link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 maart 2021

Locatie: Teams meeting
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:59
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
5
Raadsvoorstel aanvraag krediet renovatie veld v305 (nr. 21-004).
6
Raadsvoorstel opheffen geheimhouding (nr. 21-005).
7
Vaststelling verslagen 02-02-2021.
8
Bekrachtiging geheimhouding IB 21 018 Geheimhouding op Risiconotitie bij raadsvoorstel Ontwikkelkader Havenkwartier.
9
Raadsvoorstel zienswijze samenwerking Avalex en HVC per voor verwerking van huishoudelijke afvalstroom per 1/1/2022 (nr. 21-006).
10
Raadsvoorstel Ontwikkelkader Havengebied (nr. 21-007).
11
Raadsvoorstel Integraal beheerplan openbare ruimte 2021-2025 (nr. 21-008).
12
Sluiting