Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2019-053
 • Het eerlijke verhaal over afval
 • 12/19/2019
 • Verworpen
 • M2019-052
 • Stemoverzicht moties en amendementen van 28 november 2019
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • GRIFFIE
 • Behoeft geen afdoening
 • M2019-051
 • Uitreiking Jeugdlintje
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Voorstel volgt in Q2 - 2020.
 • M2019-050
 • Proces-afspraak over de aanwending van de komende Eneco-gelden
 • 11/28/2019
 • Verworpen
 • M2019-049
 • Vaststellen beleidsuitgangspunten Masterplan en bestemmingsplan Wilderszijde
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • M2019-048
 • Stemoverzicht Raad 7 november 2019
 • 11/7/2019
 • GRIFFIE
 • Behoeft geen afhandeling
 • 11/7/2019
 • M2019-047
 • Plan en budget gratis RET-OV voor AOW gerechtigden met een laag inkomen
 • 11/7/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-046
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • 11/7/2019
 • Verworpen
 • M2019-045
 • Zeg Ja tegen de Ja-Ja sticker
 • 11/7/2019
 • Verworpen
 • M2019-044
 • Afval scheiden loont
 • 11/7/2019
 • Verworpen
 • M2019-043
 • Moderne openingstijden afvalbergstation
 • 11/7/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-042
 • Verlagen afvalstoffenheffing inwoners
 • 11/7/2019
 • Verworpen
 • M2019-041
 • Lansingerland onderdeel van ‘Gemeenten4GlobalGoals’
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Wij melden ons aan in Q1 - 2020. In het actualiteitenoverzicht voor de Uitvoeringsagenda informeren wij u hierover.
 • M2019-040
 • Informatie van de gemeente moet voor iedereen duidelijk zijn
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Voorstel volgt in Q3 - 2020.
 • M2019-039
 • Dag van Lansingerland
 • 11/7/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-038
 • Wildopvang
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • M2019-037
 • Structureel in gesprek met jongeren
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college doet een voorstel voor de invulling van deze motie bij de midterm review sociaal domein (medio 2020).
 • M2019-036
 • Sturen op het Sociaal Domein
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • M2019-035
 • Viering 75 jaar vrijheid
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Voorstel volgt in Q1 - 2020.
 • M2019-034
 • Begroting 2021-2024: planning en control cyclus
 • 11/7/2019
 • Aangenomen
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • M2019-033
 • Motie vreemd aan de orde: Ceremonie bij hijsen van regenboogvlag op Coming-Out-Day weer terug
 • 10/31/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Vanaf 11 oktober 2020 vindt er een ceremonie plaats bij het hijsen van de regenboogvlag. In afstemming met de griffie worden de raadsleden hier jaarlijks voor uitgenodigd.
 • M2019-032
 • Aanbevelingen Rekenkamer Rapport Burgerparticipatie
 • 10/31/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • Voorstel volgt in Q3 -2020.
 • M2019-031
 • Bekostiging parkeergarage Berkel
 • 10/3/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-030
 • Overkapping met zonnepanelen op parkeerterrein
 • 10/3/2019
 • Verworpen
 • M2019-029
 • Overlast door lachgas
 • 7/18/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-028
 • voorbereid op elektrisch rijden (laadpalen)
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Maakt integraal onderdeel uit van het herziene beleidskader. Bieden we aan raad aan voor Q2 - 2020. Zie ook brief U19.08298.
 • M2019-027
 • doelstellingen CO2 uitstoot 2030 en 2050
 • 7/18/2019
 • Verworpen
 • M2019-026
 • aansluiting funderingsherstel
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Rapportage over onderzoeken in Q2 - 2020.
 • M2019-025
 • energiebesparing is voor iedereen
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Rapportage over onderzoeken in Q1 - 2020.
 • M2019-024
 • Regionale energie strategie
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met brief U19.06728 d.d. 11 september 2019.
 • 10/31/2019
 • M2019-023
 • footprint meten is weten
 • 7/18/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Het uitvoeringsprogramma duurzaam-heid wordt in Q4 - 2019 toegezonden aan de raad voor behandeling in Q1 - 2020.
 • M2019-022
 • Alle seinen op groen voor sneller bouwen in Lansingerland
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • M2019-021
 • Kunst in het Huis van de Samenleving - aangepast
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In Q4 - 2019 verkennen we de mogelijk-heden om Artikel 1 zichtbaar te maken in de hal van het gemeentehuis. In Q1 - 2020 informeert het college de raad hierover.
 • M2019-020
 • Stop op plastic bij evenementen - gewijzigd
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Veiligheid & APV
 • De raad besluit in december 2019 over een aangepaste APV waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt om nadere regels vast te stellen. De burgemeester stelt deze nadere regels vast in Q1 - 2020.
 • M2019-019
 • Zeg Ja tegen de Ja-Ja sticker
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-018
 • Onderzoek naar betaald parkeren in de centra
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-017
 • Plan voor digitale dienstverlening
 • 7/11/2019
 • Ingetrokken
 • M2019-016
 • Samenwerken aan een groen schoolplein aan de Oudelandselaan
 • 7/11/2019
 • Verworpen
 • M2019-015
 • lncidentiële of structurele extra inzet op handhaving en fraudebestrijding
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We evalueren de resultaten van de toezichthouders rechtmatigheid die wij in dienst nemen vanaf 2020. Het college rapporteert de uitkomsten hiervan aan de gemeenteraad via de Jaarrapportage Sociaal Domein 2019 . Indien nodig stellen we het beleid bij per 2022. We sluiten hierbij aan op de beleidscyclus van Versterken van Veerkracht.
 • M2019-014
 • Seniorenwoningen
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Dit onderwerp wordt meegenomen in de Woonvisie 2020-2025.
 • M2019-013
 • Kaderbrief 2020 - Starterslening
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met brief U19.06938 d.d. 22 oktober 2019.
 • 10/31/2019
 • M2019-012
 • Kaderbrief 2020 - Wachttijd sociale huurwoning in Lansingerland
 • 7/11/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Brief aan raad over latere aanlevering notitie met toelichting is op 24 okt. 2019 verstuurd. Brief (U19.0869) over afhandelen van de motie en de notie Wachttijd sociale huurwoningen in Lansingerland (T19.14424) is op 2 december 2019 verstuurd aan de raad (U19.08696).
 • M2019-011
 • Motie vreemd aan de orde Vertraging bouw geluidsschermen HSL
 • 6/13/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met begeleidende brief (U19.05184) is de motie door de griffie verzonden op 17 juli aan I&W, ProRail, de Stichting HSL.
 • 11/28/2019
 • M2019-010
 • Motie vreemd aan de orde: Kaders nieuw bod sociale woningvoorraad Lansingerland
 • 5/23/2019
 • Verworpen
 • M2019-009
 • Motie vreemd aan de orde: Uitstel beslissing kapvergunning aan gemeente
 • 5/23/2019
 • Verworpen
 • M2019-008
 • Motie vreemd aan de orde: evenementen
 • 4/18/2019
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • De evaluaties hebben plaatsgevonden met de oranje comités. Zie brief U19.05411 d.d. 25 juni 2019.
 • 7/18/2019
 • M2019-007
 • Motie vreemd aan de orde: De Nederlandse vlag is van ons allemaal!
 • 4/18/2019
 • Aangenomen
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Vlag is geplaatst in de raadzaal april 2019.
 • 10/3/2019
 • M2019-006
 • Motie vreemd aan de orde: Hanging baskets in de winkelcentra van Lansingerland
 • 3/28/2019
 • Aangenomen
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Motie afgehandeld met plaatsing van brief U19.03009 d.d. 23 mei 2019 op het RIS.
 • 5/23/2019
 • M2019-005
 • Zonering Rottemerengebied in de gemeente Lansingerland
 • 3/28/2019
 • Verworpen
 • M2019-004
 • Motie vreemd aan de orde: Standplaatshouders Berkel en Rodenrijs
 • 3/28/2019
 • Aangenomen
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met brief U19.07608 d.d. 1 oktober 2019.
 • 11/28/2019