Amendementen

DatumTitelStatusPortefeuillehouder
 • 2/8/2022
 • GL PvdA - Amendement Intentieverklaring CID-Binckhorst STOMP
 • Ingetrokken
 • Jeffrey Keus
 • 2/8/2022
 • GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel Ontwikkelpark Kesslerpark en omgeving
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 2/8/2022
 • GL - Amendement Intentieverklaring CID-Binckhorst Broekslootkade
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 2/8/2022
 • GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID Binckhorst
 • Aangenomen
 • Jeffrey Keus
 • 11/9/2021
 • 4. Amendement CDA GroenLinks PvdA D66 - Iedereen doet mee
 • Aangenomen
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/9/2021
 • 5. Amendement Rijswijks Belang - Bevriezing verhoging afvalstoffenheffing van 1,5 %
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 11/9/2021
 • 3. Amendement GroenLinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 Afvalstoffenheffing
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 11/9/2021
 • 6. Amendement VVD - Ondermijning
 • Aangenomen
 • Bas Verkerk
 • 11/9/2021
 • 7. Amendement VVD - Begroting 2022-2025 en verordening afvalstoffenheffing
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 11/9/2021
 • 2. Amendement GroenLinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 Parkeerbelasting
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 11/9/2021
 • 1. Amendement D66 PvdA CDA - Geld voor fietspaden uitgeven aan fietspaden
 • Aangenomen
 • Björn Lugthart
 • 10/12/2021
 • Amendement HPS Pasgeld GroenLinks
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 10/12/2021
 • Amendement bij Raadsvoorstel Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden D66 en PvdA
 • Ingetrokken
 • Larissa Bentvelzen
 • 9/14/2021
 • Amendement Groenlinks - Speelbeleid - Natuurspeelplekken
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 9/14/2021
 • Amendement VVD - Speelbeleid
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 9/14/2021
 • Amendement Beter voor Rijswijk - Speelbeleid
 • Aangenomen
 • Johanna Besteman
 • 9/14/2021
 • Amendement GroenLinks - Ja-Ja sticker
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 9/14/2021
 • Amendement Groenlinks - Landgoederenzone
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 9/14/2021
 • Amendement Groenlinks - Speelbeleid - Inclusieve speelplekken
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 9/14/2021
 • Amendement CDA BVR D66 GBR - Beperken tarief grof vuil ophalen tegen betaling
 • Aangenomen
 • Jeffrey Keus
 • 7/6/2021
 • Groeifonds Skatebaan
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - f Landgoederenzone
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - d Faciliteiten voor jongeren
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds Innovatiefonds en Actieplan Jeugd
 • Verworpen
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - e Parkeergarage
 • Verworpen
 • Björn Lugthart
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - b Investeringsfonds Energietransitie en klimaat
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - a Corona maatregelenpakket
 • Verworpen
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - g Kwaliteit en verbinding parken
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 6/15/2021
 • Amendement bij raadsvoorstel vertrekpunten Pasgeld Oost
 • Aangenomen
 • Jeffrey Keus
 • 3/30/2021
 • Amendement Integraal beheerplan openbare ruimte
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 3/30/2021
 • Amendement Raadsvoorstel rapport rekenkamer: beheersing grote projecten
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 3/30/2021
 • Amendement raadsvoorstel invullen taakstelling op subsides
 • Aangenomen
 • Johanna Besteman
 • 3/2/2021
 • investeer op tijd in veilig verkeer in het Havenkwartier
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 2/2/2021
 • Amendement Sportpark Elsenburg GBR en CDA
 • Verworpen
 • Björn Lugthart
 • 2/2/2021
 • Amendement Sportpark Elsenburg VVD OR en RB
 • Verworpen
 • Björn Lugthart
 • 12/15/2020
 • Welzijn in beleidsstukken
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 12/15/2020
 • Aandacht voor en toetsing van maatschappelijke kosten/baten
 • Aangenomen
 • Johanna Besteman
 • 12/15/2020
 • Amendement APV artikel 2:45
 • Aangenomen
 • Bas Verkerk
 • 12/15/2020
 • Vellen van onbehandelbare besmettelijke (boom)ziekte
 • Aangenomen
 • Bas Verkerk
 • 12/15/2020
 • Amendement wijziging slotwijziging
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 11/5/2020
 • Amendement VI 'Blijven investeren in beleid bedrijventerreinen en retail'
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 11/5/2020
 • Amendement I Dekkingsvoorstel afvalstoffenheffing vervangen door ozb
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 11/5/2020
 • Amendement II Dekkingsvoorstel participatiebeleid
 • Aangenomen
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/5/2020
 • Amendement V 'Blokhut Wilhelminapark'
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 11/5/2020
 • Amendement III Stelpost jeugd
 • Verworpen
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/5/2020
 • Amendement VIII 'houdt in het onderhoud van straten en groen de basis op orde '
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 11/5/2020
 • Amendement IV 'matigen verhoging afvalstoffenheffing'
 • Aangenomen
 • Jeffrey Keus
 • 11/5/2020
 • Amendement VII ‘Houdt de Handhaving in Rijswijk op peil'
 • Aangenomen
 • Jeffrey Keus
 • 11/5/2020
 • Amendement IX Parkeren
 • Aangenomen
 • Björn Lugthart
 • 10/6/2020
 • Amendement 1: jeugd en participatie
 • Aangenomen
 • Larissa Bentvelzen