Amendementen

DatumTitelStatusPortefeuillehouder
 • 11/7/2019
 • Amendement II Dekkingsvoorstel Biodiversiteit
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Amendement I Stelpost Jeugd
 • Verworpen
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/8/2018
 • Amendement "Nee, tegen verhoging OZB
 • Verworpen
 • Jorke van der Pol
 • 11/8/2018
 • Amendement " budget rekenkamer"
 • Overgenomen
 • 11/8/2018
 • amendement "Het is genoeg geweest"
 • Verworpen
 • Marloes Borsboom
 • 11/8/2018
 • Amendement "afschaffen Hondenbelasting"
 • Aangenomen
 • Jorke van der Pol
 • 6/12/2018
 • zienswijze jaarstukken DSW Rijswijk e.o.
 • Aangenomen
 • Jorke van der Pol
 • 6/12/2018
 • zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019
 • Aangenomen
 • Michel Bezuijen
 • 6/12/2018
 • zienswijze op gewijzigde begroting inkoopbureau H10
 • Aangenomen
 • Jorke van der Pol
 • 6/12/2018
 • zienswijze ontwerpbegroting 2019 GGD en VT
 • Aangenomen
 • Jorke van der Pol
 • 11/9/2017
 • Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
 • Aangenomen
 • 11/9/2017
 • Amendement PvdA-BVR - afschaffing hondenbelasting
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • cultuurmakelaar
 • Ingetrokken
 • 9/21/2017
 • burgerparticipatie
 • Marloes Borsboom
 • 6/6/2017
 • gebiedsvisie
 • Verworpen
 • 4/4/2017
 • de puntjes op de i APV artikel 2:43
 • Overgenomen
 • 4/4/2017
 • artikel 5:12 APV
 • Verworpen
 • 4/4/2017
 • APV artikel 4:11
 • Ingetrokken
 • 4/4/2017
 • schrappen van krijt en kleur artikel 2:42 2b
 • Verworpen
 • 4/4/2017
 • de puntjes op de i APV artikel 2:44
 • 2/7/2017
 • Pontje Keereweer
 • Verworpen
 • 7/5/2016
 • Wijziging Verordening werkgeverscommissie 2013
 • Aangenomen
 • 5/24/2016
 • raadsvoorstel onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de Stad
 • Aangenomen
 • Ronald van der Meij
 • 12/15/2015
 • Preambule voor verordening gemeentelijke onderscheidingen
 • Aangenomen
 • Michel Bezuijen
 • 11/24/2015
 • Aandacht voor de sociale Woningvoorraad
 • Verworpen
 • Ronald van der Meij
 • 11/10/2015
 • extra zorg voor ouderen
 • Verworpen
 • Björn Lugthart
 • 7/7/2015
 • Criteria toelaten nieuwe aanbieders
 • Aangenomen
 • Björn Lugthart