Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • Motie 2020-007
 • Beter betrekken raad bij coronacrisis
 • 10/1/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-007
 • Zekerheid openbaar onderwijs
 • 7/16/2020
 • Verworpen
 • M2020-006
 • gebouwde parkeervoorzieningen Wilderszijde
 • 6/25/2020
 • Aangenomen
 • M2020-005
 • Inwoners van afval afhelpen
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Onderhanden: Mondelinge update naar cie. Ruimte van juli 2020. Naar aanleiding van de rondvraag van D66 over Afvalbrengstation.
 • 10/1/2020
 • M2020-004
 • Opvang verweesde minderjarige vluchtelingen
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college verzond op 3 juli 2020 een brief (U20.05525) over de gevoelens van de raad naar de Rijksoverheid en staatssecretaris. De raad ontvangt hiervan een afschrift.
 • 7/16/2020
 • M2020-003
 • Stedin
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • Financien
 • M2020-002
 • Motie vreemd aan de orde: Messenverbod voor minderjarigen
 • 2/20/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Tijdens de cornonacricis werkt het college verder aan een raadsvoorstel voor een APV wijziging en daarnaast aan een bespreeknotitie. Na het zomerreces stelt het college de nieuwe planning op en informeert de raad hierover.
 • M2020-001
 • Motie vreemd aan de orde: Aansluiten bij project Open Raads Informatie Cultuurhuis Berkel: Aantal stoelen theaterzaal/bioscoop
 • 1/30/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Verkenning van de mogelijkheid een hoger aantal dan 150 stoelen te realiseren in de grote zaal van het Cultuurhuis Berkel maakt onderdeel uit van de volgende ontwerpfase. Voorstel volgt in Q3 - 2020 (juli).
 • M2019-053
 • Het eerlijke verhaal over afval
 • 12/19/2019
 • Verworpen
 • M2019-052
 • Stemoverzicht moties en amendementen van 28 november 2019
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • GRIFFIE
 • Behoeft geen afdoening
 • M2019-051
 • Uitreiking Jeugdlintje
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • On-hold door Coronacrisis.
 • M2019-050
 • Proces-afspraak over de aanwending van de komende Eneco-gelden
 • 11/28/2019
 • Verworpen
 • M2019-049
 • Vaststellen beleidsuitgangspunten Masterplan en bestemmingsplan Wilderszijde
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Besluitvorming over het Masterplan is voorzien op 25 juni 2020. Op basis van het Masterplan wordt – met draagvlak bij de provincie Zuid-Holland en in de regio – een aanvraag ingediend voor de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorwaarde voor een aanvraag is o.a. dat er een woningbouwprogramma wordt gerealiseerd met minimaal 50 % betaalbare woningen (definitie BZK). Zekerheid over toekenning van een mogelijke bijdrage uit de eerste tranche van de woningbouwimpuls komt in oktober. Parallel daaraan lopen gesprekken met provincie en BZK door. Dit in het kader van de aanwijzing van Wilderszijde als versnellingslocatie. Tijdens deze gesprekken komen de (overige) genoemde onderwerpen uit de motie aan bod. Uiterlijk in Q4 - 2020 wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang en/of afhandeling.
 • M2019-048
 • Stemoverzicht Raad 7 november 2019
 • 11/7/2019
 • GRIFFIE
 • Behoeft geen afhandeling
 • 11/7/2019
 • M2019-047
 • Plan en budget gratis RET-OV voor AOW gerechtigden met een laag inkomen
 • 11/7/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-046
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • 11/7/2019
 • Verworpen
 • M2019-045
 • Zeg Ja tegen de Ja-Ja sticker
 • 11/7/2019
 • Verworpen
 • M2019-044
 • Afval scheiden loont
 • 11/7/2019
 • Verworpen
 • M2019-043
 • Moderne openingstijden afvalbergstation
 • 11/7/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-042
 • Verlagen afvalstoffenheffing inwoners
 • 11/7/2019
 • Verworpen
 • M2019-041
 • Lansingerland onderdeel van ‘Gemeenten4GlobalGoals’
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Wij melden ons aan in Q1 - 2020. In het actualiteitenoverzicht voor de Uitvoeringsagenda informeren wij u hierover. Aanmelding is gedaan, wordt gecommuniceerd middels actaliteitenoverzicht.
 • M2019-040
 • Informatie van de gemeente moet voor iedereen duidelijk zijn
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Met deze motie in ons achterhoofd communiceren wij over de Coronacrisis met onze inwoners, ondernemers en stakeholders. Voor het overige: on-hold door Coronacrisis.
 • M2019-039
 • Dag van Lansingerland
 • 11/7/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-038
 • Wildopvang
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Afgehandeld met brief U20.02806 d.d. 9 juni 2020.
 • M2019-037
 • Structureel in gesprek met jongeren
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college doet een voorstel voor de invulling van deze motie bij de midterm review sociaal domein (na zomerreces 2020).
 • M2019-036
 • Sturen op het Sociaal Domein
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • In februari 2020 heeft een eerste 'benen-op-tafel-sessie" plaatsgevonden ter voorbereiding van de beeldvorming. Vanwege de coronacrisis is verdere uitvoering van de motie tot nader orde op on hold.
 • M2019-035
 • Viering 75 jaar vrijheid
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Afgelast door Coronacrisis.
 • M2019-034
 • Begroting 2021-2024: planning en control cyclus
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • In februari 2020 heeft een eerste 'benen-op-tafel-sessie" plaatsgevonden ter voorbereiding van de beeldvorming. Vanwege de coronacrisis is verdere uitvoering van de motie tot nader orde op on hold.
 • M2019-033
 • Motie vreemd aan de orde: Ceremonie bij hijsen van regenboogvlag op Coming-Out-Day weer terug
 • 10/31/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • On-hold door Coronacrisis. In september 2020 besluiten of we ceremonie organiseren in oktober 2020. In ieder geval niet breder maken door het betrekken van bijvoorbeeld scholen.
 • M2019-032
 • Aanbevelingen Rekenkamer Rapport Burgerparticipatie
 • 10/31/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • On-hold door Coronacrisis.
 • M2019-031
 • Bekostiging parkeergarage Berkel
 • 10/3/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-030
 • Overkapping met zonnepanelen op parkeerterrein
 • 10/3/2019
 • Verworpen
 • M2019-029
 • Overlast door lachgas
 • 7/18/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-028
 • Voorbereid op elektrisch rijden (laadpalen)
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Maakt integraal onderdeel uit van het herziene beleidskader laadpalen. Dit beleid biedt het college aan de raad aan in Q4 - 2020.
 • M2019-027
 • Doelstellingen CO2 uitstoot 2030 en 2050
 • 7/18/2019
 • Verworpen
 • M2019-026
 • aansluiting funderingsherstel
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Rapportage over onderzoeken in Q3 - 2020.
 • M2019-025
 • Energiebesparing is voor iedereen
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld met raadsbrief U20.00681.
 • M2019-024
 • Regionale energie strategie
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met brief U19.06728 d.d. 11 september 2019.
 • 10/31/2019
 • M2019-023
 • footprint meten is weten
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Het uitvoeringsprogramma duurzaam-heid wordt in Q4 - 2019 toegezonden aan de raad voor behandeling in Q1 - 2020.
 • 1/30/2020
 • M2019-022
 • Alle seinen op groen voor sneller bouwen in Lansingerland
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • M2019-021
 • Kunst in het Huis van de Samenleving - aangepast
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In Q3 - 2020 informeert het college de raad over mogelijkheden om Artikel 1 zichtbaar te maken in de hal van het gemeentehuis.
 • M2019-020
 • Stop op plastic bij evenementen - gewijzigd
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Veiligheid & APV
 • Het college betrekt dit bij het evenementenbeleid. Door de coronacrisis staat dit in de routekaart op on hold. In september vervolg te bepalen. College informeert de raad hierover.
 • M2019-019
 • Zeg Ja tegen de Ja-Ja sticker
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-018
 • Onderzoek naar betaald parkeren in de centra
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-017
 • Plan voor digitale dienstverlening
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-016
 • Samenwerken aan een groen schoolplein aan de Oudelandselaan
 • 7/11/2019
 • Verworpen
 • M2019-015
 • lncidentiële of structurele extra inzet op handhaving en fraudebestrijding
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In de Jaarrapportage Sociaal Domein 2019 en bijbehorende brief (U20.02743) informeerde het college de raad over de resultaten van de inzet van de toezichthouders.
 • M2019-014
 • Seniorenwoningen
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Dit onderwerp wordt meegenomen in de Woonvisie 2020-2025.
 • M2019-013
 • Kaderbrief 2020 - Starterslening
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met brief U19.06938 d.d. 22 oktober 2019.
 • 10/31/2019
 • M2019-012
 • Kaderbrief 2020 - Wachttijd sociale huurwoning in Lansingerland
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Brief aan raad over latere aanlevering notitie met toelichting is op 24 okt. 2019 verstuurd. Brief (U19.0869) over afhandelen van de motie en de notie Wachttijd sociale huurwoningen in Lansingerland (T19.14424) is op 2 december 2019 verstuurd aan de raad en hiermee afgehandeld.
 • 1/30/2020