link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 juli 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Raadsvoorstel 1e Halfjaarrapportage 2023 en Kadernota 2024
4.a.3
Motie - Preventief fouilleren (VVD)
4.a.7
Motie - Neem politieke partijen en haar besluiten serieus (RB) (ingetrokken)
4.a.8
Motie - Meer toezicht station Rijswijk (RB)
4.a.9
Motie - Sanitaire voorziening bij het skatepark (RB)
4.a.16
Motie - Een sterke positie voor Don Bosco (PvdA GL) (niet in stemming gebracht)
4.a.18
Motie - Geen financiële drempels in voorschoolse peuteropvang (PvdA D66 GL PG&R CU)
4.a.20
Motie - Beperking lastenstijging (VVD)
4.a.30
Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2023 en kadernota 2024
5
Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en resultaatbestemmingen 2022
5.a
Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en resultaatbestemmingen 2022
6
Spreekteksten
7
Definitief ingediende moties en amendementen
7.a.0
Amendement - De jeugd een stem in Rijswijk (Wij D66 PGenR ChristenUnie GroenLinks PvdA)
7.a.1
Motie - Monitor duurzaamheid (GL Wij. Rijswijk PvdA CU D66 VVD PG&R)
7.a.2
Motie - Aanbevelingen groenbeleidsplan (GL PG&R PvdA D66 CU)
7.a.3
Motie - Visie op volkshuisvesting (GL PvdA D66)
7.a.4
Motie - Onbeperkt meedoen (GL PG&R PvdA CU)
7.a.5
Motie - Participatie leidraad (GL CU PG&R VdA D66 BvR)
7.a.6
Motie - Afkeuring gevoerde beleid (RB)
7.a.7
Motie - Verhalen van de €500.000,- (RB)
7.a.9
Motie - Geef meer ruimte in uw principe voor de personenauto (RB)
7.a.10
Motie - Menstruatie armoede (Wij PGenR PvdA D66)
7.a.11
Motie - Hek rond speelzone Wilhelminapark (Wij BVR PG&R)
7.a.12
Motie van treurnis (Wij. CDA RB)
7.a.13
Motie - Transparantie in financiën (Wij. CDA RB CU PG&R)
7.a.14
Motie - Kopen mogelijk maken voor starters (Wij. CU)
7.a.15
Motie - Leefbaarheid voor woningbouw (Wij. CDA RB CU PG&R)
7.a.16
Motie - Bouwen voor de toekomst (D66 CU PG&R)
7.a.17
Motie - Structureel gezonde financiën voor Rijswijk (D66 CDA Wij. PG&R)
7.a.18
Motie - Amendementen in jaarstukken (CDA RB Wij. CU PG&R)
7.a.19
Motie - Aanpak verkeersasociaal gedrag (CDA RB VVD PG&R Wij D66)
7.a.20
Motie - Gemeentelijk diversiteit en inclusiebeleid tot norm maken (PG&R D66 PvdA)
7.a.21
Motie - Groot project CID Binckhorst (VVD)
7.a.22
Motie - Bestemmingsreserves (VVD)
8
Sluiting