Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 6/27/2022
 • Woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg in Bleiswijk
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/27/2022
 • Onderzoeksrapport focusgroepen burgerparticipatie
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/27/2022
 • Stemmingen over moties ALV VNG 29 juni 2022
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/22/2022
 • Brief van college betr. opvang ontheemde Oekrainers
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/21/2022
 • Jaarverantwoording kinderopvang 2021
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/21/2022
 • Aanvulling Kadernota 2023-2026: beleidsvoornemens, oplossingsrichtingen en Meicirculaire 2022
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/16/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Verlengde Molengangpad
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/15/2022
 • Collegebesluit Driehoek Noordpolder
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/13/2022
 • Digitale vervanging documenten in het zaaksysteem
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/10/2022
 • Brief van college betr. opvang ontheemde Oekrainers
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/7/2022
 • Bestuursopdracht versterken grip op het sociaal domein
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/3/2022
 • Brief van college betr. ontheemde Oekrainers
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/3/2022
 • Brief van college betr. ontheemde Oekrainers
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/31/2022
 • Stand van zaken Funderingsloket Lansingerland
 • 6/16/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/30/2022
 • Brief MRDH over Transitieprogramma OV en corona
 • 6/16/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/25/2022
 • Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Lansingerland
 • 6/16/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/25/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan “Achter Oosteindsepad 5” te Bergschenhoek
 • 6/16/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/24/2022
 • Motie Quickscan Inclusief Beleid M21 053
 • 6/16/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/23/2022
 • Factsheets opvang Oekrainers
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/19/2022
 • Factsheet opvang Oekrainers
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/17/2022
 • Happy Italy - Bergschenhoek
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/17/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Bleiswijk, 1e partiële herziening Hoefweg 184-186”
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/16/2022
 • Reactie college op accountantsverslag 2021
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2022
 • Effecten Maartbrief 2022 over Gemeentefonds
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2022
 • Voorontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 5-7 Bleiswijk (De Snip)
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2022
 • Pilots burgerparticipatie tijdens besluitvorming
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/11/2022
 • Afspraak maken bij de balie
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/10/2022
 • Jaarverslag 2021 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/10/2022
 • Voortgang geluidsschermen N209 T2020 051
 • 6/2/2022
 • A - Ter informatie
 • 5/4/2022
 • Brief van college betr. VRR-pilot Langdurige Opvang Oekraïners Bleizo-West
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/26/2022
 • Nazending schriftelijke beantwoording cie. Ruimte van 12 april 2022
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/22/2022
 • Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/19/2022
 • Overdracht bodemtaken door invoering Omgevingswet
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/19/2022
 • Subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur 2023
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/19/2022
 • Jaarlijkse uitvoeringsprogramma's en verantwoording Omgevingsrecht VTH
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/19/2022
 • Uitvoeringsplan 2022 arbeidsmarktregio ZHC
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/15/2022
 • Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraine
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/12/2022
 • Brief van college betr. voorlopig pakket Participatietraject Luchthavenbesluit RTHA (VPP)
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/12/2022
 • Correctie Beleidsregels Sociaal Domein
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/12/2022
 • Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2022
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/11/2022
 • Periodiek informatiebeeld Oekraïne Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/8/2022
 • Opvang vluchtelingen Oekraine
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/7/2022
 • Overdrachtsdossiers voor de Gemeenteraad
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/5/2022
 • Brief AHC Stedin inzake LTF d.d. 14 maart 2022
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/4/2022
 • Ontwikkelingen Ontwerp proactieve aanwijzing Driehoek Noordpolder
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 4/1/2022
 • Opvang vluchtelingen Oekraine
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/30/2022
 • VRR-pilot langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/29/2022
 • Reactie op motie M2021 015 Regionale Energie Strategie
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/29/2022
 • Kennisname van collegeverklaring ENSIA 2021
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie
 • 3/29/2022
 • Raadsinformatiebrief over Motie M2021-016 ‘Laat de zon schijnen’
 • 5/12/2022
 • A - Ter informatie