Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeDatum antwoord
 • 5/12/2021
 • VR 21 038 Fractie GL - Vragen over bomen(nood)kap in Rijswijk
 • 5/11/2021
 • VR 21 037 Fractie D66 - Vragen over OV CID Binckhorst - verkenning van tracé over o.a. de Geestbrugweg
 • 5/7/2021
 • VR 21 036 Fractie BvR - Vragen over het ontbreken van pinmogelijkheden in Oud Rijswijk
 • 5/5/2021
 • VR 21 035 Fractie RB - Vragen over afhandeling naheffingen parkeren
 • 5/3/2021
 • VR 21 034 Fractie BvR - Vragen over mogelijkheden algeheel verbod op lachgas in Rijswijk
 • 4/30/2021
 • VR 21 033 Fractie GBR - Vragen over verleende onttrekkingsvergunning SW Churchilllaan
 • 4/29/2021
 • VR 21 032 Fractie GroenLinks - Vragen over het realiseren van de gestelde Global Goals
 • 4/28/2021
 • VR 21 031 Fractie BvR - Vragen over klonen van Avalexpassen
 • 4/23/2021
 • VR 21 030 Fractie CDA - Vragen over Tour de France
 • 4/15/2021
 • VR 21 029 Fractie Wij. - Vragen over zwerfafval in Rijswijk
 • 4/13/2021
 • VR 21 025 Fractie VVD - Vragen over de vergunningsplicht voor de automotivesector in Rijswijk + Beantwoording
 • 5/11/2021
 • 4/13/2021
 • VR 21 026 Fractie BvR - Vragen over gelukwensen m.b.t. geloofsovertuigingen op social media door de gemeente
 • 4/13/2021
 • VR 21 027 Fractie BvR - Vragen over werkzaamheden in de wijk Eikelenburg
 • 4/13/2021
 • VR 21 028 Fractie PvdA - Vragen over wegvallen hulp Humanitas in Rijswijk
 • 3/25/2021
 • VR 21 024 Fractie GBR - Vragen over een nieuw leven voor de Rijswijkse Naald en Huis te Nieuburch
 • 3/23/2021
 • VR 21 023 Fracties Wij. en RB - Vragen over wildparkeren Generaal Spoorlaan
 • 3/23/2021
 • VR 21 022 Fractie RB - Vragen over een tekort aan huisartsen in Rijswijk
 • 3/17/2021
 • VR 21 021 Fractie BvR - Vragen over bodemverontreiniging op de Karel Doormanlaan
 • 3/17/2021
 • VR 21 020 Fractie Wij. - Vragen over aanpak eenzaamheidsbestrijding voor- tijdens en na corona
 • 3/15/2021
 • VR 21 018 Fractie GroenLinks - Vragen over de energiebesparings- en informatieplicht
 • 3/15/2021
 • VR 21 019 Fractie RB - Vragen over bereidheid om mee te werken als proefgemeente te starten met het verantwoord open te laten gaan van de horeca
 • 3/31/2021
 • 3/9/2021
 • VR 21 017 Fractie VVD - Vragen over het Rijswijks Hotelcollectief inzake o.a. kwijtschelding toeristenbelasting
 • 3/8/2021
 • VR 21 014 Fractie VVD - Vragen over besluitvorming A4 en ecoducten + Beantwoording
 • 4/12/2021
 • 3/8/2021
 • VR 21 016 Fractie BvR - Vragen over onregelmatigheden bij het verstrekken van stempassen + Beantwoording
 • 3/23/2021
 • 3/8/2021
 • VR 21 015 Fractie BvR - Vragen over verbreding A4 + Beantwoording
 • 4/12/2021
 • 3/3/2021
 • VR 21 013 Fractie CDA - Vragen over financiële mishandeling ouderen
 • 4/8/2021
 • 3/2/2021
 • VR 21 012 Fracties D66 en BvR - Vragen over gevolgen COVID-19 op Rijswijkse ondernemers + Beantwoording
 • 4/9/2021
