link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 14 juni 2016

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Dit is de gezamenlijke commissie (van de commissies Ruimte, Algemeen Bestuur en Samenleving) waarin de Kadernota 2016 besproken wordt.
Bundel:
pdf Agendabundel (8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling agenda
4
Stukken ter advisering aan de raad
4.a
Actualisatie grondexploitaties 2016 (geheime bijlage in iBabs-map)

In te stemmen met:  1. De actualisatie van alle grondexploitaties.

  2. Het geven van autorisatie op de baten en lasten van de grondexploitaties voor de gehele (resterende) looptijd van het project en daarmee het vaststellen van het financiële kader voor de grondexploitatie.

  3. Het laten vrijvallen van een bedrag van € 7,8 miljoen uit de voorziening grondexploitaties ten gunste van de algemene reserve[1] zoals verwerkt in de Voorjaarsnota 2016.[1] Of de algemene reserve grondexploitatie, indien de raad bij de voorjaarsnota besluit tot instelling hiervan.


Albert Abee
RO
4.b
Voorjaarsnota 2016

Gevraagde beslissing


De voorjaarsnota 2016 vast te stellen.


Albert Abee
FIN
4.c
Vaststelling Kadernota 2017

Gevraagde beslissing


De Kadernota 2017 vast te stellen.


Albert Abee
FIN
5
Sluiting