link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 april 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
6
Vaststelling verslag
7
Sluiting