link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
5
Benoemingen
Benoemingen van een lid van de rekenkamer, de voorzitter van de rekenkamer en toelating van een nieuw lid tot de gemeenteraad.
Naar aanleiding het aftreden van raadslid J. Karremans (WIJ.) zal de heer F. van Demmelen als raadslid worden geïnstalleerd.
6
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Winston Churchill Tower"
7
Vaststelling verslag 5 maart 2019
8
Raadsvoorstel Verordening BIZ Oud Rijswijk 2020-2024