link naar deze pagina

Forum Stad - 3 december 2019

Locatie: Huis te Hoorn
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Juan Carlos Paredes Sanchez

1
Algemeen inspreekrecht
2
Vaststelling agenda
3.a
Vragenuur
3.b
Ingediende vragen
4
Mededelingen college
5
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
6
Overzicht toezeggingen en moties
7
Vaststellen Forumverslag
8.a
Raadsvoorstel Masterplan In de Bogaard
8.b
Relevante beleidsdocumenten voor Masterplan
9
Raadsvoorstel Verordening winkeltijden Rijswijk 2019
10
Raadsvoorstel Bestemmingsplan Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal
11
IB 19 105 Actieplan geluid 2018-2022
12
Sluiting