link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Algemene beschouwingen en begroting (RV 22-017)
Het document Begrotingswijziging volgt nog.
4.a
Spreekteksten
4.b
Moties en amendementen
4.c
Definitief ingediende moties en amendementen
4.c.1
1. Amendement CDA PvdA Groenlinks - HTM vervoer - Ooievaarspas AOW (in stemming)
4.c.2
2. Amendement GroenLinks PvdA D66 BvR - Echte stappen naar meer geïsoleerde woningen in Rijswijk (in stemming)
4.c.3
3. Amendement VVD - Begroting 2023 (in stemming)
4.c.4
4. Amendement VVD en D66 - Evenementenbeleid (in stemming)
4.c.5
5. Amendement RB - Verordening afvalstoffenheffing (in stemming)
4.c.6
1. Motie BvR PvdA Wij. Rijswijk D66 CDA - WMO indicaties onbepaalde tijd (in stemming)
4.c.7
2. Motie vreemd aan de orde - BvR PvdA D66 - Chippen katten (niet in stemming)
4.c.8
3. Motie BvR - Vaste op- en afstapplekken voor deelscooters en deel e-bikes (niet in stemming)
4.c.9
4. Motie BvR - Mobiel cameratoezicht (niet in stemming)
4.c.10
5. Motie GroenLinks ChristenUnie - Extreem weer (niet in stemming)
4.c.11
6. Motie GroenLinks PvdA Wij. Rijswijk D66 - Aansluiten Gelijke Kansen Alliantie (in stemming)
4.c.12
7. Motie GroenLinks RB - Voorzieningen op niveau (in stemming)
4.c.13
8. Motie GroenLinks PvdA - Inclusief Aannamebeleid (niet in stemming)
4.c.14
9. Motie Wij. Rijswijk - Een bak op de juiste plek (in stemming)
4.c.15
10. Motie Wij. Rijswijk PvdA CDA - Waardering alle vrijwilligers van Rijswijk (in stemming)
4.c.16
11. Motie VVD - Verhuizing monument (niet in stemming)
4.c.17
12. Motie VVD - Rijswijk is geen pinautomaat (in stemming)
4.c.18
13. Motie CDA - Ook steun voor huishoudens met (lagere) middeninkomens vanwege hoge energieprijzen (in stemming)
4.c.19
14. Motie CDA D66 BvR GroenLinks - Inwoners uitnodigen voor raadsvergaderingen (in stemming)
4.c.20
15. Motie PvdA CDA GroenLinks D66 - Naar een dementie-vriendelijke gemeente (in stemming)
4.c.21
16. Motie vreemd aan de orde - CU - Warme winter 2022 (in stemming)
4.c.22
17. Motie RB - Aanpassen aanbiedtijden (niet in stemming) (overgenomen)
4.c.23
18. Motie RB - Wildgroei plaatsing kwetsbare doelgroep (niet in stemming)
4.c.24
19. Motie CDA Wij Rijswijk - Een stap naar een toegankelijker Rijswijk (niet in stemming)
5
Belastingverordeningen (RV 22-018)
5.a
RV 22-018 Raadvoorstel belastingverordeningen 2023
6
Vaststellen begroting, meerjarenraming en jaarschijf van het investeringsplan
6.a
Vaststellen begroting voor het jaar 2023
6.b
Vaststellen meerjarenraming 2024-2026
6.c
Vaststellen de in de jaarschijf 2023 van het investeringsplan 2023-2026 geraamde investeringen
7
Sluiting