Amendementen

DatumTitelStatusPortefeuillehouder
 • 2/27/2024
 • Amendement - Raadsvoorstel proactief uitbreiden parkeerregulering (RB)
 • Ingetrokken
 • Armand van de Laar
 • 2/27/2024
 • Amendement - Uitbreiding parkeerregulering vanwege het waterbedeffect vanuit Den Haag (GL VVD D66 PvdA CDA CU)
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 1/30/2024
 • Amendement - Bladkorven (RB)
 • Verworpen
 • Mark Wit
 • 1/30/2024
 • Amendement - Urban waterbuffer (CU GL PvdA PG&R D66)
 • Aangenomen
 • 1/30/2024
 • Amendement - Raadsvoorstel Zienswijze GR GGD Veilig Thuis Haaglanden (D66)
 • Aangenomen
 • Mark Wit
 • 1/30/2024
 • Amendement - Scenario 3 en 4 (VVD)
 • Verworpen
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/14/2023
 • Amendement - Aanpassing art. 2.6 APV Rijswijk 2024b (VVD PvdA)
 • Aangenomen
 • Huri Sahin
 • 12/14/2023
 • Amendement - Wijziging gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp (D66)
 • Verworpen
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/14/2023
 • Amendement - Schrappen tweemaal opgenomen verbod op lachgas APV Rijswijk 2024 (VVD PvdA)
 • Aangenomen
 • Huri Sahin
 • 12/14/2023
 • Amendement - Raadsvoorstel Afvalbeleid (D66)
 • Aangenomen
 • Mark Wit
 • 12/12/2023
 • Technisch amendement raadsvoorstel RV 23-075 (VVD)
 • Aangenomen
 • Gijs van Malsen
 • 11/7/2023
 • Amendement - Geen verhoging afvalstoffenheffing (Rijswijks Belang en Wij Rijswijk)
 • Verworpen
 • Werner van Damme
 • 11/7/2023
 • Amendement - Verlaging van de afvalstoffenheffing (VVD BvR PG&R)
 • Aangenomen
 • Werner van Damme
 • 11/7/2023
 • Amendement - Tarieventabel parkeren 2024 (Wij. Rijswijk en Rijswijks Belang)
 • Verworpen
 • Werner van Damme
 • 9/21/2023
 • Amendement - Bestemmingsplan Pasgeld West (CDA)
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 7/4/2023
 • Amendement - De jeugd een stem in Rijswijk (Wij D66 PGenR ChristenUnie GroenLinks PvdA)
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 6/29/2023
 • Amendement - Pandbrigade (GL VVD D66 PvdA CU WIJ CDA RB)
 • Aangenomen
 • Huri Sahin
 • 6/29/2023
 • Amendement - Zienswijze veiligheidsregio Haaglanden (CDA VDD D66 Wij. Rijswijk GL BvR PvdA PG&R RB CU)
 • Aangenomen
 • Huri Sahin
 • 6/29/2023
 • Amendement - Rijswijkse Pandbrigade (VVD)
 • Aangenomen
 • Huri Sahin
 • 6/29/2023
 • Amendement Kanttekeningen Overige gebruikersgroepen - (RB)
 • Ingetrokken
 • Armand van de Laar
 • 6/27/2023
 • Amendement Plankaart als informatieverstrekking - (RB)
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 6/27/2023
 • Amendement - Kosten klimaatbestendig Rijswijk in beeld (GL VVD PvdA CU D66 PG&R)
 • Aangenomen
 • Mark Wit
 • 6/27/2023
 • Amendement - The Orchard (VVD GL CU)
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 6/1/2023
 • Amendement - Ontsluiting Hofstede via Huis te Landelaan (Wij. Rijswijk CDA RB)
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 6/1/2023
 • Amendement - Samen investeren in toekomstbestendige voorzieningen door en voor Rijswijk (PvdA GL D66)
 • Aangenomen
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/1/2023
 • Amendement - CID Binckhorst (VVD Wij. CDA BvR)
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 6/1/2023
 • Amendement - Milieuzones (GL CDA D66 PvdA CU Wij. PG&R)
 • Aangenomen
 • Mark Wit
 • 4/18/2023
 • Amendement D66 - Bodem beheer en bodem kwaliteit op orde
 • Ingetrokken
 • Mark Wit
 • 4/18/2023
 • Amendement - Plan Sociaal Domein ENECO gelden (VVD)
 • Aangenomen
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/21/2023
 • Amendement - Zicht op plannen klankbordgroep Armoedebestrijding+ (VVD D66 Wij RB)
 • Aangenomen
 • Gijs van Malsen
 • 3/21/2023
 • Amendement - Startnotitie over de visie op de gemeentelijke rol inzake verenigingsgebouwen op gemeentelijke buitensportaccommodaties (VVD D66 GL PvdA Wij. Rijswijk)
 • Aangenomen
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/21/2023
 • Amendement RB - Heroverweeg schrappen directe busverbinding naar Stadscentrum de Bogaar
 • Verworpen
 • Armand van de Laar
 • 3/21/2023
 • Amendement - Budget reserveren in Actieplan Armoedebestrijding+ ten behoeve van doelgroep middeninkomens (CDA)
 • Aangenomen
 • Gijs van Malsen
 • 3/21/2023
 • Amendement - Marimbahal (VVD D66 GL PvdA Wij. Rijswijk)
 • Aangenomen
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/21/2023
 • Amendement Wij Rijswijk - Actieplan armoedebestrijding+
 • Ingetrokken
 • Gijs van Malsen
 • 2/21/2023
 • Amendement - Goed werk voor praktisch geschoolden in Rijswijk (D66 BvR PvdA RB CU VVD)
 • Aangenomen
 • Werner van Damme
 • 2/21/2023
 • Amendement Rijswijks Belang - Verordening percentageregeling
 • Verworpen
 • Mark Wit
 • 2/21/2023
 • Amendement D66 GL CU PvdA - Welzijn en duurzaamheid voorop in Rijswijk
 • Verworpen
 • Werner van Damme
 • 1/24/2023
 • Amendement - Rigide WOZ-grenswaarde vervangen door flexibele NHG-kostengrens bij vergunningsplicht (D66 VVD)
 • Aangenomen
 • Gijs van Malsen
 • 1/24/2023
 • Amendement - Schrappen algemeen verbond op het omzetten van woonruimten in de goedkope voorraad (D66 VVD)
 • Verworpen
 • Gijs van Malsen
 • 11/29/2022
 • Amendement - Beleidsplan politie - Van overbelasting naar een gezond politiekorps (D66 PvdA RB GL BvR)
 • Aangenomen
 • Huri Sahin
 • 11/29/2022
 • Amendement - Coalitie voor veiligheid 2023 – 2026”, Regionaal Beleidsplan Eenheid Den Haag (RB)
 • Aangenomen
 • Huri Sahin
 • 11/8/2022
 • Amendement - Evenementenbeleid (VVD en D66)
 • Aangenomen
 • Werner van Damme
 • 11/8/2022
 • Amendement - Begroting 2023 (VVD)
 • Verworpen
 • Werner van Damme
 • 11/8/2022
 • Amendement - HTM vervoer - Ooievaarspas AOW (CDA PvdA GL)
 • Aangenomen
 • Gijs van Malsen
 • 11/8/2022
 • Amendement - Echte stappen naar meer geïsoleerde woningen in Rijswijk (GL PvdA D66 BvR)
 • Aangenomen
 • Gijs van Malsen
 • 11/8/2022
 • Amendement - Verordening afvalstoffenheffing (RB)
 • Verworpen
 • Werner van Damme
 • 9/20/2022
 • Amendement - Centrum voor flexibel wonen in Rijswijk ( GL CU PG&R)
 • Verworpen
 • Gijs van Malsen
 • 6/21/2022
 • Amendement - Hofstede (GL VVD D66 BvR PvdA PG&R)
 • Aangenomen
 • Armand van de Laar
 • 6/7/2022
 • Amendement zienswijze GGD en VT (RB CDA Wij. Rijswijk PvdA)
 • Aangenomen
 • Mark Wit