 • 3/1/2021
 • VR 21 011 Fractie OR - Vragen over buitenwerkingstelling van de slagboominstallatie nabij OBS Wethouder Brederode + Beantwoording
 • 3/26/2021
 • 2/24/2021
 • VR 21 010 Fractie Wij. - Vragen over schuldhulpverlening ondernemers en ZZP'ers + Beantwoording
 • 3/16/2021
 • 2/15/2021
 • VR 21 009 Fractie BvR - Vragen over onderhoud en gebruik zusterhuis Westhoff + Beantwoording
 • 3/9/2021
 • 2/8/2021
 • VR 21 008 Fractie RB - Vragen over onterechte bekeuringen + Beantwoording
 • 3/23/2021
 • 1/21/2021
 • VR 21 007 Fractie GBR - Vragen over overlast door bomen in de gemeenschappelijke tuin Frans Halskade Van Ostadelaan
 • 3/30/2021
 • 1/21/2021
 • VR 21 006 Fractie GBR - Vragen over de sloopbus op de oprit Plaspoelpolder tussen Veraartlaan 8 en 10 + Beantwoording
 • 2/16/2021
 • 1/13/2021
 • VR 21 005 Fractie BvR - Aanvullende vragen over geluidoverlast en vervuiling bij de parkeerplaatsen aan de Reigerweg - Vinkweg + Beantwoording
 • 2/2/2021
 • 1/12/2021
 • VR 21 004 Fractie OR - Vragen over wachttijden m.b.t. bouwplannen onroerend goed + Beantwoording
 • 2/4/2021
 • 1/11/2021
 • VR 21 003 Fractie BvR - Vragen over parkeerboetes door scanauto's + Beantwoording
 • 1/28/2021
 • 1/8/2021
 • VR 21 002 Fractie Wij. - Vragen over hoe het Rijswijkse bedrijfsleven weer op gang kan komen + Beantwoording
 • 2/2/2021
 • 1/5/2021
 • VR 21 001 Fractie PvdA - Vragen over giften in de bijstand + Beantwoording
 • 1/19/2021
 • 12/15/2020
 • VR 20 067 Fractie RB - Vragen over zelfmoordpreventie voor Rijswijkse ondernemers en ZZP’ers + Beantwoording
 • 1/29/2021
 • 12/9/2020
 • VR 20 066 Fractie RB - Vragen inzake Bus 51 Muziekbuurt + Beantwoording
 • 1/19/2021
 • 12/1/2020
 • VR 20 065 Fractie OR - Vragen over de klokkentoren van het oude stadhuis + Beantwoording
 • 12/16/2020
 • 11/19/2020
 • VR 20 064 Fractie VVD - Vragen over afvalproblematiek in Rijswijk + Beantwoording
 • 1/12/2021
 • 11/18/2020
 • VR 20 063 Fractie VVD - Vervolgvragen over besluitvorming omtrent hekken bij hondenlosloopgebied Endezant + Beantwoording
 • 1/12/2021
 • 11/13/2020
 • VR 20 060 Fractie BvR - Vragen over het verwijderen van boeken met Zwarte Piet
 • 12/9/2020
 • 11/13/2020
 • VR 20 061 Fractie Wij - Vragen over mogelijkheden betere doorstroom verkeerslichten in Rijswijk + Beantwoording
 • 1/12/2021
 • 11/13/2020
 • VR 20 062 Fractie GBR - Vragen over bouwoverlast omgeving Colijnlaan + Beantwoording
 • 2/16/2021
 • 11/10/2020
 • VR 20 059 Fractie RB - Vragen over aanleg van een groenstrook over een blindegeleidepad + Beantwoording
 • 11/25/2020
 • 11/4/2020
 • VR 20 058 Fractie VVD - Vervolgvragen woningsplitsing + Beantwoording
 • 12/1/2020
 • 10/28/2020
 • VR 20 057 Fractie Wij. - Vragen over de ontwikkeling van het Havenkwartier + Beantwoording
 • 12/15/2020
 • 10/27/2020
 • VR 20 056 Fractie GroenLinks - Vragen over doelen en ambities 2020 + Beantwoording
 • 12/3/2020