(RIB) Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 8/2/2022
 • RIB 22 066 Meicirculaire 2022 gemeentefonds
 • College van B&W
 • 8/1/2022
 • RIB 22 065 MRDH Transitieprogramma OV en Corona stand van zaken juli 2022
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/5/2022
 • RIB 22 058 Veiligheidsagenda 2022-2025
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 7/5/2022
 • RIB 22 063 Regiomonitor 2021 en regionale ontwikkelingen
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/5/2022
 • RIB 22 064 Steun, herstel en vernieuwing lokale culturele infrastructuur
 • College van B&W
 • 7/5/2022
 • RIB 22 056 Afschrift brief aan Stichting Beheer exploitatie sportfaciliteiten inzake sportpark Irene
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/5/2022
 • RIB 22 060 Afrastering zwemvijver Wilhelminapark
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/5/2022
 • RIB 22 059 Vrijgeven voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld West
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/5/2022
 • RIB 22 061 Jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2021
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/5/2022
 • RIB 22 062 Hybride dienstverlening publieksbalies
 • College van B&W
 • 7/5/2022
 • RIB 22 057 Governance H10 en Transformatiefonds
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/30/2022
 • RIB 22 055 AZC Rijswijk
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 6/21/2022
 • RIB 22 052 Uitvoeringsovereenkomst en vergunning WarmtelinQ
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/21/2022
 • RIB 22 053 Ter inzage leggen rapporten MIRT-verkenning CID-Binckhorst
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/21/2022
 • RIB 22 051 Voortgang Havenkwartier januari-juni 2022
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/21/2022
 • RIB 22 054 Ondersteuning en Regie bij het Huishouden Impegno gaat over naar Tzorg
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/8/2022
 • RIB 22 049 RIB 22 049 Subsidie Stichting Omroep Rijswijk
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 6/8/2022
 • RIB 22 050 Jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsorganisatie Delft - Rijswijk
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/17/2022
 • RIB 22 048 Jaarverslag 2021 RIEC Den Haag
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/17/2022
 • RIB 22 047 Horizontale verantwoording op archief- en informatiebeheer i.h.k.v. interbestuurlijk toezicht
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/12/2022
 • RIB 22 046 ''Doorpakken op ondermijning” Aanpak ondermijning 2022 en verder
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/5/2022
 • RIB 22 045 Toekomst locatie Lange Kleiweg
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 4/28/2022
 • RIB 22 044 Stand van zaken stedelijke vernieuwing Te Werve Oost, bewonersbrief + vernieuwingskrant
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 4/20/2022
 • RIB 22 043 Ensia 2021 over de BAG, BGT, BRO en WOZ
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 4/14/2022
 • RIB 22 041 Toekenning eenmalige energietoeslag 2022
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/14/2022
 • RIB 22 042 Opvanglocatie Lange Kleiweg Rijswijk
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 4/12/2022
 • RIB 22 039 Stand van zaken opvang vluchtelingen uit Oekraïne
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/12/2022
 • RIB 22 038 Samenwerkingsovereenkomst H5
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/12/2022
 • RIB 22 040 Station Rijswijk
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 4/12/2022
 • RIB 22 037 Rapportage Transformatiefonds & Regionale samenwerking uitvoering Jeugdwet
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/8/2022
 • RIB 22 036 Rapportage onderzoek Baker Tilly parkeerketen
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 3/29/2022
 • RIB 22 035 Betaald parkeren Pauwhof
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 3/28/2022
 • RIB 22 034 Tijdelijke huisvesting clienten Fonteynenburg aan Huis te Landelaan
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/15/2022
 • RIB 22 033 Wijziging kindregelingen
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/11/2022
 • RIB 22 032 Voortgang opvang vluchtelingen Oekraine
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/8/2022
 • RIB 22 029 Voortgang actieplan Rijswijk Schoon
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/8/2022
 • RIB 22 028 Actualiteiten rond de jeugdbescherming
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 3/8/2022
 • RIB 22 030 Uitvoering motie Maatwerk bij de Kostendelersnorm
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/8/2022
 • RIB 22 031 Voetgangersbrug Prinses Beatrixlaan
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 3/8/2022
 • RIB 22 027 Gebiedsprogramma Muziekbuurt
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 3/3/2022
 • RIB 22 026 Vluchtelingen uit Oekraïne
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 2/25/2022
 • RIB 22 025 Actualisatie van de woonvisie / Stand van zaken
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 2/24/2022
 • RIB 22 024 Stand van zaken Beleidskader Subsidies
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 2/22/2022
 • RIB 22 021 Normenkader 2021
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/22/2022
 • RIB 22 022 Voortgang ondersteuning ontwikkeling bunkercomplex Overvoorde
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 2/22/2022
 • RIB 22 023 H5 Inkoopstrategie Ondersteuning - uitwerking strategische thema's
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/21/2022
 • RIB 22 020 Fietsparkeren - Tussentijdse rapportage pop up-stalling Oud Rijswijk
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/17/2022
 • RIB 22 019 MRDH - Proces herijkingen ‘OV en corona’ 2022
 • MRDH
 • Jeffrey Keus
 • 2/15/2022
 • RIB 22 018 Intentieovereeenkomst recht van opstal met Zonnecollectief Rijswijk voor de Altis
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/10/2022
 • RIB 22 017 Rijswijkse inclusie agenda
 • College van B&W
 • Johanna Besteman