Amendementen

DatumTitelStatusPortefeuillehouder
 • 2/21/2023
 • Amendement D66 BvR PvdA RB CU VVD - Goed werk voor praktisch geschoolden in Rijswijk
 • Aangenomen
 • Werner van Damme
 • 2/21/2023
 • Amendement Rijswijks Belang - Verordening percentageregeling
 • Verworpen
 • Mark Wit
 • 2/21/2023
 • Amendement D66 GL CU PvdA - Welzijn en duurzaamheid voorop in Rijswijk
 • Verworpen
 • Werner van Damme
 • 1/24/2023
 • Amendement D66 VVD - Rigide WOZ-grenswaarde vervangen door flexibele NHG-kostengrens bij vergunningsplicht
 • Aangenomen
 • Gijs van Malsen
 • 11/29/2022
 • Amendement RB Coalitie voor veiligheid 2023 – 2026”, Regionaal Beleidsplan Eenheid Den Haag
 • Aangenomen
 • Huri Sahin
 • 11/29/2022
 • Amendement D66 PvdA RB GL BvR - Beleidsplan politie - Van overbelasting naar een gezond politiekorps
 • Aangenomen
 • Huri Sahin
 • 11/8/2022
 • Amendement VVD - Begroting 2023
 • Verworpen
 • Werner van Damme
 • 11/8/2022
 • Amendement GroenLinks PvdA D66 BvR - Echte stappen naar meer geïsoleerde woningen in Rijswijk
 • Aangenomen
 • Gijs van Malsen
 • 11/8/2022
 • Amendement RB - Verordening afvalstoffenheffing
 • Verworpen
 • Werner van Damme
 • 11/8/2022
 • Amendement VVD en D66 - Evenementenbeleid
 • Aangenomen
 • Werner van Damme
 • 11/8/2022
 • Amendement CDA PvdA Groenlinks - HTM vervoer - Ooievaarspas AOW
 • Aangenomen
 • Gijs van Malsen
 • 9/20/2022
 • Amendement GL CU PG&R - Centrum voor flexibel wonen in Rijswijk
 • Verworpen
 • Gijs van Malsen
 • 2/8/2022
 • GL - Amendement Intentieverklaring CID-Binckhorst Broekslootkade
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 2/8/2022
 • GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel Ontwikkelpark Kesslerpark en omgeving
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 2/8/2022
 • GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID Binckhorst
 • Aangenomen
 • Jeffrey Keus
 • 2/8/2022
 • GL PvdA - Amendement Intentieverklaring CID-Binckhorst STOMP
 • Ingetrokken
 • Jeffrey Keus
 • 1/24/2022
 • Amendement D66 VVD - Schrappen algemeen verbond op het omzetten van woonruimten in de goedkope voorraad
 • Verworpen
 • Gijs van Malsen
 • 11/9/2021
 • 4. Amendement CDA GroenLinks PvdA D66 - Iedereen doet mee
 • Aangenomen
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/9/2021
 • 7. Amendement VVD - Begroting 2022-2025 en verordening afvalstoffenheffing
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 11/9/2021
 • 3. Amendement GroenLinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 Afvalstoffenheffing
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 11/9/2021
 • 5. Amendement Rijswijks Belang - Bevriezing verhoging afvalstoffenheffing van 1,5 %
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 11/9/2021
 • 6. Amendement VVD - Ondermijning
 • Aangenomen
 • Bas Verkerk
 • 11/9/2021
 • 1. Amendement D66 PvdA CDA - Geld voor fietspaden uitgeven aan fietspaden
 • Aangenomen
 • Björn Lugthart
 • 11/9/2021
 • 2. Amendement GroenLinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 Parkeerbelasting
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 10/12/2021
 • Amendement HPS Pasgeld GroenLinks
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 10/12/2021
 • Amendement bij Raadsvoorstel Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden D66 en PvdA
 • Ingetrokken
 • Larissa Bentvelzen
 • 9/14/2021
 • Amendement Groenlinks - Speelbeleid - Natuurspeelplekken
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 9/14/2021
 • Amendement GroenLinks - Ja-Ja sticker
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 9/14/2021
 • Amendement Beter voor Rijswijk - Speelbeleid
 • Aangenomen
 • Johanna Besteman
 • 9/14/2021
 • Amendement VVD - Speelbeleid
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 9/14/2021
 • Amendement Groenlinks - Landgoederenzone
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 9/14/2021
 • Amendement Groenlinks - Speelbeleid - Inclusieve speelplekken
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 9/14/2021
 • Amendement CDA BVR D66 GBR - Beperken tarief grof vuil ophalen tegen betaling
 • Aangenomen
 • Jeffrey Keus
 • 7/6/2021
 • Groeifonds Skatebaan
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - d Faciliteiten voor jongeren
 • Verworpen
 • Johanna Besteman
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds Innovatiefonds en Actieplan Jeugd
 • Verworpen
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - f Landgoederenzone
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - g Kwaliteit en verbinding parken
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - a Corona maatregelenpakket
 • Verworpen
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - b Investeringsfonds Energietransitie en klimaat
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 7/6/2021
 • Investeringsplan Groeifonds - e Parkeergarage
 • Verworpen
 • Björn Lugthart
 • 6/15/2021
 • Amendement bij raadsvoorstel vertrekpunten Pasgeld Oost
 • Aangenomen
 • Jeffrey Keus
 • 3/30/2021
 • Amendement Integraal beheerplan openbare ruimte
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 3/30/2021
 • Amendement Raadsvoorstel rapport rekenkamer: beheersing grote projecten
 • Verworpen
 • Jeffrey Keus
 • 3/30/2021
 • Amendement raadsvoorstel invullen taakstelling op subsides
 • Aangenomen
 • Johanna Besteman
 • 3/2/2021
 • investeer op tijd in veilig verkeer in het Havenkwartier
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 2/2/2021
 • Amendement Sportpark Elsenburg GBR en CDA
 • Verworpen
 • Björn Lugthart
 • 2/2/2021
 • Amendement Sportpark Elsenburg VVD OR en RB
 • Verworpen
 • Björn Lugthart
 • 12/15/2020
 • Aandacht voor en toetsing van maatschappelijke kosten/baten
 • Aangenomen
 • Johanna Besteman
 • 12/15/2020
 • Welzijn in beleidsstukken
 • Verworpen
 • Johanna Besteman