link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 5 oktober 2021

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Toelichting: Helaas is het vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk dat er publiek in de raadszaal aanwezig is. De vergadering kan wel digitaal gevolgd worden.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Bespreekpunt Woonwagencentrum Bosland (GL, WIJ LL, D66, PVDA)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Vaststelling BP Oudeland 2020 - Wonen
< P class=Huisstijlnieuw>< EM>Besluit(en)< /EM> < /P>
< OL>
< LI>De Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Oudeland 2020 – Wonen” vast te stellen.< /LI>
< LI>Het bestemmingsplan “Oudeland 2020 – Wonen”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0204-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum < datum>, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Oudeland 2020 – Wonen”.< /LI>
< LI>De 2< SUP>e< /SUP> herziening van het exploitatieplan met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0204EP01B-VAST vast te stellen.< /LI>< /OL>
< P class=Huisstijlnieuw> < /P>
Jan-Willem van den Beukel
RE
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting