Vragen van de raad

Datum vraagOnderwerpTypeDatum antwoord
 • 7/21/2021
 • VR 21 053 Fractie BVR -Vragen over de nieuwe hondenkaart
 • 7/14/2021
 • VR 21 052 Fractie VVD - Vragen over illegaal bijplaatsing van afval
 • 7/13/2021
 • VR 21 051 Fractie GBR - Vragen over huur van Rijswijkse sportvelden tijdens Covid19
 • 7/9/2021
 • VR 21 050 Fractie VVD - Vragen over veiligheid in park Cromvliet
 • 7/5/2021
 • VR 21 049 Fractie VVD - Vragen over verkeersveiligheid In de Bogaard
 • 7/5/2021
 • VR 21 048 Fractie RB - Vragen over verkeerssituatie Schaapweg
 • 6/29/2021
 • VR 21 047 Fractie D66 - Vragen over biodiversiteit in Rijswijk en de Groene Stad Challenge
 • 6/28/2021
 • VR 21 046 Fractie RB - Vragen over verkeersopstopping Volmerlaan/Sir Winston Churchillaan + Beantwoording
 • 7/14/2021
 • 6/25/2021
 • VR 21 045 Fractie BvR - Vragen over mogelijkheid om het EK te volgen op grote schermen (INGETROKKEN)
 • 6/28/2021
 • 6/17/2021
 • VR 21 044 Fractie GL - Vragen over participatie Pasgeld-Oost + Beantwoording
 • 7/6/2021
 • 6/15/2021
 • VR 21 043 Fractie BvR - Vragen over de waterkwaliteit in Rijswijk + Beantwoording
 • 7/26/2021
 • 6/15/2021
 • VR 21 042 Fractie GBR - Vervolgvragen over overlast door bomen in de gemeenschappelijke tuin Frans Halskade Van Ostadelaan
 • 5/24/2021
 • VR 21 041 Fractie RB - vervolgvragen over een tekort aan huisartsen in Rijswijk + Beantwoording
 • 6/25/2021
 • 5/18/2021
 • VR 21 039 Fractie RB - Vragen over plannen voor hoogbouw Parkrijk + Beantwoording
 • 6/21/2021
 • 5/18/2021
 • VR 21 040 Fractie VVD - Vragen over het gebruik van Social media door de gemeente en risico's van mogelijke fake accounts + Beantwoording
 • 6/22/2021
 • 5/12/2021
 • VR 21 038 Fractie GL - Vragen over bomen(nood)kap in Rijswijk + Beantwoording
 • 6/23/2021
 • 5/11/2021
 • VR 21 037 Fractie D66 - Vragen over OV CID Binckhorst - verkenning van tracé over o.a. de Geestbrugweg + Beantwoording
 • 6/22/2021
 • 5/7/2021
 • VR 21 036 Fractie BvR - Vragen over het ontbreken van pinmogelijkheden in Oud Rijswijk + Beantwoording
 • 6/10/2021
 • 5/5/2021
 • VR 21 035 Fractie RB - Vragen over afhandeling naheffingen parkeren + Beantwoording
 • 6/18/2021
 • 5/3/2021
 • VR 21 034 Fractie BvR - Vragen over mogelijkheden algeheel verbod op lachgas in Rijswijk + Beantwoording
 • 6/8/2021
 • 4/30/2021
 • VR 21 033 Fractie GBR - Vragen over verleende onttrekkingsvergunning SW Churchilllaan + beantwoording
 • 6/28/2021
 • 4/29/2021
 • VR 21 032 Fractie GroenLinks - Vragen over het realiseren van de gestelde Global Goals + Beantwoording
 • 6/25/2021
 • 4/28/2021
 • VR 21 031 Fractie BvR - Vragen over klonen van Avalexpassen + Beantwoording
 • 6/1/2021
 • 4/23/2021
 • VR 21 030 Fractie CDA - Vragen over Tour de France + Beantwoording
 • 6/25/2021
 • 4/15/2021
 • VR 21 029 Fractie Wij. - Vragen over zwerfafval in Rijswijk + Beantwoording
 • 6/7/2021
 • 4/13/2021
 • VR 21 025 Fractie VVD - Vragen over de vergunningsplicht voor de automotivesector in Rijswijk + Beantwoording
 • 5/11/2021
 • 4/13/2021
 • VR 21 027 Fractie BvR - Vragen over werkzaamheden in de wijk Eikelenburg + Beantwoording
 • 6/3/2021
 • 4/13/2021
 • VR 21 028 Fractie PvdA - Vragen over wegvallen hulp Humanitas in Rijswijk + Beantwoording
 • 5/18/2021
 • 4/13/2021
 • VR 21 026 Fractie BvR - Vragen over gelukwensen m.b.t. geloofsovertuigingen op social media door de gemeente
 • 6/22/2021
 • 3/25/2021
 • VR 21 024 Fractie GBR - Vragen over een nieuw leven voor de Rijswijkse Naald en Huis te Nieuburch + Beantwoording
 • 6/22/2021
 • 3/23/2021
 • VR 21 023 Fracties Wij. en RB - Vragen over wildparkeren Generaal Spoorlaan + Beantwoording
 • 6/23/2021
 • 3/23/2021
 • VR 21 022 Fractie RB - Vragen over een tekort aan huisartsen in Rijswijk + Beantwoording
 • 5/18/2021
 • 3/17/2021
 • VR 21 020 Fractie Wij. - Vragen over aanpak eenzaamheidsbestrijding voor- tijdens en na corona
 • 6/23/2021
 • 3/17/2021
 • VR 21 021 Fractie BvR - Vragen over bodemverontreiniging op de Karel Doormanlaan + Beantwoording
 • 5/18/2021
 • 3/15/2021
 • VR 21 019 Fractie RB - Vragen over bereidheid om mee te werken als proefgemeente te starten met het verantwoord open te laten gaan van de horeca
 • 3/31/2021
 • 3/15/2021
 • VR 21 018 Fractie GroenLinks - Vragen over de energiebesparings- en informatieplicht + Beantwoording
 • 6/22/2021
 • 3/9/2021
 • VR 21 017 Fractie VVD - Vragen over het Rijswijks Hotelcollectief inzake o.a. kwijtschelding toeristenbelasting + Beantwoording
 • 6/15/2021
 • 3/8/2021
 • VR 21 014 Fractie VVD - Vragen over besluitvorming A4 en ecoducten + Beantwoording
 • 4/12/2021
 • 3/8/2021
 • VR 21 015 Fractie BvR - Vragen over verbreding A4 + Beantwoording
 • 4/12/2021
 • 3/8/2021
 • VR 21 016 Fractie BvR - Vragen over onregelmatigheden bij het verstrekken van stempassen + Beantwoording
 • 3/23/2021
 • 3/3/2021
 • VR 21 013 Fractie CDA - Vragen over financiële mishandeling ouderen
 • 4/8/2021
 • 3/2/2021
 • VR 21 012 Fracties D66 en BvR - Vragen over gevolgen COVID-19 op Rijswijkse ondernemers + Beantwoording
 • 4/9/2021
 • 3/1/2021
 • VR 21 011 Fractie OR - Vragen over buitenwerkingstelling van de slagboominstallatie nabij OBS Wethouder Brederode + Beantwoording
 • 3/26/2021
 • 2/24/2021
 • VR 21 010 Fractie Wij. - Vragen over schuldhulpverlening ondernemers en ZZP'ers + Beantwoording
 • 3/16/2021
 • 2/15/2021
 • VR 21 009 Fractie BvR - Vragen over onderhoud en gebruik zusterhuis Westhoff + Beantwoording
 • 3/9/2021
 • 2/8/2021
 • VR 21 008 Fractie RB - Vragen over onterechte bekeuringen + Beantwoording
 • 3/23/2021
 • 1/21/2021
 • VR 21 006 Fractie GBR - Vragen over de sloopbus op de oprit Plaspoelpolder tussen Veraartlaan 8 en 10 + Beantwoording
 • 2/16/2021
 • 1/21/2021
 • VR 21 007 Fractie GBR - Vragen over overlast door bomen in de gemeenschappelijke tuin Frans Halskade Van Ostadelaan
 • 3/30/2021
 • 1/13/2021
 • VR 21 005 Fractie BvR - Aanvullende vragen over geluidoverlast en vervuiling bij de parkeerplaatsen aan de Reigerweg - Vinkweg + Beantwoording
 • 2/2/2021
 • 1/12/2021
 • VR 21 004 Fractie OR - Vragen over wachttijden m.b.t. bouwplannen onroerend goed + Beantwoording
 • 2/4/2021