link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 12 maart 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (2.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Investeringsvoorstel veranderopgave jeugdhulp, uitvoering Wmo en bedrijfsvoering sociaal domein

1. De realisatie van de veranderopgave jeugdhulp te versnellen door te investeren in de inzet van praktijkondersteuners GGZ Jeugd, versterking van de gemeentelijke toegang en monitoring en hiertoe:


a. in 2020 een bedrag van € 282.280,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein;


b. in 2021 een bedrag van € 403.280,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de veranderopgave jeugdhulp;


c. in 2022 een bedrag van € 590.000,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de veranderopgave jeugdhulp;


d. de looptijd van de reserve sociaal domein met één jaar te verlengen tot en met 2022.


2. De verwachte postieve effecten van deze investering in de veranderopgave jeugdhulp te verwerken bij de Kaderbrief.


3. De uitvoering van de Wmo 2015 en bedrijfsvoering sociaal domein te versterken en hiertoe in 2020 een bedrag van € 308.570,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein.


Ankie van Tatenhove
SA
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting