Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 9/25/2020
 • Update Corona
 • 10/27/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/23/2020
 • Aanbiedingsbrief Nota Reserves & Voorzieningen
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/22/2020
 • Update Corona
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/22/2020
 • Algemene Ledenvergadering VNG 25 september 2020
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/22/2020
 • Aanbieding DCMR rapport milieumonitoring lockdown coronaperiode
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/17/2020
 • Raadsvoorstel Sturingsmodel Blok B
 • 10/29/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/16/2020
 • Update Corona
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/16/2020
 • Voorontwerpbestemmingsplan en MER Wilderszijde
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/15/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan "Noordeindseweg t.o. 117a"
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/15/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Noordeindseweg 380 b + c Berkel en Rodenrijs
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/10/2020
 • Geen toekenning bijdrage aan Wilderszijde uit de eerste tranche van de woningbouwimpuls
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/10/2020
 • Voortgangsbrief veranderopgave jeugdhulp
 • 10/1/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 9/8/2020
 • Ontwerp projectafwijkingsbesluit (PAB) multifuel tankstation Greenpoint
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/8/2020
 • Mede-indienen motie VNG over financiĆ«n onderwijshuisvesting
 • 9/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/7/2020
 • Update Corona
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/7/2020
 • Regionale Groeiagenda
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/3/2020
 • Afspraken presidium over fysiek of digitaal vergaderen
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/1/2020
 • Bestuursopdracht Herziening Financieringsstructuur & Treasurystatuut
 • 10/1/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 9/1/2020
 • Vaststelling subsidies 2019
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 9/1/2020
 • Elektrische deelscooters in Lansingerland
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/26/2020
 • Update corona 26 augustus 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/19/2020
 • Uitstel wet Inburgering en besluitvormingsproces
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/19/2020
 • Doorzending wensen en bedenkingen RES
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/18/2020
 • Toetsingskader huisvesting flexwerkers-arbeidsmigranten Lansingerland en Communicatiekader
 • 10/1/2020
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 8/18/2020
 • Brief aan bewoners Rottekade
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/14/2020
 • Vervolg beeldvorming toekomstperspectief
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/14/2020
 • Brief van college update corona 14 augustus 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/5/2020
 • Coronavirus update VRR-GGD d.d. 05-08-2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/4/2020
 • Brief aan Raad betr. Coronavirus update VRR-GGD d.d. 4 aug 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/4/2020
 • Brief aan Raad betr. Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2019
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 8/3/2020
 • Coronavirus update VRR-GGD d.d. 3 augustus 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/31/2020
 • Update Coronavirus VRR-GGD d.d. 31 juli 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/30/2020
 • Update Coronavirus VRR-GGD d.d. 30 juli 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/29/2020
 • Update coronavirus VRR d.d. 29 juli 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/28/2020
 • Update coronavirus VRR-GGD d.d. 28 juli 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/27/2020
 • Coronavirus update VRR-GGD d.d. 27 juli 2020 I20.16995
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/27/2020
 • Coronavirus update VRR-GGD d.d. 27 juli 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/24/2020
 • Coronavirus update VRR-GGD d.d. 24 juli 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/23/2020
 • Coronavirus update VRR-GGD d.d. 23 juli 2020
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/23/2020
 • Brief aan raad betr. Informatiebrief AHC Stedin
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/22/2020
 • Coronavirus update VRR-GGD
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/17/2020
 • Brief aan Raad betr. Wekelijkse update Corona
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2020
 • Brief aan Raad betr. Principebesluit Kruisweg 30-44
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2020
 • Brief aan Raad betr. Aanbiedingsbrief jaarverantwoording kinderopvang 2019
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2020
 • 200715 Brief aan raad betr. Meicirculaire 2020 en compensatie rijk kosten coronacrisis
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2020
 • Brief aan de raad betr. Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Hoekeindseweg 119
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2020
 • Brief aan Raad betr. Indiening aanvraag woningbouwinpuls Wilderszijde
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2020
 • Brief aan raad betr. Verbouwing 'Pand Pecto's'
 • 7/16/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2020
 • Brief aan Raad betr. Motie M2019-026 Aansluiting funderingsherstel
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie
 • 7/14/2020
 • Brief aan de raad betr. jaarverslag welstandscommissie 2019
 • 10/1/2020
 • A - Ter informatie