(RIB) Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 9/19/2023
 • RIB 23 090 Brief aan Ministerie van J&V inzake hotelvergoeding
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 9/19/2023
 • RIB 23 091 Naar een dementievriendelijke gemeente Rijswijk
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 9/13/2023
 • RIB 23 088 Geheimhouding Molenhof
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 9/13/2023
 • RIB 23 089 Motie Verbreding en verduurzaming uitgiftepunten menstruatieartikelen
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 9/5/2023
 • RIB 23 087 Regiovisie monitor 2022
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 9/1/2023
 • RIB 23 086 Kostenstijging jeugdhulp
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 8/31/2023
 • RIB 23 085 ongevallenanalyse fiets en bromfiets
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 8/31/2023
 • RIB 23 083 Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2023-2024
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 8/31/2023
 • RIB 23 084 Jaarverslag kinderopvang
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 8/25/2023
 • RIB 23 082 Voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld Oost
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 7/28/2023
 • RIB 23 081 Uitvoering motie Staak het nieuwe inzamelen
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 7/7/2023
 • RIB 23 080 Beleidsregels directe aanbieding van woonruimte aan statushouders Rijswijk 2023
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 7/5/2023
 • RIB 23 079 Stand van zaken Maatschappelijke Participatie
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/5/2023
 • RIB 23 078 Pilot Statushouders aan het Werk
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/4/2023
 • RIB 23 068 Handreiking Haagse regio voor de ruimtelijke puzzel
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 7/4/2023
 • RIB 23 073 besluit wijziging rechtsgebied IPP
 • college van benw
 • 7/4/2023
 • RIB 23 071 informatie ontwikkelingen jeugdbescherming in de regio
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/4/2023
 • RIB 23 075 wederopbouw Turkije
 • college van benw
 • Huri Sahin
 • 7/4/2023
 • RIB 23 069 Ontwerpparaplubestemmingsplan wonen Rijswijk
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 7/4/2023
 • RIB 23 077 Uitvoeringsnota Rijswijk Werkwijs 2023 en evaluatie 2021-2022
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/4/2023
 • RIB 23 074 Actieplan preventief jeugdbeleid DEF
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/4/2023
 • RIB 23 072 Ontwerpbestemmingsplan Sionparck
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 7/4/2023
 • RIB 23 070 BO leefomgeving en herprioritering mobiliteitsfonds
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 7/4/2023
 • RIB 23 076 Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie Rijswijk
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 6/29/2023
 • RIB 23 067 Raadsinformatiebrief Resultaat verkenning verlenen uitstel betaling in geval van bezwaarschrift naheffingsaanslag parkeerbelasting
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 6/27/2023
 • RIB 23 064 Raadsinformatiebrief Happy Fit 0-100 2022 (definitief) (1)
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 6/27/2023
 • RIB 23 063 A Notitie keuze warmtebedrijf Ontwikkeling Warmtenet Rijswijk West
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 6/27/2023
 • RIB 23 066 Raadsinformatiebrief APV verbod messengebruik onder minderjarigen
 • college van benw
 • Huri Sahin
 • 6/27/2023
 • RIB 23 065 Raadsinformatiebrief stavaza Stay@7
 • college van benw
 • Huri Sahin
 • 6/23/2023
 • RIB 23 062 Geheimhouding anterieure overeenkomst G. Bomansstraat
 • college van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/22/2023
 • RIB 23 061 Raadsinformatiebrief Ons Ideaal
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 6/22/2023
 • RIB 23 060 Raadsinformatiebrief inzake geheimhouding the Orchard
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 6/20/2023
 • RIB 23 059 Reactie op advies auditcommissie jaarrekening 2022 en accountantsverslag
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 6/20/2023
 • RIB 23 058 ANWB automaatje in Rijswijk
 • college benw
 • Gijs van Malsen
 • 6/19/2023
 • RIB 23 057 Meicirculaire 2023
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 6/8/2023
 • RIB 23 056 4e wijzigingsverordening leges 2023 Rijswijk
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 6/7/2023
 • RIB 23 055 No Cure No Pay onrust
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 5/30/2023
 • RIB 23 052 Digitaliseringsagenda
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 5/30/2023
 • RIB 23 054 Programma verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 5/30/2023
 • RIB 23 053 Geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel uitbreiding invoering milieuzones
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 5/16/2023
 • RIB 23 051 Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2023-2024
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 5/16/2023
 • RIB 23 049 Bestuurlijke boete bij herhaalde afval bijplaatsingen
 • college van benw
 • Huri Sahin
 • 5/16/2023
 • RIB 23 050 Raadsinformatiebrief KPI's 2022
 • college van benw
 • Huri Sahin
 • 5/12/2023
 • RIB 23 048 Realisatie horeca Wilhelminapark
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 5/12/2023
 • RIB 23 047 IOKs Kessler Park en station
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 5/10/2023
 • RIB 23 045 Asielopvang Haaglanden 2023
 • De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • Gijs van Malsen
 • 5/10/2023
 • RIB 23 046 Herijkt uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 5/5/2023
 • RIB 23 044 Kennisgeving inzake geheimhouding bijlage raadsvoorstel Multi Functionele Accommodatie op Sportpark Elsenburg
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/26/2023
 • RIB 23 042 Actualisatie Bovenregionaal plan JeugdhulpPlus
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/26/2023
 • RIB 23 043 Besluiten n.a.v. het Regionaal Bestuurlijk Overleg op 30 maart jl.
 • College van B&W
 • Huri Sahin