link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 november 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd:
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Begrotingsraad

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Algemene beschouwingen en begroting
4.a
1. Amendement D66 PvdA CDA - geld voor fietspaden uitgeven aan fietspaden
4.b
21 064 Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2021
4.d
Spreekteksten
4.e
Definitief ingediende moties en amendementen
5
Belastingverordeningen
5.a
5. Amendement Rijswijks Belang - Bevriezing verhoging afvalstoffenheffing van 1,5 %
5.b
3. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 -Afvalstoffenheffing
5.c
7. Amendement VVD - Begroting 2022-2025 en Verordening Afvalstoffenheffing
5.d
2. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 - Parkeerbelasting
5.e
21-065 Raadsvoorstel Belastingverordeningen
5.f
21-065 Verordening Onroerendezaakbelasting 2022
5.g
21-065 Verordening Rioolheffing 2022
5.h
21-065 Verordening Afvalstoffenheffing 2022
5.i
21-065 Legesverordening 2022 en de tarieventabel 2022
5.j
21-065 Verordening Precariobelasting 2022
5.l
21-065 Verordening Liggeld 2022
5.m
21-065 Verordening Marktgeld 2022
5.n
21-065 Verordening Haven en kadegeld 2022
5.o
21-065 Verordening Toeristenbelasting
6
begroting:
6.a
4. Amendement CDA GroenLinks PvdA D66 - Iedereen doet mee
6.b
6. Amendement VVD - Ondermijning
6.c
Moties
6.c.1
1. Motie BVR - Afrastering tegen ganzen (overgenomen en ingetrokken)
6.c.2
2. Motie BVR - Bouwen voor de Rijswijkers (overgenomen en ingetrokken)
6.c.3
3. Motie BVR - Burenhulp (overgenomen en ingetrokken)
6.c.4
4. Motie BVR - Grofvuil 2 x per jaar
6.c.5
5. Motie BvR PvdA - Wijkagent beter bekend (overgenomen en ingetrokken)
6.c.6
6. Motie GL PvdA RB D66 CDA - Opkoopbescherming woningen
6.c.7
7. Motie Groenlinks - Taskforce schone lucht
6.c.8
8. Motie PvdA GL D66 Wij CDA -Maatwerk bij kostendelersnorm
6.c.9
9. Motie PvdA GL Wij D66 - Pro-actieve aanpak energie-armoede (overgenomen en ingetrokken)
6.c.10
10. motie Rijswijks Belang GroenLinks - externe inhuur
6.c.11
11. Motie VVD - Inkoop van media door de gemeente Rijswijk 9 (ingetrokken)
6.c.12
12. Motie VVD - Maximum van 75% binnen de begroting
6.c.13
13. Motie VVD - Open stadhuis
6.c.14
14. Motie VVD en Rijswijks Belang - Kunstwerken bij sporthal en scholen
6.c.15
15. Motie D66 - Rijswijk - Verkeersveilige wegen in de wijk, ontsluitingsweg aanwijzen (overgenomen en ingetrokken)
6.c.16
16. Motie WijRijswijk BVR Voetpad Rijswijkbuiten - Bogaardplein
6.c.17
17. Motie Wij Rijswijk CDA PvdA - Crew in Oud Rijswijk (overgenomen en ingetrokken)
6.c.18
18. Motie PvdA en Wij. Rijswijk - Investeren in de Rijswijkse jeugd
6.c.19
19. Motie CDA - Onderzoek mogelijkheden ouderenhofje in Rijswijk
6.c.20
20. Motie CDA - Zwembad Steenvoorde
6.c.21
21. Motie Rijswijks Belang - Ga verpaupering tegen
6.c.22
22. Motie Rijswijks Belang - Extra aandacht illegaal vuildumping
6.c.23
23. Motie BvR - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (overgenomen en ingetrokken)
6.f
Vaststellen begroting voor het jaar 2022
6.g
Vaststellen meerjarenraming 2023-2025
6.h
Vaststellen van de jaarschijf 2022 van het investeringsplan 2022-2025
7
Sluiting