link naar deze pagina

Forum Stad - 25 juni 2019

Locatie: Huis te Hoorn
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M. Alberts
Toelichting: Aansluitend aan de gezamenlijke forum vergadering wordt er een extra forum Stad en een forum Samenleving belegd met als enig agendapunt "Vragenuur"
Forum Stad vindt plaats in Huis te Hoornzaal

1
Opening
2
Vragenuur
Voor het forum van vanavond heeft de VVD Rijswijk nog een aantal vragen rondom de verkeersonveilige situaties op Delftweg, de monitoring die daar plaatsvindt en de afspraken die met bewoners aldaar zijn gemaakt.
vriendelijke groet,
Menno Ezinga

Tijdens het vragenuurtje bij Forum Stad zal ik over IB064/‘Leiding door het midden’ vragen wat de locatie van de leiding betekent voor de ambities van de gemeente rond de energietransitie en ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan.
met vriendelijke groet,
Paul Picauly
3
Uitwerking Ruimte voor sport in Rijswijk (IB 19 055)
op verzoek van de fractie van WIJ. geagendeeerd (in forum 6 juni)