link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 7 oktober 2021

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Toelichting: Helaas is het vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk dat er publiek in de raadszaal aanwezig is. De vergadering kan wel digitaal gevolgd worden.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering - wordt nagezonden
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Zienswijze nieuwe scholen Wilderszijde
Ankie van Tatenhove
SA
5.b
Controlerende taak van de gemeenteraad ten aanzien van toegankelijkheid - Machiel Crielaard
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting