Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2021-030
 • Motie vreemd aan de orde Complimenten en waardering voor de ambtelijke organisatie en de griffie
 • 7/15/2021
 • M2021-029
 • Stimuleren actieve communicatie over deelauto's, OV en fiets
 • 7/15/2021
 • M2021-028
 • Onderscheid tussen ontwikkel- en studielocaties woningbouw
 • 7/15/2021
 • M2021-027
 • Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Zelfbewoning
 • 7/15/2021
 • M2021-026
 • Woonvisie Lansingerland 2021-2025 – Middenhuur
 • 7/15/2021
 • M2021-025
 • Openingstijden Gemeentehuis
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • M2021-024
 • Uitwerken voorstel inzet kapitaaldekkingsreserve
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • M2021-023
 • Aandacht voor spelen in de buitenruimte
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • M2021-022
 • "Geen geld geen Zwitsers"
 • 7/8/2021
 • Aangenomen
 • M2021-021
 • TONK-regeling gemeente Lansingerland
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • 7/15/2021
 • M2021-020
 • vreemd aan de orde VRIJSTELLING VOOR ONTVANGEN GIFTEN TOT 1200 EURO PER JAAR VOOR MENSEN IN BIJSTAND/PARTICIPATIEWET
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • M2021-019
 • Wat betaalbaar en bereikbaar is moet betaalbaar en bereikbaar blijven!
 • 6/24/2021
 • Aangenomen
 • M2021-018
 • Nieuw raadsvoorstel voor gebiedsontwikkeling Wilderszijde noodzakelijk
 • 6/3/2021
 • Verworpen
 • M2021-017
 • Voorkom dwangarbeid bij productie zonnepanelen
 • 6/3/2021
 • Aangenomen
 • M2021-016
 • Laat de zon schijnen
 • 6/3/2021
 • Aangenomen
 • M2021-015
 • Regionale Energie Strategie (RES 1.0), aandacht voor de hybride route en de exit strategie aardgas
 • 6/3/2021
 • Aangenomen
 • M2021-014
 • Proces regionale energiestrategie (RES)
 • 6/3/2021
 • Aangenomen
 • M2021-013
 • Accommodatieplan: Bij verdere ruimtelijke inrichting van Lansingerland rekening houden met een plek voor een vierde sportpark. Besluitvorming aangehouden tot 30 september 2021
 • 6/3/2021
 • M2021-012
 • Motie vreemd aan de orde Verhoging grondprijzen sociale bouw voorlopig beperken tot 2021
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-011
 • Moreel appèl op glastuinbouwsector om geen nieuwe biomassacentrales te bouwen
 • 4/22/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Zodra de corona-voorschriften dit toelaten zullen wij uitvoering geven aan deze motie door het handelingsperspectief biomassa en bijbehorende motie aan de sector te overhandigen in een gesprek.
 • 7/15/2021
 • M2021-010
 • Geen biomassacentrale anders dan voor eigen gebruik
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-009
 • Motie van afkeuring
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-008
 • Herstel van vertrouwen
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-007
 • Parkeernormen
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Uitwerking volgt na vaststelling Mobiliteitsvisie 2040 (conform motie).
 • M2021-006
 • Prioriteit in woonvisie is bouwen
 • 3/25/2021
 • Verworpen
 • M2021-005
 • Motie vreemd WOB verzoeken ook digitaal mogelijk
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • Juridische Zaken en Inkoop
 • Wij zijn bezig met IT om dit mogelijk te maken en informeren de raad zodra de weg openstaat.
 • M2021-004
 • Motie vreemd Fonds duurzaam funderingsherstel
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Inventarisatie aard en omvang van de problematiek Rottekade start in mei. Uitkomsten en vervolgstappen delen we met de raad in Q3 - 2021.
 • M2021-003
 • Realiseren beachvolleybalvelden
 • 2/18/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Op zaterdag 1 mei opende burgemeester Pieter van de Stadt de nieuwe beachvelden samen met Volley2B. De constructieve samenwerking met de vereniging zorgde ervoor dat de nieuwe beachlocatie in korte tijd (vóór 1 mei) werd gerealiseerd. Een bijdrage voor verdere inrichting van het terrein, waaronder realisatie van een paviljoen, is opgenomen in het accommodatieplan sport.
 • 6/3/2021
 • M2021-002
 • Extra criteria Plan Schuldhulpverlening 2021-2024
 • 2/18/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Wordt meegenomen in de verantwoording van de voortgang en in de opzet van het uitvoeringsplan en de daarbij op te nemen gegevensmatrix.
 • M2021-001
 • Nieuwe uitgangspunten sociaal domein
 • 1/28/2021
 • Verworpen
 • M2020-037
 • College pro-actiever rond toeslagen-affaire
 • 12/17/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-036
 • Excuus wethouder Van Tatenhove en geruststelling burger over schuldhulpverlening
 • 12/17/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-035
 • N209 (Vreemd aan de orde)
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld met brief U20.10060 d.d. 5 januari 2021.
 • 1/28/2021
 • M2020-034
 • Vernieuwde AVOI en nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Ambtelijke voorbereiding op Bestuurlijk Overleg met Dunea, Stedin en Evides loopt.
 • M2020-033
 • Beter borgen kaders Structuurvisie
 • 11/26/2020
 • Verworpen
 • M2020-032
 • 120 blijft 120
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Het NvU (BR1900091) wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan, op basis van raadsbesluit (BR2000092), amendement (A 2020 – 032) en motie (M2020-032). Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan vormen samen de basis voor de bestemmingsplanprocedure, het inrichtingsplan en de anterieure overeenkomst met 3B-wonen.
 • M2020-031
 • Regenboog gemeente Lansingerland.
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We nemen de motie mee in de samenlevingsvisie van het toekomstperspectief.
 • M2020-030
 • Onderzoek naar basisbanen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-029
 • Fossiele brandstof uitfaseren
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-028
 • Energiebegroting
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-027
 • Ja-ja stickers
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-026
 • Zonnepanelen NS station Lansingerland-Zoetermeer
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-025
 • Zonnepanelen op nieuwbouw
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-024
 • 30 km is de norm
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-023
 • Betaald parkeren
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-022
 • Diversiteit
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-021
 • Bewaakte fietsenstallingen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-020
 • Gratis OV voor inwoners minimum inkomen
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-019
 • Second opion weerstandsratio
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-018
 • Aanspreekpunt woonvormen (tiny houses)
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken