Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 7/3/2020
 • IB 20 099 Jeugdbeschermingsketen en verbeterplan Gecertificeerde Instelling
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/3/2020
 • IB 20 100 Uitkomst onderzoek participatiegraad inwoners op trede 1 en 2
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/2/2020
 • IB 20 098 Inkoop en Regiovisie Jeugdhulp
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/1/2020
 • IB 20 097 Noodverordening maatregelen covid-19 per 1 juli
 • Burgemeester
 • Michel Bezuijen
 • 7/1/2020
 • IB 20 095 Raadsinformatiebrief meicirculaire 2020
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 7/1/2020
 • IB 20 096 Raadsinformatiebrief 1e voortgangsrapportage Groot Project Organisatieontwikkeling
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7/1/2020
 • IB 20 094 Collegereactie accountantsrapport en aanbevelingen auditcommissie
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 6/29/2020
 • IB 20 093 Sinterklaasintocht 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 6/26/2020
 • IB 20 091 Ontwerpwijzigingsplan De Schakel
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 6/26/2020
 • IB 20 092 Raadsinformatiebrief maatregelen omtrent coronavirus 23 juni 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 6/24/2020
 • IB 20 090 Verantwoordingsdocument (COVID-19) plv. voorzitter VRH
 • VRH
 • Michel Bezuijen
 • 6/23/2020
 • IB 20 089 Raadsinformatiebrief buslijn in de Muziekbuurt
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 6/18/2020
 • IB 20 088 Oprichten Werkbedrijf de Binnenbaan B.V.
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 6/18/2020
 • IB 20 087 Addendum financiering jeugdwet ongedekte kosten coronacrisis
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/12/2020
 • IB 20 086 VRH - Noodverordening COVID-19 VRH van 15 juni 2020
 • VRH
 • 6/11/2020
 • IB 20 082 Onderzoek naar lood in de bodem
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 6/11/2020
 • IB 20 083 Introductie en proef Felyx deelscooters
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 6/11/2020
 • IB 20 084 Aanvalsplan Autocriminaliteit Gemeente Rijswijk 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 6/11/2020
 • IB 20 085 Evaluatie aanpak woonoverlast
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 6/9/2020
 • IB 20 081 Stand van zaken ontwikkelingen COVID-19 Coronavirus 4 juni 2020. Nieuwe noodverordening m.i.v. 01/06/2020
 • Burgemeester
 • Michel Bezuijen
 • 6/5/2020
 • IB 20 079 Proces en planning regionale woningmarktafspraken
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 6/5/2020
 • IB 20 080 Maatregelen omtrent coronavirus 02-06-2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 6/3/2020
 • IB 20 078 Ondersteuning Cultuursector ivm Corona
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 5/29/2020
 • IB 20 077a getekende brief bms Noodverordening 1 juni
 • VRH
 • Michel Bezuijen
 • 5/29/2020
 • IB 20 077b getekende NV 1 juni 2020
 • VRH
 • Michel Bezuijen
 • 5/29/2020
 • IB 20 077c aanwijzing maatregelen vanaf 1 juni
 • VRH
 • Michel Bezuijen
 • 5/28/2020
 • IB 20 076 Addendum financiering jeugdwet ongedekte kosten coronacrisis
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 5/27/2020
 • IB 20 074 Voorstel inspraakregeling Geestbrugkade 38 onder Corona maatregelen
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 5/27/2020
 • IB 20 075 Concept energiestrategie regio Rotterdam Den Haag
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 5/26/2020
 • IB 20 073 Verkoop aandelen Eneco
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 5/20/2020
 • IB 20 072 Raadsinformtiebrief ihkv horizontale verantwoording archief- en informatiebeheer
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 5/20/2020
 • IB 20 071 Normenkader Ondersteuning en regie bij huishouden 19 mei 2020
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 5/20/2020
 • IB 20 068 Definitief Evaluatie jaarwisseling 2019-2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 5/20/2020
 • IB 20 067 vervangen archiefbescheiden door digitale reproducties
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 5/20/2020
 • IB 20 069 Raadsinformatiebrief actieplan C02 reductie mobiliteit 2020-2021
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 5/20/2020
 • IB 20 070 Raadsinformatiebrief managementrapportages basisregistraties
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 5/20/2020
 • IB 20 066 raadsinformatiebrief Corona 19 mei 2020 20. 043578
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 5/13/2020
 • IB 20 061 Stand van zaken ontwikkelingen COVID-19 12 mei 2020
 • college van benw
 • Michel Bezuijen
 • 5/13/2020
 • IB 20 062 Burgemeestersbrief 13-5-2020 AZC
 • Burgemeester
 • Michel Bezuijen
 • 5/13/2020
 • IB 20 064 Opstellen Economische Strategie
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 5/12/2020
 • IB 20 063 Reactie op brief raadsleden in verband met IB 20 032
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 5/12/2020
 • IB 20 065 Maatregelen Coronavirus d.d. 12-05-2020 20.042394
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 5/12/2020
 • IB 20 060 Huis van de Stad tussentijdse rapportage artikel 6 Financiële verordening inzake extra kosten asbestsanering
 • benw
 • Björn Lugthart
 • 5/8/2020
 • IB 20 058 informatiebrief Pasgeld
 • college van benw
 • Jeffrey Keus
 • 5/1/2020
 • IB 20 057 Uitvoeringsagenda Plaspoelpolder 2020-2021
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 5/1/2020
 • IB 20 056 brief veiligheidsregios verlenging maatregelen COVID-19 204590
 • Veiligheidsregio
 • Michel Bezuijen
 • 4/30/2020
 • IB 20 055 natuurtuin Wilhelminapark, jaarverslag 2019
 • college van benw
 • 4/30/2020
 • IB 20 054 Raadsinformatiebrief omtrent maatregelen coronavirus
 • Burgemeester
 • Michel Bezuijen
 • 4/28/2020
 • IB 20 050 Grondexploitatie RijswijkBuiten
 • College van Burgemeester en wethouders
 • Jeffrey Keus
 • 4/28/2020
 • IB 20 049 Huis van de Stad
 • nadere info recente ontwikkelingen tijdens uitvoering werkzaamheden fase 1
 • College van BenW
 • Björn Lugthart