link naar deze pagina

Forum Samenleving - 6 september 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Forumgriffier: Manuella Tittse

1
Opening
2
Algemeen inspreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties
8
Vaststellen verslag
9
IB 22 037 Transformatiefonds & Regionale samenwerking uitvoering Jeugdwet
Geagendeerd door Rijswijks Belang tijdens Forum Stad en Samenleving van 9 juni 2022.
10
IB 22 038 Samenwerkingsovereenkomst H5
Geagendeerd door D66 tijdens Forum Stad en Samenleving van 9 juni 2022.
15
Vragenuur