Moties

DatumTitelPortefeuillehouderStatusEinddatumVoorstel tot afdoeningAfgedaan
 • 2/27/2024
 • Motie - Pas ingrijpen als er zichtbaar en feitelijk een waterbedeffect is vastgesteld (RB)
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 2/27/2024
 • Motie - Parkeerpas kerkgangers Oud Rijswijk (CU CDA)
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 2/27/2024
 • Motie - Neem parkeeroverlast die ontstaat door keuzes bij gebiedsontwikkelingen serieus - (PvdA GL BVR VVD CU)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 1/30/2024
 • Motie - Multifunctionele sportzaal Marimba (BVR RB Wij. PG&R)
 • Larissa Bentvelzen
 • Aangenomen
 • 12/14/2023
 • Motie - Een geluid tegen verkeersaso's (D66 VVD RB CDA CU)
 • Huri Sahin
 • Aangenomen
 • 12/14/2023
 • Motie - Onderzoeken mogelijke wantoestanden straatverkopers (RB)
 • Huri Sahin
 • Ingetrokken
 • 12/14/2023
 • Motie - Grofvuil tegen betaling laten ophalen terugdraaien (PG&R)
 • Mark Wit
 • Ingetrokken
 • 12/12/2023
 • Motie van treurnis (RB)
 • Gijs van Malsen
 • Ingetrokken
 • 12/12/2023
 • Motie - Structurele opvang asielzoekers in Rijswijk (D66 CU)
 • Gijs van Malsen
 • Verworpen
 • 11/7/2023
 • Motie 7 - Uitgaven en inkomsten in evenwicht (CDA RB Wij Rijswijk)
 • Werner van Damme
 • Verworpen
 • 11/7/2023
 • Motie - Meer FTE voor de politie (RB)
 • Huri Sahin
 • Ingetrokken
 • 11/7/2023
 • Motie - Voorzieningen op orde (Rijswijks Belang en Wij Rijswijk)
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 11/7/2023
 • Motie 4.4 - Lobby naar het Rijk voor een vergoeding uitgeschreven boetes (Rijswijks Belang)
 • Huri Sahin
 • Verworpen
 • 11/7/2023
 • Motie 2- Mantelzorg van wantrouwen naar vertrouwen (BVR D66)
 • Gijs van Malsen
 • Aangenomen
 • 11/7/2023
 • Motie 3 - Meer aandacht voor de (P) auto (RB)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 11/7/2023
 • Motie 4.8 - Onderzoek realisatie Klimbos (BVR)
 • Mark Wit
 • Ingetrokken
 • 11/7/2023
 • Motie 4.10 Herinrichting Herenstraat (VVD P&GR BVR)
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 11/7/2023
 • Motie 4.11 Subsidieplafonds begroting 2024-2027 ( VVD BVR)
 • Werner van Damme
 • Ingetrokken
 • 11/7/2023
 • Motie 5 - Zet Rijswijk op de kaart (Rijswijks Belang)
 • Mark Wit
 • Verworpen
 • 11/7/2023
 • Motie 4.6 - Eren historie van Rijswijk met straatnamen in Pasgeld en Havenkwartier (BVR D66)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 11/7/2023
 • Motie 6 - Verruiming giften in de bijstand tot 1800 euro (PvdA GL D66)
 • Larissa Bentvelzen
 • Aangenomen
 • 9/21/2023
 • Motie Vreemd - Veilige Van Rijnweg (GL D66 PvdA VVD BvR)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 9/21/2023
 • Motie - Zorg voor goed openbaar vervoer in RijswijkBuiten (GL D66 PvdA)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 9/21/2023
 • Motie - Realiseer Bos- en Parklopers in Pasgeld West (D66 Wij. GL PvdA PG&R)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Structureel gezonde financiën voor Rijswijk (D66 CDA Wij. PG&R)
 • Werner van Damme
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Bouwen voor de toekomst (D66 CU PG&R)
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Amendementen in jaarstukken (CDA RB Wij. CU PG&R)
 • Werner van Damme
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Verhalen van de €500.000,- (RB)
 • Gijs van Malsen
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Aanpak verkeersasociaal gedrag (CDA RB VVD PG&R Wij D66)
 • Huri Sahin
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Sanitaire voorziening bij het skatepark (RB)
 • Mark Wit
 • Ingetrokken
 • 7/4/2023
 • Motie - Bestemmingsreserves (VVD)
 • Werner van Damme
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Afkeuring gevoerde beleid (RB)
 • Gijs van Malsen
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Geef meer ruimte in uw principe voor de personenauto (RB)
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Leefbaarheid voor woningbouw (Wij. CDA RB CU PG&R)
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Preventief fouilleren (VVD)
 • Huri Sahin
 • Ingetrokken
 • 7/4/2023
 • Motie - Onbeperkt meedoen (GL PG&R PvdA CU)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Kopen mogelijk maken voor starters (Wij. CU)
 • Gijs van Malsen
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Aanbevelingen groenbeleidsplan (GL PG&R PvdA D66 CU)
 • Mark Wit
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Visie op volkshuisvesting (GL PvdA D66)
 • Gijs van Malsen
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Monitor duurzaamheid (GL Wij. Rijswijk PvdA CU D66 VVD PG&R)
 • Mark Wit
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Transparantie in financiën (Wij. CDA RB CU PG&R
 • Werner van Damme
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Gemeentelijk diversiteit en inclusiebeleid tot norm maken (PG&R D66 PvdA)
 • Huri Sahin
 • Verworpen
 • 7/4/2023
 • Motie - Geen financiële drempels in voorschoolse peuteropvang (PvdA D66 GL PG&R CU)
 • Larissa Bentvelzen
 • Ingetrokken
 • 7/4/2023
 • Motie - Menstruatie armoede (Wij PGenR PvdA D66)
 • Gijs van Malsen
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Neem politieke partijen en haar besluiten serieus (RB)
 • Huri Sahin
 • Ingetrokken
 • 7/4/2023
 • Motie - Een sterke positie voor Don Bosco (PvdA GL)
 • Gijs van Malsen
 • Ingetrokken
 • 7/4/2023
 • Motie - Participatie leidraad (GL CU PG&R VdA D66 BvR)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Hek rond speelzone Wilhelminapark (Wij BVR PG&R)
 • Mark Wit
 • Aangenomen
 • 7/4/2023
 • Motie - Meer toezicht station Rijswijk (RB)
 • Huri Sahin
 • Ingetrokken
 • 7/4/2023
 • Motie - Groot project CID Binckhorst (VVD)
 • Armand van de Laar
 • Verworpen