link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 mei 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt van 19.00 uur tot 20:00 uur de bijeenkomst over Jeugdhulp plaats.

0
Bijeenkomst Jeugdhulp
1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad: GroenLinks en CDA
- GroenLinks stelt vragen inzake : mondelinge vragen bomenkap Prinses Marijkesingel
- CDA stelt mondelinge vragen inzake het bijplaatsen van afval bij vuilcontainers in Rijswijk.
5
Raadsvoorstel Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Rijswijk 2018, nr. 18 006
6
Vaststelling verslag 6 maart 2018
7
Benoemingen
8
Nieuw Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2018 en een nieuwe Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018, nr. 18 010
9
Motie vreemd aan de orde van de dag: Verbreding Vliet ter hoogte van de Delftweg
10
Sluiting