link naar deze pagina

Forum Stad & Samenleving - 29 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: M. Pelzer
Toelichting: voorafgaand aan het forum vindt de begrotingsmarkt plaats. Aanvang 19 uur in het Werkcafé

1
algemeen inspreekrecht
2
Vaststellen agenda.
3
Tweede halfjaarsrapportage
4
Belastingsverordeningen
5
sluiting