gemeente - INGETROKKEN
 • 7/7/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-025
 • Kadernota: onbeperkt OV 65+ al in 2023
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • M2022-024
 • Kadernota: geen ombuigingen in sociaal domein
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • M2022-023
 • Kadernota: toegankelijk houden van sport
 • 7/7/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-022
 • Kadernota: vermindering indexatie materiële budgetten
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • M2022-021
 • Kadernota: grip krijgen op kosten externe medewerkers
 • 7/7/2022
 • Aangenomen
 • Financien
 • Is reeds verwerkt in Begroting 2023 - 2026.
 • M2022-020
 • Kadernota: nieuwe beleidsvoornemens incidenteel dekken
 • 7/7/2022
 • Aangenomen
 • Financien
 • Is reeds verwerkt in Begroting 2023 - 2026.
 • M2022-019
 • Motie vreemd aan de orde: overhevelen van vluchten van Schiphol naar RTHA
 • 6/30/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld, met brief U22.03280 d.d. 5 juli 2022.
 • M2022-018
 • Geluidsoverlast Klapwijkseweg Berkel en Rodenrijs
 • 6/16/2022
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Afgedaan met brief U22.04151 d.d. 07-09-2022.
 • M2022-017
 • De Wildert, een groene oase met seniorenwoningen en 1e lijnszorg
 • 6/2/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • In Q3/Q4 - 2023 ontvangt de gemeenteraad een brief van het college over de uitvoering van deze motie.
 • M2022-016
 • Lansingerland staat achter Oekraine
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • De Oekraïense vlag hangt bij het gemeentehuis. Daarom kan deze motie worden beschouwd als afgehandeld.
 • M2022-015
 • Tijdige actualisatie Omgevingsvisie
 • 2/24/2022
 • Verworpen
 • M2022-014
 • Bescherm de Linten in de Omgevingsvisie
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Wordt verwerkt in omgevingsvisie 2.0. Afgehandeld: wordt verwerkt in de Groen Blauwe Leefomgevingsvisie.
 • M2022-013
 • Bewoners betrekken bij toekomstbestendig en leefbaar maken Bosland
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld: Bewoners (en ondernemers) in het gebied worden betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie Bosland.
 • 5/12/2022
 • M2022-012
 • Vaststelling bestemmingsplan Hoeksekade Noord
 • 2/24/2022
 • Verworpen
 • M2022-011
 • Goed geïnformeerd naar heropening halte Bonfut in volgende raadsperiode’
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-010
 • Elektrisch laden personenauto’s
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Betreft hetzelfde onderwerp als toezegging T2022-01. Het laden van elektrische auto's op zonnepanelen van inwoners is opgenomen in het Coalitieakkoord 2022-2026 en is genoemd in de Integrale laadvisie, die op 20 oktober a.s. ter vaststelling voor ligt bij de raad. In Q1-2023 ontvangt de gemeenteraad een voorstel hierover.
 • M2022-009
 • HEROPENING HALTE BONFUT IN DIENSTREGELING 2024
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-008
 • VARIANT 60% SOCIAAL, BETAALBAAR EN BEREIKBAAR BOUWEN IN BLEISWIJK
 • 1/27/2022
 • Verworpen