link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 september 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Dit betreft een extra raadsvergadering.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
4.a
Vraag VVD met betrekking tot Huis van de Stad
5
Be√ędiging benoemd verklaard lid
6
Moties met betrekking tot AZC Rijswijk
6.a
Motie van afkeuring - Groenlinks, PvdA en VVD
6.b
Motie Vreemd aan de orde van de dag - GL/PvdA - Langer openhouden AZC Rijswijk
6.c
Motie - Rijswijks Belang - AZC uiterlijk 5 jaar
7
Motie Vreemd aan de orde van de dag - VVD - Uitspreken tegen splitsing en zetelroof
8
Motie Vreemd aan de orde van de dag - Rijswijks Belang - Meerjarenonderhoudsplan groen
9
IB 21 098 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen aangepast raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de Stad
10
Sluiting