(RIB) Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 4/18/2024
 • RIB 24 028 Don Bosco
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 4/10/2024
 • RIB 24 027 Oplegger RIB planschade Marie Curie
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 4/9/2024
 • RIB 24 025 Standpunt Rijswijk inzake HTM Vervoerplan 2025
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 4/9/2024
 • RIB 24 026 Kadernota DEF
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 3/21/2024
 • RIB 24 023 Event Plaza
 • college van benw
 • Huri Sahin
 • 3/21/2024
 • RIB 24 024 Conceptvoorstel opkoopbescherming Rijswijk
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 3/20/2024
 • RIB 24 022 Vaststelling Grondexploitaties Sion - 't Haantje Twaalfde herziening, 2024 Pasgeld 2024
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 3/19/2024
 • RIB 24 021 Onderzoek Ruimte voor de buitensport
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/19/2024
 • RIB 24 020 ENSIA-verantwoording 2023
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 3/14/2024
 • RIB 24 019 Invoering gereguleerd parkeren Havenkwartier
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 3/12/2024
 • RIB 24 018 Tweede actualisatie Bovenregionaal plan JeugdhulpPlus
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/11/2024
 • RIB 24 017 Evaluatie jaarwisseling 2023-2024
 • college van benw
 • Huri Sahin
 • 3/6/2024
 • RIB 24 016 Toetreding decentrale overheden als aandeelhouder in Stedin
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 3/6/2024
 • RIB 24 015 Vervanging wethouder L.I. Bentvelzen gedurende zwangerschapsverlof
 • college van benw
 • 3/5/2024
 • RIB 24 014 Grip en Sturing op de jeugdhulpkosten
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/22/2024
 • RIB 24 013 Actieplan preventief jeugdbeleid 2024
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/13/2024
 • RIB 24 011 Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ)
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 2/13/2024
 • RIB 24 012 Uitvoeringsprogramma Uitvoerings- en Handhavingstaken (U&H-taken) 2024 gemeente Rijswijk
 • college van benw
 • Huri Sahin
 • 2/6/2024
 • RIB 24 010 Nieuwkomers
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 2/6/2024
 • RIB 24 009 Caseloadverlaging Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/1/2024
 • RIB 24 007 toegankelijkheid Huis van de stad
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/1/2024
 • RIB 24 008 verkeersmaatregelen Van Rijnweg- van der Kooijweg
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 1/30/2024
 • RIB 24 006 Managementletter accountant 2023
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 1/30/2024
 • RIB 24 005 Project Lood
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 1/17/2024
 • RIB 24 004 reglement van orde BW 2024
 • college van benw
 • Huri Sahin
 • 1/16/2024
 • RIB 24 003 Allonge behorende bij de Rijswijkse Prestatieafspraken 2022-2025
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 1/10/2024
 • RIB 24 002 onderwijs en arbeidsmarkt
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/10/2024
 • RIB 24 001 voortgang projecten onderwijshuisvesting op programmaniveau aanpassingen
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/21/2023
 • RIB 23 132 Clientervaringsonderzoek Wmo 2022
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/21/2023
 • RIB 23 133 Project voorzieningenniveau Rijswijk
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 12/21/2023
 • RIB 23 130 Afschrift brief Reactie op verzoek COA
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 12/21/2023
 • RIB 23 131 Gebiedspaspoort en onderhoud De Voorde
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 12/13/2023
 • RIB 23 125 Ontwerpbestemmingsplan ING-blok
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 12/13/2023
 • RIB 23 124 Ontwerp bestemmingsplan Pasgeld Oost
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 12/13/2023
 • RIB 23 129 Campus At the Park
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 12/13/2023
 • RIB 23 126 Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid CID-Binckhorst
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 12/13/2023
 • RIB 23 127 Ontwerp Te Werve Oost
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 12/13/2023
 • RIB 23 128 ontwerp PPP 2e ged. herziening betonmortelcentrale
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 12/7/2023
 • RIB 23 123 motie verplaatsing oorlogsmonument 1940-1945
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 12/5/2023
 • RIB 23 121 Aflossing termijn geldlening Museum Rijswijk 2023
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 12/5/2023
 • RIB 23 120 Raadsinformatiebrief uitvoering leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer door vervoerder Noot
 • college van benw
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/5/2023
 • RIB 23 122 Rijswijkse prestatieafspraken 2024-2025 met woningcorporatie Habion
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 11/28/2023
 • RIB 23 119 Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen
 • college van benw
 • Werner van Damme
 • 11/22/2023
 • RIB 23 118 Woningisolatie Rijswijk 2024
 • college van benw
 • Mark Wit
 • 11/21/2023
 • RIB 23 116 Update uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 11/21/2023
 • RIB 23 117 Raadsinformatiebrief Schoolmaaltijden
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 11/14/2023
 • RIB 23 115 eerste fase Omgevingsvisie Rijswijk
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 11/14/2023
 • RIB 23 110 Havenmeester en UrbanParks ter inzage
 • college van benw
 • Armand van de Laar
 • 11/14/2023
 • RIB 23 113 programma vernieuwing financiële dienstverlening
 • college van benw
 • Gijs van Malsen
 • 11/14/2023
 • RIB 23 111 Vaststelling van het definitief inrichtingsplan herinrichting Lindelaan
 • college van benw
 • Mark Wit