Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 2/15/2024
 • Impactbeoordeling milieu voor gebiedsontwikkeling Bleizo-West
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/15/2024
 • Raadsinformatiebrief verlenging concessieovereenkomst laadinfrastructuur
 • 3/21/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/13/2024
 • Raadsinformatiebrief CDOKE
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/13/2024
 • Raadsbrief bij halfjaarrapportages GR Bleizo en GR Hoefweg medio 2023
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/9/2024
 • Collegereactie op GS-besluit aangaande windlocaties Lansingerland
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/9/2024
 • Raadsinformatiebrief over Afschalen dienstregelingen HTM en RET
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/9/2024
 • Collegereactie op GS-besluit aangaande windlocaties Lansingerland
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/9/2024
 • Verduurzamen zwembad De Windas
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/8/2024
 • Stand van zaken onderwijshuisvesting nr. 4
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/6/2024
 • Greenpoint: uitspraak rechtbank
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 2/6/2024
 • Raadsinformatiebrief Stand van zaken gezondheidspreventie Lansingerland
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/31/2024
 • Uitvoeringsprogramma's 2024 en verantwoording VTH-taken Omgevingsrecht
 • 2/29/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/23/2024
 • Jaarverslag welstandscommissie 2022
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2024
 • Afdoeningsbericht motie 2023-022
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2024
 • Uitgebreide omgevingsvergunning huisvesting flexwerkers Hoefweg nabij 209 Bleiswijk
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2024
 • Jaarwisseling 2023/2024
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/12/2024
 • Bespreekstuk GS-besluit aangaande projectbesluit realisatie windenergie gemeente Lansingerland
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/11/2024
 • Actualiteitenoverzicht Duurzaam: overzicht duurzaamheidsprojecten van juli-dec 2023
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/11/2024
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023 (herzien)
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/9/2024
 • Vaststelling uitgangspuntennotitie IVB 2024-2027
 • reactie op overwegingen commissie AB
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/9/2024
 • Raadsbrief Handreiking Burgerparticipatie
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 1/9/2024
 • Stand van zaken Wmo-vervoer
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/27/2023
 • Raadsinformatiebrief over GS-besluit projectbesluit realisatie windenergie Lansingerland
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/21/2023
 • Raadsinformatiebrief over de regeling energiezuinig witgoed
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/20/2023
 • Raadsinformatiebrief Berkel Centrum
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/20/2023
 • Decembercirculaire 2023
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/20/2023
 • Toezichtsbrief begrotingsjaar 2024 van de provincie Zuid-Holland
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/20/2023
 • Raadsinformatiebrief - 0-meting en sorteeranalyses grondstoffen PMD, GFT en prullenbakken afval (Toezegging T2022-026)
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/20/2023
 • Stand van zaken onderwijshuisvesting nr. 3 Ingekmen Stukken lijst 19-12
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/19/2023
 • Raadsinformatiebrief als begeleiding bij de 1e rapportage van de monitor LOO1.
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2023
 • Vaststelling bestemmingsplan Urban Logistics Campus (ULC A12)
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/13/2023
 • Bestuursovereenkomst gemeente Lansingerland - COA
 • 2/1/2024
 • A - Ter informatie
 • 12/12/2023
 • Uitstel Beeldvormende avond Hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire 13-12-2023
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/6/2023
 • Ontwerp bestemmingsplan woonwagencentrum Bosland
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/6/2023
 • Starterswoningen op locatie Treurniet
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/5/2023
 • Ontwerpbestemmingsplan Hoefweg-Zuid 2016, 1e part. Herz. Transformatorstation Bleiswijk (Stedin)
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/5/2023
 • Reactie op de zienswijzen 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/5/2023
 • Raadsbrief i.h.k.v. BUIG presentatie tijdens beeldvormende avond op 13 december
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 12/4/2023
 • Raadsinformatiebrief eenmalige energietoeslag 2023
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 11/30/2023
 • Nieuwe informatie LOO 2 (opvang Oekra├»ners)
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 11/29/2023
 • Stemmingen over moties ALV VNG d.d. 1 december 2023
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 11/24/2023
 • Stand van zaken onderwijshuisvesting nr 2: beantwoording vragen over IKC Cadans
 • 11/30/2023
 • A - Ter informatie
 • 11/24/2023
 • geheimhouding kostenraming Bosland
 • 11/30/2023
 • 11/23/2023
 • Geheimhouding bijlage ... (T23.06529) van raadsvoorstel 'raming herinrichting woonwagencentrum Bosland'
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 11/23/2023
 • Raadsinformatiebrief stand van zaken onderwijshuisvesting nr 1.
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 11/22/2023
 • Brief aan de raad betr. college reactie op tweede ASD brief over schuldhulpverlening
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 11/22/2023
 • Verlenging Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 11/21/2023
 • Raadsinformatiebrief evaluatie energietoeslag 2022.
 • 12/21/2023
 • A - Ter informatie
 • 11/21/2023
 • Voorbereiding gemeenteraad 30-11 vaststellen NvU Leeuwenhoekweg 102
 • 11/30/2023
 • A - Ter informatie
 • 11/21/2023
 • Raadsbrief Uitkomsten participatie Vitale Kernen
 • 11/30/2023
 • A - Ter informatie