Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeDatum antwoord
 • 7/3/2020
 • VR 20 032 Fractie OR - Vragen omtrent het oude schoolplein van KC Snijders
 • 6/16/2020
 • VR 20 030 Fractie GBR - Vragen over verloedering van schoolgebouw aan de Godfried Bomanstraat
 • 6/16/2020
 • VR 20 031 Fractie GBR - Vragen over mogelijkheden benutten BOSA-regeling voor Rijswijkse sportverenigingen
 • 6/4/2020
 • VR 20 029 Fractie RB - Vragen m.b.t. overlastgevende dieren in Rijswijk
 • 5/29/2020
 • VR 20 028 Fractie D66 - Vragen over de gevolgen van Corona + Tussentijds bericht
 • 5/25/2020
 • VR 20 027 Fractie Rijswijks Belang - Vragen over bestrijding van grasaren in Rijswijk
 • 5/19/2020
 • VR 20 026 Fractie BvR - Vragen over werkzaamheden Klaroenstraat
 • 5/19/2020
 • VR 20 025 Fractie VVD - handreiking APV en ondermijning + Beantwoording
 • 6/18/2020
 • 5/14/2020
 • VR 20 024 Fractie VVD - Vragen over verkamering van panden in Rijswijk + Beantwoording
 • 6/18/2020
 • 5/8/2020
 • VR 20 023 Fractie CDA - Aanpak overlast samenscholing jongeren + Beantwoording
 • 5/29/2020
 • 4/6/2020
 • VR 20 022 Fractie GroenLinks - Vragen over de langetermijneffecten van de Coronacrisis + Beantwoording
 • 5/20/2020
 • 4/1/2020
 • VR 20 021 Fractie RB - Vragen over stop huren sportverenigingen tijdens corona crisis
 • 3/26/2020
 • VR 20 020 Fractie OR - Vragen over telefonische (on)bereikbaarheid gemeente Rijswijk + beantwoording
 • 4/17/2020
 • 3/17/2020
 • VR 20 019 Fractie RB - Vragen over staking Voedselbank Haaglanden vanwege Coronavirus + Beantwoording
 • 4/1/2020
 • 3/16/2020
 • VR 20 018 Fractie VVD - Verzoekvragen voor een steuntje in de rug van de Rijswijkse ondernemer + Beantwoording
 • 4/17/2020
 • 3/16/2020
 • VR 20 017 Fractie RB - Vragen over grondwater problemen in Rijswijk + Beantwoording
 • 4/8/2020
 • 3/13/2020
 • VR 20 016 Fractie D66 - Vragen effecten Corona voor zelfstandigen + Beantwoording
 • 4/8/2020
 • 3/10/2020
 • VR 20 015 Fractie OR - Vragen over de overblijfselen van de uitgebrande Steenvoordeschool + Beantwoording
 • 4/17/2020
 • 3/10/2020
 • VR 20 014 Fractie RB - Vragen over bewaakte fietsenstalling station Rijswijk + Beantwoording
 • 5/1/2020
 • 3/6/2020
 • VR 20 013 Fractie Wij. - Vragen over de prikkelarme kermis + Beantwoording
 • 5/12/2020
 • 2/27/2020
 • VR 20 012 Fractie OR - Vragen over horeca vanuit huis + Beantwoording
 • 4/22/2020
 • 2/21/2020
 • VR 20 011 Fractie PvdA - Vragen over een buurthuis voor jongeren + Beantwoording
 • 4/8/2020
 • 2/18/2020
 • VR 20 010 Fractie OR - Vragen over snorfietsen en snorscooters in Rijswijk + Beantwoording
 • 4/8/2020
 • 2/12/2020
 • VR 20 009 Fractie Rijswijks Belang - Vragen over de voortzetting van de Avond4daagse in Rijswijk + Beantwoording
 • 3/12/2020
 • 2/12/2020
 • VR 20 008 Fractie OR - Vervolgvragen over bomenkap langs de Van der Kooijweg in Rijswijk + Beantwoording
 • 3/6/2020
 • 2/10/2020
 • VR 20 007 Fractie OR - Vragen over bomenkap langs de Van der Kooijweg in Rijswijk + Beantwoording
 • 3/6/2020
 • 1/27/2020
 • VR 20 006 Fractie BvR - Vragen over overlast huisvesting Stichting Amal + Beantwoording
 • 2/19/2020
 • 1/27/2020
 • VR 20 005 Fractie RB - Vragen over vervuilde entrees Rijswijk + Beantwoording
 • 3/12/2020
 • 1/22/2020
 • VR 20 004 Fractie RB - Vragen over herinrichting Buvelio + Beantwoording
 • 2/6/2020
 • 1/20/2020
 • VR 20 003 Fractie CDA Vragen over politiesterkte en buurtpreventieteams in Rijswijk + Beantwoording
 • 2/19/2020
 • 1/13/2020
 • VR 20 002 Fractie GroenLinks - Vragen over natuurwaarden en beschermde soorten + Beantwoording
 • 2/19/2020
 • 1/6/2020
 • VR 20 001 Fractie CDA - Vragen over misbruik van PGB + Beantwoording
 • 2/20/2020
 • 12/16/2019
 • VR 19 053 Fractie PvdA - Vragen over ziektekostenverzekering minima in 2020 + Beantwoording
 • 1/28/2020
 • 12/16/2019
 • VR 19 052 Fractie GroenLinks - Vragen over de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en de nieuwe GPK app + Beantwoording
 • 3/25/2020
 • 11/22/2019
 • VR 19 051 Fractie BvR - Vragen over het faillissement van het bouwbedrijf Schouten + Beantwoording
 • 1/31/2020
 • 11/11/2019
 • VR 19 050 Fractie RB - Vragen inzake krakers in de Plaspoelpolder + Beantwoording
 • 11/28/2019
 • 10/23/2019
 • VR 19 049 Fractie BvR - Vragen over de verwerking van verontreinigd kunstgras
 • 11/14/2019
 • 10/23/2019
 • VR 19 048 Fractie BvR - Vragen inz. veilig wandelen RijswijkBuiten vanuit Rijswijk naar de Bogaard of Delft + Beantwoording
 • 12/12/2019
 • 10/22/2019
 • VR 19 047 Fractie D66 - Vragen over opsporingssysteem uitkeringsfraude + Beantwoording
 • 11/21/2019
 • 10/21/2019
 • VR 19 046 Fractie RB - Vragen inzake aanvraag demonstratie of betoging in Rijswijk + Beantwoording
 • 10/31/2019
 • 10/10/2019
 • VR 19 045 Fracties GL, VVD, RB, D66 - Vragen over dekkingsvoorstellen begroting 2020 - 2023 + Beantwoording
 • 1/21/2020
 • 9/30/2019
 • VR 19 042 Fractie VVD - Vragen over Wet politiegegevens (Wpg) in Rijswijk + Beantwoording
 • 11/14/2019
 • 9/30/2019
 • VR 19 044 Fractie RB - Vragen over rijkssubsidiebedrag voor cultuur in Rijswijk + Beantwoording
 • 10/31/2019
 • 9/30/2019
 • VR 19 043 Fractie BvR - Vragen over nieuwe woningbouw projecten in Rijswijk
 • 12/12/2019
 • 9/20/2019
 • VR 19 040 Fractie D66 - Vragen over subsidies en subsidie verlening door de gemeente Rijswijk + Beantwoording
 • 12/12/2019
 • 9/20/2019
 • VR 19 039 Fractie Wij. - Vragen over de communicatie naar inwoners omtrent de energietransitie + Beantwoording
 • 10/21/2019
 • 9/20/2019
 • VR 19 041 Fractie D66 - Vragen over toiletvoorzieningen in Rijswijk + Beantwoording
 • 10/31/2019
 • 9/9/2019
 • VR 19 037 Fractie Wij. - Vragen over afvalscheiding van glas + Beantwoording
 • 10/31/2019
 • 9/9/2019
 • VR 19 038 Fractie PvdA - Vragen over de procedure WMO-aanvraag huishoudelijke hulp + Beantwoording
 • 11/8/2019
 • 9/2/2019
 • VR 19 036 Fractie BvR - Vragen over mogelijke kwetsbaarheid ICT gemeente Rijswijk + Beantwoording
 • 10/2/2019