Raadsinformatiebrieven (RIB's)

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 7/21/2021
 • IB 21 090 Informatiebrief Regionaal Beleidsteam VRH (Covid-19)
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 7/21/2021
 • IB 21 091 Brief MRDH aan Colleges over herijking Transitieprogramma
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 7/16/2021
 • IB 21 088 Omgevingsplan
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/16/2021
 • IB 21 089 Ontwerpbestemmingsplan Sterpassage
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/13/2021
 • IB 21 084 Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/13/2021
 • IB 21 086 Voortgang pilot Basisbanen
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/13/2021
 • IB 21 087 Maatschappelijke- en organisationele impactanalyse
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 7/13/2021
 • IB 21 085 Vrijgeven voorontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Hofstede
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/8/2021
 • IB 21 083 16e Voortgangsrapportage RijswijkBuiten 2021
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 7/8/2021
 • IB 21 082 Informatieuitwisseling AZC
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 7/6/2021
 • IB 21 081 Inzet extra rijksmiddelen lokale cultuur coronacrisis 2021
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 7/6/2021
 • IB 21 080 Eindrapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd en andere ontwikkelingen in de Jeugdbescherming
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/6/2021
 • IB 21 079 Horizontale verantwoording archief- en informatiebeheer
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 7/6/2021
 • IB 21 078 Vervuiling Elsenburgerbos
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/5/2021
 • IB 21 077 Raadsinformatiebrief inzake de verzamelwet hersteloperatie toeslagen
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/1/2021
 • IB 21 073 Vaststelling Actieplan Luchtkwaliteit en het Decentrale uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/30/2021
 • IB 21 076 Voortgang corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 6/30/2021
 • IB 21 072 Uitbreiding dienstverlening aan ondernemers
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/30/2021
 • IB 21 074 Opstarten handhaving parkeren
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 6/30/2021
 • IB 21 075 Jaarverslag Toezicht en handhaving kinderopvang 2020
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 6/29/2021
 • IB 21 070 Reactie op het advies van de auditcommissie over de jaarrekening 2020
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 6/29/2021
 • IB 21 071 Toewijzing cumulatief preferente aandelen Stedin
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 6/22/2021
 • IB 21 068 Samenwerking met RCSG/TNO
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 6/22/2021
 • IB 21 069 Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 2021
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 6/17/2021
 • IB 21 067 Meicirculaire 2021
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 6/15/2021
 • IB 21 066 Proces aanbesteding Wmo H4
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/11/2021
 • IB 21 065 Ontwerpbestemmingsplan ''Karel Doormanlaan 155-157''
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/10/2021
 • IB 21 064 Update tranisitieprogramma OV en Corona
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 6/8/2021
 • IB 21 063 MIRT-verkenning CID Binckhorst
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 6/3/2021
 • IB 21 062 Voortgang corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 6/1/2021
 • IB 21 061 Aanvullende stukken Regionale EnergieStrategie Rotterdam Den Haag 1.0
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 5/27/2021
 • IB 21 060 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de Stad
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 5/25/2021
 • IB 21 059 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel lange termijn financiering Stedin Holding N.V.
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 5/18/2021
 • IB 21 058 Nieuwe vervoerder voor de Regiotaxi per 16 mei 2021
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 5/18/2021
 • IB 21 057 Begeleidende RIB bij Zienswijze MRDH 2021 / Prinses Beatrixlaan
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 5/12/2021
 • IB 21 055 Principeakkoord Rijswijk Wonen - gemeente Rijswijk
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 5/12/2021
 • IB 21 054 Evaluatie Jaarwisseling 2020-2021
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/12/2021
 • IB 21 056 Voortgang dossier naheffingen parkeren
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 5/11/2021
 • IB 21 052 Bouwstenen en presentatie ruimtelijk kader en ontwikkelkader Kesslerpark en omgeving
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 5/11/2021
 • IB 21 051 Voortgang corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/11/2021
 • IB 21 053 Resultaat onderzoek diffuus lood in de bodem volkstuinen, school- en moestuinen
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 5/3/2021
 • IB 21 050 Grondexploitatie RijswijkBuiten
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 4/23/2021
 • IB 21 049 Lange termijn financiering Stedin
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 4/22/2021
 • IB 21 048 Regionaal Programma Laaggeletterdheid Haaglanden 2021-2024
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 4/20/2021
 • IB 21 045 Managementrapportages zelfevaluatie- instrument basisregistraties
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 4/20/2021
 • IB 21 046 Toelichting bij de actualisatie van de woonvisie
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 4/20/2021
 • IB 21 047 Bouwplan Buitenpoort Parkrijk en ontwerpbestemmingsplan t Haantje
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 4/15/2021
 • IB 21 044 Voortgang Corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 4/6/2021
 • IB 21 042 Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 4/6/2021
 • IB 21 043 Besluitvorming MRDH Transitieprogramma OV
 • College van B&W
 • Björn Lugthart