link naar deze pagina

Begeleidingscommissie Accountant Controle - 28 mei 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Bundel:
pdf Agendabundel (4.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Verslag vorige BAC vergadering
4
Accountantscontrole jaarstukken 2018
Griffie
5
Stand van zaken aanbesteding nieuwe accountant
Griffie
6
Rondvraag en sluiting