link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 30 juni 2020

Locatie: digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Toelichting: Stukken omgevingsvisie volgen in de nazending (23/6)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Driehoek Noordpolder proces (op verzoek college gedachtewisseling over proces)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Concept Regionale Energie Strategie (RES) Rotterdam - Den Haag
< P class=Huisstijlmiddelgrotekop>Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>Wensen en bedenkingen vast te stellen voor het vervolgtraject van de Regionale Energie Strategie regio Rotterdam – Den Haag.< /LI>
< LI>De wensen en bedenkingen door het college namens de raad te laten verzenden aan de regio.< /LI>< /OL>
Jan-Willem van den Beukel
RE
6.b
Zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota (spreektijden eerste termijn 5 min, tweede termijn 3 min)
< P> Gevraagde beslissing:< /P>
< P> De zienswijze (U20.04618) op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 vast te stellen.< /P>
< P> < /P>
Simon Fortuyn
RE
6.c
Nota Uitgangspunten en Koers Omgevingsvisie Lansingerland
< P>< STRONG>Gevraagde beslissing< /STRONG>< /P>
< P>De Nota Uitgangspunten en Koers Omgevingsvisie Lansingerland (T20.01221) met aanscherpingen vast te stellen als basis voor het komen tot een (concept) Omgevingsvisie.< /P>
Ankie van Tatenhove
RE
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting