link naar deze pagina

Forum Stad en Samenleving - 2 juli 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening en vaststelling agenda
2
Algemeen spreekrecht burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen.
3
Raadsvoorstel 1e halfjaar rapportage 2024 (RV 24 033)
4
Raadsvoorstel Kadernota 2025 (RV 24 034)
5
Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 (RV 24 032)
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Sluitinhg