link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Raadsvoorstel Verordening starterslening gemeente Rijswijk vervangen. Er zijn onder mandaat nog een aantal juridisch technische wijzigingen in het voorstel aangebracht.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
1. De heer Bosman komt inspreken over Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Harbourpark (RV 23-068)
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
4.a
Vragen van de VVD - De verhouding tussen evenementen en manifestaties
4.b
Vragen Rijswijks Belang over Straatnieuws verkopers
pdf vragen RB (33KB)
5
Raadsvoorstel verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024 (RV 23-074)
6
Raadsvoorstel Financiële Verordening 2023 (RV 23-077)
7
Raadsvoorstel Normenkader 2023 (RV 23-078)
8
Raadsvoorstel Controleverordening 2023 (RV 23-079)
9
Raadsvoorstel Slotwijziging 2023 (RV 23-080)
10
Raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden, vierde wijziging (RV 23-081)
11
Raadsvoorstel Zienswijze op vijfde wijziging Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (RV 23-096)
12
Raadsvoorstel Zienswijze op zesde wijziging Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (RV 23-082)
13
Raadsvoorstel Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk (RV 23-084)
14
Raadsvoorstel Opnemen Energietoeslag tranche 2 in begroting (RV 23-086)
15
Raadsvoorstel Uitgangspunten basisregeling Omgevingsplan (RV 23-088)
16
Raadsvoorstel Vaststellen Fysieke Leefomgeving Rijswijk 2024 (RV 23-089)
17
Raadsvoorstel Bestemmingsplan Sionsparck (RV 23-091)
18
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Harbourpark (RV 23-068)
19
Raadsvoorstel Verordening Nadeelcompensatie Rijswijk 2024 (RV 23-024)
20
Raadsvoorstel Paraplubestemmingsplan Wonen Rijswijk (RV 23-092)
Toegevoegd antwoorden op vragen van de VVD over agendapunten 25 en 26
21
Raadsvoorstel Paraplubeheerverordening Wonen Rijswijk (RV 23-093)
22
Voordracht van een lid in de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH
23
Vaststelling verslagen 10 oktober 2023 en 7 november 2023
24
Raadsvoorstel Verzoek COA om tijdelijk 50 AMV-ers op te vangen (RV 23-075)
24.a
Technisch amendement raadsvoorstel RV 23-075 (VVD)
24.b
Raadsvoorstel Verzoek COA om tijdelijk 50 AMV-ers op te vangen (RV 23-075)
25
Raadsvoorstel Maatregelen grondstoffenmanagement (afvalbeleid) (RV 23-095)
26
Raadsvoorstel Wijziging Verordening Speelautomatenhal Rijswijk 2020 en aanvullend beleid (RV 23-083)
27
Raadsvoorstel van de APV Rijswijk 2024 (RV 23-090)
28
Raadsvoorstel Verordening starterslening gemeente Rijswijk (RV 23-098)
29
Sluiting