Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 9/12/2019
 • 190912 Brief aan de raad betr. Informatiemiddag woningbouw Lansingerland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/12/2019
 • 190912 Brief aan de raad over het Voorontwerpbestemmingsplan Noordeindseweg 268
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/11/2019
 • 190911 Brief aan raad betr. afhandeling toezeggingen over houtkap
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/11/2019
 • 190911 Brief aan de raad betr. RES - stand van zaken en inzet gemeente
 • 10/3/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 9/11/2019
 • 190911 Brief aan raad betr. Ontwerp projectafwijkingsbesluit PAB Pompstation warmteleiding Klappolder
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/10/2019
 • Brief aan Raad d.d. 9 sept 2019 betr. Maandelijkse voortgangsrapportage september 2019 V&V, RTHA, A16 Rotterdam, HSL-Zuid
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/5/2019
 • 190905 Brief aan cie. Samenleving betr. vaststelling subsidies 2018
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/4/2019
 • 190904 Brief aan de raad betr. procedure handhaving bij kinderdagverblijf Pimmie
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/4/2019
 • 190904 Brief aan raad betr. standplaatsen Berkel Centrum
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/3/2019
 • 190903 Brief aan de raad betr. verkeerssituatie Zuidersingel - Molenweg toezegging 2019-020
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 9/3/2019
 • 190903 Brief aan de raad betr. resultaten burgerpeiling ten behoeve van de omgevingsvisie Lansingerland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/27/2019
 • 190827 Brief aan de raad betr. afdoening motie M2018-008
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/22/2019
 • 190822 Brief aan raad betr. afronding pilot omgevingsvisie kern Bleiswijk
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/21/2019
 • 190821 Brief aan raad betr. stand van zaken chillplekken
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/21/2019
 • 190821 Brief aan de raad betr. voorlopige schatting CAO consequenties voor gemeentelijke bijdragen VRR
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/20/2019
 • 190820 Reactie college op derde anonieme brief over interview burgemeester met De Heraut
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/16/2019
 • 190816 Brief aan raad betr. loting standplaatslocaties
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/15/2019
 • 190815 Brief aan de raad betr. tijdelijke verkeerssituatie Herenstraat Berkel en Rodenrijs
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/12/2019
 • 190812 Brief aan de raad betr. Perspektief Beschermd Wonen
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 8/5/2019
 • 190802 Brief aan Raad betr. Standplaatsen Berkel Centrum
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/29/2019
 • 190716 Brief aan Raad betr. Eerste bevindingen centrummanager
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/25/2019
 • 190725 Brief aan Raad betr. Reactie zienswijzen begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 VRR U19.06237
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/24/2019
 • 190723 Brief aan Raad betr. Cultuureiland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/24/2019
 • 190723 Brief aan Raad betr. Reactie zienswijzen AZRR
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/23/2019
 • 190719 Brief aan Raad betr. Informatie Woningbouw in Lansingerland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/18/2019
 • 190718 Brief aan raad betr. Evaluatie schoolgebouw Orionstraat
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/18/2019
 • 190718 Brief aan raad betr. schades zwembad De Windas
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/18/2019
 • 190716 Brief aan Raad betr. Gebruik van onderwijsruimte door KBS de Oosthoek in gebouw van CBS de Poort
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/17/2019
 • 190717 Brief aan Raad betr. Opleggen geheimhouding brief U19.05748
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/17/2019
 • 190717 Brief aan CIE Samenleving betr. Uitstel zienswijze Kinderdagverblijf Pimmie in Bergschenhoek
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/17/2019
 • 190716 Brief aan Raad betr. Huisvesting arbeidsmigranten U19.05241
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/16/2019
 • 190521 Brief aan Raad betr. Informatie over motie klantreizen
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/16/2019
 • 190529 Brief aan Raad betr. Maatregelen verkeersveiligheid N209
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/15/2019
 • 190715 Brief aan de raad betr. standplaatsen Berkel centrum
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/12/2019
 • 190712- Brief aan de raad betr. bouwrijpmaken Berkel Centrum West
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/12/2019
 • 190712 Brief aan raad betr. CO2-voetafdruk
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/11/2019
 • 190711 Brief aan de raad betr. woningbouwontwikkeling Driehoek Noordpolder, Berkel en Rodenrijs
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/10/2019
 • 190710 Brief aan de raad betr. verduurzamen gemeentelijk vastgoed
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/10/2019
 • 190710 Brief aan de raad betr. Voorontwerpbestemmingsplan Bergweg Zuid ten noorden van 124
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/9/2019
 • 190705 Brief aan Raad betr Onderzoek rekenkamer Burgerparticipatie
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/8/2019
 • 190708 Brief aan raad betr. geactualiseerd meerjarenbeleid en jaarlijkse uitvoeringsprogramma's omgevingsrecht
 • 10/3/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 7/8/2019
 • 190708 Brief aan raad betr. benoeming lid Raad van Toezicht van Scholengroep Holland
 • 10/3/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/3/2019
 • 190703 Brief aan raad betr. proces Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs
 • 7/18/2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 7/3/2019
 • 190703 Brief aan raad betr. Uitspraak inzake bestemming bedrijf Gebr. Van der Voort, Noordersingel 127a te Berkel en Rodenrijs
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/3/2019
 • 190703 Brief aan raad betr. vestiging internationaal bedrijf in Lansingerland
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/3/2019
 • 190703 Brief aan Raad betr. Stand van zaken Wilderszijde U19.04616
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/2/2019
 • 190702 Brief aan Raad betr. Meicirculaire 2019 en CAO 2019-2020 U19.05555
 • 7/11/2019
 • E - Overig
 • 7/2/2019
 • 190702 Brief aan raad betr. informatie Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 28 juni 2019
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/2/2019
 • 190702 Brief aan raad betr. afhandeling toezegging T2019-040 risicovolle gasleidingen
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie
 • 7/1/2019
 • 190701 Brief aan raad betr. afhandeling toezegging T2019-026 verkeersveiligheid Bolwerk-Oost
 • 7/18/2019
 • A - Ter informatie