Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 3/27/2020
 • IB 20 034 Maatregelen Rijswijk omtrent coronavirus
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 3/26/2020
 • IB 20 033 Brief veiligheidsregio noodverordening COVID-19 Haaglanden
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 3/25/2020
 • IB 20 032 Nieuwbouw sociale woningbouw
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 3/23/2020
 • IB 20 023 Informatie over de nieuwe woningmarktafspraken
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 3/20/2020
 • IB 20 031 Maatregelen Rijswijk omtrent het coronavirus
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 3/20/2020
 • IB 20 028 Verantwoording 2019 over DigiD en Suwinet
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 3/20/2020
 • IB 20 030 Huis van de Stad recente ontwikkelingen tijdens uitvoering werkzaamheden fase 1
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 3/20/2020
 • IB 20 029 Afschalen activiteiten DSW als gevolg van dreiging coronavirus
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 3/17/2020
 • IB 20 027 Schone Lucht Akkoord en (concept) Actieplan luchtkwaliteit
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 3/16/2020
 • IB 20 026 Maatregelen in verband met COVID-19 (Corona virus) 2
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 3/13/2020
 • IB 20 025 Maatregelen in Rijswijk met betrekking tot COVID-19 (Corona virus)
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 3/12/2020
 • IB 20 022 Vaststelling Functionele Zonering Oud Rijswijk 2020
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 3/12/2020
 • IB 20 024 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/11/2020
 • IB 20 021 Ontwikkelingen Coronavirus
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 3/10/2020
 • IB 20 020 Resultaten onderzoek aquathermie Te Werve
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 3/10/2020
 • IB 20 019 Historie Pasgeld
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 3/6/2020
 • IB 20 018 Nieuwe Nota Veilige Publieke Taak
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 3/6/2020
 • IB 20 017 Evaluatierapport Brede Impuls Rijswijk
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/6/2020
 • IB 20 016 Reactie moties gemeenschappelijk regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/4/2020
 • IB 20 015 Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp (CEO) Haaglanden 2019
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/20/2020
 • IB 20 009 Voortgang besluitvormingsproces Eneco
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 2/20/2020
 • IB 20 013 Richtlijn Cameratoezicht 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 2/20/2020
 • IB 20 008 Uitvoeringsagenda Gezondheid en Sport
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 2/20/2020
 • IB 20 012 Ontwerpbestemmingsplan Birckhoeve
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 2/20/2020
 • IB 20 014 Stand van zaken Schouten Bouw
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 2/20/2020
 • IB 20 010 Inkoop Gecertificeerde Instellingen
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/20/2020
 • IB 20 011 Stand van zaken inspectierapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/6/2020
 • IB 20 007 Actualisering hondenbeleid 2020
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/31/2020
 • IB 20 004 Normenkader jaarrekening 2019
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 1/31/2020
 • IB 20 005 Actieplan verkeersveiligheid Rijswijk 2020 - 2025
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 1/31/2020
 • IB 20 006 Procesinformatie 8e Herziening Grondexploitatie Sion-'t Haantje
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 1/28/2020
 • IB 20 003 Proces ontwikkelkader Kesslerpark en Omgeving en bestemmingsplan Kesslerpark
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 1/7/2020
 • IB 20 002 Beschikbare politie capaciteit
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 1/7/2020
 • IB 20 001 Aankondigingsbrief aan raad over onderzoek Jeugdhulp H10
 • Rekenkamer
 • 12/20/2019
 • IB 19 145 Geen prestatieafspraken voor 15 december
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 12/20/2019
 • IB 19 146 Groenbeheerplan 2020-2023
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 12/20/2019
 • IB 19 144 Beëindigingsovereenkomst Q-Park
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 12/19/2019
 • IB 19 142 Tussentijdse voortgang kwartiermakersfase aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 12/19/2019
 • IB 19 140 Leerplichtverslag 2018-2019
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 12/19/2019
 • IB 19 138 14e Voortgangsrapportage RijswijkBuiten 2019
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 12/19/2019
 • IB 19 137 Proces evaluatie intocht 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 12/19/2019
 • IB 19 141 Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/19/2019
 • IB 19 139 Parkeer- en Verkeersaanpak Huis van de Stad
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 12/19/2019
 • IB 19 143 Aanpassingen parkeerregulering
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 12/18/2019
 • IB 19 136 Toelichtingsdocument t.b.v. besluitvorming verkoop van het aandelenbelang Eneco
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 12/13/2019
 • IB 19 135 Voortgang onderzoeken Rekenkamer Rijswijk
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 12/12/2019
 • IB 19 133 Compensatieregeling Wmo aanbieders 2019
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/12/2019
 • IB 19 134 Verordening Winkeltijden Rijswijk 2019
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 12/3/2019
 • IB 19 132 Evaluatie ganzenbeheer 2019
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/28/2019
 • IB 19 131 Voortgang transactieproces Eneco – bekendmaking winnende bieding
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus