Moties

DatumTitelPortefeuillehouderStatusEinddatumVoorstel tot afdoeningAfgedaan
 • 7/4/2023
 • Motie - Aanbevelingen groenbeleidsplan (GL PG&R PvdA D66 CU)
 • Mark Wit
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Participatie leidraad (GL CU PG&R VdA D66 BvR)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Groot project CID Binckhorst (VVD)
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie van treurnis (Wij. CDA RB)
 • Werner van Damme
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Leefbaarheid voor woningbouw (Wij. CDA RB CU PG&R)
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Geef meer ruimte in uw principe voor de personenauto (RB)
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Menstruatie armoede (Wij PGenR PvdA D66)
 • Gijs van Malsen
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Afkeuring gevoerde beleid (RB)
 • Gijs van Malsen
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Onbeperkt meedoen (GL PG&R PvdA CU)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Kopen mogelijk maken voor starters (Wij. CU)
 • Gijs van Malsen
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Hek rond speelzone Wilhelminapark (Wij BVR PG&R)
 • Mark Wit
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Visie op volkshuisvesting (GL PvdA D66)
 • Gijs van Malsen
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Transparantie in financiën (Wij. CDA RB CU PG&R
 • Werner van Damme
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Gemeentelijk diversiteit en inclusiebeleid tot norm maken (PG&R D66 PvdA)
 • Huri Sahin
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Monitor duurzaamheid (GL Wij. Rijswijk PvdA CU D66 VVD PG&R)
 • Mark Wit
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Amendementen in jaarstukken (CDA RB Wij. CU PG&R)
 • Werner van Damme
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Structureel gezonde financiën voor Rijswijk (D66 CDA Wij. PG&R)
 • Werner van Damme
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Bouwen voor de toekomst (D66 CU PG&R)
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Verhalen van de €500.000,- (RB)
 • Gijs van Malsen
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Aanpak verkeersasociaal gedrag (CDA RB VVD PG&R Wij D66)
 • Huri Sahin
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Bestemmingsreserves (VVD)
 • Werner van Damme
 • Aangenomen
 • 4/18/2023
 • Motie Vreemd GL CU PvdA - Aanvullende klimaatmaatregelen
 • Mark Wit
 • Ingetrokken
 • 4/18/2023
 • Motie VVD D66 PvdA CU BvR PG&R - GREX
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 4/18/2023
 • Motie CU VVD D66 PG&R GL PvdA - Sinterklaasintocht 2023
 • Werner van Damme
 • Aangenomen
 • 4/18/2023
 • Motie D66 GL CDA PvdA Wij. Rijswijk - Niet morrelen aan kwaliteit Rijswijk Buiten
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 4/18/2023
 • Motie Vreemd RB - Tegen verpaupering
 • Mark Wit
 • Ingetrokken
 • 4/18/2023
 • Motie RB - Onderzoek leasen of kopen
 • Werner van Damme
 • Verworpen
 • 3/21/2023
 • Motie RB BvR - In Rijswijk is ruimte voor verschillen
 • Werner van Damme
 • Verworpen
 • 3/21/2023
 • Motie D66 PvdA - Schoolmaaltijd
 • Gijs van Malsen
 • Ingetrokken
 • 3/21/2023
 • Motie Wij Rijswijk - Kleine vergoeding deelnemende ervaringsdeskundigen
 • Gijs van Malsen
 • Aangenomen
 • 2/21/2023
 • Motie RB - Onderzoek naar behoefte percentageregeling kunst
 • Mark Wit
 • Verworpen
 • 2/21/2023
 • Motie Vreemd Rijswijks Belang - Symbolische naam voor het skatepark aan de Treubstraat
 • Mark Wit
 • Ingetrokken
 • 1/24/2023
 • Motie Vreemd RB - Gastvrije gemeente
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 12/20/2022
 • Motie GL PvdA CU BvR RB PGenR Wij.Rijswijk D66 - De gemeente is geen bedrijf
 • Werner van Damme
 • Aangenomen
 • 12/20/2022
 • Motie Vreemd D66 CU PvdA - Fietsers in Rijswijk
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 12/20/2022
 • Motie Vreemd CDA VVD Wij. Rijswijk RB - Naar een doordachte regionale mobiliteitsvisie
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 12/20/2022
 • Motie Vreemd BVR - Strooizout
 • Mark Wit
 • Ingetrokken
 • 12/20/2022
 • Motie Vreemd Wij. Rijswijk - Help de inwoners halte Treubstraat
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 11/8/2022
 • Motie vreemd aan de orde - CU - Warme winter 2022
 • Mark Wit
 • Verworpen
 • 11/8/2022
 • Motie vreemd aan de orde - BvR PvdA D66 - Chippen katten
 • Larissa Bentvelzen
 • Ingetrokken
 • 11/8/2022
 • Motie PvdA CDA GroenLinks D66 - Naar een dementie-vriendelijke gemeente
 • Gijs van Malsen
 • Aangenomen
 • 11/8/2022
 • Motie vreemd aan de orde - BvR PvdA D66 - Chippen katten
 • Larissa Bentvelzen
 • Ingetrokken
 • 11/8/2022
 • Motie CDA - Ook steun voor huishoudens met (lagere) middeninkomens vanwege hoge energieprijzen
 • Gijs van Malsen
 • Verworpen
 • 11/8/2022
 • Motie RB - Wildgroei plaatsing kwetsbare doelgroep
 • Larissa Bentvelzen
 • Ingetrokken
 • 11/8/2022
 • Motie VVD - Rijswijk is geen pinautomaat
 • Werner van Damme
 • Verworpen
 • 11/8/2022
 • Motie RB - Aanpassen aanbiedtijden
 • Mark Wit
 • Overgenomen
 • 11/8/2022
 • Motie CDA D66 BvR GroenLinks - Inwoners uitnodigen voor raadsvergaderingen
 • Huri Sahin
 • Aangenomen
 • 11/8/2022
 • Motie BvR - Mobiel cameratoezicht
 • Bas Verkerk
 • Ingetrokken
 • 11/8/2022
 • Motie Wij. Rijswijk - Een bak op de juiste plek
 • Mark Wit
 • Aangenomen
 • 11/8/2022
 • Motie Wij. Rijswijk PvdA CDA - Waardering alle vrijwilligers van Rijswijk
 • Gijs van Malsen
 • Aangenomen