Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2019-047
 • Plan en budget gratis RET-OV voor AOW gerechtigden met een laag inkomen
 • 11/7/2019
 • M2019-046
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • 11/7/2019
 • M2019-045
 • Zeg Ja tegen de Ja-Ja sticker
 • 11/7/2019
 • M2019-044
 • Afval scheiden loont
 • 11/7/2019
 • M2019-043
 • Moderne openingstijden afvalbergstation
 • 11/7/2019
 • M2019-042
 • Verlagen afvalstoffenheffing inwoners
 • 11/7/2019
 • M2019-041
 • Lansingerland onderdeel van ‘Gemeenten4GlobalGoals’
 • 11/7/2019
 • M2019-040
 • Informatie van de gemeente moet voor iedereen duidelijk zijn
 • 11/7/2019
 • M2019-039
 • Dag van Lansingerland
 • 11/7/2019
 • M2019-038
 • Wildopvang
 • 11/7/2019
 • M2019-037
 • Structureel in gesprek met jongeren
 • 11/7/2019
 • M2019-036
 • Sturen op het Sociaal Domein
 • 11/7/2019
 • M2019-035
 • Viering 75 jaar vrijheid
 • 11/7/2019
 • M2019-034
 • Begroting 2021-2024: planning en control cyclus
 • 11/7/2019
 • M2019-033
 • Motie vreemd aan de orde: Ceremonie bij hijsen van regenboogvlag op Coming-Out-Day weer terug
 • 10/31/2019
 • Aangenomen
 • M2019-032
 • Aanbevelingen Rekenkamer Rapport Burgerparticipatie
 • 10/31/2019
 • Aangenomen
 • M2019-031
 • Bekostiging parkeergarage Berkel
 • 10/3/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-030
 • Overkapping met zonnepanelen op parkeerterrein
 • 10/3/2019
 • Verworpen
 • M2019-029
 • Overlast door lachgas
 • 7/18/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-028
 • voorbereid op elektrisch rijden (laadpalen)
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • M2019-027
 • doelstellingen CO2 uitstoot 2030 en 2050
 • 7/18/2019
 • Verworpen
 • M2019-026
 • aansluiting funderingsherstel
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • M2019-025
 • energiebesparing is voor iedereen
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • M2019-024
 • Regionale energie strategie
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • 10/31/2019
 • M2019-023
 • footprint meten is weten
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • M2019-022
 • Alle seinen op groen voor sneller bouwen in Lansingerland
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-021
 • Kunst in het Huis van de Samenleving - aangepast
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-020
 • Stop op plastic bij evenementen - gewijzigd
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-019
 • Zeg Ja tegen de Ja-Ja sticker
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-018
 • Onderzoek naar betaald parkeren in de centra
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-017
 • Plan voor digitale dienstverlening
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-016
 • Samenwerken aan een groen schoolplein aan de Oudelandselaan
 • 7/11/2019
 • Verworpen
 • M2019-015
 • lncidentiële of structurele extra inzet op handhaving en fraudebestrijding
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-014
 • Seniorenwoningen
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-013
 • Kaderbrief 2020 - Starterslening
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • 10/31/2019
 • M2019-012
 • Kaderbrief 2020 - Wachttijd sociale huurwoning in Lansingerland
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • M2019-011
 • Motie vreemd aan de orde Vertraging bouw geluidsschermen HSL
 • 6/13/2019
 • Aangenomen
 • M2019-010
 • Motie vreemd aan de orde: Kaders nieuw bod sociale woningvoorraad Lansingerland
 • 5/23/2019
 • Verworpen
 • M2019-009
 • Motie vreemd aan de orde: Uitstel beslissing kapvergunning aan gemeente
 • 5/23/2019
 • Verworpen
 • M2019-008
 • Motie vreemd aan de orde: evenementen
 • 4/18/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • De evaluaties hebben plaatsgevonden met de oranje comités. Zie brief U19.05411 d.d. 25 juni 2019.
 • 7/18/2019
 • M2019-007
 • Motie vreemd aan de orde: De Nederlandse vlag is van ons allemaal!
 • 4/18/2019
 • Aangenomen
 • Vlag is geplaatst.
 • 10/3/2019
 • M2019-006
 • Motie vreemd aan de orde: Hanging baskets in de winkelcentra van Lansingerland
 • 3/28/2019
 • Aangenomen
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Motie afgehandeld met plaatsing van brief U19.03009 d.d. 23 mei 2019 op het RIS.
 • 5/23/2019
 • M2019-005
 • Zonering Rottemerengebied in de gemeente Lansingerland
 • 3/28/2019
 • Verworpen
 • M2019-004
 • Motie vreemd aan de orde: Standplaatshouders Berkel en Rodenrijs
 • 3/28/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Met brieven U19.04630 d.d. 28 mei 2019 en U19.04564 d.d. 17 juni 2019 informeerden we de raad over de uitkomst van een eerste afspraak en de gemaakte vervolgafspraken om te komen tot een goede uitvoering van de motie. Per brief houden we de raad op de hoogte van de voortgnang.
 • M2019-003
 • Foodtruckfestival Koningsdag
 • 2/21/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Is invulling aan gegeven en de raad daarover geïnformeerd met brief U19.02448 d.d. 22 maart 2019.
 • M2019-002
 • Toegankelijkheid ingekomen stukken
 • 2/21/2019
 • Aangenomen
 • GRIFFIE
 • Dit is ingeregeld.
 • 2/23/2019
 • M2019-001
 • GR Schadevergoedingsschap HSL-zuid/A16/A4 - toepassen artikel 17 WGR
 • 1/31/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Na de eerstvolgende commissie Algemeen Bestuur wordt de gemeenteraad geïnformeerd (naar verwachting september/oktober) over de afhandeling van deze motie binnen het Schap.
 • M2018-035
 • Motie vreemd aan de orde: Gedogen dat standplaatshouders zondag 23 december 2018 hun plaats kunnen innemen
 • 12/20/2018
 • Aangenomen
 • Veiligheid & APV
 • Gedoogbesluit (t19.00804) opgemaakt, gepubliceerd en naar de betrokkenen gecommuniceerd. Later in corsa geboekt zodoende T19 nummer.
 • 1/31/2019
 • M2018-034
 • Motie vreemd aan de orde: opschorten onderhandelingen door college omtrent Huis van de Samenleving
 • 12/20/2018
 • Aangenomen
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Q3 - 2019.
 • M2018-033
 • Mosquito's
 • 12/20/2018
 • Ingetrokken