(RA) Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 6/11/2024
 • RA 24 034 voorzieningen i.r.t. bevolkingsgroei
 • Rekenkamer
 • 5/28/2024
 • RA 24 033 Toezending Librijn jaarstukken 2023
 • Librijn
 • 5/16/2024
 • RA 24 032 Gedrag v.v. Celeritas
 • Inwoner Rijswijk
 • 5/14/2024
 • RA 24 031 Opvolgingsonderzoek Grote Projecten
 • Rekenkamer
 • 5/2/2024
 • RA 24 030 Jaarverslag 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • 5/1/2024
 • RA 24 029 Voorlopige jaarstukken 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 4/30/2024
 • RA 24 027 Aanbiedingsbrief aan de raden Ontwerpbegroting 2025 Avalex
 • Avalex
 • Werner van Damme
 • 4/30/2024
 • RA 24 028 Voorlopige jaarstukken Avalex 2023
 • Avalex
 • Werner van Damme
 • 4/26/2024
 • RA 24 026 Begroting VRH 2025
 • veiligheidsregio Haaglanden
 • Huri Sahin
 • 4/26/2024
 • RA 24 019 aanbieding jaarrekening 2023 IPP
 • IPP
 • 4/26/2024
 • RA 24 023 SbJH aanbiedingsmail van de concept jaarstukken 2023
 • Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH)
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/26/2024
 • RA 24 022 SbJH aanbiedingsmail van Begroting 2025
 • Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH)
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/26/2024
 • RA 24 024 Ontwerpbesluit oprichting stichting waarborgfonds VRH
 • veiligheidsregio Haaglanden
 • Huri Sahin
 • 4/26/2024
 • RA 24 021 Aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden Ontwerpbegroting 2025
 • MRDH
 • 4/26/2024
 • RA 24 018 verzoek zienswijze programmabegroting 2025-2028 IPP
 • IPP
 • Werner van Damme
 • 4/26/2024
 • RA 24 020 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2025 en Begrotingswijziging 2024 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 4/26/2024
 • RA 24 025 Ter kennisname (GR-en en VRH) jaarrekening VRH
 • veiligheidsregio Haaglanden
 • Huri Sahin
 • 4/11/2024
 • RA 24 017 Brief aan Gem. raad Rijswijk inzake wijziging lidmaatschap RvT en opstart wervingsprocedure
 • Raad van toezicht LIbrijn
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/8/2024
 • RA 24 016 Tiberius - Rijswijk Madame Curielaan ltlm 1d, Einsteinlaan 3 en 3a
 • Tiberius vastgoed BV
 • 4/4/2024
 • RA 24 015 mobiliteitsstrategie
 • A. Bartels
 • 4/2/2024
 • RA 24 014 Ontwerp begroting 2025
 • Omgevingsdienst Haaglanden
 • 3/21/2024
 • RA 24 013 Reactie op zienswijzen statuutwijziging GR GGD VT Haaglanden
 • Gemeenschappelijke Regeling GGD-VT Haaglanden
 • 3/11/2024
 • RA 24 012 Verzoek om aanpassing van het Ontwikkelkader Havenkwartier
 • Advocatenkantoor Zwinkels
 • 3/7/2024
 • RA 24 011 Jaarverslag rekenkamer
 • Rekenkamer
 • 2/9/2024
 • RA 24 010 Onderzoeksrapportage Rekenkamer Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Rekenkamer
 • 2/9/2024
 • RA 24 009 Rekenkamer Onderzoeksprogramma 2024
 • Rekenkamer
 • 2/6/2024
 • RA 24 007 Beëindigen lidmaatschap rekenkamer Gemeente Rijswijk
 • Lid Rekenkamer
 • 2/6/2024
 • RA 24 008 Parkeervergunning
 • Inwoner Rijswijk
 • 1/23/2024
 • RA 24 006 verzoek om aanpassing van het ontwikkelkader Havenkwartier
 • Advocatenkantoor Zwinkels
 • 1/18/2024
 • RA 24 005 Te veel woningbouw in o.a. Pasgeld, Plaspoelpolder
 • Inwoner Rijswijk
 • Armand van de Laar
 • 1/16/2024
 • RA 24 004 Huisvestingsprobleem huisartsenzorg
 • Inwoner Rijswijk
 • 1/15/2024
 • RA 24 003 Zienswijze Pasgeld Oost
 • Werkgroep Pasgeld Natuurlijk
 • Armand van de Laar
 • 1/15/2024
 • RA 24 002 Rijswijk begroting 2024
 • Provincie Zuid-Holland
 • 1/2/2024
 • RA 24 001 Pleidooi voor een algeheel vuurwerkverbod
 • Inwoner Rijswijk
 • 11/16/2023
 • RA 23 063 Aanbiedingsbrief Tweede Bestuursrapportage GR GGD en VT Haaglanden 2023
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 11/16/2023
 • RA 23 064 Aanbiedingsbrief Zienswijze statuutwijziging GR GGD en VT Haaglanden
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 11/16/2023
 • RA 23 062 Begroting 2024 Stichting VO Haaglanden
 • Stichting VO Haaglanden
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/4/2023
 • RA 23 061 Toekomen het Verslag Stichting Strandwalfestival 2023
 • Bestuur Stichting Strandwalfesitval
 • Werner van Damme
 • 11/1/2023
 • RA 23 060 Brief aan raad over verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid
 • Bewoner Rijswijk
 • Huri Sahin
 • 10/20/2023
 • RA 23 059 proces statuutwijziging
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 10/16/2023
 • RA 23 058 Reactie op ingediende zienswijzen begrotingswijziging 2023 SbJH en begroting 2024-2027 SbJH - def
 • servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • Larissa Bentvelzen
 • 10/3/2023
 • RA 23 057 Verklaring over Pasgeld
 • Stichting Pasgeld Natuurlijk Natuurlijk Delfland
 • 9/28/2023
 • RA 23 055 Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GR GGD-VT Haaglande
 • GGD-VT Haaglanden
 • 9/28/2023
 • RA 23 056 MRDH vaststelling besluiten AB 8 sep 2023 n.a.v. zienswijzen Begroting MRDH 2024
 • MRDH
 • 9/26/2023
 • RA 23 054 brief inwoner inzake verplichte mini containers PMD in de Strijp
 • inwoners gemeente Rijswijk
 • Mark Wit
 • 9/19/2023
 • RA 23 052 UIT Gemeente Raad Juridisch kader Pasgeld West
 • Natuurlijk Delfland
 • 9/19/2023
 • RA 23 053 Brief aan gemeenteraad t.b.v. van debat op 21 september 2023
 • inwoner Rijswijk
 • Armand van de Laar
 • 9/13/2023
 • RA 23 051 brief Don Bosco Rijswijk m.b.t. toekomst Don Bosco
 • Don Bosco
 • 9/12/2023
 • RA 23 049 Aanbiedingsbrief zienswijze wijziging GR MRDH
 • DB MRDH
 • Huri Sahin
 • 9/12/2023
 • RA 23 050 Antwoordbrief zienswijze begroting '24-'27 IPP
 • IPP
 • Werner van Damme