link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Voorafgaand aan de vergadering zal vanaf 19.00 !! uur een gebruikersinstructie plaatsvinden in de raadzaal van de op uw iPad geïnstalleerde stem-app.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
Raadslid Alberts (GroenLinks) zal vragen stellen over de Lijst van Geheime stukken.
5
Raadsvoorstel Het Informatiebeleidsplan 2020 - 2022 (no. 19-032)
6
Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding van stukken per 2019 (no. 19-033)
7
Vaststelling verslag 24 september 2019
8
Afscheid raadslid Keijzer en installatie van een benoemd verklaard lid
Raadslid Keijzer heeft zijn ontslag als raadslid ingediend. Hij zal direct worden opgevolgd door de heer Van den Berg, nu nog fractieassistent van Beter voor Rijsiwjk.
9
Sluiting