Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 5/12/2021
 • RA 21 050 Inwoner Rijswijk - Zorgen met betrekking tot financiële positie van Rijswijk en HvdS in het bijzonder
 • Inwoner Rijswijk
 • 5/11/2021
 • RA 21 049 Voorzitter VVE Park Hoornwijck - Opheffing van tramlijn 15
 • Voorzitter VVE Park Hoornwijck
 • 5/6/2021
 • RA 21 048 De Waal Beheer og Utrecht BV - Brief gemeenteraad inzake initiatief studentenhuisvesting
 • De Waal Beheer og Utrecht BV
 • 5/5/2021
 • RA 21 047 Architectuurhistoricus - Bouwtekeningen gemeente Rijswijk
 • Architectuurhistoricus
 • 4/30/2021
 • RA 21 046 Bureau Objectief - Onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop
 • Bureau Objectief
 • 4/26/2021
 • RA 21 045 Dhr. C van Overbeek - New York zoekt een nieuwe burgemeester
 • wie het wordt, zegt veel over de stand van het land
 • Dhr. C van Overbeek
 • 4/23/2021
 • RA 21 042 Stichting Librijn Openbaar Onderwijs - Opzegging en benoeming leden raad van toezicht Librijn
 • Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
 • 4/23/2021
 • RA 21 043 Dhr. C. van Overbeek - Wat leren we van wat fout ging?
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 4/23/2021
 • RA 21 044 DSW - Jaarstukken 2020
 • DSW
 • 4/21/2021
 • RA 21 041 GGD Haaglanden - Aanbiedingsbrief Visie 2030
 • GGD Haaglanden
 • 4/21/2021
 • RA 21 040 Brandbrief 23 raden over voortbestaan OV in Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
 • Gemeenteraden
 • 4/21/2021
 • RA 21 039 VRH - Aanbiedingsbrief ontwerp-begroting 2022 - 2025 en kaderbrief
 • VRH
 • 4/21/2021
 • RA 21 038 Veiligheidsregio Haaglanden - Financieel jaarbericht 2020
 • VRH
 • 4/20/2021
 • RA 21 037 Avalex - Verzoek om zienswijze op ontwerpbegroting 2022
 • Avalex
 • 4/20/2021
 • RA 21 035 Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman - Jaarverslag 2020 en infographic
 • Gemeentelijke ombudsman
 • 4/20/2021
 • RA 21 036 Avalex - Jaarstukken 2020
 • Avalex
 • 4/19/2021
 • RA 21 034 Bewonersvereniging Rijswijk - Zienswijze Grofvuil gemeente Rijswijk
 • Bewonersvereniging Rijswijk
 • 4/16/2021
 • RA 21 033 Rekenkamer Rijswijk - Stand van zaken
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 4/15/2021
 • RA 21 030 GGD en Veilig Thuis Haaglanden - Brief Ontwerpbegroting 2022, en Ontwerpbegrotingswijziging GR
 • GGD en VT Haaglanden
 • 4/15/2021
 • RA 21 032 MRDH - Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken MRDH 2020
 • MRDH
 • 4/15/2021
 • RA 21 031 GGD en VT Haaglanden - Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2020 GR
 • GGD en VT Haaglanden
 • 4/14/2021
 • RA 21 029 Industrieschap De Plaspoelpolder - Programmabegroting 2022 - 2025
 • IPP
 • 4/14/2021
 • RA 21 028 Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) - Jaarrekening 2020
 • IPP
 • 4/13/2021
 • RA 21 026 Omgevingsdienst Haaglanden - Ontwerp Jaarstukken 2020
 • ODH
 • 4/13/2021
 • RA 21 027 Omgevingsdienst Haaglanden - Verzoek om zienswijze op ontwerp begroting 2022
 • ODH
 • 4/12/2021
 • RA 21 023 HVC Avalex - Nota beantwoording wensen en bedenkingen
 • HVC Avalex
 • 4/12/2021
 • RA 21 020 Concept Jaarrekening 2020 GRB Delft-Rijswijk
 • GR Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk
 • 4/12/2021
 • RA 21 024 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden - Jaarstukken 2020
 • Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • 4/12/2021
 • RA 21 019 Dhr. C. van Overbeek - Controletaak van de raad
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 4/12/2021
 • RA 21 021 GR Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk - Zienswijze begrotingswijziging GRB Delft-Rijswijk
 • GR Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk
 • 4/12/2021
 • RA 21 022 GR Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk - Zienswijze begroting GRB Delft-Rijswijk 2022-2025
 • GR Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk
 • 4/12/2021
 • RA 21 025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden - Meerjarenbegroting 2022-2025
 • Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • 4/9/2021
 • RA 21 018 Dhr. C. van Overbeek - Volkskrant 9 april 2021 en Rijswijk
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 3/31/2021
 • RA 21 016 Bewonersorganisatie Geestbrugweg - Brief aan de gemeenteraad van Rijswijk
 • Bewonersorganisatie Geestbrugweg
 • 3/31/2021
 • RA 21 017 Voorzitter Huurdersraad Vidomes - Brief over betaalde grofvuil inzameling
 • Voorzitter Huurdersraad Vidomes
 • 3/29/2021
 • RA 21 015 Inwoner Rijswijk - Plannen tramtracé Geestbrugweg
 • Inwoner
 • 3/25/2021
 • RA 21 014 Zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting MRDH 2022 en Ontwerp Beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2021
 • MRDH
 • 3/25/2021
 • RA 21 013 BBR - Aanvullende lokale maatregelen zijn vereist
 • BBR
 • 3/11/2021
 • RA 21 012 Trias - Jaarverslag 2019 - 2020
 • Trias
 • 3/10/2021
 • RA 21 011 AVR - Reactie op Nieuw Voorstel HVC / Doorberekening voor bestuur LV
 • AVR
 • 3/8/2021
 • RA 21 008 Provincie Zuid-Holland - Onderzoek naar financiële en beleidsvrije ruimte van gemeenten in Zuid-Holland
 • Beleidsadviseur Bestuurlijke Zaken
 • 3/8/2021
 • RA 21 010 Dhr. C. van Overbeek - van ''We nemen uw brief voor kennisgeving aan'' tot een publieke discussie
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 3/8/2021
 • RA 21 009 4e AVR Brief College reactie Leidschendam Voorburg
 • AVR
 • 2/23/2021
 • RA 21 006 Informatiebrief voorlopig resultaat 2020 Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
 • GGD en VT Haaglanden
 • 2/23/2021
 • RA 21 007 Aanbiedingsbrief en voorjaarsbrief begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
 • GGD en VT Haaglanden
 • 2/16/2021
 • RA 21 005 Afvalverwerking Rijnmond (AVR) - Reactie AVR op EEW Energy from Waste - De afvalstoffenheffing is geen Pinautomaat!
 • AVR
 • 2/15/2021
 • RA 21 004 EEW Energy from Waste - De afvalstoffenheffing is geen Pinautomaat!
 • EEW Energy from Waste
 • 1/22/2021
 • RA 21 003 Dhr. C van Overbeek - Proceduregang van mijn brief
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 1/21/2021
 • RA 21 002 Inwoners Rijswijk - Wijkontsluiting Sion (RijswijkBuiten)
 • Inwoners Rijswijk
 • 1/20/2021
 • RA 21 001 Dhr. C. van Overbeek - Brief d.d. 4 oktober 2020 betreffende procedure nieuwe burgemeester.....een noodzakelijk vervolg
 • Dhr. C. van Overbeek