Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 1/21/2021
 • Gevolgen controleactie containeropslag Bergschenhoek
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/21/2021
 • Brief vakvereniging brandweervrijwilligers
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/20/2021
 • Third Impression Report inzake coronavirus
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/20/2021
 • Uitkomst aanbesteding opstellen ontwikkelperspectief Bleizo-West
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/20/2021
 • Raadsbetrokkenheid Transitieprogramma OV & Corona
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/19/2021
 • Update controleactie Hoekeindseweg
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/19/2021
 • Integrale controleactie
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2021
 • Jaarwisseling 2020-2021
 • 2/18/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/18/2021
 • Definitief Ontwerp openbare ruimte Bergschenhoek-centrum
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/15/2021
 • Update corona 15 januari 2021
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/13/2021
 • Lansingerlands initiatief
 • 1/28/2021
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 1/11/2021
 • Risicogericht grootschalig testen Lansingerland
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/8/2021
 • Update corona 8 januari 2021
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/7/2021
 • Brief aan cie. AB Huidige waarde per project, bijlage brief U21.00046 - toezegging uitdraai GREX-manager
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Project herontwikkeling De Wildert
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Regionaal Transitieprogramma OV en Corona
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Actualisatie integraal Beheerplan openbare ruimte
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Agendering verkeersveiligheid N209
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Afschrift brief m.b.t. 't Ezelsbruggetje
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 1/5/2021
 • Toezegging Privacy Impact Assessment
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/30/2020
 • Update besmettingen Britse variant coronavirus
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/29/2020
 • Besmettingen Britse variant Cornavirus
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/24/2020
 • Brief AHC Stedin Groep inzake LTF d.d. 17 december
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/23/2020
 • Update VRR Coronacrisis d.d. 23 december 2020
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/18/2020
 • Update corona 18 december 2020
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/18/2020
 • Deel 1 midterm review evaluatie beleidsaccenten bij versterken van veerkracht
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/17/2020
 • Tussenevaluatie visienota onderwijs
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/17/2020
 • Toezegging slachtoffers toeslagenaffaire
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/17/2020
 • Terugkoppeling gesprekken fracties proces aanwending Eneco gelden
 • 1/28/2021
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 12/17/2020
 • Doorkijk traject Kadernota 2022-2025
 • 1/28/2021
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 12/16/2020
 • Activiteitenaanbod jongeren tijdens de kerstvakantie/oud en nieuw
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/16/2020
 • Organisatieontwikkeling
 • 1/28/2021
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 12/15/2020
 • Update evenementenbeleid
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2020
 • Reactie op inspraak van donderdag 3 dec j.l. in de commissie Ruimte
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2020
 • Evaluatie sport en cultuurstrippenkaart (afdoening toezegging T2020-030)
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2020
 • Ontwikkelstrategie ZoRo
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2020
 • Routekaart 2021 Toekomstperspectief Lansingerland
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2020
 • Uitgebreide omgevingsvergunning herinrichting station Rodenrijs
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2020
 • Aanpak vuurwerk- en jeugdoverlast in de periode 04-12 tm 27-12-2020
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/15/2020
 • Bestemmingsplan parapluherziening 150 kv Bleiswijk-Zuidpolder
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/11/2020
 • Update corona 11 december 2020
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/11/2020
 • Stop op plastic bij evenementen Motie 2019-020
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/10/2020
 • Driehoek Noordpolder
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/10/2020
 • Nieuwe Subsidieregeling "Levendig Lansingerland"
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/9/2020
 • Stand van zaken Berkel Centrum West
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/9/2020
 • Nieuwsbrief Warmte Samenwerking Oostland - November 2020
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/9/2020
 • Oplegger bij raadsvoorstel Verordening Sociaal Domein 2021
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/9/2020
 • Afhandeling toezegging beschut werk
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/8/2020
 • Toekenning subsidies sociaal domein 2021
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie
 • 12/8/2020
 • Vaststelling Programma en Overzicht en Bekostigingsplafond 2021
 • 1/28/2021
 • A - Ter informatie