Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2023-002 Motie Vreemd: ‘gemeente, help de vrijwilligersorganisaties bij de vergunningaanvragen’
 • Motie Vreemd: ‘gemeente, help de vrijwilligersorganisaties bij de vergunningaanvragen’
 • 1/26/2023
 • Aangenomen
 • M2023-001 Input Commissie Samenleving 12 januari 2023 meenemen in Groenblauwe Leefomgevingsvisie
 • Input Commissie Samenleving 12 januari 2023 meenemen in Groenblauwe Leefomgevingsvisie
 • 1/26/2023
 • Aangenomen
 • M2022-045 Leg vliegverkeer van privéjets aan banden
 • Leg vliegverkeer van privéjets aan banden - INGETROKKEN
 • 12/22/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-044 Motie vreemd: Menstruatiearmoede in armoedebeleid
 • Motie vreemd: Menstruatiearmoede in armoedebeleid
 • 11/24/2022
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Budget wordt gezocht, en we zoeken dit jaar contact met het Armoedefonds om +/- 7 menstruatieproducten uitgiftepunten (MUPS) in de gemeente te plaatsen.
 • M2022-043 Evalueren toetsingskader huisvesting flexwerkers Lansingerland
 • Evalueren toetsingskader huisvesting flexwerkers Lansingerland
 • 11/24/2022
 • Aangenomen
 • Er komt een raadsbrief begin januari en vervolgens een beeldvormende avond op 1 februari 2023.
 • M2022-042 Duurzaamheid kan nooit nvt zijn! - INGETROKKEN
 • Duurzaamheid kan nooit nvt zijn!
 • 11/24/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-041 Aanpak acute energiearmoede bij sportverenigingen en maatschappelijke organisaties
 • Aanpak acute energiearmoede bij sportverenigingen en maatschappelijke organisaties
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • M2022-040 Versnellen duurzame energie glastuinbouw
 • Versnellen duurzame energie glastuinbouw
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • M2022-039 Sneller en meer flexwoningen bouwen voor starters en spoedzoekers
 • Sneller en meer flexwoningen bouwen voor starters en spoedzoekers
 • 11/3/2022
 • Verworpen
 • M2022-038 Samen stappen zetten naar een gezonder Lansingerland
 • Samen stappen zetten naar een gezonder Lansingerland
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • In Q2 leggen we de eerste opzet van het preventieakkoord voor aan de commissie samenleving.
 • M2022-037 Gratis OV voor ouderen met een laag inkomen INGETROKKEN
 • Gratis OV voor ouderen met een laag inkomen
 • 11/3/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-036 Investeren in preventie t.b.v. onze jeugd en jongeren
 • Investeren in preventie t.b.v. onze jeugd en jongeren
 • 11/3/2022
 • Aangenomen
 • Motie afgehandeld met brief U22.05677
 • M2022-035 Motie vreemd aan de orde: Noodfonds ondersteuning bij Energiearmoede - INGETROKKEN
 • Motie vreemd aan de orde: Noodfonds ondersteuning bij Energiearmoede - INGETROKKEN
 • 10/20/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-034 Alle ondernemers Centrum Bergschenhoek informeren over Planschaderegeling
 • Alle ondernemers Centrum Bergschenhoek informeren over Planschaderegeling
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld met brief U22.05711 en U22.05397.
 • M2022-033 Evaluatie financiële gevolgen van nieuwe tarieven Afvalstoffenheffing 2023 voor grote huishoudens
 • Evaluatie financiële gevolgen van nieuwe tarieven Afvalstoffenheffing 2023 voor grote huishoudens
 • 10/20/2022
 • Verworpen
 • M2022-032 Afvalscheiden moet ook in 2024 lonend zijn
 • ‘Afvalscheiden moet ook in 2024 lonend zijn’
 • 10/20/2022
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Het college neemt bij het opstellen van het advies tarieven en kwijtschelding 2024 verschillende scenario's mee waarbij het uitgangspunt is dat de kosten c.q. de heffing voor de inwoners beheersbaar blijven. Q4 - 2023
 • M2022-031 Luiers kunnen en moeten gerecycled worden - INGETROKKEN
 • ‘Luiers kunnen en moeten gerecycled worden’ - INGETROKKEN
 • 10/20/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-030
 • Duurzaamheidslening voor alle inwoners
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Het college heeft op 1 november jl. besloten om de leeftijdsgrens van 75 jaar te laten vervallen. De raad is hierover geïnformeerd met brief U22. 04526. Hiermee beschouwen we deze motie als afgedaan.
 • M2022-029
 • Van duurzame groene ambities naar concrete afspraken
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op 19 okt jl. is met de raad, tijdens een beeldvormende avond, de conceptversie van de nota van uitgangspunten voor de groen- blauwe leefomgevingsvisie doorgenomen. De definitieve versie wordt Q1 2023 voorgelegd aan de raad.  
 • M2022-028
 • Inzichtelijke participatie bij pilot
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • M2022-027
 • Integrale visie bedrijventerrein Klappolder
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • M2022-026
 • Kadernota
 • 14 euro minimumloon voor indirect werk gemeente - INGETROKKEN
 • 7/7/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-025
 • Kadernota: onbeperkt OV 65+ al in 2023
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • M2022-024
 • Kadernota: geen ombuigingen in sociaal domein
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • M2022-023
 • Kadernota: toegankelijk houden van sport
 • 7/7/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-022
 • Kadernota: vermindering indexatie materiële budgetten
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • M2022-021
 • Kadernota: grip krijgen op kosten externe medewerkers
 • 7/7/2022
 • Aangenomen
 • Financien
 • Is reeds verwerkt in Begroting 2023 - 2026.
 • M2022-020
 • Kadernota: nieuwe beleidsvoornemens incidenteel dekken
 • 7/7/2022
 • Aangenomen
 • Financien
 • Is reeds verwerkt in Begroting 2023 - 2026.
 • M2022-019
 • Motie vreemd aan de orde: overhevelen van vluchten van Schiphol naar RTHA
 • 6/30/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld, met brief U22.03280 d.d. 5 juli 2022.
 • M2022-018
 • Geluidsoverlast Klapwijkseweg Berkel en Rodenrijs
 • 6/16/2022
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Afgedaan met brief U22.04151 d.d. 07-09-2022.
 • M2022-017
 • De Wildert, een groene oase met seniorenwoningen en 1e lijnszorg
 • 6/2/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • In Q1/Q2 - 2023 ontvangt de gemeenteraad een brief van het college over de uitvoering van deze motie.
 • M2022-016
 • Lansingerland staat achter Oekraine
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • De Oekraïense vlag hangt bij het gemeentehuis. Daarom kan deze motie worden beschouwd als afgehandeld.
 • M2022-015
 • Tijdige actualisatie Omgevingsvisie
 • 2/24/2022
 • Verworpen
 • M2022-014
 • Bescherm de Linten in de Omgevingsvisie
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Wordt verwerkt in omgevingsvisie 2.0. Afgehandeld: wordt verwerkt in de Groen Blauwe Leefomgevingsvisie.
 • M2022-013
 • Bewoners betrekken bij toekomstbestendig en leefbaar maken Bosland
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld: Bewoners (en ondernemers) in het gebied worden betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie Bosland.
 • 5/12/2022
 • M2022-012
 • Vaststelling bestemmingsplan Hoeksekade Noord
 • 2/24/2022
 • Verworpen
 • M2022-011
 • Goed geïnformeerd naar heropening halte Bonfut in volgende raadsperiode’
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-010
 • Elektrisch laden personenauto’s
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Betreft hetzelfde onderwerp als toezegging T2022-01. Het laden van elektrische auto's op zonnepanelen van inwoners is opgenomen in het Coalitieakkoord 2022-2026 en is genoemd in de Integrale laadvisie, die op 20 oktober a.s. ter vaststelling voor ligt bij de raad. In Q1-2023 ontvangt de gemeenteraad een voorstel hierover.
 • M2022-009
 • HEROPENING HALTE BONFUT IN DIENSTREGELING 2024
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-008
 • VARIANT 60% SOCIAAL, BETAALBAAR EN BEREIKBAAR BOUWEN IN BLEISWIJK
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-007
 • BOUW VAN MINIMAAL 900 WONINGEN IN BLEISWIJK
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-006
 • Hoogwaardig openbaar vervoer in Bleiswijk
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-005
 • Second opinion ontsluiting Woningbouwlocatie Merenweg
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • De Raad is op 27 juni per brief geïnformeerd over de voortgang. (U22.02167) In Q2 van 2023 wordt een startnotitie omgevingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Deze motie wordt hierin meegenomen.
 • M2022-004
 • Lijsterlaan bestemmen voor passende seniorenwoningen (koop en huur) en versnelde realisatie’
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • De Raad is op 27 juni per brief geïnformeerd over de voortgang. (U22.02167) In Q2 van 2023 wordt een startnotitie omgevingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Deze motie wordt hierin meegenomen.
 • M2022-003
 • Ontzie Nachtegaallaan en leg ontsluiting van nieuwbouwwijk Merenweg aan de andere kant van het water
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-002
 • Scenario’s uitwisseling woonprogramma
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • De Raad is op 27 juni per brief geïnformeerd over de voortgang. (U22.02167) In Q2 van 2023 wordt een startnotitie omgevingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Deze motie wordt hierin meegenomen.
 • M2022-001
 • N209 in relatie met Masterplannen Lange Vaart en Merenweg
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Begin Q4 - 2022 wordt de raad nader geïnformeerd.
 • M2021-055
 • Bouw passende seniorenwoningen zoals hofjeswoningen
 • 12/23/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Woonvisie inmiddels vastgesteld, Uitvoeringsagenda Woonvisie is in mei 2022 door raad vastgesteld. Bij de uitvoering hiervan zetten we conform de woonvisie voor nieuwe woningbouwprojecten in op voldoende seniorenwoningen met aandacht voor de verschillende woningbehoeftes van ouderen naar verschillende voor hen passende woningtypes. Hiermee is de motie afgehandeld.
 • 6/30/2022
 • M2021-054
 • Maatschappelijke opvang op Wilderszijde
 • 12/23/2021
 • Verworpen
 • M2021-053
 • Quickscan Inclusief Beleid (motie vreemd)
 • 11/25/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Dit thema is onderdeel van in de samenlevingsvisie waarover de raad in Q1 - 2023 besluit. Op dit moment voeren we de Quick scan Inclusief beleid uit. We verwachten de uitkomsten begin 2023 te presenteren tijdens een beeldvormende avond.