Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 5/12/2021
 • Overschrijdingen Wmo 2020
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 5/12/2021
 • Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 5/11/2021
 • Stand van Zaken Berkel Centrum West
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 5/11/2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Oudeland 2020 - Wonen en ontwerp 2e herziening Exploitatieplan Oudeland, deelgebied B (Wonen)
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 5/11/2021
 • Vervolgproces midterm review sociaal domein
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 5/11/2021
 • Opening buitenterrassen
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 5/10/2021
 • Voortgangsrapportage VenV - RTHA - HSL - A16 Rotterdam
 • 7/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 5/7/2021
 • Opvattingen over scholencampus van dislocaties in Wilderszijde
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 5/3/2021
 • Kennisname van collegeverklaring ENSIA 2020
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/30/2021
 • Ankie van Tatenhove partijvoorzitter ChristenUnie
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/30/2021
 • Oplossingsrichtingen financiĆ«le problematiek Kadernota 2022
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/29/2021
 • Jaarlijkse uitvoeringsprogramma's en verantwoording omgevingsrecht
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/29/2021
 • Beantwoording vragen m.b.t. speelplaats Havenstraat Berkel en Rodenrijs
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/29/2021
 • Nachttrein over de HSL toezegging T2021-034
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/29/2021
 • Update corona 30 april 2021
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/29/2021
 • Voortgang visienota onderwijs
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/29/2021
 • Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • 5/30/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/28/2021
 • Subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur 2022
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/23/2021
 • Update corona 23 april 2021
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/22/2021
 • Diversiteitsbeleid
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/22/2021
 • Verantwoordingsinformatie basisregistraties BAG, BGT en BRO 2020 in het kader van ENSIA
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/21/2021
 • Regionaal plan van aanpak 2021 doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/21/2021
 • Handelingsperspectief biomassa voor de glastuinbouw in Lansingerland
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/21/2021
 • Participatietraject Luchthavenbesluit RTHA: belangen Lansingerland compleet
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/21/2021
 • Informatie 20 mei uitwerking motie M2019-021
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/20/2021
 • Beantwoording rondvraag commissie Ruimte van 6 april 2021 m.b.t. stand van zaken Berkel Centrum West
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/20/2021
 • Geheimhouding bijlagen informatiepakket Stedin
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/20/2021
 • Beantwoording vragen commissie AB van 7 mei 2021 m.b.t. TONK-regeling
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/16/2021
 • Update corona 16 april 2021
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/14/2021
 • Verantwoording Risicogericht grootschalig testen Lansingerland
 • 6/3/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/13/2021
 • Stand van zaken zonnepanelen op station Lansingerland-Zoetermeer
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/13/2021
 • Bewonersbrief Rottekade inzake funderingen
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/9/2021
 • Update corona
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/8/2021
 • Mededelingen commissievergadering 11 maart
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/7/2021
 • Terugvalscenario Wilderszijde
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/6/2021
 • Herstelplan Samen de schouders eronder zetten
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/3/2021
 • Kaderbrief Grondprijzen 2021
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 4/2/2021
 • Onjuist bezorgde aanslagen door SVHW
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/30/2021
 • Raadsbrief vaststelling handelingskader Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Lansingerland
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/30/2021
 • Stand van zaken Driehoek Noordpolder
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/30/2021
 • Participatie bij particuliere initiatieven
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/30/2021
 • Stand van zaken Berkel Centrum West
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/30/2021
 • Uitvoering motie (M2020-016) 'Behouden mantelzorgcompliment'
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/26/2021
 • Update corona 26 maart 2021
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/25/2021
 • Achtergrondinformatie tbv traject Kadernota 2022
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/23/2021
 • Actualiteitenoverzicht Duurzaamheid maart 2021
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/23/2021
 • Stand van zaken aanpak Aardgasvrije Wijken
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/19/2021
 • Landelijk onderzoek naar het structureel financieel tekort van gemeenten voor jeugdhulp
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/19/2021
 • Update corona 19 maart 2021
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie
 • 3/19/2021
 • Voortgangsbrief veranderopgave jeugdhulp
 • 4/22/2021
 • A - Ter informatie