Brieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 7/22/2021
 • RA 21 071 MRDH - Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2021 - Q3
 • MRDH
 • 7/21/2021
 • RA 21 070 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden - Reactie op ingediende zienswijzen begroting 2022-2025 + jaarstukken
 • Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • 7/20/2021
 • RA 21 069 VRH - Reactie VRH zienswijzen raden + begroting
 • VRH
 • 7/15/2021
 • RA 21 067 MRDH - Bestuursrapportage 2021 en Jaarstukken 2020
 • MRDH
 • 7/15/2021
 • RA 21 065 GR GGD en VT Haaglanden - Jaarstukken 2020
 • GGD en VT Haaglanden
 • 7/15/2021
 • RA 21 068 MRDH - MRDH - Begroting 2022 en Nota van beantwoording
 • MRDH
 • 7/15/2021
 • RA 21 066 GR GGD en VT Haaglanden - Begrotingsstukken
 • GGD en VT Haaglanden
 • 7/14/2021
 • RA 21 064 Avalex - Begroting 2022 en zienswijzen aan gemeenteraden
 • Avalex
 • 7/8/2021
 • RA 21 063 Rekenkamer Rijswijk - Bestuurlijke nota Grip op de kosten
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 7/5/2021
 • RA 21 061 Gemeente Delft - Benoeming leden Raad van Toezicht
 • Gemeente Delft
 • 7/5/2021
 • RA 21 062 Omgevingsdienst Haaglanden - Begeleidende brief reactie zienswijze begroting 2022 Rijswijk
 • Omgevingsdienst Haaglanden
 • 6/28/2021
 • RA 21 060 inwoner Rijswijk - Ondergrondse containers voor restafval in Leeuwendaal (bij de griffie op 28-06-2021)
 • inwoner Rijswijk
 • 6/28/2021
 • RA 21 059 Voorzitter wijkvereniging Leeuwendaal - Ondergrondse vuilcontainers in Leeuwendaal
 • Voorzitter wijkvereniging Leeuwendaal
 • 6/14/2021
 • RA 21 058 Dhr. C. van Overbeek - Rijswijks Dagblad | Enquete met 1 week verlengd! Win leuke prijzen...
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 6/11/2021
 • RA 21 057 Bestuur KRSV Vredenburch - Huur kantine en kleedkamers en energierekening tijdens Covid19 Lock down
 • Bestuur KRSV Vredenburch
 • 6/1/2021
 • RA 21 055 Librijn - Jaarverslag 2020 met bestuursverslag, jaarrekening en accountantsverklaring
 • Librijn
 • 6/1/2021
 • RA 21 054 Inwoner Rijswijk - Brief aan de gemeenteraad over arbeidsmigranten
 • Inwoner Rijswijk
 • 6/1/2021
 • RA 21 056 Bibliotheek aan de Vliet - Jaarverslag 2020
 • Bibliotheek aan de Vliet
 • 5/28/2021
 • RA 21 053 Sir Winston Leisure Center - Reactie op participatie bijeenkomsten Project Kesslerpark e.o.: uiting van zorgen parkeeromstandigheden
 • Directie Sir Winston Leisure Center
 • 5/25/2021
 • RA 21 052 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) - Accountantsverslag
 • ODH
 • 5/21/2021
 • RA 21 051 Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers - Wob-verzoek afkoop WMO Regresrecht 2015, 2016, 2017 en 2018 tussen VNG en Verbond van Verzekeraars
 • Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers
 • 5/12/2021
 • RA 21 050 Inwoner Rijswijk - Zorgen met betrekking tot financiële positie van Rijswijk en HvdS in het bijzonder
 • Inwoner Rijswijk
 • 5/11/2021
 • RA 21 049 Voorzitter VVE Park Hoornwijck - Opheffing van tramlijn 15 + beantwoording
 • Voorzitter VVE Park Hoornwijck
 • 5/6/2021
 • RA 21 048 De Waal Beheer og Utrecht BV - Brief gemeenteraad inzake initiatief studentenhuisvesting
 • De Waal Beheer og Utrecht BV
 • 5/5/2021
 • RA 21 047 Architectuurhistoricus - Bouwtekeningen gemeente Rijswijk
 • Architectuurhistoricus
 • 4/30/2021
 • RA 21 046 Bureau Objectief - Onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop
 • Bureau Objectief
 • 4/26/2021
 • RA 21 045 Dhr. C van Overbeek - New York zoekt een nieuwe burgemeester
 • wie het wordt, zegt veel over de stand van het land
 • Dhr. C van Overbeek
 • 4/23/2021
 • RA 21 043 Dhr. C. van Overbeek - Wat leren we van wat fout ging?
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 4/23/2021
 • RA 21 042 Stichting Librijn Openbaar Onderwijs - Opzegging en benoeming leden raad van toezicht Librijn
 • Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
 • 4/23/2021
 • RA 21 044 DSW - Jaarstukken 2020
 • DSW
 • 4/21/2021
 • RA 21 039 VRH - Aanbiedingsbrief ontwerp-begroting 2022 - 2025 en kaderbrief
 • VRH
 • 4/21/2021
 • RA 21 040 Brandbrief 23 raden over voortbestaan OV in Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
 • Gemeenteraden
 • 4/21/2021
 • RA 21 041 GGD Haaglanden - Aanbiedingsbrief Visie 2030
 • GGD Haaglanden
 • 4/21/2021
 • RA 21 038 Veiligheidsregio Haaglanden - Financieel jaarbericht 2020
 • VRH
 • 4/20/2021
 • RA 21 036 Avalex - Jaarstukken 2020
 • Avalex
 • 4/20/2021
 • RA 21 037 Avalex - Verzoek om zienswijze op ontwerpbegroting 2022
 • Avalex
 • 4/20/2021
 • RA 21 035 Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman - Jaarverslag 2020 en infographic
 • Gemeentelijke ombudsman
 • 4/19/2021
 • RA 21 034 Bewonersvereniging Rijswijk - Zienswijze Grofvuil gemeente Rijswijk
 • Bewonersvereniging Rijswijk
 • 4/16/2021
 • RA 21 033 Rekenkamer Rijswijk - Stand van zaken
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 4/15/2021
 • RA 21 032 MRDH - Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken MRDH 2020
 • MRDH
 • 4/15/2021
 • RA 21 030 GGD en Veilig Thuis Haaglanden - Brief Ontwerpbegroting 2022, en Ontwerpbegrotingswijziging GR
 • GGD en VT Haaglanden
 • 4/15/2021
 • RA 21 031 GGD en VT Haaglanden - Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2020 GR
 • GGD en VT Haaglanden
 • 4/14/2021
 • RA 21 028 Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) - Jaarrekening 2020
 • IPP
 • 4/14/2021
 • RA 21 029 Industrieschap De Plaspoelpolder - Programmabegroting 2022 - 2025
 • IPP
 • 4/13/2021
 • RA 21 026 Omgevingsdienst Haaglanden - Ontwerp Jaarstukken 2020
 • ODH
 • 4/13/2021
 • RA 21 027 Omgevingsdienst Haaglanden - Verzoek om zienswijze op ontwerp begroting 2022
 • ODH
 • 4/12/2021
 • RA 21 023 HVC Avalex - Nota beantwoording wensen en bedenkingen
 • HVC Avalex
 • 4/12/2021
 • RA 21 021 GR Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk - Zienswijze begrotingswijziging GRB Delft-Rijswijk
 • GR Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk
 • 4/12/2021
 • RA 21 022 GR Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk - Zienswijze begroting GRB Delft-Rijswijk 2022-2025
 • GR Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk
 • 4/12/2021
 • RA 21 019 Dhr. C. van Overbeek - Controletaak van de raad
 • Dhr. C. van Overbeek