Moties

DatumTitelPortefeuillehouderStatusEinddatum
 • 12/17/2019
 • Motie van Open house naar safe house
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 12/17/2019
 • Motie gelijktijdig aan alle H10 raden stukken aanbieden
 • Larissa Bentvelzen
 • Aangenomen
 • 12/17/2019
 • Motie Mobiliteitstransitiefonds Verstedelijking (In de Bogaard)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 12/17/2019
 • Motie evaluatie GR H10 Inkoopbureau
 • Larissa Bentvelzen
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Motie III Zero based begroten met burgers
 • Jeffrey Keus
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • Motie XIII Onderhoud en energiemaatregelen in plaats van nieuwbouw sociale sector
 • Armand van de Laar
 • Overgenomen
 • 11/7/2019
 • Motie XVII help ouderen in het gemeentehuis/ Huis vd Stad
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 11/7/2019
 • Motie XVI openbaar vervoer terug voor 4000 inwoners uit de Muziekbuurt
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Motie II Inclusief beleid zonder uitsluiting
 • Johanna Besteman
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • Motie V eerlijke verdeling lokale lasten
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • Motie XII Stopzetten overeenkomst met Groot Rijswijk
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Motie IX Basis op orde
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie IV Donker waar het kan, licht waar het moet
 • Armand van de Laar
 • Overgenomen
 • 11/7/2019
 • Motie VI Gericht voorkomen is beter dan genezen
 • Larissa Bentvelzen
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Motie VIII Concrete maatregelen t.b.v. kostenbeheersing in het Sociaal Domein
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • Motie XV inhuur externe voorzitters minimaliseren
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie XI Optimale combin atie governa nce en beleid bij Avalex
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie VII Afvalstoffen heffing b eperken tot inflatiepercentage
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • Motie X Parkeerreserve en mobiliteitsvisie
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie I buurthuiskamers
 • Johanna Besteman
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie XIV Betaalbare woningen voor leraren, verplegers en politieagenten
 • Armand van de Laar
 • Overgenomen
 • 9/24/2019
 • Motie Doorontwikkeling subsidieregister
 • Jeffrey Keus
 • Overgenomen
 • 9/24/2019
 • Help Museum Bescherming Bevolking
 • Armand van de Laar
 • Overgenomen
 • 9/24/2019
 • Gaat Rijswijk meer doen voor mindervaliden?
 • Johanna Besteman
 • Overgenomen
 • 7/9/2019
 • IX Motie "OZB is geen financiële reddingsboei"
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 7/9/2019
 • I Slagkracht ambtelijke organisatie
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 7/9/2019
 • V Motie "Ooievaarspas bewoners azc Rijswijk
 • Larissa Bentvelzen
 • Verworpen
 • 7/9/2019
 • 7/9/2019
 • II Motie Stofkam
 • Jeffrey Keus
 • Overgenomen
 • 7/9/2019
 • XIV Motie "behoud innovatiebudget Sociaal Domein"
 • Larissa Bentvelzen
 • Ingetrokken
 • 7/9/2019
 • III Motie Weesauto's
 • Michel Bezuijen
 • Ingetrokken
 • 7/9/2019
 • 7/9/2019
 • XVII Motie "Parkmanagement in de Plaspoelpolder"
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 7/9/2019
 • VIII Motie "Excellente dienstverlening met gezonde bedrijfsvoering"
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 7/9/2019
 • XI Motie "Gooi geen 3 ton in de afvalcontainer"
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/9/2019
 • XII Motie "Voorbereid op verkoop Enenco"
 • Jeffrey Keus
 • Overgenomen
 • 7/9/2019
 • VI Motie "Weg met wegwerpplastic"
 • Michel Bezuijen
 • Ingetrokken
 • 7/9/2019
 • VII Motie "Bereidheid opvang vluchtielingen"
 • Johanna Besteman
 • Ingetrokken
 • 7/9/2019
 • 7/9/2019
 • XIX Motie "Arbeid als beste zorg"
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 7/9/2019
 • XVIII Motie "Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar"
 • Overgenomen
 • 7/9/2019
 • XXI Motie "Nu nog geen definitieve vervaardiging is gegeven voor het kunstwerk"
 • Johanna Besteman
 • Verworpen
 • 7/9/2019
 • 7/9/2019
 • XX Motie "Hand op de knip"
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/9/2019
 • 7/9/2019
 • IV Motie "Maak loket Stadskracht interactiever"
 • Larissa Bentvelzen
 • Ingetrokken
 • 7/9/2019
 • 7/9/2019
 • XIII Motie "Kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen"
 • Armand van de Laar
 • Overgenomen
 • 10/15/2019
 • 7/9/2019
 • XVI Motie "Speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar en ouder"
 • Jeffrey Keus
 • Overgenomen
 • 7/9/2019
 • X Motie "Geen compensatie van de prijsstijgingen bij subsdies 2019-2020"
 • Jeffrey Keus
 • Ingetrokken
 • 5/21/2019
 • “Parkeren Huis van de Stad (2)”
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 2/1/2021
 • 5/21/2019
 • Integrale parkeer en verkeersaanpak in relatie tot de buitenruimte Huis van de Stad aan de Generaal Spoorlaan
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 5/21/2019
 • Tijd om het stokje over te dragen…..
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 5/21/2019
 • 5/21/2019
 • Sluiting AZC
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 7/1/2021
 • 3/5/2019
 • Regenbooggemeente
 • Overgenomen
 • 2/5/2019
 • motie Beeindiging contract COA
 • Michel Bezuijen
 • Ingetrokken