Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 11/19/2019
 • Brief aan raad betr. besluitvorming aanwijzen chillplekken fase 2
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/14/2019
 • 191114 Brief aan de raad betr. veiligheidsmaatregelen Oud & Nieuw 2019-2020
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/14/2019
 • Brief aan Raad betr. Pilot Afkoppelen particulieren Dorp Noord-Oost Bergschenhoek
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/14/2019
 • Brief aan Raad betr. Aanpassing laadpalenbeleid
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/14/2019
 • Brief aan raad betr. Uitnodiging informatiebijeenkomst Regiovisie 2020-2023 Huiselijk geweld en Regionaal actieplan 2019-2021
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/14/2019
 • 191114 Brief aan raad betr. Toezeggingen commissie Ruimte 8 oktober m.b.t. een tweetal zaken aangaande de Regionale Energie Strategie
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/14/2019
 • Brief aan CIE Samenleving betr. Onderwijsachterstanden en peuteropvang
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/14/2019
 • Brief aan Raad betr. Ontwerpbestemmingsplan Julianastraat/Prins Bernhardlaan
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/14/2019
 • 191114 Brief aan de raad betr. afhandeling toezegging T2019-010 Vorderingen Right to Challenge dierenweide Leeuwenkuil 2019
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/13/2019
 • Brief aan Raad betr. Informatie Aandeelhouderscommissie Eneco 5 november 2019
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/13/2019
 • Brief aan Raad betr. Inriching directie
 • 11/28/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 11/7/2019
 • Brief aan CIE AB en Raad betr. Verkenning (tijdelijke) standplaats-locatie versplein Berkel en Rodenrijs
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/7/2019
 • Brief aan de raad betr. Concept uitgangspuntennotitie accommodatieplan sport 2020 - 2030
 • 11/28/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 11/7/2019
 • Brief aan Raad betr. Onderzoek verkeerseffecten A16 Rotterdam
 • 11/28/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 11/7/2019
 • Brief aan Raad betr. Uitnodiging Hackathon Jong Lansingerland
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/7/2019
 • Brief aan de raad betr. organisatieontwikkeling
 • 11/28/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 11/7/2019
 • Brief aan de raad betr. Voortgangsrapportage omgevingsvisie Lansingerland
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/7/2019
 • Brief aan de raad betr. Maandelijkse voortgangsrapportage V&V RTHA HSL A16 Rotterdam
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/6/2019
 • Brief aan de raad betr. proces kaderstelling nieuw Afvalbeleid
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 11/4/2019
 • Brief aan de raad betr. dienstreis wethouder Abee naar China
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/31/2019
 • Brief aan raad betr. onwerp-bp. Berkel I 1e part. herziening nieuwbouw PWA en de Kwakel
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/31/2019
 • Brief aan de raad betr. motie 2018-029 Parkeren Berkel Centrum
 • 11/28/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 10/30/2019
 • Brief aan Raad betr. Sepembercirculaire 2019
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/30/2019
 • Brief aan Raad betr. Lachgas en lokale handhaving
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/28/2019
 • Brief aan Raad betr. Aanvulling voortgangsrapportage HSL/V&V oktober 2019
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/28/2019
 • Brief aan Raad betr. Informerende brief motie starterslening
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/22/2019
 • Brief aan raad betr. kaderbrief 2020 wachttijd sociale huurwoning in Lansingerland-uitstel beantwoording
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/21/2019
 • Brief aan Agendacie betr. Beantwoording vragen vanuit de agendacie
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/16/2019
 • Brief aan de raad betr. brief aan provincie over opgaven mobiliteit Lansingerland
 • 11/28/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 10/16/2019
 • Brief aan de raad betr. inrichtingsplan openbare ruimte Berkel Centrum West
 • 11/28/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 10/16/2019
 • Brief aan de raad betr. principebesluit Noordeindseweg 380 b en c te Berkel en Rodenrijs
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/16/2019
 • Brief aan de raad betr. principebesluit Rodenrijseweg 301
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/15/2019
 • Brief aan de raad betr. ontwerpbestemmingsplan Bergweg Zuid ten noorden van 124
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/15/2019
 • Brief aan de raad betr. onderzoek verduurzamen zwembad De Windas
 • 11/28/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 10/15/2019
 • Brief aan Raad betr. Beeldvormende avond uitgangspunten voor Wilderszijde
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/14/2019
 • Berkel Centrum Oost (parkeren)
 • 11/28/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/11/2019
 • Brief aan de raad betr. opleggen geheimhouding brief U19.02889
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/10/2019
 • Brief aan Raad betr. Motie in elk van de drie winkelcentra minimaal een openbaar toilet
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/10/2019
 • Brief aan de raad betr. hijsen regenboogvlag 11 oktober 2019
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/10/2019
 • Brief aan Raad betr. Resultaten belevingsonderzoek Lansingerland peilt over de openbare ruimte
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/7/2019
 • Brief aan cie. Ruimte betr. voortgangsbericht project opwaardering metrostation Rodenrijs eo
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/4/2019
 • Brief aan de raad betr. begroting 2020
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/3/2019
 • Brief aan de raad betr. informatie aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 23 september 2019
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/2/2019
 • Brief aan de raad betr. planning besluitvorming bestuurlijke opdracht Bleizo-West
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/1/2019
 • Brief aan de raad betr. bezwaarschrift HSL
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 10/1/2019
 • Brief aan CIE AB betr. Stappenplan standplaatsen
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/30/2019
 • Brief aan Raad betr. Fietsverbinding Berkelsdijkje
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/26/2019
 • Brief aan de Raad betr. Gebouw Anthuriumsingel
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/24/2019
 • Beantwoording rondvragen cie. Ruimte van 17 september 2019
 • 10/31/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/24/2019
 • Brief aan Raad betr. Reparatie bestemming Noordersingel 127a in bestemmingsplan Groenzoom (bestuurlijke lus)
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie