Moties

DatumTitelPortefeuillehouderStatusEinddatumVoorstel tot afdoeningAfgedaan
 • 2/8/2022
 • Motie vreemd aan de orde - D66 GBR PvdA - Motie Parkeeroverlast Pauwhof-Pouwensteijn
 • Jeffrey Keus
 • Aangenomen
 • 2/8/2022
 • Motie vreemd aan de orde - RB - Motie geef omwonenden van parkeerplaats de Schilp hun nachtrust terug
 • Bas Verkerk
 • Ingetrokken
 • 2/8/2022
 • RB - Motie Rijswijk is geen Haags afvoerputje - agendapunt 15
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 4. Motie BVR - Grofvuil 2x per jaar
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 5. Motie BVR PvdA - Wijkagent beter bekend
 • Bas Verkerk
 • Overgenomen
 • 11/9/2021
 • 19. Motie CDA - Onderzoek mogelijkheden ouderenhofje in Rijswijk
 • Johanna Besteman
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • 22. Motie Rijswijks Belang - Extra aandacht illegaal vuildumping
 • Bas Verkerk
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 3. Motie BVR - Burenhulp
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 11/9/2021
 • 2. Motie BVR - Bouwen voor de Rijswijkers
 • Johanna Besteman
 • Overgenomen
 • 11/9/2021
 • 20. Motie CDA - Zwembad Steenvoorde
 • Larissa Bentvelzen
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 17. Motie Wij Rijswijk CDA PvdA - Crew in Oud Rijswijk
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 11/9/2021
 • 16. Motie WijRijswijk BVR Voetpad Rijswijkbuiten - Bogaardplein
 • Jeffrey Keus
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • 15. Motie D66 - Rijswijk - Verkeersveilige wegen in de wijk, ontsluitingsweg aanwijzen
 • Jeffrey Keus
 • Overgenomen
 • 11/9/2021
 • 9. Motie PvdA GL Wij D66 - Pro-actieve aanpak energie-armoede
 • Jeffrey Keus
 • Overgenomen
 • 11/9/2021
 • 23. Motie BvR - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 11/9/2021
 • 11. Motie VVD - Inkoop van media door de gemeente Rijswijk 9 (ingetrokken)
 • Johanna Besteman
 • Ingetrokken
 • 11/9/2021
 • 12. Motie VVD - Maximum van 75% binnen de begroting
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 8. Motie PvdA GL D66 Wij CDA - Maatwerk bij kostendelersnorm
 • Larissa Bentvelzen
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • 21. Motie Rijswijks Belang - Ga verpaupering tegen
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 10. motie Rijswijks Belang GroenLinks - externe inhuur
 • Bas Verkerk
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 18. Motie PvdA en Wij. Rijswijk - Investeren in de Rijswijkse jeugd
 • Johanna Besteman
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • 1. Motie BVR - Afrastering tegen ganzen
 • Larissa Bentvelzen
 • Overgenomen
 • 11/9/2021
 • 7. Motie GroenLinks - Taskforce schone lucht
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 13. Motie VVD - Open stadhuis
 • Bas Verkerk
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • 14. Motie VVD en Rijswijks Belang - Kunstwerken bij sporthal en scholen
 • Johanna Besteman
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 6. Motie GL PvdA RB D66 CDA - Opkoopbescherming woningen
 • Johanna Besteman
 • Aangenomen
 • 10/12/2021
 • Motie zorgvuldige uitvoering hoofdstructuur Pasgeld D66
 • Jeffrey Keus
 • Ingetrokken
 • 9/21/2021
 • Motie vreemd aan de orde: Meerjarenonderhoudsplan groen
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 9/21/2021
 • Motie AZC uiterlijk 5 jaar
 • Johanna Besteman
 • Ingetrokken
 • 9/21/2021
 • Motie vreemd aan de orde: Uitspreken tegen splitsing en zetelroof
 • Ingetrokken
 • 9/21/2021
 • Motie vreemd aan de orde: Langer openhouden AZC Rijswijk
 • Johanna Besteman
 • Ingetrokken
 • 9/21/2021
 • Motie van afkeuring m.b.t. AZC
 • Johanna Besteman
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Betalen waar de kosten zitten: kwijtscheldingen opnemen binnen het armoedebeleid
 • Larissa Bentvelzen
 • Verworpen
 • 7/6/2021
 • MBB Museum
 • Armand van de Laar
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Middenhuur Verhoging
 • Johanna Besteman
 • Ingetrokken
 • 7/6/2021
 • Geef weesfietsen een tweede leven
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Handhaving APV Rijswijk op deelscooters
 • Björn Lugthart
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Maak communicatie vanuit gemeente Direct Duidelijk
 • Björn Lugthart
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Meer groen op straat: boom van de gemeente
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/6/2021
 • Genoeg is genoeg: Afvalstoffenheffing en OZB beperken tot inflatiepercentage
 • Jeffrey Keus
 • Verworpen
 • 7/6/2021
 • Bescherming en behoud van dieren die in het wild leven het uitgangspunt van beleid
 • Armand van de Laar
 • Verworpen
 • 7/6/2021
 • Iedereen doet mee
 • Larissa Bentvelzen
 • Aangenomen
 • 7/6/2021
 • Kwartiermaker/boegbeeld lobby tunnel Beatrixlaan
 • Björn Lugthart
 • Verworpen
 • 7/6/2021
 • Aansluiten Gelijke Kansen Alliantie
 • Johanna Besteman
 • Verworpen
 • 7/6/2021
 • Ruimte voor binnensport
 • Björn Lugthart
 • Ingetrokken
 • 7/6/2021
 • Picknicktafels
 • Johanna Besteman
 • Verworpen
 • 6/15/2021
 • Geen windturbines rondom A4 Rijswijk
 • Jeffrey Keus
 • Aangenomen
 • 6/15/2021
 • Zon op Rijswijk
 • Jeffrey Keus
 • Aangenomen
 • 6/15/2021
 • Motie vreemd aan de orde: giften in de bijstand
 • Larissa Bentvelzen
 • Aangenomen
 • 6/15/2021
 • Lokaal eigendom
 • Jeffrey Keus
 • Aangenomen