link naar deze pagina

Forum Stad - 2 september 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: :

1
Vast te stellen verslagen
2
Raadsvoorstellen
RV Baggerplan wordt geagendeerd n.a.v. uitstel Forum 10 juni jl.
3
Op agenda n.a.v. verzoek PvdA forum Stad 10 juni jl. : IB's 21 046; 21 047 ; 21 055 + mogelijk RA 21 053