Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2019-031
 • Bekostiging parkeergarage Berkel
 • 10/3/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-030
 • Overkapping met zonnepanelen op parkeerterrein
 • 10/3/2019
 • Verworpen
 • M2019-029
 • Overlast door lachgas
 • 7/18/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-028
 • voorbereid op elektrisch rijden (laadpalen)
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • M2019-027
 • doelstellingen CO2 uitstoot 2030 en 2050
 • 7/18/2019
 • Verworpen
 • M2019-026
 • aansluiting funderingsherstel
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • M2019-025
 • energiebesparing is voor iedereen
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • M2019-024
 • Regionale energie strategie
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • M2019-023
 • footprint meten is weten
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • M2019-022
 • Alle seinen op groen voor sneller bouwen in Lansingerland
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-021
 • Kunst in het Huis van de Samenleving - aangepast
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-020
 • Stop op plastic bij evenementen - gewijzigd
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-019
 • Zeg Ja tegen de Ja-Ja sticker
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-018
 • Onderzoek naar betaald parkeren in de centra
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-017
 • Plan voor digitale dienstverlening
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-016
 • Samenwerken aan een groen schoolplein aan de Oudelandselaan
 • 7/11/2019
 • Verworpen
 • M2019-015
 • lncidentiële of structurele extra inzet op handhaving en fraudebestrijding
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-014
 • Seniorenwoningen
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-013
 • Kaderbrief 2020 - Starterslening
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-012
 • Kaderbrief 2020 - Wachttijd sociale huurwoning in Lansingerland
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-011
 • Motie vreemd aan de orde Vertraging bouw geluidsschermen HSL
 • 6/13/2019
 • Aangenomen
 • M2019-010
 • Motie vreemd aan de orde: Kaders nieuw bod sociale woningvoorraad Lansingerland
 • 5/23/2019
 • Verworpen
 • M2019-009
 • Motie vreemd aan de orde: Uitstel beslissing kapvergunning aan gemeente
 • 5/23/2019
 • Verworpen
 • M2019-008
 • Motie vreemd aan de orde: evenementen
 • 4/18/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • De evaluaties hebben plaatsgevonden met de oranje comités. Zie brief U19.05411 d.d. 25 juni 2019.
 • 7/18/2019
 • M2019-007
 • Motie vreemd aan de orde: De Nederlandse vlag is van ons allemaal!
 • 4/18/2019
 • Aangenomen
 • Vlag is geplaatst.
 • 10/3/2019
 • M2019-006
 • Motie vreemd aan de orde: Hanging baskets in de winkelcentra van Lansingerland
 • 3/28/2019
 • Aangenomen
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Motie afgehandeld met plaatsing van brief U19.03009 d.d. 23 mei 2019 op het RIS.
 • 5/23/2019
 • M2019-005
 • Zonering Rottemerengebied in de gemeente Lansingerland
 • 3/28/2019
 • Verworpen
 • M2019-004
 • Motie vreemd aan de orde: Standplaatshouders Berkel en Rodenrijs
 • 3/28/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Met brieven U19.04630 d.d. 28 mei 2019 en U19.04564 d.d. 17 juni 2019 informeerden we de raad over de uitkomst van een eerste afspraak en de gemaakte vervolgafspraken om te komen tot een goede uitvoering van de motie. Per brief houden we de raad op de hoogte van de voortgnang.
 • M2019-003
 • Foodtruckfestival Koningsdag
 • 2/21/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Is invulling aan gegeven en de raad daarover geïnformeerd met brief U19.02448 d.d. 22 maart 2019.
 • M2019-002
 • Toegankelijkheid ingekomen stukken
 • 2/21/2019
 • Aangenomen
 • GRIFFIE
 • Dit is ingeregeld.
 • 2/23/2019
 • M2019-001
 • GR Schadevergoedingsschap HSL-zuid/A16/A4 - toepassen artikel 17 WGR
 • 1/31/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Na de eerstvolgende commissie Algemeen Bestuur wordt de gemeenteraad geïnformeerd (naar verwachting september/oktober) over de afhandeling van deze motie binnen het Schap.
 • M2018-035
 • Motie vreemd aan de orde: Gedogen dat standplaatshouders zondag 23 december 2018 hun plaats kunnen innemen
 • 12/20/2018
 • Aangenomen
 • Veiligheid & APV
 • Gedoogbesluit (t19.00804) opgemaakt, gepubliceerd en naar de betrokkenen gecommuniceerd. Later in corsa geboekt zodoende T19 nummer.
 • 1/31/2019
 • M2018-034
 • Motie vreemd aan de orde: opschorten onderhandelingen door college omtrent Huis van de Samenleving
 • 12/20/2018
 • Aangenomen
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Q3 - 2019.
 • M2018-033
 • Mosquito's
 • 12/20/2018
 • Ingetrokken
 • M2018-032
 • Kinderpardongemeente
 • 11/29/2018
 • Verworpen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Aangezien de stemmen staakten, is deze motie toegevoegd als bespreekpunt aan de raadsagenda van 20/12. In de vergadering van 20/12 is de motie verworpen. Afgehandeld.
 • 1/31/2019
 • M2018-031
 • De raad stelt de kaders bij ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen
 • 11/29/2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met brief U19.02400 d.d. 24 april 2019.
 • 5/23/2019
 • M2018-030
 • Onderzoek naar beschermingswaardigheid bomen in privé bezit
 • 11/29/2018
 • Verworpen
 • M2018-029
 • Parkeren Berkel Centrum
 • 11/29/2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q3 - 2019.
 • M2018-028
 • Geen onacceptabele geluidsoverlast
 • 11/29/2018
 • Verworpen
 • M2018-027 extra
 • Stemoverzicht begrotingsraad 1 november 2018 moties 2018-14 t/m 27
 • 11/1/2018
 • M2018-027
 • Sneller uitvoering geven aan motie M2017-054 verduurzamen energieconsumptie zwembad
 • 11/1/2018
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Het onderzoek naar het verduurzamen van de energieconsumptie van het zwembad wordt in Q3 - 2019 uitgevoerd.
 • M2018-026
 • Opschorten uitvoering collegebesluit verhuur Rabobank in hal gemeentehuis
 • 11/1/2018
 • Verworpen
 • M2018-025
 • Sneller van gas los
 • 11/1/2018
 • Verworpen
 • M2018-024
 • Onderzoek gratis OV AOWers met een laag inkomen
 • 11/1/2018
 • Verworpen
 • M2018-023
 • Monitoren realisatie tenminste 20 procent woningen in het sociale segment
 • 11/1/2018
 • Verworpen
 • M2018-022
 • Halfjaarlijkse informatie aan de raad over sneller bouwen
 • 11/1/2018
 • Ingetrokken
 • M2018-021
 • Motie omtrent onderzoek armoede in Lansingerland
 • 11/1/2018
 • Ingetrokken
 • M2018-020
 • CO2 neutrale kassen
 • 11/1/2018
 • Verworpen
 • M2018-019
 • Voorschoolse en vroegtijdige educatie (VVE)
 • 11/1/2018
 • Ingetrokken
 • M2018-018
 • Die ballon gaat niet meer op
 • 11/1/2018
 • Verworpen