link naar deze pagina

Forum Stad en Samenleving - 15 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter:
Toelichting: Dit gezamenlijke forum heeft betrekking de zienswijzen GR-en.

1
Opening
2
Algemeen spreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties
8
Vaststellen verslag
15
Vragenuur