(RIB) Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 3/21/2023
 • RIB 23 024 Aanwijzen actiegebied t.b.v. herstructurering Te Werve Oost
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 3/21/2023
 • RIB 23 028 Voortgang uitvoeringsprogramma fase 1 Landgoederenzone Rijswijk
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 3/21/2023
 • RIB 23 029 Adhesiebetuiging bouwstroom Haaglanden
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 3/21/2023
 • RIB 23 027 Verstrekte en meerjarig toegezegde subsidies boven 100.000 in 2021
 • College van B&W
 • Werner van Damme
 • 3/21/2023
 • RIB 23 026 Stand van zaken Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/21/2023
 • RIB 23 030 Ontwerpbestemmingsplan ''Standplaats Molenhof Rijswijk
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/21/2023
 • RIB 23 025 Start verkenning ontwikkeling warmtenet
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 3/17/2023
 • RIB 23 022 Wensen en bedenkingen college op initiatiefvoorstel Evenementen en activiteitenkalender
 • College van B&W
 • Werner van Damme
 • 3/17/2023
 • RIB 23 023 Geheimhouding Vaststelling Grondexploitatie Sion - 't Haantje Elfde herziening, 2023
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/16/2023
 • RIB 23 021 Geheimhouding Budgetten Investeringsagenda IPP Haaglanden
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/14/2023
 • RIB 23 019 Beleidsplan openbare verlichting
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 3/14/2023
 • RIB 23 020 Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen in hotel Best Western
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 3/13/2023
 • RIB 23 018 Resultaat bodemonderzoek naar lood in de bodem volkstuinen
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 3/10/2023
 • RIB 23 017 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel extra investeringskrediet Huis van de Stad fase 2
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/10/2023
 • RIB 23 016 Intentieovereenkomst Centrum Flexibel Wonen Rijswijk en Beleidsregels tijdelijke en flexibele woonvormen in de Plaspoelpolder
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 3/8/2023
 • RIB 23 015 Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 3/7/2023
 • RIB 23 014 Regionaal Risicoprofiel Haaglanden 2023 en Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en crisisbeheersing 2023-2026
 • College van B&W
 • Huri Sahin
 • 2/24/2023
 • RIB 23 012 Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 2/24/2023
 • RIB 23 013 Vaststelling Nota van Uitgangspunten Te Werve Oost
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 2/21/2023
 • RIB 23 011 Concept Huisvestingsverordening 2023
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 2/21/2023
 • RIB 23 010 Spelregels Groene Initiatieven
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 2/16/2023
 • RIB 23 008 Ambitiedocument Prinses Beatrixlaan
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 2/16/2023
 • RIB 23 009 Ontwerp bestemmingsplan Godfried Bomansstraat
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 2/14/2023
 • RIB 23 007 Jaarplan 2023 Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden
 • College van B&W
 • Huri Sahin
 • 1/31/2023
 • RIB 23 004 Voorontwerp bestemmingsplan “SionParck”
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/31/2023
 • RIB 23 005 Plan van Aanpak Omgevingsvisie Rijswijk
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 1/31/2023
 • RIB 23 006 Ontwerpbestemmingsplan ''Harbourpark''
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/24/2023
 • RIB 23 003 Ontwerpbestemmingsplan ‘’Verleggen gastransportleiding Van der Kooijweg''
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/23/2023
 • RIB 23 002 Managementletter 2022
 • College van B&W
 • Werner van Damme
 • 1/18/2023
 • RIB 23 001 Verlengen regiovisie huiselijk geweld en kennisnemen van het plan van aanpak versterken lokale team
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/22/2022
 • RIB 22 105 Pop-up fietsstalling Oud Rijswijk
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 12/22/2022
 • RIB 22 106 Afgegeven aanleg vergunning WarmtelinQ deeltracé A4-Den Haag
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 12/22/2022
 • RIB 22 104 Toekomstbeeld Vlietzone
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 12/20/2022
 • RIB 22 101 Ontwikkelingen Jeugdhulpregio Haaglanden H10
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/20/2022
 • RIB 22 100 Evaluatie Happy Fit 0-100 2021
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 12/20/2022
 • RIB 22 102 4e voortgangsrapportage Groot Project Organisatieontwikkeling
 • College van B&W
 • Werner van Damme
 • 12/20/2022
 • RIB 22 103 Rapport Second opinion MIRT Verkenning CID Binckhorst Zeef 1
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 12/16/2022
 • RIB 22 099 Subsidie centrum voor flexibel wonen Rijswijk
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 12/15/2022
 • RIB 22 097 Geheimhouding ontwikkelingen JeugdhulpPlus
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/15/2022
 • RIB 22 098 Eerste herziene versie Rijswijkse Prestatieafspraken 2022-2025
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 12/13/2022
 • RIB 22 096 Stand van zaken transformatie azc naar flexwonen
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 12/8/2022
 • RIB 22 095 Verantwoording 2021 over DigiD en Suwinet
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 12/7/2022
 • RIB 22 094 Terugkoppeling resultaten afvalscheiding, mogelijkheden toekomst afvalscheiding en evaluatie grof vuil en nascheiding
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 12/7/2022
 • RIB 22 093 Uitvoeringsagenda welzijn 2023-2025
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 12/7/2022
 • RIB 22 092 Prognose BUIG resultaat 2022
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/29/2022
 • RIB 22 091 Beëindiging bouwvrijstellling stikstof voor Rijswijk
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 11/29/2022
 • RIB 22 090 Raadsrapportage Sociaal domein 2021
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/23/2022
 • RIB 22 089 Invulling steun, herstel en vernieuwing lokale culturele infrastructuur 2022
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 11/18/2022
 • RIB 22 088 Terugkoppeling BO MIRT 10 november 2022
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 11/17/2022
 • RIB 22 087 Hernieuwde analyse ontsluiting Hofstede
 • College van B&W
 • Armand van de Laar