link naar deze pagina

Forum Stad - 26 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marieke Alberts

1
Algemeen spreekrecht burgers
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
4
Mededelingen college
5
Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen
6
Overzicht toezeggingen en moties
7
Vaststellen Forumverslag: 19 februari 2019
8
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Winston Churchilltower”
9
Sluiting