Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 2/8/2023
 • Uitspraak Raad van State inzake beroep gemeente tegen afwijzing
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 2/8/2023
 • Raadsinformatiebrief woningbouwproject Wolfend
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 2/2/2023
 • Reactie op besluit GS inzake Herziening Omgevingsbeleid (Bleizo)
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 2/1/2023
 • Brief Beschouwing Prestatieafspraken 2022 2023
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 2/1/2023
 • Aed' s in Lansingerland
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 2/1/2023
 • Raadsinformatiebrief Werkprogramma College 2022-2026
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 2/1/2023
 • Beleidsregels Sociaal Domein 2022
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 2/1/2023
 • Evaluatie Begroting en Kadernota 2023
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 2/1/2023
 • Stand van zaken opgave opvang Oekraïners
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/31/2023
 • Ontwikkelingen gesloten jeugdhulp Zuid Holland
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/27/2023
 • Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven tussen de Nederlandse Staat en Alliander, Enexis & Stedin
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/26/2023
 • Ontwikkelingen rondom Regioakkoord en Regionale Realisatieagenda Wonen Regio Rotterdam
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/26/2023
 • Opleggen geheimhouding brief U22.06245
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/24/2023
 • Afdoening motie vrijstelling giften tot 1200 euro Motie 2021-020
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/24/2023
 • Reactie zienswijzen Beleidsplan 2023-2027 en 2e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/20/2023
 • Actualiteiten Bleizo-West
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/20/2023
 • Procestoelichting Groenblauwe Leefomgevingsvisie n.a.v. commissie Samenleving 12 januari 2023
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/19/2023
 • Brief naar de raad m.b.t. participatieplan Driehoek Noordpolder
 • 2/23/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/11/2023
 • Procedure uitgebreide omgevingsvergunning LOO en spoedzoekers
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/11/2023
 • Stand van zaken participatieproces woningbouw Bleiswijk
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/11/2023
 • Motie M2022-043 en toezegging Evalueren toetsingskader huisvesting
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 1/2/2023
 • Toezichtsbrief begrotingsjaar 2023 van de provincie Zuid-Holland
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/29/2022
 • Brief van college betr. opleggen geheimhouding brief U22.0645 over Treehouse Montessori
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/21/2022
 • Raadsbrief visie op burgerparticipatie 'Samen besturen' vrijgegeven voor consulatie inwoners
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/20/2022
 • Voorbereiding jaarwisseling door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/20/2022
 • M2022-036 Investeren in preventie t.b.v. onze jeugd en jongeren
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/20/2022
 • Raadsbrief halfjaarrapportage GR Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/20/2022
 • Groslijst onderwerpen Omgevingswet
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/20/2022
 • Ontwerpexploitatieplan "Meerpolder 2012, 2 e herziening"
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2022
 • Voortgang invoering gedifferentieerd afvaltarief
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2022
 • Taakstelling huisvesting statushouders
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2022
 • Hoekse Hof - stand van zaken leegstaande starterswoningen
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/14/2022
 • Subsidieregeling Opbouw Stichting Cultuurhuis Casa Cadanza gemeente Lansingerland
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/13/2022
 • Stand van zaken Bleizo-West
 • 1/26/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/7/2022
 • Eindrapportage Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 ‘Versterken van Veerkracht’
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/7/2022
 • Vaststelling Programma en Overzicht en Bekostigingsplafond 2023
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/7/2022
 • Collegereactie op de overwegingen van de raad bij de uitgangspuntennotitie Samenlevingsvisie
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/7/2022
 • Geactualiseerd Regioakkoord 2022
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/6/2022
 • Overzicht vacatures en externe inhuur (T2022-016)
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/6/2022
 • Actualiteitenoverzicht duurzaamheid december 2022
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/6/2022
 • Beantwoording rondvraag opvangplekken asielzoekers
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/6/2022
 • Bedrijventerrein Klappolder (inclusief gebied Chrysantenweg)
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 11/30/2022
 • Energiearmoede en isolatie koopwoningen in de gemeente Lansingerland
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 11/29/2022
 • Stemmingen over moties ALV VNG d.d. 2 december 2022
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 11/28/2022
 • Afhandeling motie alle ondernemers centrum Bergschenhoek informeren over de regeling nadeelcompensatie (M2022-034)
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 11/24/2022
 • Voortgangsbrief Wilderszijde
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 11/24/2022
 • Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen in de regionaal georganiseerde jeugdhulp
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 11/23/2022
 • DPIA Diftar
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 11/23/2022
 • Energiecrisis: inwoners met een inkomen boven 150% bijstandsnorm
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 11/23/2022
 • Verhoogde asielopgave gemeente
 • 12/22/2022
 • A - Ter informatie