link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 23:50
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Begrotingsraad

1
Opening en mededelingen
Proces van de vergadering met de spreektijden van de fracties is te vinden in de bijlage
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststellen Agenda
4.a.1
Spreekteksten
4.A
Algemene beschouwingen + begrotingsbespreking
4.b
Belastingverordeningen
4.C
Concept moties
4.D
Ingediende moties en amendementen
5
Sluiting