Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 1/14/2021
 • IB 21 007 Groot Project Organisatieontwikkeling (2e voortgangsrapportage)
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 1/12/2021
 • IB 21 002 Omgevingsvergunningaanvraag transformatie kantoor Burgemeester Elsenlaan 321 naar 132 appartementen
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/12/2021
 • IB 21 003 Proces en voortgang ontwikkelingen toegang Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/12/2021
 • IB 21 005 Bodemkwaliteitskaart en beleidsnotitie voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/12/2021
 • IB 21 004 Omgevingswet
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/12/2021
 • IB 21 006 Managementletter 2020 inclusief collegereactie
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 1/11/2021
 • IB 21 001 Verzoek geheimhouding raadsvoorstel Herstructurering Sportpark Elsenburg
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 12/31/2020
 • IB 20 181 Actieplan Jeugd en Wmo
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/28/2020
 • IB 20 180 VRH - Covid-19 Tweede verantwoordingsdocument voorzitter veiligiheidsregio Haaglanden
 • VRH
 • 12/18/2020
 • IB 20 179 Plan van aanpak Transitievisie Warmte Rijswijk
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 12/17/2020
 • IB 20 177 Winstgevendheid jeugdhulpaanbieders H10
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/17/2020
 • IB 20 178 MRDH - Regionaal Transitieprogramma OV en corona
 • MRDH
 • 12/16/2020
 • IB 20 176 Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 (Twm)
 • College van BenW
 • Bas Verkerk
 • 12/15/2020
 • IB 20 174 Stand van zaken aanleg glasvezel in Rijswijk
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 12/15/2020
 • IB 20 175 Nieuwe prognose 2020 ingekochte jeugdhulp H10
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/10/2020
 • IB 20 173 Evaluatie resultaatsturing Wmo H4
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/2/2020
 • IB 20 172 Maatschappelijk kader subsidies
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 12/1/2020
 • IB 20 170 Informeren brede aanpak schulden
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/1/2020
 • IB 20 171 VRH - Intrekking Noodverordening COVID-19
 • VRH
 • 11/30/2020
 • IB 20 169 MRDH - Raadsinformatiebrief OV en Corona
 • MRDH
 • 11/27/2020
 • IB 20 168 Uitvoeringsagenda Welzijn 2021-2022
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/26/2020
 • IB 20 167 Ondersteuning lokale culturele voorzieningen coronacrisis
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/25/2020
 • IB 20 165 Beleidsnota “Onderwijsachterstandenbeleid en peuteropvang”
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/25/2020
 • IB 20 166 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2019-2020
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/25/2020
 • IB 20 163 Demonstratie ‘Wie kent ‘m niet’ d.d.21 november 2020
 • College van BenW
 • Bas Verkerk
 • 11/25/2020
 • IB 20 164 Verbreding samenwerking met Stichting Businesspark Haaglanden
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11/24/2020
 • IB 20 162 Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Pasgeld-West
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 11/18/2020
 • IB 20 161 VRH - Brief aan burgemeesters VRH noodverordening COVID-19
 • VRH
 • 11/17/2020
 • IB 20 160 Lange termijn financiering Stedin
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 11/11/2020
 • IB 20 158 Alternatieve oplossing waterberging slagenlandschap Pasgeld
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11/11/2020
 • IB 20 159 Motie speelplekken RijswijkBuiten
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/10/2020
 • IB 20 157 Financiële situatie voetbalvereniging KRSV Vredenburch
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/9/2020
 • IB 20 156 Huis van de Stad: aanvullende informatie raadsvoorstel aanvullend investeringskrediet fase
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/9/2020
 • IB 20 155 Advies geheimhouding bijlagen bij rib aanvullende informatie rvst aanvullend krediet HvdS
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/9/2020
 • IB 20 154 VRH - Noodverordening 9 november definitief publicatie
 • VRH
 • 11/4/2020
 • IB 20 153 Kaderbrief begroting 2022 Gemeenschappelijke Regelingen
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 10/29/2020
 • IB 20 152 Toelichting stijging lasten Jeugdhulp 2020
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 10/28/2020
 • IB 20 151 Nationaal Park Hollandse Duinen
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 10/28/2020
 • IB 20 150 Tussenrapportage 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 10/28/2020
 • IB 20 149 Opdracht Actieplan Jeugd en Wmo
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 10/16/2020
 • IB 20 148 Concept investeringskader Eneco Gelden
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 10/15/2020
 • IB 20 147 Addendum op de woonvisie
 • College van BenW
 • 10/14/2020
 • IB 20 146 VRH - Noodverordening COVID-19 VRH van 14 oktober 2020
 • VRH
 • 10/13/2020
 • IB 20 145 Vaststelling wijzigingsplan "De Schakel"
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 10/13/2020
 • IB 20 144 Nationaal Groeifonds en Investeren in de regio
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 10/13/2020
 • IB 20 143 Invoering van ja/ja sticker
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 10/8/2020
 • IB 20 141 15e Voortgangsrapportage RijswijkBuiten 2020
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 10/8/2020
 • IB 20 142 Advies geheimhouding bijlagen rvst. HvdS
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 10/7/2020
 • IB 20 140 Proces 9e herziening grondexploitatie Sion-'t Haantje
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 10/6/2020
 • IB 20 139 Voortgangrapportage Energietransitie Rijswijk september 2020
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus