link naar deze pagina

Forum Stad - 4 april 2023

Locatie: Huis te Hoorn Zaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. Geleijnse
Toelichting: Forumgriffier: J. Hoefnagel

1
Opening
2
Algemeen inspreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
pdf Lijst van ingekomen stukken Stad.docx (156KB)
pdf RIB 23 015 Bijlage Regionale Realisatieagenda Woningbouw Haaglanden.docx (193KB)
pdf RIB 23 015 Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden.docx (41KB)
pdf RIB 23 016 Bijlage Beleidsregels.docx (1MB)
pdf RIB 23 016 Intentieovereenkomst Centrum Flexibel Wonen Rijswijk en Beleidsregels tijdelijke en flexibele woonvormen in de Plaspoelpolder.docx (37KB)
pdf RIB 23 018 Resultaat bodemonderzoek naar lood in de bodem volkstuinen.docx (2MB)
pdf RIB 23 019 A Beleidsplan openbare verlichting.pdf (3.2MB)
pdf RIB 23 019 Beleidsplan openbare verlichting.docx (34KB)
pdf RIB 23 019 Bijlage OV plan - V+VB.docx (3MB)
pdf RIB 23 019 Openbare Verlichting beleidsplan 2023-2027.docx (31KB)
pdf RIB 23 024 A Bijlage - Adressen herhuisvesting Te Werve Oost fase 1 tm 4.docx (32KB)
pdf RIB 23 024 Aanwijzen actiegebied t.b.v. herstructurering Te Werve Oost.docx (33KB)
pdf RIB 23 024 B Bijlage - Kaart Te Werve Oost.pdf (711KB)
pdf RIB 23 025 Start verkenning ontwikkeling warmtenet v4a.docx (41KB)
pdf RIB 23 028 Voortgang uitvoeringsprogramma fase 1 Landgoederenzone Rijswijk.docx (1017KB)
pdf RIB 23 029 Adhesiebetuiging bouwstroom Haaglanden.docx (32KB)
pdf RIB 23 029 Bijlage Adhesiebetuiging Bouwstroom Haaglanden - ondertekening Rijswijk.docx (61KB)
pdf RIB 23 030 Ontwerpbestemmingsplan ''Standplaats Molenhof Rijswijk''.docx (649KB)
pdf RA 23 010 Eerste begrotingswijziging 2023.pdf (98KB)
pdf RA 23 010 Investeringsagenda IPP-feb2023-web-spreads.pdf (1.3MB)
pdf RA 23 010 Investeringsagenda Middengebied PPP.xlsx (13KB)
pdf RA 23 010 investeringsagenda Westvlietweg.xlsx (15KB)
pdf RA 23 010 IPP - Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2023 en investeringsagenda.pdf (69KB)
pdf RA 23 012 Dhr. Bartels en dhr. Schuller - Voorstel voor een rotonde op de kruising Haagweg - Herenstraat - Geestbrugweg (G).pdf (699KB)
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties (volgt)
8
Vaststellen Forumverslag 7 februari 2023 en 7 maart 2023
Het verslag van 7 maart volgt.
9
Raadsvoorstel extra krediet Huis van de Stad 2e fase (RV23-020)
Voorafgaand aan de behandeling van het RV extra krediet Huis van de Stad 2e fase wordt op dinsdagavond 28 maart 2023 vanaf 20.00 uur een vertrouwelijke informatiesessie georganiseerd op 1e etage stadhuis. Huis te Hoorn/Sionzaal. De sessie wordt inhoudelijk begeleid door ingenieursbureau Mulltical en Van der Feltz advocaten.
10
RA 23 009 Knarrenhof - Brief aan de raad over onderzoek mogelijkheden hofjeswoning
11
Raadsvoorstel Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart (RV23-030)
12
Raadsvoorstel Vaststelling Grondexploitatie Sion - 't Haantje Elfde herziening, 2023 (23-029)
13
Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2023 en investeringsagenda Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) (23-025)
14
Raadsvoorstel wijziging rechtsgebied gr IPP (RV23-021)
15
Vragenuur
16
Sluiting