Toezeggingen aan de raad

AgendapuntPortefeuillehouderTitelDeadlineAfgedaanDatum afdoeningVoorstel tot afdoening
 • Jeffrey Keus
 • Derving Eneco-dividendinkomsten
 • 11/7/2019
 • Michel Bezuijen
 • Bestuderen aanpak Weesauto's
 • Bas Verkerk
 • Wegwerpplastic bij evenementen
 • 12/24/2019
 • Michel Bezuijen
 • Prikkelarme dag Rijswijkse Kermis
 • 11/1/2019
 • 3/30/2020
 • Larissa Bentvelzen
 • Ecologische afbakening voor ganzen in Wilhelminapark
 • 7/1/2022
 • Björn Lugthart
 • Toepassing van 30 km in heel Rijswijk
 • 8/1/2022
 • Larissa Bentvelzen
 • Buurtgezinnen
 • 12/21/2021
 • 12/7/2021
 • Johanna Besteman
 • Inschrijven voor een woning vanaf 16 jaar
 • 2/1/2022
 • Larissa Bentvelzen
 • Extern bureau mee laten kijken met Kadernota Jeugd
 • 8/1/2022
 • Larissa Bentvelzen
 • Gesprek met Florence over over zwembad Steenvoorde
 • 12/31/2021
 • 12/7/2021
 • Bas Verkerk
 • Inzet van communicatie middelen en de lokale media
 • 2/1/2022
 • Bas Verkerk
 • Notitie inkoop mediabeleid
 • 1/31/2022
 • Björn Lugthart
 • Kostenuitwerking wandelroute RijswijkBuiten - Bogaard
 • 1/1/2023
 • Bas Verkerk
 • Inzet van wijkagenten
 • 2/1/2022
 • 11/26/2021
 • Larissa Bentvelzen
 • Crew in Oud-Rijswijk
 • 3/1/2022
 • Bas Verkerk
 • Fiscalisering van boetes
 • 2/1/2022
 • Björn Lugthart
 • Plaatsing van fietsennietjes
 • 11/30/2021
 • 11/30/2021
 • Johanna Besteman
 • Toekennen woningen aan Rijswijkers
 • 2/1/2022
 • Jeffrey Keus
 • Wandelpad RijswijkBuiten-Bogaard, meenemen in onderzoek
 • Björn Lugthart
 • Plaatsen fietsennietjes
 • 1/31/2022
 • 11/30/2021
 • Björn Lugthart
 • Inzichtelijk maken voortgang ontwikkeling Dienstverlening
 • 11/19/2021
 • 11/22/2021
 • Björn Lugthart
 • Voorstel m.b.t. haalbaarheid van sporthallen en behoeften/haalbaarheid van sport in het algemeen
 • 12/31/2021
 • Björn Lugthart
 • Kostenraming parkeergarage
 • Bas Verkerk
 • Onderzoek Geheim van Rijswijk
 • Bas Verkerk
 • Handhaving parkeerplaats De Schilp
 • Jeffrey Keus
 • Tramremise
 • Jeffrey Keus
 • No regret Binckhorst
 • 8/1/2022
 • Jeffrey Keus
 • Communicatie Binckhorst
 • Jeffrey Keus
 • Visualisaties herinrichting Geestbrugweg
 • Jeffrey Keus
 • Informatie over toepassing Waterstof in Rijswijk
 • 3/10/2020
 • Larissa Bentvelzen
 • Voorbereiden discussie met nieuwe raad over waar we wel en niet van zijn in de jeugdzorg
 • 3/31/2022
 • Johanna Besteman
 • Nieuwe sociale woonvormen
 • Björn Lugthart
 • Toegankelijker maken van de gemeentelijke website
 • 11/8/2021
 • Björn Lugthart
 • Direct Duidelijk communiceren
 • 12/1/2021
 • Johanna Besteman
 • Onderzoek naar leeftijdsverlaging jongeren Woonnet Haaglanden
 • Bas Verkerk
 • Overlast jongeren
 • Larissa Bentvelzen
 • Burenhulp
 • Armand van de Laar
 • Meenemen van al het grofvuil
 • Björn Lugthart
 • Herijken eerder onderzoek tekorten zalen binnensport
 • Bas Verkerk
 • Fiscaliseren van "hufterboetes"
 • Björn Lugthart
 • Evaluatie deelscooters
 • Bas Verkerk
 • Mobiele cameratoezicht op hotspots
 • Bas Verkerk
 • Overlast door samenscholing
 • Larissa Bentvelzen
 • Onderzoek naar afvalstoffenheffing
 • Björn Lugthart
 • Financiele situatie Huis van de Stad
 • Jeffrey Keus
 • Investeringskader Eneco-gelden
 • 10/31/2020
 • Armand van de Laar
 • Opschoning park Schoonoord
 • Johanna Besteman
 • Stichting omroep Rijswijk
 • Jeffrey Keus
 • Verzoek motie burgerberaad (GL) doorzetten aan RES-organisatie
 • Jeffrey Keus
 • Investeringsfonds energietransitie meenemen in investeringskader Eneco-gelden