link naar deze pagina

Forum Stad - 21 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Juan Carlos Paredes Sanchez

1
Algemeen inspreekrecht
Er hebben zich 3 insprekers gemeld over het onderwerp Pasgeld.
een inspreker over het onderwerp Groenbeheerplan
2
Vaststelling agenda
3
Vragenuur
In het document "Vragen - forum Stad" zijn alle vragenstellers en de onderwerp bijeen gebracht.
De fractie van GroenLinks zal in het vragenuur van forum stad vragen stellen over luchtkwaliteit en het Schone Lucht Akkoord.
De fractie van VVD zal in het vragenuur van forum stad vragen stellen over IB 19 146 Groenbeheerplan.
De fractie van VVD zal in het vragenuur van forum stad vragen stellen over lokaal maatwerk
De fractie van RijswijksBelang zal in het vragenuur van forum stad vragen stellen over herinrichting van Buvelio
De fractie van BvR zal in het vragenuur van forum stad vragen stellen over groenonderhoud, kruising Beatrixlaan, leegstaande kantoorgebouwen in de Plaspoelpolder, overbodig geworden parkeermeter.
De fractie van D66 zal in het de volgende vraag stellen: In het vorige forum heeft D66 Rijswijk de Right 2 Challenge als oplossing naar de bewonersraad aan wethouder Keus voorgelegd als middel. Wethouder Keus is toen de uitdaging aangegaan, kan hij zeggen wat de ontwikkelingen zijn?
pdf Vragen - forum Stad.docx (16KB)
pdf IB 19 127 Bijlage 3 Highlights Verstedelijkingsakkoord.docx (18KB)
pdf IB 19 127 Bijlage 4 Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Rands.docx (72KB)
pdf IB 19 127 Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad.docx (38KB)
pdf IB 19 127 Bijlage 1 Adaptieve Ontwikkelstrategie MOVV eindrapport.pdf (7.1MB)
pdf IB 19 127 Bijlage 2 Managementsamenvatting Reality Check.pdf (713KB)
pdf IB 19 130 Voortgang project Herinrichting Bogaardplein.docx (36KB)
pdf IB 19 134 Verordening Winkeltijden Rijswijk 2019.docx (35KB)
pdf IB 19 138 14e Voortgangsrapportage RijswijkBuiten 2019.docx (250KB)
pdf IB 19 138 Bijlage 14e Voortgangsrapportage RijswijkBuiten 2019.docx (3.2MB)
pdf IB 19 139 Parkeer- en Verkeersaanpak Huis van de Stad.docx (2.8MB)
pdf IB 19 143 Aanpassingen parkeerregulering.docx (41KB)
pdf IB 19 144 Beëindigingsovereenkomst Q-Park.docx (33KB)
pdf IB 19 145 Geen prestatieafspraken voor 15 december.docx (33KB)
pdf IB 19 146 Bijlage 02 Impressie raadsavond groenbeheer_S_19.117746_1.pdf (249KB)
pdf IB 19 146 Groenbeheerplan 2020-2023.docx (34KB)
pdf IB 19 146 Bijlage 01 Groenbeheerplan 2020-2023.pdf (3.8MB)
pdf RA 19 083 Inwoner Rijswijk - Melding onveilige verkeerssituatie (G).docx (15KB)
pdf RA 19 086 Inwoonster Rijswijk - Geluidsoverlast van de A4 (G).docx (15KB)
pdf Lijst van ingekomen stukken Stad 21-01-2020.docx (157KB)
pdf Vragen GroenLinks over luchtkwaliteit en het Schone Lucht Akkoord..docx (13KB)
pdf Vragen VVD regulier Forum Stad op 21-1-2020.docx (13KB)
pdf VVD vragen forum Stad - Vragen over IB 19 146 Groenbeheerplan.pdf (126KB)
pdf Vragen BvR - forum Stad.docx (14KB)
pdf Vragen D66 - Vragen over Luchtkwaliteit en Groenbeheerplan.docx (14KB)
pdf Raadsvragen IB 19146 Wij_.pdf (39KB)
pdf Vragen PvdA IB brieven 21-01-2020 _.docx (18KB)
pdf Raadsvragen IB 19146 Wij_.pdf (39KB)
3.a
Vragen en antwoorden vragenuur Forum stad
4
Mededelingen college
5
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
6
Overzicht toezeggingen en moties
7
Vaststellen Forumverslag
8
Raadsvoorstel Basisdocument Energietransitie Gebouwde Omgeving Rijswijk (no. 20-03)
9
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling HBG locatie (no. 20-02)
Aan de stukken zijn de volgende bijlagen op 17 januari toegevoegd:
onderzoeken over:
- Akoestiek;
- Stikstofberekening;
- luchtkwaliteit;
- Parkeerbalans;
- Bezonning
10
Actieplan geluid 2018-2022 (IB 19 105)
11
RijswijkBuiten, deelgebied Pasgeld (IB 19 109)
12
Sluiting