link naar deze pagina

Gemeenteraad - 22 december 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Toelichting: ,

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
Mevr. Grimbergen betr. EPP brieven naar RTHA en de Minister
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken
8
Bespreekpunten
8.a
Reactie resultaat participatietraject RTHA (inhoudelijke wijzigingen in brieven en reflectie geel gearceerd)
8.b
Algemene Plaatselijke Verordening 2023
9
Hamerstukken
9.a
Vaststellen leges- en belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2023
9.b
Slotwijziging 2022
9.c
Controleprotocol accountantscontrole 2022
Gevraagde beslissing:
Het controleprotocol accountantscontrole 2022 (T22.06412) inclusief het normenkader (T22.06411) vast te stellen.
10
Sluiting