Moties

DatumTitelPortefeuillehouderStatusEinddatum
 • 7/7/2020
 • X. Motie PvdA en GL - Voorkom nieuwe armoede onder kinderen
 • Johanna Besteman
 • Overgenomen
 • 7/7/2020
 • XVI. Motie Beter voor Rijswijk - Veilige zebrapaden
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • XI. Motie PvdA GL Wij en D66 - Proef met basisbaan in Rijswijk
 • Johanna Besteman
 • Aangenomen
 • 7/7/2020
 • IX Motie CDA - Jeugdzorg kaderdebat 2020 definitief 070720
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 7/7/2020
 • XXI. Motie GL D66 PvdA Wij. GBR - Slagenlandschap Landschapsmonument
 • Armand van de Laar
 • Overgenomen
 • 7/7/2020
 • VII Motie Innovatiefonds
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 7/7/2020
 • IV Motie GL Wij. PvdA - Leefbaarheid en welzijn in omgevingsvisie
 • Armand van de Laar
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • XX. Motie GL - Vegetarisch is de Standaard
 • Larissa Bentvelzen
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • XXII. Motie parkeren geen melkkoe
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 7/7/2020
 • XIX. Motie help de culturele sector
 • Johanna Besteman
 • Overgenomen
 • 7/7/2020
 • XII. Motie PvdA GL D66 en WIJ Jeugdparticipatie
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 7/7/2020
 • V Motie VVD RHC 7 juli 2020
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • XVIII. Motie Beter voor Rijswijk - Hekken Endezant 2020
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 7/7/2020
 • III Motie GL D66 GBR RB- Deelvoertuigcoöperaties
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 7/7/2020
 • VI Motie VVD Passende en gewenste financiering in de jeugdhulp
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 7/7/2020
 • XVII. Motie Beter voor Rijswijk - Veilige wandelroute
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • I. Motie Tijdige en passende jeugdhulp
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 7/7/2020
 • XV. Motie RB - Bevries de % regeling voor kunst in de openbare ruimte
 • Johanna Besteman
 • Ingetrokken
 • 7/7/2020
 • II Motie Rijswijk voor 14
 • Larissa Bentvelzen
 • Verworpen
 • 7/7/2020
 • XIV. Motie RB - Extern inhuren als het echt niet anders kan en niet oneindig laten doorlopen
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 7/2/2020
 • Motie Pasgeld en waterberging
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 7/2/2020
 • Motie ook meekoppelkansen voor jongeren
 • 7/2/2020
 • Motie ook meekoppelkansen voor jongeren
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 7/2/2020
 • Motie verbreding A4 mag niet leiden tot meer overlast langs de Beatrixlaan
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 7/2/2020
 • Motie 1 uitbreiding wegennet mag niet leiden tot meer vervuiling
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 3/3/2020
 • Motie 1 afstemming over de lijn door het midden
 • Jeffrey Keus
 • Ingetrokken
 • 3/3/2020
 • Motie II Afstemming Warmtetransitie Rijswijk op warmtevoorziening Leiding Door het Midden (Hierna LDM).
 • Jeffrey Keus
 • Ingetrokken
 • 3/3/2020
 • Motie III ETSP Routekaart Eigenaren Woningen v1.0
 • Jeffrey Keus
 • Ingetrokken
 • 2/4/2020
 • Motie Avalex (vreemd aan de orde van de dag)
 • Armand van de Laar
 • Overgenomen
 • 2/4/2020
 • Motie Excuses Mitsubishi
 • Jeffrey Keus
 • Ingetrokken
 • 2/4/2020
 • Bij Verkoop Eneco aandelen ook Rijswijkse inwoners betrekken bij het voordeel.
 • Jeffrey Keus
 • Ingetrokken
 • 12/17/2019
 • Motie evaluatie GR H10 Inkoopbureau
 • Larissa Bentvelzen
 • Aangenomen
 • 12/17/2019
 • Motie Mobiliteitstransitiefonds Verstedelijking (In de Bogaard)
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 12/17/2019
 • Motie van Open house naar safe house
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 12/17/2019
 • Motie gelijktijdig aan alle H10 raden stukken aanbieden
 • Larissa Bentvelzen
 • Aangenomen
 • 11/7/2019
 • Motie XVII help ouderen in het gemeentehuis/ Huis vd Stad
 • Björn Lugthart
 • Overgenomen
 • 11/7/2019
 • Motie VI Gericht voorkomen is beter dan genezen
 • Larissa Bentvelzen
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Motie XVI openbaar vervoer terug voor 4000 inwoners uit de Muziekbuurt
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Motie II Inclusief beleid zonder uitsluiting
 • Johanna Besteman
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • Motie V eerlijke verdeling lokale lasten
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • Motie VIII Concrete maatregelen t.b.v. kostenbeheersing in het Sociaal Domein
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • Motie XV inhuur externe voorzitters minimaliseren
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie XII Stopzetten overeenkomst met Groot Rijswijk
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Motie IX Basis op orde
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie IV Donker waar het kan, licht waar het moet
 • Armand van de Laar
 • Overgenomen
 • 11/7/2019
 • Motie XI Optimale combin atie governa nce en beleid bij Avalex
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie VII Afvalstoffen heffing b eperken tot inflatiepercentage
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • Motie X Parkeerreserve en mobiliteitsvisie
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie I buurthuiskamers
 • Johanna Besteman
 • Verworpen
 • 11/7/2019
 • Motie XIV Betaalbare woningen voor leraren, verplegers en politieagenten
 • Armand van de Laar
 • Overgenomen