link naar deze pagina

Forum Stad - 3 december 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M. Pelzer
Toelichting: Presidium heeft op 16/11 besloten dat Forum Stad i.v.m. fysiek vergaderen in raadzaal op donderdag 3 december a.s. plaatsvindt
Tevens heeft Presidium besloten raadsvoorstellen Investeringskader Groeifonds, Slotwijziging en wijziging APV toe te voegen aan deze agenda forum Stad.

1
Opening
2
Algemeen inspreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
pdf Lijst van ingekomen stukken Stad 03-12-2020.docx (154KB)
pdf IB 20 127 Bijlage Eerste bod voor de nieuwe woningmarktafspraken.pdf (118KB)
pdf IB 20 127 Eerste bod voor de nieuwe woningmarktafspraken.pdf (61KB)
pdf IB 20 131 Notitie ontwikkeling deelgebied H3 Parkrijk.pdf (125KB)
pdf IB 20 131 Bijlage Ontwikkeling deelgebied H3 Parkrijk en onteigening.pdf (54KB)
pdf IB 20 132 Motie betaalbare woningen voor leraren, verplegers en politieagenten.pdf (60KB)
pdf IB 20 132 Bijlage notitie motie betaalbare woningen.pdf (189KB)
pdf IB 20 134 Scenariostudie halteplaats RijswijkBuiten.pdf (66KB)
pdf IB 20 134 Bijlage Stationslocatie Rijswijk Buiten.pdf (34.6MB)
pdf IB 20 136 Plan Buitenplaats Hofstede.pdf (68KB)
pdf IB 20 138 Bijeenkomsten Ontwikkelkader Havenkwartier (1).pdf (78KB)
pdf IB 20 139 Voortgangrapportage Energietransitie Rijswijk september 2020.pdf (52KB)
pdf IB 20 139 Bijlage Voortgangsrapportage energietransitie oktober 2020 (05-10) 2.pdf (5.5MB)
pdf IB 20 140 Proces 9e herziening grondexploitatie Sion-'t Haantje.pdf (58KB)
pdf IB 20 141 15e Voortgangsrapportage RijswijkBuiten 2020.pdf (57KB)
pdf IB 20 141 Bijlage Projectfasering Pasgeld.pdf (1.2MB)
pdf IB 20 143 Invoering van ja ja sticker.pdf (66KB)
pdf IB 20 144 Nationaal Groeifonds en Investeren in de regio.pdf (72KB)
pdf IB 20 144 A Factsheet.pdf (196KB)
pdf IB 20 144 B Samen investeren in duurzaam verdienvermogen en werkgelegenheid - Groeiagenda Zuid-Holland light.pdf (868KB)
pdf IB 20 144 C Kamerbrief nationaal Groeifonds.pdf (679KB)
pdf IB 20 144 D Brief voorzitter EBZ en CdK ZH.pdf (159KB)
pdf IB 20 144 E Memo MRDH Verzoek informatievoorziening raden Investeren in de Regio.pdf (349KB)
pdf IB 20 145 Vaststelling wijzigingsplan De Schakel.pdf (676KB)
pdf IB 20 147 Addendum op de woonvisie.pdf (84KB)
pdf IB 20 151 Nationaal Park Hollandse Duinen.pdf (63KB)
pdf IB 20 151 Bijlage NPHD - Statusaanvraag 2020.pdf (19MB)
pdf IB 20 158 Alternatieve oplossing waterberging slagenlandschap Pasgeld.pdf (7.2MB)
pdf IB 20 159 Motie speelplekken RijswijkBuiten (nieuwe versie).pdf (68KB)
pdf IB 20 159 bijlage Motie WIJ-VVD-BVR-PVDA speeltoestellen 10 plus Rijswijk Buiten D (2).pdf (394KB)
pdf RA 20 068 Inwoner Rijswijk - Verlichting voetgangerstunnel Oud-Rijswijk Herenstraat (G).pdf (26KB)
pdf RA 20 071 Inwoner Rijswijk - Brief inzake rattenbestrijding Artiestenbuurt Rijswijk (G).pdf (42KB)
pdf RA 20 071 Inwoner Rijswijk - Brief inzake rattenbestrijding Artiestenbuurt Rijswijk (Deel 2 met foto's + update) (G).pdf (3MB)
pdf RA 20 072 Inwoner Rijswijk - Verzoek om aandacht omtrent openbare veiligheid veroorzaakt door gladheid (G).pdf (39KB)
pdf RA 20 073 Inwoner Rijswijk - Brandbrief m.b.t. deels afgebrande school aan de P. van Vlietlaan (G).pdf (70KB)
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties
8
Vaststellen Forumverslagen
9
Raadsvoorstel Investeringskader Groeifonds Rijswijk
10
Raadsvoorstel Vaststelling Slotwijziging
11
Raadsvoorstel wijziging APV 2019
12
RA 20 061 Aankondiging verzoek om informatie inzake gevolgen Covid 19
13
Raadsvoorstel Voetgangerstunnel Herenstraat/Geestbrugweg/Oranjelaan
14
IB 20 083 Introductie en proef Felyx deelscooters
15
Vragenuur
16
Sluiting