link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 30 oktober 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: LET OP: dit is een gezamenlijke commissievergadering i.v.m. behandeling begroting. De vergadering begint om 17.00 uur!
Bundel:
pdf Agendabundel (4.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering: nvt
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten: geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Meerjarenbegroting 2020-2023

Gevraagde beslissing 1. De Begroting 2020-2023 vast te stellen.

 2. De jaarschijf 2020 van het meerjarig investeringsprogramma (MIP) vast te stellen, met omvang van € 34,1 miljoen, en daarvan € 5,2 miljoen voor het jaar 2020 beschikbaar te stellen.

 3. De volgende reserves in te stellen:

  1. Een Reserve Onderzoekskosten in te stellen en € 1,665 miljoen te onttrekken uit de Algemene Reserve en dit toe te voegen aan deze reserve.

  2. Een Reserve Afschrijvingslasten in te stellen en € 10,42 miljoen te onttrekken uit de Algemene Reserve en dit toe te voegen aan deze reserve.

  3. een Reserve Ombuiging in te stellen en € 1,2 miljoen te onttrekken uit de Algemene Reserve en dit toe te voegen aan deze reserve.

  4. een Reserve Sociaal Domein in te stellen en € 3,0 miljoen te onttrekken uit de Algemene Reserve en dit toe te voegen aan deze reserve.

 4. € 419.717 uit de Reserve Fonds Bovenwijks te onttrekken en te doteren aan de Reserve Afschrijvingslasten en het restant van € 456.152 uit de Reserve Fonds Bovenwijks te laten vrijvallen en te doteren aan de algemene reserve.

Albert Abee
DB
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting