Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 1/25/2022
 • Tijdelijke noodopvang asielzoekers
 • 2/24/2022
 • A - Ter informatie
 • 1/25/2022
 • Samenwerkingsovereenkomst Fonds Duurzaam Funderingsherstel
 • 2/24/2022
 • A - Ter informatie
 • 1/25/2022
 • Bestuurlijk gesprek gedeputeerde Zevenbergen over N209
 • 2/24/2022
 • A - Ter informatie
 • 1/21/2022
 • Verkeerssituatie Nachtegaallaan - Masterplan woningbouw Bleiswijk
 • 2/24/2022
 • A - Ter informatie
 • 1/21/2022
 • Masterplan woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg
 • 2/24/2022
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2022
 • Bleizo-West, besluitvorming provincie
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2022
 • Informatiebrief verloop en schade inventarisatie jaarwisseling 2021/2022
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2022
 • Regiomonitor beschermd wonen 2020 ā€“ toezegging T2021-080
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 1/17/2022
 • Rondvragen Dā€™66 commissie Ruimte 11 januari j.l. inzake woonwagenlocatie Bergschenhoek
 • A - Ter informatie
 • 1/12/2022
 • Aanwijzing noodopvang
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 1/11/2022
 • Fietsveiligheidsonderzoek N209 Bleiswijk
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 1/4/2022
 • Beantwoording vragen commissie ruimte 13 december 2021 geluidsschermen N209
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/30/2021
 • Opgaven en ontwikkelingen bedrijventerrein Klappolder en omgeving
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/27/2021
 • Noodopvang asielzoekers
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/23/2021
 • Ontwikkelingen Driehoek Noordpolder
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/23/2021
 • Antwoord aan de provincie inzake locatie Driehoek Noordpolder
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/22/2021
 • Raadsinformatiebrief Berkel Centrum Oost
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/21/2021
 • Toekenning subsidies Sociaal Domein en cultuur 2022
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/21/2021
 • Besteding gemeentelijk budget Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/21/2021
 • Principebesluit bestemmingsplan De Snip
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/21/2021
 • Verlenging overeenkomst Sportfondsen
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/21/2021
 • Informatie inzake voortang project invoering diftar
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/21/2021
 • Aanwijzing opvang asielzoekers
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/16/2021
 • Tariefverhoging Wmo Hulpmiddelen
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/16/2021
 • Vervolg Aanwijzen gevallen bindend adviesrecht Omgevingswet
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/16/2021
 • Acute noodopvang asielzoekers
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/14/2021
 • Notitie Betaalbaarheidsinstrumenten 'Wat betaalbaar is moet betaalbaar blijven' n.a.v. moties M2021-019 en M2021-027 (woningbouw)
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/14/2021
 • Oplegging geheimhouding en verzoek bekrachtiging geheimhouding
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/14/2021
 • Vaststelling Programma en Overzicht en Bekostigingsplafond 2021
 • 1/27/2022
 • A - Ter informatie
 • 12/13/2021
 • Standplaatsenbeleid gemeente Lansingerland 2022
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/9/2021
 • Actualisatie Regioakkoord
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/9/2021
 • Voortgang bedrijvenpark Oudeland
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/8/2021
 • Brief van college betr. stand van zaken Klein Berkeloo
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/8/2021
 • Beantwoording rondvragen van de heer Jumelet
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/7/2021
 • Uitkomst en vervolg kortgeding Parq Verde 14 betaalbare woningen
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/7/2021
 • Ontwikkelingen Warmte Samenwerking Oostland (WSO)
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/7/2021
 • Herstart SOB-Oostland
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/7/2021
 • Evaluatie parkeerschijfzone Terpstraat
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/7/2021
 • Voortgang geluidsschermen N209 (T2020-051)
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/2/2021
 • Brief van college betr. Notitie Flexwonen in Lansingerland
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/2/2021
 • Brief van college betr. Brief AHC Stedin inzake LTF d.d. 15 november 2021
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 11/30/2021
 • Prestatieafspraken 2022-2023 gemeente, corporaties en huurdersvereniging Lansingerland
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 11/30/2021
 • Voortgangsbrief veranderopgave jeugdhulp
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 11/24/2021
 • Informatiebrief voor woonwagenbewoners Bosland
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 11/23/2021
 • Uitstel motie Laat de zon schijnen
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 11/23/2021
 • Brief Provincie Zuid-Holland
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 11/23/2021
 • Beantwoording vragen uit cie. Ruimte over wachttijden ouderenwoningen
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 11/18/2021
 • Start uitvoeringswerkzaamheden Bergschenhoek-Centrum
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 11/18/2021
 • Oplegging geheimhouding op bijlagen BW2100366
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie
 • 11/18/2021
 • Steunfonds voor lokale bedrijven en kwetsbare mensen
 • 12/23/2021
 • A - Ter informatie