link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 12 maart 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Bundel:
pdf Agendabundel (14.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Het bouwen van woningen in de woonkern Bleiswijk is urgent omdat oudere en jongere bewoners anders naar elders zullen vertrekken (CDA)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Kaders Afvalbeleid - spreektijd 5 min 1e termijn/3 min 2e termijn

Besluit(en)


De kaders Afvalbeleid zoals vastgelegd in T19.00011 vast te stellen.


Simon Fortuyn
RE
6.b
Kader Recreatieschap Rottemeren

Het recreatiekader “Ruimte voor een groenblauwe toekomst, Kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren” voor de gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren vast te stellen.


Simon Fortuyn
RE
6.c
Wijziging gebieds- en legesverordening Rottemeren

  1. De wijziging van de ‘Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018” grondgebied Lansingerland vast te stellen.

  2. De legesverordening voor het recreatiegebied Rottemeren 2018’ vast te stellen.

Simon Fortuyn
RE
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting